Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cape Verde (CPV)

Flag CPV
SốGiảiCập nhật
1OPEN SAL 2018 105 ngày 19 giờ
2CAMPEONATO REGIONAL DE JUNIORES DO SAL 2018 119 ngày 19 giờ
3CAMPEONATO REGIONAL DE INICIADOS DO SAL 2018 119 ngày 19 giờ
4CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS DO SAL 2018 119 ngày 19 giờ
5CAMPEONATO REGIONAL DE JUVENIS DO SAL 2018 119 ngày 19 giờ
6II CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FINAL 162 ngày 1 giờ
7CAMPEONATO REGIONAL SEMI-RAPIDAS SAL 2018 168 ngày 22 giờ
8CAMPEONATO REGIONAL RAPIDAS SAL 2018 170 ngày
9CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FASE PRELIMINAR 196 ngày 23 giờ
10CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE ST. ANTÃO - 2018 217 ngày 6 giờ
11CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. NICOLAU - 2018 (MATCH DESEMPATE) 224 ngày 22 giờ
12CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. NICOLAU - 2018 224 ngày 22 giờ
13CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO PRAIA - 2018 225 ngày 23 giờ
14CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO SAL - 2018 229 ngày 19 giờ
15CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. VICENTE - 2018 231 ngày 22 giờ
16CAMPEONATO REGIONAL S. VICENTE - EQUIPAS 246 ngày 1 giờ
17CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - DESEMPATE JUVENIS 2 250 ngày 8 giờ
18CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - DESEMPATE JUVENIS 250 ngày 8 giờ
19CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - JUVENIS 252 ngày 23 giờ
20CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - JUNIORES 253 ngày
21CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 INICIADOS 253 ngày
22CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - DESEMPATE JUNIORES 253 ngày
23II CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS (EQUIPAS) 328 ngày 9 giờ
24II CAMPEONATO NACIONAL DE SEMI-RÁPIDAS (EQUIPAS) 328 ngày 10 giờ
25II CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS (INDIVIDUAL) 328 ngày 10 giờ
26II CAMPEONATO NACIONAL DE SEMI-RÁPIDAS (INDIVIDUAL) 328 ngày 10 giờ
27I CAMPEONATO NACIONAL DE EQUIPAS 328 ngày 10 giờ
28I CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO 461 ngày 23 giờ
29CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE ST. ANTÃO 476 ngày 23 giờ
30CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DO SAL 2016/2017 483 ngày 21 giờ
31TORNEIO ABERTURA ODERF 2017 505 ngày 23 giờ
32CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. VICENTE 518 ngày 22 giờ
33CAMPEONATO NACIONAL DE SEMI RÁPIDAS 2017 - INDIVIDUAL 558 ngày 22 giờ
34CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS 2017 - INDIVIDUAL 561 ngày
35CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS EQUIPAS - 2017 561 ngày 4 giờ
36CAMPEONATO NACIONAL DE SEMI-RÁPIDAS EQUIPAS - 2017 561 ngày 7 giờ