Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Botswana (BOT)

Flag BOT
SốGiảiCập nhật
12019 DEBSWANA CHESS LEAGUE 26 ngày 2 giờ
2SUCACAI 31/07/2018 TORNEIO 229 51 ngày 14 giờ
32019 GABORONE INTERNATIONAL OPEN- LADIES SECTION 55 ngày
42019 GABORONE INTERNATIONAL OPEN- OPEN SECTION 55 ngày
52019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U12 BOYS 67 ngày 6 giờ
62019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U8 Boys 67 ngày 6 giờ
72019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 18 GIRLS 67 ngày 6 giờ
82019 Debswana Youth Chess Championship Finals- U18 BOYS 67 ngày 6 giờ
92019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 16 GIRLS 67 ngày 6 giờ
102019 Debswana Youth Chess Championship Finals- U14 BOYS 67 ngày 6 giờ
112019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 14 GIRLS 67 ngày 6 giờ
122019 Debswana Youth Chess Championship Finals- U16 BOYS 67 ngày 6 giờ
132019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 10 GIRLS 67 ngày 7 giờ
142019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 8 GIRLS 67 ngày 7 giờ
152019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U10 BOYS 67 ngày 7 giờ
162019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 12 GIRLS 68 ngày 3 giờ
17mastes 2019 69 ngày 23 giờ
18INTERMINES CHESS TOURNAMENT 2019 74 ngày 17 giờ
19INTERMINES CHESS TOURNAMENT 2019 B 74 ngày 17 giờ
20SUCACAI 203 80 ngày 12 giờ
21SUCACAI 203 80 ngày 12 giờ
22SUCACAI 202 80 ngày 12 giờ
232019 METROPOLITAN NATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP FINAL- OPEN 81 ngày 4 giờ
242019 METROPOLITAN NATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-LADIES 82 ngày
252019 WINTER BLITZ 91 ngày 2 giờ
26SUCACAI TORNEIO NR 176 97 ngày 15 giờ
27SUCACAI TORNEIO NR 176 97 ngày 15 giờ
28SUCACAI 161 107 ngày 15 giờ
29MOBE Chess Championships, Senior Schools Open 108 ngày 22 giờ
30MOBE Chess Championships, Senior Schools Girls 108 ngày 22 giờ
31MOBE Chess Championships, Junior Schools Open 108 ngày 22 giờ
32MOBE Chess Championships, Junior Schools Girls 108 ngày 22 giờ
33MOBE Chess Championships, Primary Schools 108 ngày 22 giờ
342019 MOBE SENIOR SCHOOLS CHAMPIONSHIP OPEN SECTION-KANYE 110 ngày 18 giờ
352019 MOBE JUNIOR SCHOOL CHAMPIONSHIP GIRLS SECTION-KANYE 110 ngày 18 giờ
362019 MOBE JUNIOR SCHOOLS CHAMPIONSHIP OPEN SECTION-KANYE 110 ngày 18 giờ
372019 MOBE PRIMARY SCHOOL BOYS CHAMPIONSHIP-KANYE 110 ngày 18 giờ
382019 MOBE PRIMARY SCHOOL GIRLS CHAMPIONSHIP-KANYE 110 ngày 18 giờ
39MOBE PRIMARY SCHOOL GIRLS CHAMPIONSHIP 110 ngày 20 giờ
40MOBE JUNIOR SCHOOL CHAMPIONSHIP GIRLS SECTION 110 ngày 20 giờ
41MOBE PRIMARY SCHOOL BOYS CHAMPIONSHIP KANYE 110 ngày 20 giờ
42MOBE JUNIOR SCHOOLS CHAMPIONSHIP OPEN SECTION 110 ngày 20 giờ
43MOBE SENIOR SCHOOLS CHAMPIONSHIP OPEN SECTION 110 ngày 20 giờ
44DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP QUALIFIER UNDER 10 GIRLS 124 ngày 4 giờ
45DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP QUALIFIER 2019 UNDER 18 GIRLS 124 ngày 5 giờ
46DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP QUALIFIER UNDER 8 GIRLS 124 ngày 5 giờ
47DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP QUALIFIER 2019 UNDER 8 BOYS 124 ngày 5 giờ
48DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP QUALIFIER 2019 UNDER 10 BOYS 124 ngày 5 giờ
49DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP QUALIFIER UNDER 10 GIRLS 124 ngày 5 giờ
50DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP QUALIFIER 2019 UNDER 14 GIRLS 124 ngày 5 giờ