Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Denmark (DEN)

Flag DEN
SốGiảiCập nhật
1Xtracon Chess Open 2019 137 ngày 12 giờ
2Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2019 140 ngày 13 giờ
3Copenhagen Chess Challenge 2019 207 ngày 8 giờ
4G5 2 DM 2019 235 ngày 11 giờ
5G7 DM 2019 235 ngày 13 giờ
6G7 DM 2019 235 ngày 13 giờ
7G7 DM 2019 235 ngày 13 giờ
8Kandidatklassen DM 2019 235 ngày 13 giờ
9Kort Påske 2 DM 2019 236 ngày 8 giờ
10Veteran DM 2019 236 ngày 9 giờ
11Kort Påske 2 DM 2019 236 ngày 12 giờ
12Kort Påske 2 DM 2019 236 ngày 13 giờ
13Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2019 236 ngày 13 giờ
14G5 1 DM 2019 239 ngày 9 giờ
15Kort Påske 1 Gruppe 1 DM 2019 241 ngày 7 giờ
16Kort Påske 1 Gruppe 1 DM 2019 241 ngày 8 giờ
17Kort Påske 1 Gruppe 1 DM 2019 241 ngày 8 giờ
18Larsen Memorial 2018 419 ngày 11 giờ
19Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2018 499 ngày 6 giờ
20Xtracon Chess Open 2018 501 ngày 6 giờ
21Copenhagen Chess Challenge 2018 592 ngày 8 giờ
22Fynsmesterskabet 2018 614 ngày 11 giờ
23Kandidatklassen DM 2018 619 ngày 14 giờ
24G7 Gruppe 2 619 ngày 14 giờ
25Veteran 619 ngày 14 giờ
26G5 2 DM 2018 619 ngày 14 giờ
27G7 Gruppe 1 620 ngày 13 giờ
28Danish Championship 2018 621 ngày 6 giờ
29Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2018 621 ngày 7 giờ
30Kort Påske 2 DM 2018 621 ngày 7 giờ
31Kort Påske 2 DM 2018 621 ngày 8 giờ
32G5 1 624 ngày 10 giờ
33Kort Påske 1 Gruppe 1 DM 2018 626 ngày 7 giờ
34Kort Påske 1 gruppe 2 DM 2018 626 ngày 8 giờ
35DM Hurtigskak 2017 Mester 810 ngày 9 giờ
36DM Hurtigskak 2017 Basis 810 ngày 9 giờ
37III TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA MAYOR 2017 - II 829 ngày
38Xtracon Chess Open 2017 865 ngày 11 giờ
39Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2017 868 ngày 17 giờ
40Horsens Sommerlyn 917 ngày 4 giờ
41Copenhagen Chess Challenge 2017 942 ngày 8 giờ
42G7 Gruppe 2 DM 2017 969 ngày 13 giờ
43Veteran klassen DM 2016 GRUPPE 1 969 ngày 14 giờ
44G7 Gruppe 3 DM 2017 969 ngày 14 giờ
45G7 Gruppe 1 DM 2017 969 ngày 14 giờ
46 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 969 ngày 14 giờ
47 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 969 ngày 14 giờ
48Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2016 971 ngày 6 giờ
49Fynsmesterskabet 2017 979 ngày 18 giờ