Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Catalonia (CAT)

Flag CAT
SốGiảiCập nhật
1Padre Damián - 4t 102 ngày 21 giờ
2Campionat territorial d'edats d'escacs ràpid del Barcelonès - Sub 12 103 ngày 15 giờ
3Pare Manyanet 4t i 6è 103 ngày 21 giờ
4XV Torneig Internacional Actiu Vila de Canovelles 2021 (258403) 104 ngày 13 giờ
515è Torneig obert d’escacs actius BICOLOR 104 ngày 21 giờ
6Torneigs Territorials Tancats Dilluns al Tres Peons (256287) Grup C 105 ngày 15 giờ
7Torneigs Territorials Tancats Dilluns al Tres Peons (256286) Grup B 105 ngày 15 giờ
8Torneigs Territorials Tancats Dilluns al Tres Peons (256285) Grup A 105 ngày 15 giờ
9AURÓ 1r i 3r 105 ngày 20 giờ
10I COSTA BCN CHESS SUB2000 (Grupo B) 105 ngày 21 giờ
11I OPEN COSTA BCN CHESS (Grupo A) 105 ngày 21 giờ
12Tancats Escacs 2021 Hotel Class Valls - Grup C 106 ngày 20 giờ
13Tancats Escacs 2021 Hotel Class Valls - Grup B 106 ngày 20 giờ
14Tancats Escacs 2021 Hotel Class Valls - Grup A (Norma MC) 106 ngày 20 giờ
15Campionat de Catalunya Universitari 2021 On-line 106 ngày 22 giờ
16Tancat de l'Escacs Comtal Club +1900 107 ngày 22 giờ
17Torneigs territorials tancats "Divendres al Tres Peons" (256631) Grup D 108 ngày 15 giờ
18Torneigs territorials tancats "Divendres al Tres Peons" (255971) Grup C 108 ngày 15 giờ
19Torneigs territorials tancats "Divendres al Tres Peons" (255970) Grup B 108 ngày 15 giờ
20Torneigs territorials tancats "Divendres al Tres Peons" (255969) Grup A 108 ngày 15 giờ
21PRIMER TORNEIG ESCOLA CATALONIA 5è B CURS 2020-21 108 ngày 17 giờ
22L Social del Tres Peons (257831) 108 ngày 18 giờ
23III Open Internacional d'Escacs Actius Fundació Joviat (258464) 109 ngày 13 giờ
24IX ACTIUS D’ESCACS SANTA EUGÈNIA DE TER 2021 109 ngày 18 giờ
25XV OBERT ESCACS SANTA EUGENIA DE TER 2021 109 ngày 18 giờ
26XXVIII TORNEIG BADALONA GRUP A 111 ngày 4 giờ
27XXVIII TORNEIG BADALONA 111 ngày 5 giờ
28PRIMER TORNEIG ESCOLA CATALONIA 4t A CURS 2020-21 112 ngày 2 giờ
29PRIMER TORNEIG ESCOLA CATALONIA 4t B CURS 2020-21 112 ngày 2 giờ
30Campionat Territorial rapid edats del Barcelones - sots 10 113 ngày 14 giờ
31Territorial d'edats rapid del Barcelonès sots 8 113 ngày 14 giờ
321r Comarcal Sub-16 d'Osona de partides llampec 113 ngày 15 giờ
33PRIMER TORNEIG ESCOLA CATALONIA 6è B CURS 2020-21 113 ngày 20 giờ
34Tancat de l'Escacs Comtal Club 114 ngày 16 giờ
35Campionat territorial d'edats d'escacs ràpid del Barcelonès - Sub 18 114 ngày 17 giờ
36Campionat territorial d'edats d'escacs ràpid del Barcelonès - Sub 14 114 ngày 17 giờ
37Campionat territorial d'edats d'escacs ràpid del Barcelonès - Sub 12 114 ngày 17 giờ
38PRIMER TORNEIG ESCOLA CATALONIA 6è A CURS 2020-21 116 ngày 18 giờ
39CAMPIONAT ESCOLA IPSE GRUP PETITS DIJOUS 13 h CURS 20-21 122 ngày 7 giờ
40Campionat de Catalunya 2021 Sub18-20 (257100) 123 ngày 22 giờ
41Campionat de Catalunya 2021 Sub16 (257099) 123 ngày 22 giờ
42Campionat de Catalunya 2021 Sub14 (257098) 123 ngày 22 giờ
43Campionat de Catalunya 2021 Sub12 (257097) 123 ngày 22 giờ
44Campionat de Catalunya 2021 Sub10 (257096) 123 ngày 22 giờ
45Campionat de Catalunya 2021 Sub8 126 ngày 18 giờ
46PRIMER TORNEIG ESCOLA THAU GRUP DIMECRES CURS 2020-21 129 ngày
47CAMPIONAT ESCOLA ARENAL DE LLEVANT GRUP GRANS CURS 20-21 129 ngày 3 giờ
48CAMPIONAT ESCOLA ADELA DE TRENQUELLEON CURS 20-21 129 ngày 3 giờ
49CAMPIONAT ESCOLA IPSE GRUP GRANS 14 h. CURS 20-21 129 ngày 3 giờ
50CAMPIONAT ESCOLA THAU-BARCELONA GRUP DIMARTS 129 ngày 4 giờ