Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Canada (CAN)

Flag CAN
SốGiảiCập nhật
11er TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2017-2018 SECTION B (-1600) 19 giờ 20 phút
21er TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2017-2018 SECTION C (-1200) 19 giờ 20 phút
31er TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2017-2018 SECTION A (+1600) 19 giờ 25 phút
4Ligue élite du dimanche - S7 - Saison régulière 22 giờ 43 phút
5ACC Chess on Film U1400 1 ngày 18 giờ
6ACC Chess on Film U1800 1 ngày 18 giờ
7ACC Chess on Film Masters 1 ngày 18 giờ
8ACC Chess on Film U2200 1 ngày 18 giờ
9Ligue élite du dimanche - S7 - Substituts 3 ngày
10Mississauga Chess Club - Championship 5 ngày 22 giờ
11Mississauga Chess Club - Reserve 5 ngày 22 giờ
121er BLITZ du club de Laval 2017-2018 7 ngày 10 giờ
13CHAMPIONNAT OUVERT DE MONTRÉAL (section C<1600) 9 ngày 10 giờ
14CHAMPIONNAT OUVERT DE MONTRÉAL (section B<2000) 9 ngày 10 giờ
15CHAMPIONNAT OUVERT DE MONTRÉAL (section A>=2000) 9 ngày 10 giờ
16CHAMPIONNAT OUVERT DE MONTRÉAL (section D<1200) 9 ngày 22 giờ
17CHAMPIONNAT OUVERT DE MONTRÉAL (section B<2000) 10 ngày 8 giờ
182017 Toronto Open Crown 15 ngày 21 giờ
192017 Toronto Open U2200 15 ngày 21 giờ
202017 Toronto Open U1400 15 ngày 21 giờ
212017 Toronto Open U1800 15 ngày 22 giờ
222017 Toronto Open - extra games 16 ngày 6 giờ
23Ligue élite du dimanche - S7 - Blitz pré-saison 16 ngày 18 giờ
24Ligue élite du dimanche - S7 - Matchs hors-concours 16 ngày 22 giờ
25ACC Summer in the City U1800 22 ngày 18 giờ
26ACC Summer in the City U1400 22 ngày 18 giờ
27ACC Summer in the City U2200 22 ngày 18 giờ
28ACC Summer in the City Masters 22 ngày 18 giờ
29Canadian Junior 2017 37 ngày 21 giờ
30Canadian Junior 2017 - U1600 37 ngày 23 giờ
31Chalenge Skype 2017 45 ngày 18 giờ
322017 Summer Classic Chess Tournament @ Mississauga Chess Club - Premier Section 48 ngày 11 giờ
332017 Summer Classic Chess Tournament @ Mississauga Chess Club - Amateur Section 48 ngày 11 giờ
34Test Single Swiss-System - no a real tournament 49 ngày 13 giờ
352017 Aurora Summer Open U900 51 ngày 4 giờ
36 Festival International d'échecs (section Mont-Royal) 51 ngày 6 giờ
372017 Aurora Summer Open Open 51 ngày 6 giờ
382017 Aurora Summer Open U1600 51 ngày 6 giờ
392017 Aurora Summer Open U1300 51 ngày 6 giờ
402017 Aurora Summer Open U2000 51 ngày 15 giờ
41Festival International d'échecs (section rue Sherbrooke) 51 ngày 19 giờ
42Rapide estival 2017 section IX 65 ngày 21 giờ
43Rapide estival 2017 section VIII 65 ngày 22 giờ
44Rapide estival 2017 section VII 65 ngày 23 giờ
45Rapide estival 2017 sectiom VI 65 ngày 23 giờ
46Rapide estival 2017 section V 66 ngày 2 giờ
47Rapide estival 2017 section IV 66 ngày 3 giờ
48Rapide estival 2017 section II 66 ngày 3 giờ
49Rapide estival 2017 section III 66 ngày 3 giờ
50Rapide Estval 2017 Section I 66 ngày 5 giờ