Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Costa Rica (CRC)

Flag CRC
SốGiảiCập nhật
1Campeonato Nacional Sub 20-18 FEMENINO 2020 18 phút
2Campeonato Nacional Sub 20-18 ABSOLUTO 2020 19 phút
3Campeonato Nacional Sub 16 FEMENINO 2020 31 phút
4Campeonato Nacional Sub 16 ABSOLUTO 2020 32 phút
5Campeonato Nacional Sub 14 FEMENINO 2020 33 phút
6Campeonato Nacional Sub 14 ABSOLUTO 2020 34 phút
7Campeonato Nacional Sub 12 FEMENINO 2020 1 giờ 24 phút
8Campeonato Nacional Sub 12 ABSOLUTO 2020 1 giờ 24 phút
9Campeonato Nacional Sub 10 FEMENINO 2020 1 giờ 44 phút
10Campeonato Nacional Sub 10 ABSOLUTO 2020 1 giờ 45 phút
11Campeonato Nacional Sub8 FEMENINO 2020 1 giờ 46 phút
12Campeonato Nacional Sub 8 ABSOLUTO 2020 1 giờ 47 phút
13I Torneo Rapid Uvieta/CACR 2020 4 giờ 48 phút
14I Rapid Cartago 2020 U08-U10 2 ngày
15Campeonato Nacional Absoluto y Femenino 2020 2 ngày 14 giờ
16Campeonato Nacional Sub 20 FEMENINO 2020 2 ngày 19 giờ
17Campeonato Nacional Sub 20 ABSOLUTO 2020 3 ngày 13 giờ
18Torneo ADACHE Enero A 2020 5 ngày 16 giờ
19I Rapid Cartago 2020 U16-U18-U20 5 ngày 22 giờ
20I Rapid Cartago 2020 U12-U14 5 ngày 22 giờ
21Campeonato Sub 06 26 enero 9am-1pm 6 ngày 21 giờ
22Campeonato Nacional Sub 8 FEMENINO 2020 9 ngày 14 giờ
23Torneo Blitz UCR Enero 2020 11 ngày
24SUB20 Absoluto 2020 12 ngày 2 giờ
25SUB20 Femenino 2020 12 ngày 2 giờ
26SUB18 Femenino 2020 12 ngày 2 giờ
27SUB18 Absoluto 2020 12 ngày 2 giờ
28SUB16 Femenino 2020 12 ngày 2 giờ
29SUB16 Absoluto 2020 12 ngày 2 giờ
30SUB14 Femenino 2020 12 ngày 2 giờ
31SUB14 Absoluto 2020 12 ngày 2 giờ
32SUB12 Absoluto 2020 12 ngày 2 giờ
33SUB12 Femenino 2020 12 ngày 2 giờ
34SUB10 Femenino 2020 12 ngày 2 giờ
35SUB10 Absoluto 2020 12 ngày 2 giờ
36SUB08 Absoluto 2020 12 ngày 2 giờ
37Sub08 Femenino 2020 12 ngày 2 giờ
38II Torneo Nandayure U12 2020 13 ngày 2 giờ
39II Open Nandayure 2020 13 ngày 18 giờ
40SUB12 Absoluto 2020 14 ngày
41SUB12 Absoluto 2020 16 ngày 15 giờ
42XL Torneo Internacional Metropolitano 2019- Blitz (224495) 24 ngày 20 giờ
43XL Torneo Internacional Metropolitano 2019- Grupo A (224491) 24 ngày 22 giờ
44XL Torneo Internacional Metropolitano 2019- Grupo B (224494) 24 ngày 23 giờ
45XL Torneo Internacional Metropolitano 2019- Senior 25 ngày
46XL Torneo Internacional Metropolitano 2019- U14 (224492) 25 ngày 1 giờ
47XL Torneo Internacional Metropolitano 2019- U10 (224493) 25 ngày 2 giờ
48III Open Ciudad de Liberia Sub12 2019 31 ngày 7 giờ
49III Open Ciudad de Liberia 2019 31 ngày 7 giờ
50III Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Liberia 2019 Juvenil U16 35 ngày 22 giờ