Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cuba (CUB)

Flag CUB
SốGiảiCập nhật
1II Grand Prix Blitz 1 14 ngày 16 giờ
2Nacional Pioneril 2017 67 ngày 22 giờ
3Juegos Escolares Nacionales 2017 67 ngày 22 giờ
452 Capablanca in Memoriam - Open 2017 - Event code 152399 Varadero (Matanzas) CUB 102 ngày
5Final Grand Prix Blitz 105 ngày 16 giờ
6test 107 ngày 8 giờ
7LII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2017 108 ngày 19 giờ
8LII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2017 108 ngày 19 giờ
951 Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Premier- 2016 Event code 137808 115 ngày
10IV Copa de Ajedrez "Caissa Digital 1921" 117 ngày 16 giờ
11Guillermo Garcia in Memoriam - Abierto 2017 120 ngày 19 giờ
12Guillermo Garcia in Memoriam - Premier II 2017 120 ngày 19 giờ
13Guillermo Garcia in Memoriam - Premier I 2017 120 ngày 19 giờ
14Guillermo Garcia in Memoriam - Elite 2017 120 ngày 19 giờ
15Torneo Internacional de la Universidad de Camaguey 2017 133 ngày 15 giờ
16Grand Prix UCI Blitz 9 140 ngày 15 giờ
17Marcelo Salado 2017 (E) 146 ngày 1 giờ
18Marcelo Salado 2017 (D) 146 ngày 1 giờ
19Marcelo Salado 2017 (C) 146 ngày 1 giờ
20Marcelo Salado 2017 (B) 146 ngày 1 giờ
21Marcelo Salado 2017 (A) 146 ngày 1 giờ
22Memorial 9 de Abril 2017 (D) 153 ngày 1 giờ
23Memorial 9 de Abril 2017 (C) 153 ngày 1 giờ
24Memorial 9 de Abril 2017 (B) 153 ngày 1 giờ
25Memorial 9 de Abril 2017 (A) 153 ngày 1 giờ
26Villa Yayabo 3rd (E) 165 ngày 4 giờ
27Villa Yayabo 3rd (D) 165 ngày 4 giờ
28Villa Yayabo 3rd (C) 165 ngày 4 giờ
29Villa Yayabo 3rd (B) 165 ngày 4 giờ
30Villa Yayabo 3rd (A) 165 ngày 4 giờ
31Grand Prix UCI Blitz 8 168 ngày 2 giờ
32Grand Prix UCI Blitz 7 174 ngày 17 giờ
33X Torneo Universitario Remberto Fernandez Grupo 1 182 ngày 18 giờ
34X Torneo Universitario Remberto Fernandez Blitz 187 ngày 16 giờ
35Blitz Nacional Absoluto 2017 211 ngày 16 giờ
36Grand Prix Blitz 6 219 ngày
37Final 54 Campeonato de Cuba Absoluto 224 ngày 19 giờ
38Camaguey 503 Aniversario (Cat. 13-15 Escolar) 226 ngày 6 giờ
39Camaguey 503 Aniversario (Juvenil) 226 ngày 6 giờ
40Camaguey 503 Aniversario (Elite) 226 ngày 6 giờ
4154 Campeonato de Cuba (Semifinal) Santa Clara 2017 235 ngày 19 giờ
42Grand Prix de Ajedrez Blitz 5 240 ngày 4 giờ
4351 Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Premier- 2016 Event code 137808 454 ngày 3 giờ
4451 Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2016 Event code 137807 454 ngày 3 giờ
45INTERCAMBIO CUBA-VENEZUELA MATANZAS 23 DE OCTUBRE DE 2015 686 ngày 4 giờ
4650 Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Premier - 2015 810 ngày 21 giờ
4750 Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2015 810 ngày 21 giờ
48XLIX Torneo Internacional "Capablanca in Memoriam" Abierto 1 Hotel Riviera, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba 1161 ngày 21 giờ
49XLIX Torneo Internacional "Capablanca in Memoriam" - Grupo Elite - 2014 1217 ngày
50XLIX Torneo Internacional "Capablanca in Memoriam" - Grupo Premier - 2014 1217 ngày