Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Canada (CAN)

Flag CAN
SốGiảiCập nhật
1Championnat Invitation du Québec 2019 26 phút
2Tournoi du club de Laval du 12 Mars au 09 Avril 2019 SECTION B 7 giờ 59 phút
3Tournoi du club de Laval du 12 Mars au 09 Avril 2019 SECTION A 8 giờ 4 phút
4Ligue élite du dimanche - S10 - Saison régulière (Lentes) 8 giờ 10 phút
5FOCC 21 Open 19 giờ 1 phút
6Greater Toronto Chess League Championship 2019 2 ngày 20 giờ
72019 Aurora Chess Club Championship 2 ngày 20 giờ
8ACC Club Championship - Reserve 3 ngày 20 giờ
92019 Aurora Chess Club Championship JU900 3 ngày 21 giờ
10ACC Club Championship 3 ngày 21 giờ
11Hart House Spring Junior U1300 5 ngày 3 giờ
12Hart House Spring Junior U900 5 ngày 3 giờ
13Ligue élite du dimanche - S10 - Matchs hors-concours 5 ngày 4 giờ
142019 Aurora Chess Club Championship JU900 6 ngày 2 giờ
15Hart House Spring Junior U1300 6 ngày 6 giờ
16Hart House Spring Junior U1000 6 ngày 6 giờ
17Tournoi du club de Laval du 29 Janvier au 26 Février 2019 SECTION A 9 ngày 23 giờ
18FOCC 20 Open 10 ngày 20 giờ
192019 Aurora Spring Open 12 ngày 21 giờ
20Ligue élite du dimanche - S10 - Rapides (Ouverte) 15 ngày 8 giờ
21Ligue élite du dimanche - S10 - Rapides (U1900) 15 ngày 8 giờ
22Tournoi du club de Laval du 29 Janvier au 26 Février 2019 SECTION B 16 ngày 10 giờ
232019 Aurora CC Winter 16 ngày 22 giờ
242019 Aurora CC Winter Junior 16 ngày 23 giờ
25Championnat jeunesse du Québec 2019 U16-U18 18 ngày 23 giờ
26Championnat jeunesse du Québec 2019 - U14 18 ngày 23 giờ
27Jeunes U12 corr 18 ngày 23 giờ
28Championna jeunesse du Québec 2019-U8 18 ngày 23 giờ
29Championnat jeunesse du Québec 2019 - U10 18 ngày 23 giờ
30Jeunes U12 corr 20 ngày 21 giờ
31Championnat jeunesse du Québec 2019 - U12 20 ngày 22 giờ
32Championnat jeunesse du Québec 2019 U16-U18 22 ngày 5 giờ
33Championnat jeunesse du Québec 2019 - U10 22 ngày 6 giờ
34Mississauga Chess Club - Viktar Chuprys Premier 2019 25 ngày 20 giờ
35Mississauga Chess Club - Viktar Chuprys Amateur 2019 25 ngày 20 giờ
36Hart House Reading Week 2019 U1900 31 ngày 22 giờ
37Hart House Reading Week 2019 U1600 31 ngày 22 giờ
38Hart House Reading Week 2019 U1300 31 ngày 22 giờ
39Hart House Reading Week 2019 Crown 31 ngày 22 giờ
40Hart House Reading Week 2019 U2200 31 ngày 22 giờ
41Hart House Reading Week 2019 U1000 32 ngày
42Semi rapide Ahuntsic 1 (section Ouverte) 33 ngày 23 giờ
43Semi rapide Ahuntsic 1 (section S1500) 34 ngày
44Mississauga Chess Club - Viktar Chuprys Premier 2019 35 ngày 18 giờ
45Mississauga Chess Club - Viktar Chuprys Amateur 2019 35 ngày 18 giờ
46Mississauga Chess Club - Viktar Chuprys Premier 2019 35 ngày 18 giờ
47Viktar Chuprys Amateur 2019 35 ngày 18 giờ
48Viktar Chuprys Premier 2019 35 ngày 18 giờ
49Viktar Chuprys Premier 2019 39 ngày 20 giờ
50Viktar Chuprys Amateur 2019 39 ngày 20 giờ