Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Costa Rica (CRC)

Flag CRC
SốGiảiCập nhật
1Torneo Abierto Joaquin Gutierrez Mangel (187657) 3 giờ 23 phút
2Mario Valverde In Memoria 2018 5 giờ 4 phút
3Torneo Recreativo Barrio La Emilia, Guápiles 2018 1 ngày 2 giờ
4II Torneo de Smash (Franscisco Arena) 1 ngày 20 giờ
5I Classic Macondo 2018 (181237) 2 ngày 5 giờ
6Eliminatoria JDN 2018 Zona 2 Equipo Abs U16 2 ngày 11 giờ
7Categoria C Equipos Femenino 2 ngày 22 giờ
8Categoria C Equipos Abierto 2 ngày 22 giờ
9Categoria D Equipos Femenino 2 ngày 22 giờ
10Categoria D Equipos Abierto 2 ngày 23 giờ
11Categoria C Individual Femenina 2 ngày 23 giờ
12Categoria D Individual Abierto 2 ngày 23 giờ
13Categoria D Individual Femenina 2 ngày 23 giờ
14Categoria C Individual Abierta 2 ngày 23 giờ
15Eliminatoria JDN 2018 Zona 2 Equipo Abs U20 4 ngày 12 giờ
16I Fase Campeonato Nacional No Videntes (186603) 4 ngày 22 giờ
17Categoría D ind Abs San José Norte 5 ngày 4 giờ
18Categoría C ind Abs San José Norte 5 ngày 5 giờ
19Categoría C ind Fem San José Norte 5 ngày 5 giờ
20Torneo Amistad 2018 5 ngày 6 giờ
21Eliminatoria JDN 2018 Zona 2 Equipo Fem U16 5 ngày 19 giờ
22Eliminatoria JDN 2018 Zona 2 Equipo Fem U20 5 ngày 19 giờ
23Eliminatoria JDN 2018 Zona 1 Equipo Abs U20 5 ngày 19 giờ
24Eliminatoria JDN 2018 Zona 2 IND Fem U16 6 ngày 13 giờ
25Eliminatoria JDN 2018 Zona 2 IND Abs U20 6 ngày 13 giờ
26Eliminatoria JDN 2018 Zona 2 IND Fem U20 6 ngày 13 giờ
27Eliminatoria JDN 2018 Zona 2 IND Abs U16 6 ngày 13 giờ
28Eliminatoria JDN 2018 Zona 1 Equipo Abs U16 6 ngày 13 giờ
29Eliminatoria JDN 2018 Zona 1 IND Abs U20 6 ngày 13 giờ
30Eliminatoria JDN 2018 Zona 1 IND Fem U16 6 ngày 13 giờ
31Torneo Barbareño 2018 6 ngày 14 giờ
32UCR Preparación JUDUCA 1 6 ngày 14 giờ
33UCR Preparación JUDUCA 2 6 ngày 14 giờ
34Cuadrangular Preseleccion Absoluta 2018 11 ngày 22 giờ
35Cuadrangular Preseleccion Femenina 2018 11 ngày 22 giờ
36Eliminatoria JDN 2018 Zona 1 Equipo Fem U20 13 ngày 4 giờ
37Eliminatoria JDN 2018 Zona 1 IND Fem U20 13 ngày 7 giờ
38Eliminatoria JDN 2018 Zona 1 IND Abs U16 13 ngày 7 giờ
39Clasificatorio Nacional de Tercera División Naranjo 2018 14 ngày
40Torneo Internacional ADAES 2018 15 ngày 22 giờ
41Eliminatoria JDN 2018 Zona 1 Equipo Fem U16 16 ngày 1 giờ
42Campeonato Subzonal Absoluto 2.3.c. 23 ngày 4 giờ
43Torneo Blitz Subzonal Femenino 23 ngày 23 giờ
44Torneo Blitz Subzonal Absoluto 23 ngày 23 giờ
45Campeonato Subzonal Femenino 2.3.c. 24 ngày 3 giờ
46Fogueo U16 29 ngày 2 giờ
47Fogueo U20 29 ngày 2 giờ
48Fogueo U10 29 ngày 2 giờ
49Subzonal Absoluto y Femenino 2.3.C- Preinscritos. 29 ngày 3 giờ
50Fogueo 29 ngày 19 giờ