Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Denmark (DEN)

Flag DEN
SốGiảiCập nhật
1III TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA MAYOR 2017 - II 17 ngày 1 giờ
2Xtracon Chess Open 2017 53 ngày 9 giờ
3Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2017 56 ngày 17 giờ
4Xtracon Chess Open 2017 62 ngày 12 giờ
5Horsens Sommerlyn 105 ngày 5 giờ
6Copenhagen Chess Challenge 2017 130 ngày 8 giờ
7G7 Gruppe 2 DM 2017 157 ngày 14 giờ
8Veteran klassen DM 2016 GRUPPE 1 157 ngày 14 giờ
9G7 Gruppe 3 DM 2017 157 ngày 14 giờ
10G7 Gruppe 1 DM 2017 157 ngày 14 giờ
11 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 157 ngày 15 giờ
12 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 157 ngày 15 giờ
13Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2016 159 ngày 7 giờ
14Fynsmesterskabet 2017 167 ngày 19 giờ
15Larsen Memorial 2016 335 ngày 11 giờ
16Horsens Hurtigskakturnering 2016, skoleskak gruppe 346 ngày 9 giờ
17DM Hurtigskak 2016 361 ngày 9 giờ
18Xtracon Chess Open 2016 417 ngày 12 giờ
19Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2016 421 ngày 4 giờ
20Xtracon Chess Open 2016 - test 2. To be deleted. 429 ngày 12 giờ
21Copenhagen Chess Challenge 2016 515 ngày 8 giờ
22Politiken Cup 2015 780 ngày 10 giờ
23Politiken Cup Pair Blitz 2015 783 ngày 11 giờ
24Copenhagen Chess Challenge 2015 872 ngày 8 giờ
25Nordic Championship for Girls 2015 Group C 872 ngày 9 giờ
26Nordic Championship for Girls 2015 872 ngày 9 giờ
27Nordic Championship for Girls 2015 872 ngày 9 giờ
28Politiken Cup 2014 1149 ngày 13 giờ
29Politiken Cup Pair Blitz 2014 1154 ngày 4 giờ
30Copenhagen Chess Challenge 2014 1222 ngày 9 giờ
31Copenhagen GM 2014 1271 ngày 5 giờ
32Nordic Youth Chess Championship 2014 - group C 1313 ngày 9 giờ
33Nordic Youth Chess Championship 2014 - group D 1313 ngày 9 giờ
34Nordic Youth Chess Championship 2014 - group B 1313 ngày 9 giờ
35Nordic Youth Chess Championship 2014 - group A 1313 ngày 9 giờ
36Nordic Youth Chess Championship 2014 - group E 1313 ngày 9 giờ
37Nordic Youth Chess Championship 2014 - blitz tournament 1315 ngày 6 giờ
38DM Hurtigskak 2013 gruppe B 1467 ngày 10 giờ
39DM Hurtigskak 2013 1467 ngày 10 giờ
40Senior hurtigskak DM 2013 1483 ngày 13 giờ
41Politiken Cup 2013 1509 ngày 12 giờ
42Politiken Cup Pair Blitz 2013 1514 ngày 5 giờ
43Hans Christian Andersen Mindgames 2013 1593 ngày 7 giờ
44Copenhagen Chess Challenge 2013 1606 ngày 8 giờ
45DM SENIORER 2013 1621 ngày 12 giờ
46Danish Championship 2013 Kort Påske 2 - Gruppe 2 1634 ngày 9 giờ
47Danish Championship 2013 Kort Påske 2 - Gruppe 1 1634 ngày 9 giờ
48Danish Championship 2013 G7 - Gruppe 3 1634 ngày 13 giờ
49Danish Championship 2013 G7 - Gruppe 2 1634 ngày 13 giờ
50Danish Championship 2013 G7 - Gruppe 1 1634 ngày 13 giờ