Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Denmark (DEN)

Flag DEN
SốGiảiCập nhật
1DM Hurtigskak 2017 Mester 60 ngày 13 giờ
2DM Hurtigskak 2017 Basis 60 ngày 13 giờ
3III TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA MAYOR 2017 - II 79 ngày 4 giờ
4Xtracon Chess Open 2017 115 ngày 13 giờ
5Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2017 118 ngày 21 giờ
6Xtracon Chess Open 2017 124 ngày 16 giờ
7Horsens Sommerlyn 167 ngày 9 giờ
8Copenhagen Chess Challenge 2017 192 ngày 12 giờ
9G7 Gruppe 2 DM 2017 219 ngày 18 giờ
10Veteran klassen DM 2016 GRUPPE 1 219 ngày 18 giờ
11G7 Gruppe 3 DM 2017 219 ngày 18 giờ
12G7 Gruppe 1 DM 2017 219 ngày 18 giờ
13 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 219 ngày 18 giờ
14 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 219 ngày 19 giờ
15Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2016 221 ngày 10 giờ
16Fynsmesterskabet 2017 229 ngày 22 giờ
17Larsen Memorial 2016 397 ngày 15 giờ
18Horsens Hurtigskakturnering 2016, skoleskak gruppe 408 ngày 13 giờ
19DM Hurtigskak 2016 423 ngày 13 giờ
20Xtracon Chess Open 2016 479 ngày 16 giờ
21Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2016 483 ngày 8 giờ
22Xtracon Chess Open 2016 - test 2. To be deleted. 491 ngày 16 giờ
23Copenhagen Chess Challenge 2016 577 ngày 12 giờ
24Politiken Cup 2015 842 ngày 14 giờ
25Politiken Cup Pair Blitz 2015 845 ngày 14 giờ
26Copenhagen Chess Challenge 2015 934 ngày 12 giờ
27Nordic Championship for Girls 2015 Group C 934 ngày 13 giờ
28Nordic Championship for Girls 2015 934 ngày 13 giờ
29Nordic Championship for Girls 2015 934 ngày 13 giờ
30Politiken Cup 2014 1211 ngày 17 giờ
31Politiken Cup Pair Blitz 2014 1216 ngày 8 giờ
32Copenhagen Chess Challenge 2014 1284 ngày 12 giờ
33Copenhagen GM 2014 1333 ngày 8 giờ
34Nordic Youth Chess Championship 2014 - group C 1375 ngày 12 giờ
35Nordic Youth Chess Championship 2014 - group D 1375 ngày 13 giờ
36Nordic Youth Chess Championship 2014 - group B 1375 ngày 13 giờ
37Nordic Youth Chess Championship 2014 - group A 1375 ngày 13 giờ
38Nordic Youth Chess Championship 2014 - group E 1375 ngày 13 giờ
39Nordic Youth Chess Championship 2014 - blitz tournament 1377 ngày 10 giờ
40DM Hurtigskak 2013 gruppe B 1529 ngày 14 giờ
41DM Hurtigskak 2013 1529 ngày 14 giờ
42Senior hurtigskak DM 2013 1545 ngày 17 giờ
43Politiken Cup 2013 1571 ngày 16 giờ
44Politiken Cup Pair Blitz 2013 1576 ngày 8 giờ
45Hans Christian Andersen Mindgames 2013 1655 ngày 11 giờ
46Copenhagen Chess Challenge 2013 1668 ngày 12 giờ
47DM SENIORER 2013 1683 ngày 16 giờ
48Danish Championship 2013 Kort Påske 2 - Gruppe 2 1696 ngày 12 giờ
49Danish Championship 2013 Kort Påske 2 - Gruppe 1 1696 ngày 12 giờ
50Danish Championship 2013 G7 - Gruppe 3 1696 ngày 17 giờ