Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Chile (CHI)

Flag CHI
SốGiảiCập nhật
1CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE AJEDREZ DE CHILE 2018 - 2019 8 giờ 32 phút
2Prueba 2 ngày 9 giờ
3FESTIVAL DEL AJEDREZ BUIN 2019 2 ngày 13 giờ
467avo Torneo Open Plaza Maipú 2 ngày 13 giờ
5TORNEO DE AJEDREZ EN VERANO PLAZA DE LA REPUBLICA 2 ngày 17 giờ
6162 Torneo Open Mall Arauco Estacion 2 ngày 18 giờ
7NACIONAL FEMENINO DE CHILE 2019 2 ngày 18 giờ
8BLITZ FESTIVAL DEL AJEDREZ BUIN 2019 3 ngày 14 giờ
9Torneo Abiero Mayo 2017 Club Ajedrez Lota 5 ngày 9 giờ
10Torneo blitz Quilpue 8 febrero 2019 8 ngày 9 giờ
1166° Torneo Open Plaza Maipu 8 ngày 21 giờ
12Torneo I Hualpén gana Contigo 9 ngày 8 giờ
136to Torneo Internacional de Ajedrez "Voy Pa Quellon" 2019 9 ngày 9 giờ
14161° TORNEO OPEN MALL ARAUCO ESTACION (INSCRIPCION GRATUITA) 9 ngày 18 giờ
15403° Mall Florida Center 9 ngày 22 giờ
16Piscina Municipal Maipú 2019 9 ngày 22 giờ
171ER TORNEO BLITZ CASA AJEDREZ VILLARRICA 9 ngày 23 giờ
18QUILLOTA SUB18-2019 10 ngày 17 giờ
19QUILLOTA OPEN 2019 10 ngày 17 giờ
2064 AVO TORNEO OPEN PLAZA MAIPU 13 ngày 19 giờ
2165avo Torneo Open Plaza Maipú 16 ngày 13 giờ
22CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-16 ABSOLUTO 16 ngày 18 giờ
23CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-14 ABSOLUTO 16 ngày 18 giờ
24CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-16 DAMAS 16 ngày 18 giờ
25CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-18 ABSOLUTO 16 ngày 18 giờ
26CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-12 ABSOLUTO 16 ngày 19 giờ
27CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-10 ABSOLUTO 16 ngày 19 giờ
28CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-12 DAMAS 16 ngày 19 giờ
29CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-18 DAMAS 16 ngày 19 giờ
30CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-14 DAMAS 16 ngày 20 giờ
31CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-10 DAMAS 16 ngày 20 giờ
32CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-08 DAMAS 16 ngày 21 giờ
33CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-8 ABSOLUTO 16 ngày 22 giờ
34TORNEO DE AJEDREZ VERANO 2019 MELIPILLA 17 ngày 13 giờ
35Campeonato Blitz Equipo de Arbitros Nacional de Menores 2019 17 ngày 13 giờ
36Pichilemu Verano 17 ngày 14 giờ
37CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ BLITZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-10 DAMAS 18 ngày 11 giờ
38Torneo blitz Quilpue 1 febrero 2019 18 ngày 12 giờ
39CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ BLITZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-18 DAMAS 18 ngày 12 giờ
40CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-18 ABSOLUTO 18 ngày 12 giờ
41CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ BLITZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-16 DAMAS 18 ngày 12 giờ
42CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ BLITZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-16 ABSOLUTO 18 ngày 12 giờ
43CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ BLITZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-14 DAMAS 18 ngày 12 giờ
44CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ BLITZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-14 ABSOLUTO 18 ngày 12 giờ
45CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ BLITZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-12 DAMAS 18 ngày 12 giờ
46CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ BLITZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-12 ABSOLUTO 18 ngày 12 giờ
47CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ BLITZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-10 ABSOLUTO 18 ngày 13 giờ
48CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ BLITZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-08 DAMAS 18 ngày 13 giờ
49CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ BLITZ DE MENORES DE CHILE 2019 OPEN 18 ngày 13 giờ
50CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ BLITZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-8 ABSOLUTO 18 ngày 13 giờ