Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Colombia (COL)

Flag COL
SốGiảiCập nhật
1PRESELECCION ASCUN 2018 UIS 3 giờ 29 phút
2IRT Campeonato Nacional de Ajedrez Sub20 FEMENINO 2018 4 giờ 17 phút
3IRT Campeonato Nacional de Ajedrez Sub20 ABSOLUTO 2018 4 giờ 18 phút
4I Torneo Selectivo a Juegos Nacionales Bolívar 2019 CLÁSICO MASCULINO 5 giờ 33 phút
5I Torneo Selectivo a Juegos Nacionales Bolívar 2019 CLÁSICO FEMENINO 6 giờ 22 phút
6TORNEO ACTIVO 8 CLUB LUDIKA 20180220 1 ngày 3 giờ
7II IRT Blitz Escuela de Futuros Maestros 2018 1 ngày 17 giờ
8II IRT Rapido Escuela de Futuros Maestros 2018 1 ngày 17 giờ
9Campeonato Nacional Amateur Sub 2000 3 ngày 7 giờ
10Campeonato Nacional Amateur Sub 1700 3 ngày 7 giờ
11Campeonato Nacional Amateur Sub 2300 3 ngày 8 giờ
12Torneo Departamental Sub 8 Abs ATL 2018 3 ngày 8 giờ
13Torneo Departamental Sub 6 Abs ATL 2018 3 ngày 8 giờ
14Torneo Departamental Sub 12 Abs ATL 2018 3 ngày 8 giờ
15Torneo Departamental Sub 20 Abs ATL 2018 3 ngày 8 giờ
16Torneo Departamental Sub 18 Abs ATL 2018 3 ngày 8 giờ
17Torneo Departamental Sub 16 Abs ATL 2018 3 ngày 8 giờ
18Torneo Departamental Sub 14 Abs ATL 2018 3 ngày 8 giờ
19Torneo Departamental Sub 10 Abs ATL 2018 3 ngày 8 giờ
20Departamental Valle Absoluto Sub-18 Cartago 2018 3 ngày 11 giờ
21Departamental Valle Absoluto Sub-14 Cartago 2018 3 ngày 11 giờ
22Departamental Valle Absoluto Sub-10 Cartago 2018 3 ngày 12 giờ
23TORNEO ABIERTO LA VEGA 18deFebrero 4 ngày 14 giờ
24LUDKA 20180215 6 ngày 4 giờ
25Campeonato Nacional Amateur 6 ngày 14 giờ
26Departamental de Cuarta y Novatos Antioquia 2018 6 ngày 14 giờ
27Campeonato Nacional Amateur 7 ngày 7 giờ
28ACTIVO 7 CLUB LUDIKA 20180213 8 ngày 3 giờ
29Campeonato departamental sub 20 10 ngày 5 giờ
30IRT I Final Grand Prix JUegos Nacionales 2019 Valle del Cauca Rama Absoluta 10 ngày 6 giờ
31Torneo Dptal Categoria Sub 18 Abs BOL 2018 10 ngày 10 giờ
32Torneo Dptal Categoria Sub 16 Abs BOL 2018 10 ngày 10 giờ
33Torneo Dptal Categoria Sub 14 Abs BOL 2018 10 ngày 10 giờ
34Torneo Dptal Categoria Sub 10 Abs BOL 2018 10 ngày 10 giờ
35Torneo Dptal Categoria Sub 8 Abs BOL 2018 10 ngày 10 giờ
36Torneo Dptal Categoria Sub 12 Abs BOL 2018 10 ngày 10 giờ
37AMATEUR HUILA SUB-2000 y SUB-20 10 ngày 13 giờ
38XXIII TORNEO DE AJEDREZ BLITZ Pereira 11 ngày 7 giờ
39IRT I Final Grand Prix JUegos Nacionales 2019 Valle del Cauca Rama Femenina 12 ngày 3 giờ
40ludika 20180208 13 ngày 4 giờ
41ACTIVO 6 CLUB LUDIKA 20180206 15 ngày 3 giờ
42Torneo Distrital Amateur Sub2000 16 ngày 15 giờ
43Torneo Distrital Amateur Sub1700 16 ngày 15 giờ
44Campeonato departamental sub 14 a sub 18 17 ngày 8 giờ
45Campeonato departamental sub 8 a sub 12 17 ngày 8 giờ
46AMATEUR HUILA SUB-2300 17 ngày 13 giờ
47AMATEUR HUILA SUB-1700 17 ngày 13 giờ
48XXII TORNEO DE AJEDREZ BLITZ Pereira 18 ngày 8 giờ
49LUDIKA 20180201 Blitz 20 ngày 4 giờ
50Torneo Distrital Amateur Sub2300 20 ngày 16 giờ