Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Denmark (DEN)

Flag DEN
SốGiảiCập nhật
1Copenhagen Chess Challenge 2018 26 ngày 18 giờ
2Fynsmesterskabet 2018 48 ngày 21 giờ
3Kandidatklassen DM 2018 53 ngày 23 giờ
4G7 Gruppe 2 54 ngày
5Veteran 54 ngày
6G5 2 DM 2018 54 ngày
7G7 Gruppe 1 54 ngày 23 giờ
8Danish Championship 2018 55 ngày 16 giờ
9Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2018 55 ngày 16 giờ
10Kort Påske 2 DM 2018 55 ngày 17 giờ
11Kort Påske 2 DM 2018 55 ngày 18 giờ
12G5 1 58 ngày 20 giờ
13Kort Påske 1 Gruppe 1 DM 2018 60 ngày 17 giờ
14Kort Påske 1 gruppe 2 DM 2018 60 ngày 18 giờ
15Kandidatklassen DM 2018 60 ngày 18 giờ
16DM Hurtigskak 2017 Mester 244 ngày 19 giờ
17DM Hurtigskak 2017 Basis 244 ngày 19 giờ
18III TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA MAYOR 2017 - II 263 ngày 10 giờ
19Xtracon Chess Open 2017 299 ngày 21 giờ
20Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2017 303 ngày 3 giờ
21Horsens Sommerlyn 351 ngày 14 giờ
22Copenhagen Chess Challenge 2017 376 ngày 18 giờ
23G7 Gruppe 2 DM 2017 403 ngày 23 giờ
24Veteran klassen DM 2016 GRUPPE 1 403 ngày 23 giờ
25G7 Gruppe 3 DM 2017 404 ngày
26G7 Gruppe 1 DM 2017 404 ngày
27 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 404 ngày
28 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 404 ngày
29Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2016 405 ngày 16 giờ
30Fynsmesterskabet 2017 414 ngày 4 giờ
31Larsen Memorial 2016 581 ngày 21 giờ
32Horsens Hurtigskakturnering 2016, skoleskak gruppe 592 ngày 19 giờ
33DM Hurtigskak 2016 607 ngày 19 giờ
34Xtracon Chess Open 2016 663 ngày 22 giờ
35Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2016 667 ngày 14 giờ
36Xtracon Chess Open 2016 - test 2. To be deleted. 675 ngày 21 giờ
37Copenhagen Chess Challenge 2016 761 ngày 18 giờ
38Politiken Cup 2015 1026 ngày 20 giờ
39Politiken Cup Pair Blitz 2015 1029 ngày 20 giờ
40Copenhagen Chess Challenge 2015 1118 ngày 18 giờ
41Nordic Championship for Girls 2015 Group C 1118 ngày 18 giờ
42Nordic Championship for Girls 2015 1118 ngày 18 giờ
43Nordic Championship for Girls 2015 1118 ngày 18 giờ
44Politiken Cup 2014 1395 ngày 23 giờ
45Politiken Cup Pair Blitz 2014 1400 ngày 14 giờ
46Copenhagen Chess Challenge 2014 1468 ngày 18 giờ
47Copenhagen GM 2014 1517 ngày 14 giờ
48Nordic Youth Chess Championship 2014 - group C 1559 ngày 18 giờ
49Nordic Youth Chess Championship 2014 - group D 1559 ngày 18 giờ
50Nordic Youth Chess Championship 2014 - group B 1559 ngày 18 giờ