Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cuba (CUB)

Flag CUB
SốGiảiCập nhật
1Zonal Central Femenino 2018 6 ngày 22 giờ
2Adelquis Remon 2018 (E) 6 ngày 22 giờ
3Adelquis Remon 2018 (D) 6 ngày 22 giờ
4Adelquis Remon 2018 (C) 6 ngày 22 giờ
5Adelquis Remon 2018 (B) 6 ngày 22 giờ
6Adelquis Remon 2018 (A) 6 ngày 22 giờ
7Zonal Oriental Masculino 2018 6 ngày 22 giờ
8Zonal Central Masculino 2018 6 ngày 22 giờ
9Nacional Pioneril 2018 143 ngày 23 giờ
10Juegos Escolares Nacionales 2018 143 ngày 23 giờ
11Nacional Juvenil 2018 (F) 173 ngày 16 giờ
12Nacional Juvenil 2018 (M) 173 ngày 16 giờ
13Guillermo Garcia in Memoriam 27th Maestros II 193 ngày 19 giờ
14Guillermo Garcia in Memoriam 27th (Abierto) 193 ngày 19 giờ
15Guillermo Garcia in Memoriam 27th Premier I 193 ngày 19 giờ
16Guillermo Garcia in Memoriam 27th Premier II 193 ngày 19 giờ
17Guillermo Garcia in Memoriam 27th Maestros I 193 ngày 21 giờ
18Rogelio Ortega in Memoriam 2018 Tablero 1 194 ngày 22 giờ
19LIII Capablanca in Memoriam-BUSCANDO A CAPABLANCA 201 ngày 23 giờ
20LIII Capablanca in Memoriam - Open 2018 La Habana CUB 205 ngày 12 giờ
21LIII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2018 205 ngày 13 giờ
22XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Premier II 217 ngày 15 giờ
23XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Elite 217 ngày 15 giờ
24XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Premier I 217 ngày 15 giờ
25XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier II 218 ngày 12 giờ
26XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 218 ngày 12 giờ
27XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 219 ngày 13 giờ
28XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier II 219 ngày 13 giờ
29XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier II 220 ngày 10 giờ
30XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 220 ngày 10 giờ
31XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Elite 220 ngày 10 giờ
32Provincial Universitario Femenino 2018 221 ngày 12 giờ
33XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Blitz 221 ngày 15 giờ
34XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Élite 221 ngày 15 giờ
35sub18 abrilCARNT 226 ngày 20 giờ
36sub18 abrilCARNT 226 ngày 21 giờ
37XIV Aniversario de la Catedra de ajedrez UCI 247 ngày 18 giờ
38Final II Grand Prix Blitz 364 ngày 14 giờ
39Zonal Oriental 2017 (M) 388 ngày
40Zonal Central 2017 (M) 388 ngày
41Adelquis Remon 2017 (H) 392 ngày
42Adelquis Remon 2017 (G) 392 ngày
43Adelquis Remon 2017 (F) 392 ngày
44Adelquis Remon 2017 (E) 392 ngày
45Adelquis Remon 2017 (D) 392 ngày
46Adelquis Remon 2017 (C) 392 ngày
47Adelquis Remon 2017 (B) 392 ngày
48Adelquis Remon 2017 (A) 392 ngày
49Final Provincial de Artemisa 407 ngày 9 giờ
50Final Provincial VCL (Absoluta) 415 ngày 20 giờ