Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Costa Rica (CRC)

Flag CRC
SốGiảiCập nhật
1Cerrado U17 en Línea 2020 16 giờ 32 phút
2Torneo Online Apertura Blitz 64 17 giờ 37 phút
3FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Femenino U14 21 giờ 54 phút
4FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U12 22 giờ 10 phút
5Campeonato Nacional IV Division- Eliminatoria 1 ngày
6FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Femenino U16 1 ngày 20 giờ
7FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Femenino U12 1 ngày 20 giờ
8FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U20 1 ngày 20 giờ
9FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U16 1 ngày 20 giờ
10FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U14 1 ngày 20 giờ
11FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U20 1 ngày 20 giờ
12FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U16 1 ngày 20 giờ
13FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U14 1 ngày 20 giờ
14FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U12 1 ngày 20 giờ
15FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U20 1 ngày 20 giờ
16FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U16 1 ngày 21 giờ
17FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U14 1 ngày 21 giờ
18FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U12 1 ngày 21 giờ
19Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Femenino U16 2 ngày 19 giờ
20Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U12 2 ngày 22 giờ
21Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Femenino U14 2 ngày 23 giờ
22Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U14 2 ngày 23 giờ
23Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Femenino U12 2 ngày 23 giờ
24Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U12 3 ngày 3 giờ
25Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U14 3 ngày 17 giờ
26Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U16 3 ngày 17 giờ
27Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U20 3 ngày 17 giờ
28Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U12 3 ngày 17 giờ
29Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U16 3 ngày 17 giờ
30Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U20 3 ngày 19 giờ
31Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U16 3 ngày 19 giờ
32Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U20 3 ngày 19 giờ
33Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U14 3 ngày 20 giờ
34Campeonato Nacional II Division- Eliminatoria 9 ngày 20 giờ
35Campeonato Nacional III Division- Eliminatoria 9 ngày 20 giờ
36Ajedrez de Altura 10 ngày 18 giờ
37Liga Academia Ajedrez Costa Rica 11 ngày 14 giờ
38Olimpíada Online 2020 - Preparación Costa Rica y Venezuela 15 ngày 20 giờ
39Olimpíada Online 2020 - Preparación Costa Rica y Panamá 18 ngày 15 giờ
40Torneo elección de refuerzos U20 24 ngày 21 giờ
41Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 2 Ind Absoluto U14 30 ngày 22 giờ
42Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 2 Ind Absoluto U16 30 ngày 22 giờ
43Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 1 Ind Absoluto U16 31 ngày 1 giờ
44Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 1 Ind Absoluto U14 31 ngày 2 giờ
45Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 2 Equipos Absoluto U12 31 ngày 21 giờ
46Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 2 Ind Absoluto U20 31 ngày 21 giờ
47Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 1 Ind Absoluto U20 31 ngày 21 giờ
48Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 2 Ind Absoluto U12 31 ngày 22 giờ
49Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 1 Ind Absoluto U12 31 ngày 23 giờ
50Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 2 Ind Femenino U12 31 ngày 23 giờ
Máy chủ Chess-Tournaments-Results © 2006-2020 Heinz Herzog, CMS-Version 24.05.2020 09:15
PixFuture exclusive partner, Điều khoản sử dụng,