Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cape Verde (CPV)

Flag CPV
SốGiảiCập nhật
1CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FASE FINAL - DESEMPATES 50 ngày 5 giờ
2CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FASE FINAL 50 ngày 7 giờ
3CAMPEONATO REGIONAL FEMININO DO SAL 2019 54 ngày 11 giờ
4CAMPEONATO REGIONAL DE SEMI RAPIDAS 2019 61 ngày 4 giờ
5OPEN SAL 2019 113 ngày 3 giờ
6CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FASE PRELIMINAR 113 ngày 13 giờ
7CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO PRAIA - 2019 121 ngày 5 giờ
8CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO PRAIA - 2019 (Desempates) 122 ngày 4 giờ
9TORNEIO CADEIA CENTRAL DE S. VICENTE 143 ngày 13 giờ
10TAÇA TRIBUTO A FRANCISCO CARAPINHA 164 ngày 6 giờ
11CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - S. NICOLAU 2019 205 ngày 11 giờ
12II CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL SEMI RÁPIDAS - SAL 2019 212 ngày 6 giờ
13II CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL RÁPIDAS - SAL 2019 213 ngày 5 giờ
14CAMPEONATO REGIONAL RÁPIDAS S. VICENTE - INDIVIDUAL 233 ngày 12 giờ
15CAMPEONATO REGIONAL RÁPIDAS S. VICENTE - EQUIPAS 234 ngày 6 giờ
16CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO S. VICENTE 2019 261 ngày 13 giờ
17CAMPEONATO NACIONAL DE VETERANOS 2019 - DESEMPATES 275 ngày 1 giờ
18CAMPEONATO NACIONAL DE VETERANOS 2019 275 ngày 7 giờ
19III CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DO SAL - 2019 280 ngày 2 giờ
20II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS ( JUVENIS) 302 ngày 5 giờ
21II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS- JUNIORES (Desempates) 303 ngày 6 giờ
22II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS ( JUNIORES) 303 ngày 7 giờ
23II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS ( INICIADOS) 303 ngày 8 giờ
24II CAMPEONATO REGIONAL EQUIPAS S. VICENTE - 2019 310 ngày 3 giờ
25II CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS DO SAL 2019 310 ngày 5 giờ
26II CAMPEONATO REGIONAL DE JUVENIS DO SAL 2019 314 ngày 11 giờ
27II CAMPEONATO REGIONAL DE INICIADOS DO SAL 2019 - MAREK 314 ngày 11 giờ
28II CAMPEONATO REGIONAL DE JUNIORES DO SAL 2019 314 ngày 11 giờ
29I TORNEIO SEMI RÁPIDAS COMANDO PRIMEIRA REGIÃO MILITAR 318 ngày 12 giờ
30CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS S. VICENTE - 2019 DESEMPATES 324 ngày 7 giờ
31CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS S. VICENTE 2019 324 ngày 8 giờ
32OPEN SAL 2018 513 ngày 2 giờ
33CAMPEONATO REGIONAL DE JUNIORES DO SAL 2018 527 ngày 2 giờ
34CAMPEONATO REGIONAL DE INICIADOS DO SAL 2018 527 ngày 3 giờ
35CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS DO SAL 2018 527 ngày 3 giờ
36CAMPEONATO REGIONAL DE JUVENIS DO SAL 2018 527 ngày 3 giờ
37II CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FINAL 569 ngày 8 giờ
38CAMPEONATO REGIONAL SEMI-RAPIDAS SAL 2018 576 ngày 6 giờ
39CAMPEONATO REGIONAL RAPIDAS SAL 2018 577 ngày 7 giờ
40CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FASE PRELIMINAR 604 ngày 6 giờ
41CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE ST. ANTÃO - 2018 624 ngày 14 giờ
42CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. NICOLAU - 2018 (MATCH DESEMPATE) 632 ngày 6 giờ
43CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. NICOLAU - 2018 632 ngày 6 giờ
44CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO PRAIA - 2018 633 ngày 7 giờ
45CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO SAL - 2018 637 ngày 2 giờ
46CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. VICENTE - 2018 639 ngày 6 giờ
47CAMPEONATO REGIONAL S. VICENTE - EQUIPAS 653 ngày 8 giờ
48CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - DESEMPATE JUVENIS 2 657 ngày 15 giờ
49CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - DESEMPATE JUVENIS 657 ngày 16 giờ
50CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - JUVENIS 660 ngày 6 giờ