Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Costa Rica (CRC)

Flag CRC
SốGiảiCập nhật
1Torneo José Alberto Rivera (don Beto) 2019 4 ngày 20 giờ
2I Torneo de Ajedrez Golfito 2019 29 ngày 21 giờ
3III Torneo Abierto Blitz Ajedrez Costa Rica 2019 (225756) 39 ngày 19 giờ
4Torneo Nacional Abierto 2019 FCA 44 ngày 10 giờ
5I Torneo Cerrado de Primera Categoría 51 ngày 19 giờ
6Torneo Blitz Julio Cortázar 8 - Deshoras (224416) (29-Julio-19) 52 ngày 21 giờ
7Final Nacional IV División 2019 54 ngày 1 giờ
8Final Nacional III División 2019 54 ngày 1 giờ
9Final Nacional II División 2019 54 ngày 2 giờ
10Festival de Ajedrez Lepanto-FCACR Open-U16 54 ngày 4 giờ
11Festival de Ajedrez Lepanto-FCACR U12-U14 54 ngày 4 giờ
12Festival de Ajedrez Lepanto-FCACR U8-U10 54 ngày 4 giờ
13III Blitz Chess Tour 54 ngày 5 giờ
14Torneo Blitz Julio Cortázar 7 - Alguien que anda por ahí (224415) (27-Julio-19) 56 ngày 7 giờ
15Torneo La Anexion Restaurante La Feria y Asoedufi 57 ngày 1 giờ
16I Torneo Ajedrez Costa Rica Rapid 2019 58 ngày 21 giờ
17II Grand Prix Blitz 59 ngày 12 giờ
18Torneo Blitz Julio Cortázar 6 - Octaedro (224414) (22-Julio-19) 59 ngày 21 giờ
19III Torneo Asdrúbal Aguilar in Memoriam (225065) 61 ngày
20Segundo Torneo Blitz de San Ramon 2019 (212637) Día Internacional de Ajedrez 62 ngày 1 giờ
21Torneo Blitz Julio Cortázar 5 - Las armas secretas (224413) (15-Julio-19) 66 ngày 21 giờ
22Torneo Blitz Julio Cortázar 4 - Final del Juego (224412) (13-Julio-19) 69 ngày 2 giờ
23I Torneo Blitz en la Cuesta Corredores 2019 72 ngày 9 giờ
24Torneo Blitz Julio Cortázar 3 - Bestiario (8-Julio-19) 73 ngày 21 giờ
25Torneo Blitz Julio Cortázar 2 - 62 Modelo para armar (6-Julio-2019) 74 ngày 6 giờ
26JDN 2019 Individual Abierto U20 78 ngày 4 giờ
27JDN 2019 Individual Femenino U20 78 ngày 5 giờ
28JDN 2019 Equipos Femenino U20 78 ngày 5 giờ
29JDN 2019 Equipos Abierto U16 78 ngày 5 giờ
30JDN 2019 Equipos Femenino U16 78 ngày 5 giờ
31JDN 2019 Equipos Abierto U20 78 ngày 5 giờ
32JDN 2019 Individual Femenino U16 78 ngày 6 giờ
33JDN 2019 Individual Abierto U16 78 ngày 6 giờ
34JDN 2019 Equipos Abierto U12 78 ngày 7 giờ
35JDN 2019 Individual Abierto U12 78 ngày 7 giờ
36JDN 2019 Equipos Femenino U12 78 ngày 7 giờ
37JDN 2019 Individual Femenino U12 78 ngày 8 giờ
38JDN 2019 Individual Abierto U12 Blitz 80 ngày 3 giờ
39JDN 2019 Individual Femenino U20 Blitz 80 ngày 3 giờ
40JDN 2019 Individual Femenino U16 Blitz 80 ngày 3 giờ
41JDN 2019 Individual Abierto U20 Blitz 80 ngày 3 giờ
42JDN 2019 Individual Abierto U16 Blitz 80 ngày 3 giờ
43JDN 2019 Individual Femenino U12 Blitz 80 ngày 3 giờ
44Torneo Blitz Julio Cortázar - Rayuela () 80 ngày 21 giờ
45I Torneo Temático 2019 82 ngày 1 giờ
46I Torneo Infantil 2019 82 ngày 1 giờ
47JDN 2019 Equipos Abierto U20 Blitz 82 ngày 3 giờ
48JDN 2019 Equipos Abierto U16 Blitz 82 ngày 4 giờ
49JDN 2019 Equipos Femenino U16 Blitz 82 ngày 4 giờ
50JDN 2019 Equipos Abierto U12 Blitz 82 ngày 4 giờ