Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Denmark (DEN)

Flag DEN
SốGiảiCập nhật
1Copenhagen Chess Challenge 2018 81 ngày 14 giờ
2Fynsmesterskabet 2018 103 ngày 17 giờ
3Kandidatklassen DM 2018 108 ngày 20 giờ
4G7 Gruppe 2 108 ngày 20 giờ
5Veteran 108 ngày 21 giờ
6G5 2 DM 2018 108 ngày 21 giờ
7G7 Gruppe 1 109 ngày 19 giờ
8Danish Championship 2018 110 ngày 13 giờ
9Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2018 110 ngày 13 giờ
10Kort Påske 2 DM 2018 110 ngày 14 giờ
11Kort Påske 2 DM 2018 110 ngày 15 giờ
12G5 1 113 ngày 17 giờ
13Kort Påske 1 Gruppe 1 DM 2018 115 ngày 13 giờ
14Kort Påske 1 gruppe 2 DM 2018 115 ngày 14 giờ
15DM Hurtigskak 2017 Mester 299 ngày 15 giờ
16DM Hurtigskak 2017 Basis 299 ngày 15 giờ
17III TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA MAYOR 2017 - II 318 ngày 7 giờ
18Xtracon Chess Open 2017 354 ngày 17 giờ
19Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2017 358 ngày
20Horsens Sommerlyn 406 ngày 11 giờ
21Copenhagen Chess Challenge 2017 431 ngày 15 giờ
22G7 Gruppe 2 DM 2017 458 ngày 20 giờ
23Veteran klassen DM 2016 GRUPPE 1 458 ngày 20 giờ
24G7 Gruppe 3 DM 2017 458 ngày 20 giờ
25G7 Gruppe 1 DM 2017 458 ngày 21 giờ
26 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 458 ngày 21 giờ
27 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 458 ngày 21 giờ
28Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2016 460 ngày 13 giờ
29Fynsmesterskabet 2017 469 ngày 1 giờ
30Larsen Memorial 2016 636 ngày 18 giờ
31Horsens Hurtigskakturnering 2016, skoleskak gruppe 647 ngày 15 giờ
32DM Hurtigskak 2016 662 ngày 15 giờ
33Xtracon Chess Open 2016 718 ngày 18 giờ
34Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2016 722 ngày 10 giờ
35Xtracon Chess Open 2016 - test 2. To be deleted. 730 ngày 18 giờ
36Copenhagen Chess Challenge 2016 816 ngày 14 giờ
37Politiken Cup 2015 1081 ngày 17 giờ
38Politiken Cup Pair Blitz 2015 1084 ngày 17 giờ
39Copenhagen Chess Challenge 2015 1173 ngày 14 giờ
40Nordic Championship for Girls 2015 Group C 1173 ngày 15 giờ
41Nordic Championship for Girls 2015 1173 ngày 15 giờ
42Nordic Championship for Girls 2015 1173 ngày 15 giờ
43Politiken Cup 2014 1450 ngày 20 giờ
44Politiken Cup Pair Blitz 2014 1455 ngày 10 giờ
45Copenhagen Chess Challenge 2014 1523 ngày 15 giờ
46Copenhagen GM 2014 1572 ngày 11 giờ
47Nordic Youth Chess Championship 2014 - group C 1614 ngày 15 giờ
48Nordic Youth Chess Championship 2014 - group D 1614 ngày 15 giờ
49Nordic Youth Chess Championship 2014 - group B 1614 ngày 15 giờ
50Nordic Youth Chess Championship 2014 - group A 1614 ngày 15 giờ