Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cuba (CUB)

Flag CUB
SốGiảiCập nhật
1Zonal Oriental 2017 (M) 4 ngày
2Zonal Central 2017 (M) 4 ngày
3Adelquis Remon 2017 (H) 8 ngày 1 giờ
4Adelquis Remon 2017 (G) 8 ngày 1 giờ
5Adelquis Remon 2017 (F) 8 ngày 1 giờ
6Adelquis Remon 2017 (E) 8 ngày 1 giờ
7Adelquis Remon 2017 (D) 8 ngày 1 giờ
8Adelquis Remon 2017 (C) 8 ngày 1 giờ
9Adelquis Remon 2017 (B) 8 ngày 1 giờ
10Adelquis Remon 2017 (A) 8 ngày 1 giờ
11Adelquis Remon 2017 (H) 16 ngày 17 giờ
12Adelquis Remon 2017 (G) 16 ngày 17 giờ
13Adelquis Remon 2017 (F) 16 ngày 17 giờ
14Adelquis Remon 2017 (E) 16 ngày 17 giờ
15Adelquis Remon 2017 (D) 16 ngày 17 giờ
16Adelquis Remon 2017 (C) 16 ngày 17 giờ
17Adelquis Remon 2017 (B) 16 ngày 17 giờ
18Adelquis Remon 2017 (A) 16 ngày 17 giờ
19Final Provincial de Artemisa 23 ngày 9 giờ
20Final Provincial VCL (Absoluta) 31 ngày 20 giờ
21Final Provincial VCL (Mixta) 31 ngày 20 giờ
22XV Torneo UCI 32 ngày 15 giờ
23XV Torneo UCI 33 ngày 11 giờ
24XV Torneo UCI 34 ngày 14 giờ
25XV Torneo UCI 36 ngày 11 giờ
26XV Torneo UCI 39 ngày 1 giờ
27XV Torneo UCI 40 ngày 11 giờ
28XV Torneo UCI 41 ngày 1 giờ
29II Grand Prix Blitz 2 46 ngày 10 giờ
30Andres Clemente Vazquez 2017 Premier 51 ngày 13 giờ
31Andres Clemente Vazquez 2017 Elite 51 ngày 13 giờ
32II Grand Prix Blitz 1 74 ngày 11 giờ
33Nacional Pioneril 2017 127 ngày 17 giờ
34Juegos Escolares Nacionales 2017 127 ngày 17 giờ
3552 Capablanca in Memoriam - Open 2017 - Event code 152399 Varadero (Matanzas) CUB 161 ngày 19 giờ
36Final Grand Prix Blitz 165 ngày 11 giờ
37test 167 ngày 4 giờ
38LII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2017 168 ngày 14 giờ
39LII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2017 168 ngày 15 giờ
4051 Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Premier- 2016 Event code 137808 174 ngày 20 giờ
41IV Copa de Ajedrez "Caissa Digital 1921" 177 ngày 11 giờ
42Guillermo Garcia in Memoriam - Abierto 2017 180 ngày 14 giờ
43Guillermo Garcia in Memoriam - Premier II 2017 180 ngày 14 giờ
44Guillermo Garcia in Memoriam - Premier I 2017 180 ngày 14 giờ
45Guillermo Garcia in Memoriam - Elite 2017 180 ngày 14 giờ
46Torneo Internacional de la Universidad de Camaguey 2017 193 ngày 10 giờ
47Grand Prix UCI Blitz 9 200 ngày 11 giờ
48Marcelo Salado 2017 (E) 205 ngày 21 giờ
49Marcelo Salado 2017 (D) 205 ngày 21 giờ
50Marcelo Salado 2017 (C) 205 ngày 21 giờ