Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cape Verde (CPV)

Flag CPV
SốGiảiCập nhật
1CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. VICENTE - 2018 1 ngày 4 giờ
2CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO SAL - 2018 1 ngày 4 giờ
3CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. NICOLAU - 2018 6 ngày 18 giờ
4CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - DESEMPATE JUVENIS 2 15 ngày 18 giờ
5CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - DESEMPATE JUVENIS 15 ngày 18 giờ
6CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - JUVENIS 18 ngày 9 giờ
7CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - JUNIORES 18 ngày 10 giờ
8CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 INICIADOS 18 ngày 10 giờ
9CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - DESEMPATE JUNIORES 18 ngày 10 giờ
10II CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS (EQUIPAS) 93 ngày 19 giờ
11II CAMPEONATO NACIONAL DE SEMI-RÁPIDAS (EQUIPAS) 93 ngày 19 giờ
12II CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS (INDIVIDUAL) 93 ngày 19 giờ
13II CAMPEONATO NACIONAL DE SEMI-RÁPIDAS (INDIVIDUAL) 93 ngày 20 giờ
14I CAMPEONATO NACIONAL DE EQUIPAS 93 ngày 20 giờ
15I CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO 227 ngày 9 giờ
16CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE ST. ANTÃO 242 ngày 9 giờ
17CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DO SAL 2016/2017 249 ngày 7 giờ
18TORNEIO ABERTURA ODERF 2017 271 ngày 9 giờ
19CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. VICENTE 284 ngày 8 giờ
20CAMPEONATO NACIONAL DE SEMI RÁPIDAS 2017 - INDIVIDUAL 324 ngày 8 giờ
21CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS 2017 - INDIVIDUAL 326 ngày 9 giờ
22CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS EQUIPAS - 2017 326 ngày 14 giờ
23CAMPEONATO NACIONAL DE SEMI-RÁPIDAS EQUIPAS - 2017 326 ngày 17 giờ