Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Canada (CAN)

Flag CAN
SốGiảiCập nhật
12017 Toronto Senior Reserve 1 ngày 5 giờ
22017 Toronto Senior Championship 1 ngày 5 giờ
3Tournoi Ouvert de Granby (OUVERTE) 1 ngày 5 giờ
4Tournoi Ouvert de Granby (B -1800) 1 ngày 5 giờ
5Tournoi Ouvert de Granby (C-1400 ET SC) 1 ngày 5 giờ
6ACC No Snow Please Crown 2 ngày 4 giờ
7ACC No Snow Please U1800 2 ngày 5 giờ
8ACC No Snow Please U1400 2 ngày 5 giờ
9Championnat Ouvert du Pion Fringant 3 ngày 10 giờ
10Classique hivernale de Montréal 2018 - Section invitation 7 ngày 15 giờ
112e TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2017-2018 SECTION A 7 ngày 21 giờ
122e TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2017-2018 SECTION B 7 ngày 21 giờ
13Tournoi de C;asse «E» 10 ngày 10 giờ
14ACC No Snow Please U2200 16 ngày 6 giờ
15Ligue élite du dimanche - S7 - Séries éliminatoires 16 ngày 13 giờ
16Tournoi invitation Jean-Marie-Lebel (section A) 17 ngày 11 giờ
17Tournoi invitation Jean-Marie-Lebel (section B) 17 ngày 11 giờ
18Ligue élite du dimanche - S7 - Substituts 17 ngày 13 giờ
19Ligue élite du dimanche - S7 - Saison régulière 19 ngày 11 giờ
20ACC 2017 Halloween Rapid Swiss 23 ngày 6 giờ
21Mississauga Chess Club - Championship 26 ngày 21 giờ
22Mississauga Chess Club - Reserve 26 ngày 21 giờ
23Ligue élite du dimanche - S7 - Matchs hors-concours 31 ngày 12 giờ
241er TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2017-2018 SECTION A (+1600) 35 ngày 13 giờ
251er TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2017-2018 SECTION B (-1600) 35 ngày 13 giờ
261er TOURNOI DU MARDI À LAVAL COTÉ FQE 2017-2018 SECTION C (-1200) 35 ngày 13 giờ
27ACC Chess on Film Masters 37 ngày 5 giờ
28ACC Chess on Film U2200 37 ngày 5 giờ
29ACC Chess on Film U1800 37 ngày 5 giờ
30ACC Chess on Film U1400 37 ngày 5 giờ
312017 Aurora Fall Open - U900 37 ngày 5 giờ
322017 Aurora Fall Open - U1300 37 ngày 5 giờ
332017 Aurora Fall Open - U2000 38 ngày 6 giờ
342017 Aurora Fall Open - U1600 38 ngày 6 giờ
352017 Aurora Fall Open - Open 38 ngày 6 giờ
362017 Aurora Fall Open - U2000 40 ngày 9 giờ
372017 Aurora Fall Open 40 ngày 10 giờ
382017 Aurora Summer Open Open 40 ngày 13 giờ
39CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE VARENNES SECTION B -2000 41 ngày 3 giờ
40CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE VARENNES SECTION C -1700 41 ngày 3 giờ
41CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE VARENNES SECTION D -1400 41 ngày 3 giờ
42CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE VARENNES SECTION E CADET 41 ngày 3 giờ
43CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE VARENNES SECTION EXTRA 41 ngày 3 giờ
44CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE VARENNES SECTION OUVERTE 41 ngày 3 giờ
45Rapide Aytonal 2017E 52 ngày 18 giờ
46Rapide Autonal 2017D 52 ngày 18 giờ
47Rapide Autonal 2017C 52 ngày 19 giờ
48Rapide Autonal 2017B 52 ngày 19 giờ
49Rapide Autonal 2017A 52 ngày 19 giờ
501er BLITZ du club de Laval 2017-2018 70 ngày 20 giờ