Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Denmark (DEN)

Flag DEN
SốGiảiCập nhật
1Furesø Open 2018 1 ngày 4 giờ
2Furesø Open 2018 1 ngày 4 giờ
3Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2018 54 ngày
4Xtracon Chess Open 2018 56 ngày
5Xtracon Chess Open 2018 64 ngày 10 giờ
6Xtracon Chess Open 2018 65 ngày 2 giờ
7Copenhagen Chess Challenge 2018 147 ngày 2 giờ
8Fynsmesterskabet 2018 169 ngày 5 giờ
9Kandidatklassen DM 2018 174 ngày 8 giờ
10G7 Gruppe 2 174 ngày 8 giờ
11Veteran 174 ngày 8 giờ
12G5 2 DM 2018 174 ngày 8 giờ
13G7 Gruppe 1 175 ngày 7 giờ
14Danish Championship 2018 176 ngày
15Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2018 176 ngày 1 giờ
16Kort Påske 2 DM 2018 176 ngày 2 giờ
17Kort Påske 2 DM 2018 176 ngày 3 giờ
18G5 1 179 ngày 4 giờ
19Kort Påske 1 Gruppe 1 DM 2018 181 ngày 1 giờ
20Kort Påske 1 gruppe 2 DM 2018 181 ngày 2 giờ
21DM Hurtigskak 2017 Mester 365 ngày 3 giờ
22DM Hurtigskak 2017 Basis 365 ngày 3 giờ
23III TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA MAYOR 2017 - II 383 ngày 18 giờ
24Xtracon Chess Open 2017 420 ngày 5 giờ
25Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2017 423 ngày 12 giờ
26Horsens Sommerlyn 471 ngày 23 giờ
27Copenhagen Chess Challenge 2017 497 ngày 2 giờ
28G7 Gruppe 2 DM 2017 524 ngày 8 giờ
29Veteran klassen DM 2016 GRUPPE 1 524 ngày 8 giờ
30G7 Gruppe 3 DM 2017 524 ngày 8 giờ
31G7 Gruppe 1 DM 2017 524 ngày 8 giờ
32 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 524 ngày 8 giờ
33 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 524 ngày 9 giờ
34Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2016 526 ngày
35Fynsmesterskabet 2017 534 ngày 12 giờ
36Larsen Memorial 2016 702 ngày 5 giờ
37Horsens Hurtigskakturnering 2016, skoleskak gruppe 713 ngày 3 giờ
38DM Hurtigskak 2016 728 ngày 3 giờ
39Xtracon Chess Open 2016 784 ngày 6 giờ
40Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2016 787 ngày 22 giờ
41Xtracon Chess Open 2016 - test 2. To be deleted. 796 ngày 6 giờ
42Copenhagen Chess Challenge 2016 882 ngày 2 giờ
43Politiken Cup 2015 1147 ngày 4 giờ
44Politiken Cup Pair Blitz 2015 1150 ngày 4 giờ
45Copenhagen Chess Challenge 2015 1239 ngày 2 giờ
46Nordic Championship for Girls 2015 Group C 1239 ngày 3 giờ
47Nordic Championship for Girls 2015 1239 ngày 3 giờ
48Nordic Championship for Girls 2015 1239 ngày 3 giờ
49Politiken Cup 2014 1516 ngày 7 giờ
50Politiken Cup Pair Blitz 2014 1520 ngày 22 giờ