Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cape Verde (CPV)

Flag CPV
SốGiảiCập nhật
1II CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FINAL 14 ngày 19 giờ
2CAMPEONATO REGIONAL SEMI-RAPIDAS SAL 2018 21 ngày 17 giờ
3CAMPEONATO REGIONAL RAPIDAS SAL 2018 22 ngày 18 giờ
4CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FASE PRELIMINAR 49 ngày 17 giờ
5CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE ST. ANTÃO - 2018 70 ngày 1 giờ
6CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. NICOLAU - 2018 (MATCH DESEMPATE) 77 ngày 17 giờ
7CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. NICOLAU - 2018 77 ngày 17 giờ
8CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO PRAIA - 2018 78 ngày 18 giờ
9CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO SAL - 2018 82 ngày 13 giờ
10CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. VICENTE - 2018 84 ngày 17 giờ
11CAMPEONATO REGIONAL S. VICENTE - EQUIPAS 98 ngày 19 giờ
12CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - DESEMPATE JUVENIS 2 103 ngày 2 giờ
13CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - DESEMPATE JUVENIS 103 ngày 3 giờ
14CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - JUVENIS 105 ngày 17 giờ
15CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - JUNIORES 105 ngày 18 giờ
16CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 INICIADOS 105 ngày 18 giờ
17CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - DESEMPATE JUNIORES 105 ngày 18 giờ
18II CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS (EQUIPAS) 181 ngày 4 giờ
19II CAMPEONATO NACIONAL DE SEMI-RÁPIDAS (EQUIPAS) 181 ngày 4 giờ
20II CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS (INDIVIDUAL) 181 ngày 4 giờ
21II CAMPEONATO NACIONAL DE SEMI-RÁPIDAS (INDIVIDUAL) 181 ngày 4 giờ
22I CAMPEONATO NACIONAL DE EQUIPAS 181 ngày 4 giờ
23I CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO 314 ngày 17 giờ
24CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE ST. ANTÃO 329 ngày 17 giờ
25CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DO SAL 2016/2017 336 ngày 16 giờ
26TORNEIO ABERTURA ODERF 2017 358 ngày 18 giờ
27CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. VICENTE 371 ngày 17 giờ
28CAMPEONATO NACIONAL DE SEMI RÁPIDAS 2017 - INDIVIDUAL 411 ngày 16 giờ
29CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS 2017 - INDIVIDUAL 413 ngày 18 giờ
30CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS EQUIPAS - 2017 413 ngày 23 giờ
31CAMPEONATO NACIONAL DE SEMI-RÁPIDAS EQUIPAS - 2017 414 ngày 1 giờ