Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cuba (CUB)

Flag CUB
SốGiảiCập nhật
1Final II Grand Prix Blitz 68 ngày 20 giờ
2Zonal Oriental 2017 (M) 92 ngày 6 giờ
3Zonal Central 2017 (M) 92 ngày 6 giờ
4Adelquis Remon 2017 (H) 96 ngày 6 giờ
5Adelquis Remon 2017 (G) 96 ngày 6 giờ
6Adelquis Remon 2017 (F) 96 ngày 6 giờ
7Adelquis Remon 2017 (E) 96 ngày 6 giờ
8Adelquis Remon 2017 (D) 96 ngày 6 giờ
9Adelquis Remon 2017 (C) 96 ngày 6 giờ
10Adelquis Remon 2017 (B) 96 ngày 6 giờ
11Adelquis Remon 2017 (A) 96 ngày 6 giờ
12Final Provincial de Artemisa 111 ngày 14 giờ
13Final Provincial VCL (Absoluta) 120 ngày 2 giờ
14Final Provincial VCL (Mixta) 120 ngày 2 giờ
15XV Torneo UCI 120 ngày 20 giờ
16II Grand Prix Blitz 2 134 ngày 15 giờ
17Andres Clemente Vazquez 2017 Premier 139 ngày 19 giờ
18Andres Clemente Vazquez 2017 Elite 139 ngày 19 giờ
19II Grand Prix Blitz 1 162 ngày 17 giờ
20Nacional Pioneril 2017 216 ngày
21Juegos Escolares Nacionales 2017 216 ngày
2252 Capablanca in Memoriam - Open 2017 - Event code 152399 Varadero (Matanzas) CUB 250 ngày 1 giờ
23Final Grand Prix Blitz 253 ngày 16 giờ
24LII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2017 256 ngày 20 giờ
25LII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2017 256 ngày 20 giờ
2651 Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Premier- 2016 Event code 137808 263 ngày 1 giờ
27IV Copa de Ajedrez "Caissa Digital 1921" 265 ngày 16 giờ
28Guillermo Garcia in Memoriam - Abierto 2017 268 ngày 20 giờ
29Guillermo Garcia in Memoriam - Premier II 2017 268 ngày 20 giờ
30Guillermo Garcia in Memoriam - Premier I 2017 268 ngày 20 giờ
31Guillermo Garcia in Memoriam - Elite 2017 268 ngày 20 giờ
32Torneo Internacional de la Universidad de Camaguey 2017 281 ngày 16 giờ
33Grand Prix UCI Blitz 9 288 ngày 16 giờ
34Marcelo Salado 2017 (E) 294 ngày 2 giờ
35Marcelo Salado 2017 (D) 294 ngày 2 giờ
36Marcelo Salado 2017 (C) 294 ngày 2 giờ
37Marcelo Salado 2017 (B) 294 ngày 2 giờ
38Marcelo Salado 2017 (A) 294 ngày 2 giờ
39Memorial 9 de Abril 2017 (D) 301 ngày 2 giờ
40Memorial 9 de Abril 2017 (C) 301 ngày 2 giờ
41Memorial 9 de Abril 2017 (B) 301 ngày 2 giờ
42Memorial 9 de Abril 2017 (A) 301 ngày 2 giờ
43Villa Yayabo 3rd (E) 313 ngày 5 giờ
44Villa Yayabo 3rd (D) 313 ngày 5 giờ
45Villa Yayabo 3rd (C) 313 ngày 5 giờ
46Villa Yayabo 3rd (B) 313 ngày 5 giờ
47Villa Yayabo 3rd (A) 313 ngày 5 giờ
48Grand Prix UCI Blitz 8 316 ngày 3 giờ
49Grand Prix UCI Blitz 7 322 ngày 18 giờ
50X Torneo Universitario Remberto Fernandez Grupo 1 330 ngày 19 giờ