Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Canada (CAN)

Flag CAN
SốGiảiCập nhật
12019 Toronto Senior Championship 5 ngày 21 giờ
2Championnat ouvert d’échecs de Montréal 2019 Montreal Open Section J - Junior - (Under-18 && Rating under-900) 7 ngày 23 giờ
3Championnat ouvert d’échecs de Montréal 2019 Montreal Open Section A - Championnat 10 ngày 3 giờ
4FOCC #23 U900 13 ngày 16 giờ
5Championnat ouvert d’échecs de Montréal 2019 Montreal Open Section D - U1200 17 ngày 20 giờ
6Championnat ouvert d’échecs de Montréal 2019 Montreal Open Section C - U1600 17 ngày 20 giờ
7Championnat ouvert d’échecs de Montréal 2019 Montreal Open Section B - U2000 17 ngày 20 giờ
8ACC Summer Heat Crown 33 ngày 16 giờ
9ACC Summer Heat U1800 33 ngày 16 giờ
10ACC Summer Heat U1400 33 ngày 17 giờ
11FOCC #23 U1300 34 ngày 18 giờ
12FOCC #23 U1900 34 ngày 18 giờ
13FOCC #23 U1600 34 ngày 18 giờ
14Classique estivale de Montréal 2019 Montreal Summer Chess Classic - IM Norm Invitation 37 ngày 6 giờ
15FOCC #23 Crown 37 ngày 13 giờ
16Classique estivale de Montréal 2019 Montreal Summer Chess Classic - Section Open 41 ngày 22 giờ
17Classique estivale de Montréal 2019 Montreal Summer Chess Classic - Section 1800 41 ngày 23 giờ
18Classique estivale de Montréal 2019 Montreal Summer Chess Classic - Section Juniors U1200 42 ngày
19Camp d'entraînement d'été 2 (Parties rapides) 42 ngày 1 giờ
20Classique estivale de Montréal 2019 Montreal Summer Chess Classic - Section spéciale 42 ngày 1 giờ
21Classique estivale de Montréal 2019 Montreal Summer Chess Classic - Section spéciale 45 ngày 5 giờ
222019 Aurora CC White Black 47 ngày 16 giờ
237e Open de Contrecoeur Section Ouverte 48 ngày 2 giờ
247e Open de Contrecoeur Section B - Moins de 2000 48 ngày 2 giờ
257e Open de Contrecoeur Section C - Moins de 1600 48 ngày 2 giờ
267e Open de Contrecoeur Section D - Moins 1200 et S/C 48 ngày 2 giờ
27Championnat Ouvert du Québec Section A - Ouverte 48 ngày 2 giờ
28Championnat Ouvert du Québec Section B - Moins de 2000 48 ngày 2 giờ
29Championnat Ouvert du Québec Section C - Moins de 1800 48 ngày 2 giờ
30Championnat Ouvert du Québec Section D - Moins de 1600 48 ngày 2 giờ
31Championnat Ouvert du Québec Section E - Moins de 1400 48 ngày 2 giờ
32大师赛 备注名称 48 ngày 10 giờ
33FOCC #23 U1600 48 ngày 16 giờ
343rd Aurora Chess Day 49 ngày 19 giờ
35FOCC #22 U900 55 ngày 5 giờ
36FOCC #22 U1900 55 ngày 5 giờ
37FOCC #22 U1600 55 ngày 5 giờ
38FOCC #22 U1300 55 ngày 5 giờ
39FOCC #22 Crown 55 ngày 5 giờ
402019 Canadian Open / Championnat ouvert du Canada 2019 Section U-1800 58 ngày 23 giờ
412019 Canadian Open / Championnat ouvert du Canada 2019 Section Open 58 ngày 23 giờ
422019 GTCL Cup - Player Results 61 ngày 20 giờ
432019 Canadian Open / Championnat ouvert du Canada 2019 Section U-1600 65 ngày 14 giờ
442019 Canadian Open / Championnat ouvert du Canada 2019 Section U-2000 65 ngày 14 giờ
452019 Canadian Youth Chess Championships / Championnats jeunesse d'échecs Section Open U-16 66 ngày 20 giờ
462019 Canadian Youth Chess Championships / Championnats jeunesse d'échecs Section Open U-12 66 ngày 20 giờ
472019 Canadian Youth Chess Championships / Championnats jeunesse d'échecs Section Open U-18 66 ngày 23 giờ
482019 Canadian Youth Chess Championships / Championnats jeunesse d'échecs Section Girls U-16 & U-18 Combined 66 ngày 23 giờ
492019 Canadian Youth Chess Championships / Championnats jeunesse d'échecs Section Open U-14 66 ngày 23 giờ
502019 Canadian Youth Chess Championships / Championnats jeunesse d'échecs Section Girls U-14 67 ngày