Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Denmark (DEN)

Flag DEN
SốGiảiCập nhật
1Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2018 206 ngày 14 giờ
2Xtracon Chess Open 2018 208 ngày 14 giờ
3Copenhagen Chess Challenge 2018 299 ngày 16 giờ
4Fynsmesterskabet 2018 321 ngày 19 giờ
5Kandidatklassen DM 2018 326 ngày 22 giờ
6G7 Gruppe 2 326 ngày 22 giờ
7Veteran 326 ngày 22 giờ
8G5 2 DM 2018 326 ngày 22 giờ
9G7 Gruppe 1 327 ngày 21 giờ
10Danish Championship 2018 328 ngày 15 giờ
11Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2018 328 ngày 15 giờ
12Kort Påske 2 DM 2018 328 ngày 16 giờ
13Kort Påske 2 DM 2018 328 ngày 17 giờ
14G5 1 331 ngày 18 giờ
15Kort Påske 1 Gruppe 1 DM 2018 333 ngày 15 giờ
16Kort Påske 1 gruppe 2 DM 2018 333 ngày 16 giờ
17DM Hurtigskak 2017 Mester 517 ngày 17 giờ
18DM Hurtigskak 2017 Basis 517 ngày 17 giờ
19III TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA MAYOR 2017 - II 536 ngày 8 giờ
20Xtracon Chess Open 2017 572 ngày 19 giờ
21Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2017 576 ngày 2 giờ
22Horsens Sommerlyn 624 ngày 13 giờ
23Copenhagen Chess Challenge 2017 649 ngày 16 giờ
24G7 Gruppe 2 DM 2017 676 ngày 22 giờ
25Veteran klassen DM 2016 GRUPPE 1 676 ngày 22 giờ
26G7 Gruppe 3 DM 2017 676 ngày 22 giờ
27G7 Gruppe 1 DM 2017 676 ngày 22 giờ
28 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 676 ngày 22 giờ
29 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 676 ngày 23 giờ
30Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2016 678 ngày 14 giờ
31Fynsmesterskabet 2017 687 ngày 2 giờ
32Larsen Memorial 2016 854 ngày 19 giờ
33Horsens Hurtigskakturnering 2016, skoleskak gruppe 865 ngày 17 giờ
34DM Hurtigskak 2016 880 ngày 17 giờ
35Xtracon Chess Open 2016 936 ngày 20 giờ
36Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2016 940 ngày 12 giờ
37Xtracon Chess Open 2016 - test 2. To be deleted. 948 ngày 20 giờ
38Copenhagen Chess Challenge 2016 1034 ngày 16 giờ
39Politiken Cup 2015 1299 ngày 18 giờ
40Politiken Cup Pair Blitz 2015 1302 ngày 18 giờ
41Copenhagen Chess Challenge 2015 1391 ngày 16 giờ
42Nordic Championship for Girls 2015 Group C 1391 ngày 17 giờ
43Nordic Championship for Girls 2015 1391 ngày 17 giờ
44Nordic Championship for Girls 2015 1391 ngày 17 giờ