Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bahrain (BRN)

Flag BRN
SốGiảiCập nhật
169th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 50 ngày 6 giờ
2BH 2nd National Invd. Chess Championship 2019 (U06) 62 ngày 8 giờ
3BH 2nd national invd. chess chanpionship 2019 (U20) 62 ngày 8 giờ
4BH 2nd national invd. chess chanpionship 2019 (U12) 62 ngày 8 giờ
5BH 2nd National Invd. Chess Championship 2019 (U08) 62 ngày 8 giờ
61st Summer Camp Training Tournament 62 ngày 16 giờ
768th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 64 ngày 7 giờ
82019-07-17 Andalus Wiz Kids Chess Team Bughouse 65 ngày 8 giờ
967th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 71 ngày 6 giờ
102019-07-05 Andalus Rapid Chess Trnmt for Beginners 77 ngày 9 giờ
112019-07-05 Andalus Fide Rated Rapid Chess Tournament 77 ngày 9 giờ
1266th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 78 ngày 6 giờ
13Bahrain Chess Academy 2nd Category weekly Training Tournament 84 ngày 7 giờ
1465th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 85 ngày 6 giờ
15Bahrain Chess Academy Blitz Marathon 2019 90 ngày 18 giờ
16Bahrain Chess Academy Weekly Training Tournament 91 ngày 10 giờ
1764th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 91 ngày 15 giờ
18U20 Bahrain Kids Championship 2019 97 ngày 13 giờ
19U14 Bahrain Kids Championship 2019 97 ngày 13 giờ
20U08 Boys Bahrain Kids Championship 2019 97 ngày 13 giờ
21U08 Girls Bahrain Kids Championship 2019 97 ngày 13 giờ
22U12 Bahrain Kids Championship 2019 97 ngày 13 giờ
23Bahrain Chess Academy Weekly Training Tournament 98 ngày 7 giờ
242019-06-14 Andalus Fide Rated Rapid Chess Tournament Group - A (Above 11yrs) 98 ngày 8 giờ
252019-06-14 Andalus Fide Rated Rapid Chess Tournament Group - B (11yrs and below) 98 ngày 8 giờ
2663rd Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 99 ngày 6 giờ
27Late Mahmood Al Mardi 24th Ramadan Rapid Chess Championship 2019 104 ngày 7 giờ
28Bahrain Chess Academy Friendy Weekly Training Tournament 112 ngày 10 giờ
2943rd Al-Oruba Ramadan Chess Championship 116 ngày 4 giờ
30BahrainChess Academy Friday 2nd Catagory Weekly Training Tournament 118 ngày 15 giờ
31Ramadan Blitz Chess Tournament 2019 118 ngày 15 giờ
321st Almawrooth Ramadan Chess Championship 2019 119 ngày
331st Almawrooth Ramadan Chess Championship 2019 119 ngày 4 giờ
34Bahrain Chess Academy Friendy Weekly Training Tournament 119 ngày 10 giờ
351st Almawrooth Ramadan Chess Championship 2019 124 ngày 4 giờ
361st Almawrooth Ramadan Chess Championship 2019 124 ngày 5 giờ
371st Almawrooth Ramadan Chess Championship 2019 124 ngày 22 giờ
38Bug House Chess - Teams Tournamnet 2019 125 ngày 3 giờ
39Bahrain Chess Academy Weekly Training Tournament 126 ngày 10 giờ
40Bahrain Chess Academy weekly Training Tournament 133 ngày 10 giờ
4143rd Al-Oruba Ramadan Chess Championship 134 ngày 3 giờ
422nd Andalus Chess Club Fide Rated Blitz Tournament 2019 139 ngày 18 giờ
43Bahrain Chess Academy 2nd Category Weekly Training Tournament 140 ngày 8 giờ
44Bahrain Chess Academy weekly Training Tournament 140 ngày 9 giờ
4562 nd Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 141 ngày 6 giờ
463rd Andalus Classical Fide Rated Chess Tournament 2019 145 ngày 16 giờ
4723rd Bahrain Chess Academy Fide Rated Rapid 2019 146 ngày 8 giờ
48Bahrain Chess Academy Weekly Training Tournament 147 ngày 9 giờ
4961st Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 148 ngày 6 giờ
50Bahrain Chess Academy Weeky Training Tournament 154 ngày 9 giờ