Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bahrain (BRN)

Flag BRN
SốGiảiCập nhật
110th Bahrain Chess Academy Classic Fide Rated 2019 19 phút
257th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 20 giờ 6 phút
33rd Bahrain Schools Chess Championship 2019 (U11 Boys) 4 ngày 2 giờ
43rd Bahrain Schools Chess Championship 2019 (U13 Boys) 4 ngày 2 giờ
53rd Bahrain Schools Chess Championship 2019 (U15 Boys) 4 ngày 2 giờ
63rd Bahrain Schools Chess Championship 2019 (U09 Boys) 4 ngày 2 giờ
73rd Bahrain Schools Chess Championship 2019 (U07 Boys) 4 ngày 3 giờ
83rd Bahrain Schools Chess Championship 2019 (U17 Boys) 4 ngày 3 giờ
93rd Bahrain Schools Chess Championship 2019 (U17 Girls) 5 ngày 4 giờ
103rd Bahrain Schools Chess Championship 2019 (U09 Girls) 5 ngày 4 giờ
113rd Bahrain Schools Chess Championship 2019 (U15 Girls) 5 ngày 4 giờ
123rd Bahrain Schools Chess Championship 2019 (U13 Girls) 5 ngày 5 giờ
133rd Bahrain Schools Chess Championship 2019 (U07 Girls) 5 ngày 7 giờ
142019-03-15 Andalus Fide Rated Rapid Chess Tournament 6 ngày 22 giờ
15Bahrain Chess Academy Weeky Taining Tornament 6 ngày 23 giờ
1656th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 7 ngày 20 giờ
173rd Bahrain Schools Chess Championship 2019 (U11 Girls) 9 ngày 2 giờ
18SUCACAI 76 SWISS 12 ngày 12 giờ
19SUCACAI 76 SWISS 12 ngày 13 giờ
20SUCACAI 75 SWISS 12 ngày 14 giờ
212019-03-08 ANDALUS WEEKLY RAPID CHESS TRNMT 13 ngày 21 giờ
2220th BCA Rapid Fide Rated 2019 13 ngày 21 giờ
2355th Bahrain Chess Academy Fide Rated Blitz 2019 13 ngày 23 giờ
24Bahrain Chess Academy 1st category Weekly Training Tournament 13 ngày 23 giờ
25Bahrain Chess Acadmey 2nd Category Weekly Training Tournament 20 ngày 21 giờ
262013-03-01 ANDALUS BLITZ CHESS TOURNAMENT 20 ngày 21 giờ
27Bahrain Chess Academy Weekly Training Tournament 20 ngày 23 giờ
282nd Andalus Classical Chess Tournament 2019 26 ngày 20 giờ
29Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 27 ngày 23 giờ
3054rd Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 28 ngày 23 giờ
319th Bahrain Chess Academy Classic Fide Rated 2019 34 ngày
32Bahrain Chess Academy 1st category Weekly Training Tournament 34 ngày 23 giờ
3353rd Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 (Bahrain Sports Day) 35 ngày 23 giờ
34Bahrain Chess Academy 2nd Category Weekly Trainning Tournament 41 ngày 20 giờ
35Bahrain Chess Academy 1st category Weekly Trainning Tournament 41 ngày 23 giờ
3652nd Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 42 ngày 20 giờ
379th Bahrain Chess Academy Classic Fide Rated 2019 44 ngày
38Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Trainning Tournament 48 ngày 23 giờ
3951th Bahrain Chess Academy Fide Rated Blitz 2019 49 ngày 20 giờ
40Bahrain Chess Academy 2nd Category Weekly Trainning Tournament 55 ngày 21 giờ
41Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Trainning Tournament 55 ngày 22 giờ
421st Andalus Chess Tournament 2019 55 ngày 23 giờ
4350th Bahrain Chess Academy Fide Rated Blitz 2019 56 ngày 19 giờ
448th Bahrain Chess Academy Classic Fide Rated 2019 62 ngày
45BCA Kids Open Chess Championship 2019 66 ngày 23 giờ
46BCA Kids Open Chess Championship 2019 68 ngày 8 giờ
4749th Bahrain Chess Academy Fide Rated Blitz 2019 70 ngày 1 giờ
4812th Andalus Rapid Chess Tournament 2018 83 ngày 22 giờ
492018-12-17 ANDALUS WEEKLY CHESS TRNMT (BLITZ) 94 ngày 22 giờ
50Bahrain National Day Chess Championship 2018 (U20) 96 ngày 21 giờ