Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cuba (CUB)

Flag CUB
SốGiảiCập nhật
1Guillermo Garcia in Memoriam 27th Maestros I 20 giờ 45 phút
2Guillermo Garcia in Memoriam 27th (Abierto) 20 giờ 46 phút
3Guillermo Garcia in Memoriam 27th Maestros II 21 giờ 27 phút
4Guillermo Garcia in Memoriam 27th Premier II 21 giờ 28 phút
5Guillermo Garcia in Memoriam 27th Premier I 21 giờ 29 phút
6LIII Capablanca in Memoriam-BUSCANDO A CAPABLANCA 2 ngày 7 giờ
7Guillermo Garcia in Memoriam 27th Premier I 3 ngày 6 giờ
8LIII Capablanca in Memoriam - Open 2018 La Habana CUB 5 ngày 19 giờ
9LIII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2018 5 ngày 20 giờ
10LIII Capablanca in Memoriam-BUSCANDO A CAPABLANCA 6 ngày 17 giờ
11LIII Capablanca in Memoriam - Open 2018 La Habana CUB 6 ngày 19 giờ
12LIII Capablanca in Memoriam-BUSCANDO A CAPABLANCA 7 ngày 17 giờ
13LIII Capablanca in Memoriam-BUSCANDO A CAPABLANCA 8 ngày 17 giờ
14LIII Capablanca in Memoriam - Open 2018 La Habana CUB 8 ngày 21 giờ
15LIII Capablanca in Memoriam-BUSCANDO A CAPABLANCA 9 ngày 6 giờ
16LIII Capablanca in Memoriam - Open 2018 La Habana CUB 9 ngày 8 giờ
17LIII Capablanca in Memoriam - Open 2018 La Habana CUB 15 ngày 20 giờ
18XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Premier II 17 ngày 22 giờ
19XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Elite 17 ngày 22 giờ
20XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Premier I 17 ngày 22 giờ
21XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier II 18 ngày 19 giờ
22XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 18 ngày 19 giờ
23XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Elite 18 ngày 19 giờ
24XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Elite 19 ngày 20 giờ
25XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 19 ngày 20 giờ
26XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier II 19 ngày 20 giờ
27XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier II 20 ngày 17 giờ
28XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 20 ngày 17 giờ
29XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Elite 20 ngày 17 giờ
30Provincial Universitario Femenino 2018 21 ngày 20 giờ
31XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Blitz 21 ngày 23 giờ
32XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Premier II 21 ngày 23 giờ
33XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 21 ngày 23 giờ
34XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Élite 21 ngày 23 giờ
35sub18 abrilCARNT 27 ngày 4 giờ
36sub18 abrilCARNT 27 ngày 4 giờ
37XIV Aniversario de la Catedra de ajedrez UCI 48 ngày 2 giờ
38XI Torneo Internacional Universitario Remberto Fernandez 66 ngày 1 giờ
39XI Torneo Internacional Universitario Remberto Fernandez 69 ngày
40Final II Grand Prix Blitz 164 ngày 22 giờ
41Zonal Oriental 2017 (M) 188 ngày 7 giờ
42Zonal Central 2017 (M) 188 ngày 7 giờ
43Adelquis Remon 2017 (H) 192 ngày 8 giờ
44Adelquis Remon 2017 (G) 192 ngày 8 giờ
45Adelquis Remon 2017 (F) 192 ngày 8 giờ
46Adelquis Remon 2017 (E) 192 ngày 8 giờ
47Adelquis Remon 2017 (D) 192 ngày 8 giờ
48Adelquis Remon 2017 (C) 192 ngày 8 giờ
49Adelquis Remon 2017 (B) 192 ngày 8 giờ
50Adelquis Remon 2017 (A) 192 ngày 8 giờ