Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cuba (CUB)

Flag CUB
SốGiảiCập nhật
1XVI Torneo Nacional UCI 33 ngày 2 giờ
2XVI Torneo Nacional UCI 34 ngày 1 giờ
3NACIONAL ABSOLUTO 2019 34 ngày 16 giờ
4XVI Torneo Nacional UCI 34 ngày 16 giờ
5XVI Torneo Nacional UCI 36 ngày 2 giờ
6XVI Torneo Nacional UCI 40 ngày
7XVI Torneo Nacional UCI 41 ngày 1 giờ
8XVI Torneo Nacional UCI 41 ngày 7 giờ
9XVI Torneo Nacional UCI 43 ngày 1 giờ
10BLITZ NACIONAL ABSOLUTO 2019 44 ngày 8 giờ
11Zonal Central Femenino 2018 106 ngày 7 giờ
12Adelquis Remon 2018 (E) 106 ngày 7 giờ
13Adelquis Remon 2018 (D) 106 ngày 7 giờ
14Adelquis Remon 2018 (C) 106 ngày 7 giờ
15Adelquis Remon 2018 (B) 106 ngày 7 giờ
16Adelquis Remon 2018 (A) 106 ngày 7 giờ
17Zonal Oriental Masculino 2018 106 ngày 8 giờ
18Zonal Central Masculino 2018 106 ngày 8 giờ
19Nacional Pioneril 2018 243 ngày 8 giờ
20Juegos Escolares Nacionales 2018 243 ngày 8 giờ
21Nacional Juvenil 2018 (F) 273 ngày 2 giờ
22Nacional Juvenil 2018 (M) 273 ngày 2 giờ
23Guillermo Garcia in Memoriam 27th Maestros II 293 ngày 5 giờ
24Guillermo Garcia in Memoriam 27th (Abierto) 293 ngày 5 giờ
25Guillermo Garcia in Memoriam 27th Premier I 293 ngày 5 giờ
26Guillermo Garcia in Memoriam 27th Premier II 293 ngày 5 giờ
27Guillermo Garcia in Memoriam 27th Maestros I 293 ngày 7 giờ
28Rogelio Ortega in Memoriam 2018 Tablero 1 294 ngày 7 giờ
29LIII Capablanca in Memoriam-BUSCANDO A CAPABLANCA 301 ngày 9 giờ
30LIII Capablanca in Memoriam - Open 2018 La Habana CUB 304 ngày 21 giờ
31LIII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2018 304 ngày 22 giờ
32XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Premier II 317 ngày
33XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Elite 317 ngày
34XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Premier I 317 ngày
35XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier II 317 ngày 21 giờ
36XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 317 ngày 21 giờ
37XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 318 ngày 22 giờ
38XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier II 318 ngày 22 giờ
39XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier II 319 ngày 19 giờ
40XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 319 ngày 19 giờ
41XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Elite 319 ngày 19 giờ
42Provincial Universitario Femenino 2018 320 ngày 22 giờ
43XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Blitz 321 ngày 1 giờ
44XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Élite 321 ngày 1 giờ
45sub18 abrilCARNT 326 ngày 6 giờ
46sub18 abrilCARNT 326 ngày 6 giờ
47XIV Aniversario de la Catedra de ajedrez UCI 347 ngày 4 giờ
48Final II Grand Prix Blitz 464 ngày
49Zonal Oriental 2017 (M) 487 ngày 10 giờ
50Zonal Central 2017 (M) 487 ngày 10 giờ