Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: China (CHN)

Flag CHN
SốGiảiCập nhật
1"火炬杯"第四届全国智力运动会国际象棋项目广东省选拔赛 大学生组 23 phút
2"火炬杯"第四届全国智力运动会国际象棋项目广东省选拔赛 少年男子组 24 phút
3"火炬杯"第四届全国智力运动会国际象棋项目广东省选拔赛 少年女子组 29 phút
4“火星杯”湖南省第二十届国际象棋锦标赛 男G组 1 giờ 4 phút
5“火星杯”湖南省第二十届国际象棋锦标赛 男混合BCD组 1 giờ 23 phút
6“火星杯”湖南省第二十届国际象棋锦标赛 女混合BCD组 1 giờ 52 phút
7“火星杯”湖南省第二十届国际象棋锦标赛 女E组 1 giờ 53 phút
8“火星杯”湖南省第二十届国际象棋锦标赛 男E1组 2 giờ
9“火星杯”湖南省第二十届国际象棋锦标赛 男E2组 2 giờ
102019年上海市国际象棋升级赛(2月) 3级4组 2 giờ 6 phút
112019年上海市国际象棋升级赛(2月) 3级1组 2 giờ 7 phút
12“火星杯”湖南省第二十届国际象棋锦标赛 男F组 2 giờ 7 phút
132019年上海市国际象棋升级赛(2月) 3级2组 2 giờ 9 phút
14“火星杯”湖南省第二十届国际象棋锦标赛 男女混合A组 2 giờ 10 phút
152019年上海市国际象棋升级赛(2月) 5级1组 2 giờ 12 phút
16“火星杯”湖南省第二十届国际象棋锦标赛 女G组 2 giờ 15 phút
172019年上海市国际象棋升级赛(2月) 3级3组 2 giờ 15 phút
182019年上海市国际象棋升级赛(2月) 5级2组 2 giờ 16 phút
192019年上海市国际象棋升级赛(2月) 4级3组 2 giờ 20 phút
202019年上海市国际象棋升级赛(2月) 4级2组 2 giờ 21 phút
212019年上海市国际象棋升级赛(2月) 4级1组 2 giờ 22 phút
22“火星杯”湖南省第二十届国际象棋锦标赛 女F组 2 giờ 24 phút
232019年上海市国际象棋升级赛(2月) 2级1组 2 giờ 29 phút
242019年上海市国际象棋升级赛(2月) 2级3组 2 giờ 30 phút
252019年上海市国际象棋升级赛(2月) 2级4组 2 giờ 30 phút
262019年上海市国际象棋升级赛(2月) 5级3组 2 giờ 31 phút
272019年上海市国际象棋升级赛(2月) 2级2组 2 giờ 32 phút
282019年上海市国际象棋棋协大师、棋协候补大师 暨等级分赛 男子一级3组 2 giờ 34 phút
292019年上海市国际象棋棋协大师、棋协候补大师 暨等级分赛 女子一级组 2 giờ 41 phút
302019年上海市国际象棋棋协大师、棋协候补大师 暨等级分赛 男子候补大师1组 2 giờ 43 phút
312019年上海市国际象棋棋协大师、棋协候补大师 暨等级分赛 男子一级2组 2 giờ 45 phút
322019年上海市国际象棋棋协大师、棋协候补大师 暨等级分赛 男子一级1组 3 giờ 23 phút
332019年上海市国际象棋棋协大师、棋协候补大师 暨等级分赛 男子候补大师2组 3 giờ 27 phút
342019年上海市国际象棋棋协大师、棋协候补大师 暨等级分赛 女子候补大师组 3 giờ 43 phút
35“火星杯”湖南省第二十届国际象棋锦标赛 女G组 22 giờ 46 phút
36“火星杯”湖南省第二十届国际象棋锦标赛 女F组 22 giờ 49 phút
37“火星杯”湖南省第二十届国际象棋锦标赛 男混合BCD组 22 giờ 51 phút
38“火星杯”湖南省第二十届国际象棋锦标赛 男G组 22 giờ 56 phút
39“火星杯”湖南省第二十届国际象棋锦标赛 男F组 23 giờ 1 phút
40“火星杯”湖南省第二十届国际象棋锦标赛 男女混合A组 23 giờ 5 phút
41“火星杯”湖南省第二十届国际象棋锦标赛 男E1组 23 giờ 7 phút
42“火星杯”湖南省第二十届国际象棋锦标赛 女混合BCD组 23 giờ 51 phút
43“青岛四中杯”青岛市第十四届国际象棋小名人赛 男子乙组 1 ngày 2 giờ
44“青岛四中杯”青岛市第十四届国际象棋小名人赛 男子甲组 1 ngày 2 giờ
45“青岛四中杯”青岛市第十四届国际象棋小名人赛 女子乙组 1 ngày 3 giờ
46“青岛四中杯”青岛市第十四届国际象棋小名人赛 女子甲组 1 ngày 3 giờ
47“青岛四中杯”青岛市第十四届国际象棋小名人赛 男子丁A组 2 ngày 3 giờ
48“青岛四中杯”青岛市第十四届国际象棋小名人赛 男子丁B组 2 ngày 3 giờ
49“青岛四中杯”青岛市第十四届国际象棋小名人赛 女子丁A组 2 ngày 3 giờ
50“青岛四中杯”青岛市第十四届国际象棋小名人赛 女子丁B组 2 ngày 3 giờ