Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cuba (CUB)

Flag CUB
SốGiảiCập nhật
1Juegos Escolares Nacionales 2018 2 ngày 20 giờ
2Nacional Pioneril 2018 2 ngày 20 giờ
3Nacional Juvenil 2018 (F) 29 ngày 11 giờ
4Nacional Juvenil 2018 (M) 29 ngày 11 giờ
5Guillermo Garcia in Memoriam 27th Maestros II 49 ngày 15 giờ
6Guillermo Garcia in Memoriam 27th (Abierto) 49 ngày 15 giờ
7Guillermo Garcia in Memoriam 27th Premier I 49 ngày 15 giờ
8Guillermo Garcia in Memoriam 27th Premier II 49 ngày 15 giờ
9Guillermo Garcia in Memoriam 27th Maestros I 49 ngày 17 giờ
10Rogelio Ortega in Memoriam 2018 Tablero 1 50 ngày 17 giờ
11LIII Capablanca in Memoriam-BUSCANDO A CAPABLANCA 57 ngày 19 giờ
12Guillermo Garcia in Memoriam 27th Premier I 58 ngày 18 giờ
13LIII Capablanca in Memoriam - Open 2018 La Habana CUB 61 ngày 7 giờ
14LIII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2018 61 ngày 8 giờ
15LIII Capablanca in Memoriam-BUSCANDO A CAPABLANCA 62 ngày 5 giờ
16LIII Capablanca in Memoriam - Open 2018 La Habana CUB 62 ngày 7 giờ
17LIII Capablanca in Memoriam-BUSCANDO A CAPABLANCA 63 ngày 5 giờ
18XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Premier II 73 ngày 10 giờ
19XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Elite 73 ngày 10 giờ
20XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Premier I 73 ngày 10 giờ
21XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier II 74 ngày 7 giờ
22XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 74 ngày 7 giờ
23XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 75 ngày 8 giờ
24XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier II 75 ngày 8 giờ
25XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier II 76 ngày 5 giờ
26XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 76 ngày 5 giờ
27XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Elite 76 ngày 5 giờ
28Provincial Universitario Femenino 2018 77 ngày 8 giờ
29XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Blitz 77 ngày 11 giờ
30XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Élite 77 ngày 11 giờ
31sub18 abrilCARNT 82 ngày 16 giờ
32sub18 abrilCARNT 82 ngày 16 giờ
33XIV Aniversario de la Catedra de ajedrez UCI 103 ngày 14 giờ
34Final II Grand Prix Blitz 220 ngày 10 giờ
35Zonal Oriental 2017 (M) 243 ngày 20 giờ
36Zonal Central 2017 (M) 243 ngày 20 giờ
37Adelquis Remon 2017 (H) 247 ngày 20 giờ
38Adelquis Remon 2017 (G) 247 ngày 20 giờ
39Adelquis Remon 2017 (F) 247 ngày 20 giờ
40Adelquis Remon 2017 (E) 247 ngày 20 giờ
41Adelquis Remon 2017 (D) 247 ngày 20 giờ
42Adelquis Remon 2017 (C) 247 ngày 20 giờ
43Adelquis Remon 2017 (B) 247 ngày 20 giờ
44Adelquis Remon 2017 (A) 247 ngày 20 giờ
45Final Provincial de Artemisa 263 ngày 4 giờ
46Final Provincial VCL (Absoluta) 271 ngày 15 giờ
47Final Provincial VCL (Mixta) 271 ngày 15 giờ
48XV Torneo UCI 272 ngày 10 giờ
49II Grand Prix Blitz 2 286 ngày 5 giờ
50Andres Clemente Vazquez 2017 Premier 291 ngày 8 giờ