Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cuba (CUB)

Flag CUB
SốGiảiCập nhật
1GIRALDILLA DE LA HABANA 2019 66 ngày 14 giờ
2XII Torneo Internacional Remberto Fernandez Elite 120 ngày 3 giờ
3XII Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Talentos 120 ngày 3 giờ
4XII Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier 2 120 ngày 3 giờ
5XII Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier 1 120 ngày 3 giờ
6XII Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Talentos 121 ngày 4 giờ
7XII Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier 2 121 ngày 4 giờ
8XII Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier 1 121 ngày 4 giờ
9XII Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Talentos 121 ngày 16 giờ
10XII Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier 2 121 ngày 16 giờ
11XII Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier 1 121 ngày 16 giờ
12XII Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Talentos 122 ngày 8 giờ
13XII Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier 2 122 ngày 8 giờ
14XII Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier 1 122 ngày 8 giờ
15XII Torneo Internacional Remberto Fernandez Blitz 122 ngày 8 giờ
16LIV Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2019 130 ngày 4 giờ
17Capablanca in Memoriam - Open 2019 La Habana CUB 130 ngày 5 giờ
18Torneo Buscando a Capablanca categoria Sub-15 131 ngày 15 giờ
19Torneo Buscando a Capablanca categoria Sub-12 133 ngày 11 giờ
20Torneo Buscando a Capablanca categoria Sub-12 134 ngày 1 giờ
21Torneo Buscando a Capablanca categoria Sub-15 134 ngày 11 giờ
22Torneo Buscando a Capablanca categoria Sub-12 134 ngày 15 giờ
23Torneo Buscando a Capablanca categoria Sub-12 134 ngày 16 giờ
24Buscando a Capablanca Sub-12 135 ngày 2 giờ
25Torneo Buscando a Capablanca categoria Sub-15 135 ngày 10 giờ
26Torneo Buscando a Capablanca categoria Sub-12 135 ngày 11 giờ
27Torneo Capablanca infantil sub 12 2019 136 ngày 2 giờ
28Torneo Buscando a Capablanca categoria Sub-15 136 ngày 2 giờ
29Guillermo Garcia 28th Open 142 ngày 11 giờ
30Guillermo Garcia 28th Maestros 142 ngày 12 giờ
31Guillermo Garcia 28th Premier 1 142 ngày 12 giờ
32Guillermo Garcia 28th Premier 2 142 ngày 12 giờ
33Guillermo Garcia 28th Mixto 142 ngày 12 giờ
34Capablanca in Memoriam - Open 2019 La Habana CUB 143 ngày 4 giờ
35LIV Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2019 143 ngày 10 giờ
36AJEDUNI 2019 154 ngày 10 giờ
37AJEDUNI 2019 Blitz 156 ngày 12 giờ
38XVI Torneo Nacional UCI 217 ngày 9 giờ
39XVI Torneo Nacional UCI 218 ngày 8 giờ
40NACIONAL ABSOLUTO 2019 218 ngày 23 giờ
41XVI Torneo Nacional UCI 218 ngày 23 giờ
42XVI Torneo Nacional UCI 220 ngày 8 giờ
43XVI Torneo Nacional UCI 224 ngày 7 giờ
44XVI Torneo Nacional UCI 225 ngày 8 giờ
45XVI Torneo Nacional UCI 225 ngày 14 giờ
46XVI Torneo Nacional UCI 227 ngày 8 giờ
47BLITZ NACIONAL ABSOLUTO 2019 228 ngày 14 giờ
48Zonal Central Femenino 2018 290 ngày 14 giờ
49Adelquis Remon 2018 (E) 290 ngày 14 giờ
50Adelquis Remon 2018 (D) 290 ngày 14 giờ