Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cape Verde (CPV)

Flag CPV
SốGiảiCập nhật
1OPEN SAL 2018 23 ngày 9 giờ
2CAMPEONATO REGIONAL DE JUNIORES DO SAL 2018 37 ngày 9 giờ
3CAMPEONATO REGIONAL DE INICIADOS DO SAL 2018 37 ngày 9 giờ
4CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS DO SAL 2018 37 ngày 10 giờ
5CAMPEONATO REGIONAL DE JUVENIS DO SAL 2018 37 ngày 10 giờ
6II CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FINAL 79 ngày 15 giờ
7CAMPEONATO REGIONAL SEMI-RAPIDAS SAL 2018 86 ngày 12 giờ
8CAMPEONATO REGIONAL RAPIDAS SAL 2018 87 ngày 14 giờ
9CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FASE PRELIMINAR 114 ngày 13 giờ
10CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE ST. ANTÃO - 2018 134 ngày 21 giờ
11CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. NICOLAU - 2018 (MATCH DESEMPATE) 142 ngày 12 giờ
12CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. NICOLAU - 2018 142 ngày 12 giờ
13CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO PRAIA - 2018 143 ngày 13 giờ
14CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO SAL - 2018 147 ngày 9 giờ
15CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. VICENTE - 2018 149 ngày 13 giờ
16CAMPEONATO REGIONAL S. VICENTE - EQUIPAS 163 ngày 15 giờ
17CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - DESEMPATE JUVENIS 2 167 ngày 22 giờ
18CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - DESEMPATE JUVENIS 167 ngày 22 giờ
19CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - JUVENIS 170 ngày 13 giờ
20CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - JUNIORES 170 ngày 14 giờ
21CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 INICIADOS 170 ngày 14 giờ
22CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - DESEMPATE JUNIORES 170 ngày 14 giờ
23II CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS (EQUIPAS) 246 ngày
24II CAMPEONATO NACIONAL DE SEMI-RÁPIDAS (EQUIPAS) 246 ngày
25II CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS (INDIVIDUAL) 246 ngày
26II CAMPEONATO NACIONAL DE SEMI-RÁPIDAS (INDIVIDUAL) 246 ngày
27I CAMPEONATO NACIONAL DE EQUIPAS 246 ngày
28I CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO 379 ngày 13 giờ
29CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE ST. ANTÃO 394 ngày 13 giờ
30CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DO SAL 2016/2017 401 ngày 11 giờ
31TORNEIO ABERTURA ODERF 2017 423 ngày 13 giờ
32CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. VICENTE 436 ngày 13 giờ
33CAMPEONATO NACIONAL DE SEMI RÁPIDAS 2017 - INDIVIDUAL 476 ngày 12 giờ
34CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS 2017 - INDIVIDUAL 478 ngày 14 giờ
35CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS EQUIPAS - 2017 478 ngày 19 giờ
36CAMPEONATO NACIONAL DE SEMI-RÁPIDAS EQUIPAS - 2017 478 ngày 21 giờ