Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Denmark (DEN)

Flag DEN
SốGiảiCập nhật
1Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2018 105 ngày 8 giờ
2Xtracon Chess Open 2018 107 ngày 8 giờ
3Copenhagen Chess Challenge 2018 198 ngày 10 giờ
4Fynsmesterskabet 2018 220 ngày 13 giờ
5Kandidatklassen DM 2018 225 ngày 15 giờ
6G7 Gruppe 2 225 ngày 16 giờ
7Veteran 225 ngày 16 giờ
8G5 2 DM 2018 225 ngày 16 giờ
9G7 Gruppe 1 226 ngày 15 giờ
10Danish Championship 2018 227 ngày 8 giờ
11Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2018 227 ngày 8 giờ
12Kort Påske 2 DM 2018 227 ngày 9 giờ
13Kort Påske 2 DM 2018 227 ngày 10 giờ
14G5 1 230 ngày 12 giờ
15Kort Påske 1 Gruppe 1 DM 2018 232 ngày 9 giờ
16Kort Påske 1 gruppe 2 DM 2018 232 ngày 10 giờ
17DM Hurtigskak 2017 Mester 416 ngày 11 giờ
18DM Hurtigskak 2017 Basis 416 ngày 11 giờ
19III TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA MAYOR 2017 - II 435 ngày 2 giờ
20Xtracon Chess Open 2017 471 ngày 13 giờ
21Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2017 474 ngày 19 giờ
22Horsens Sommerlyn 523 ngày 6 giờ
23Copenhagen Chess Challenge 2017 548 ngày 10 giờ
24G7 Gruppe 2 DM 2017 575 ngày 15 giờ
25Veteran klassen DM 2016 GRUPPE 1 575 ngày 15 giờ
26G7 Gruppe 3 DM 2017 575 ngày 16 giờ
27G7 Gruppe 1 DM 2017 575 ngày 16 giờ
28 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 575 ngày 16 giờ
29 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 575 ngày 16 giờ
30Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2016 577 ngày 8 giờ
31Fynsmesterskabet 2017 585 ngày 20 giờ
32Larsen Memorial 2016 753 ngày 13 giờ
33Horsens Hurtigskakturnering 2016, skoleskak gruppe 764 ngày 11 giờ
34DM Hurtigskak 2016 779 ngày 11 giờ
35Xtracon Chess Open 2016 835 ngày 14 giờ
36Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2016 839 ngày 6 giờ
37Xtracon Chess Open 2016 - test 2. To be deleted. 847 ngày 13 giờ
38Copenhagen Chess Challenge 2016 933 ngày 10 giờ
39Politiken Cup 2015 1198 ngày 12 giờ
40Politiken Cup Pair Blitz 2015 1201 ngày 12 giờ
41Copenhagen Chess Challenge 2015 1290 ngày 10 giờ
42Nordic Championship for Girls 2015 Group C 1290 ngày 10 giờ
43Nordic Championship for Girls 2015 1290 ngày 10 giờ
44Nordic Championship for Girls 2015 1290 ngày 10 giờ