Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Botswana (BOT)

Flag BOT
SốGiảiCập nhật
1AIRFFICIENCY YEAR OPENER 2020-LADIES SECTION 38 phút
2AIRFFICIENCY YEAR OPENER 2020-OPEN SECTION 38 phút
32019 Botswana Games Chess Championships - Ladies Section 28 ngày 22 giờ
42019 Botswana Games Chess Championships - Open Section Gaborone 28 ngày 23 giờ
52019 Francistown Open - Open Section Francistown 37 ngày 23 giờ
62019 Francistown Open-Ladies 55 ngày 1 giờ
7Mboki Chilisa Masters Tournament 63 ngày 1 giờ
82019 KOBE RAPID CHESS CHAMPIONSHIP 83 ngày
92019 Debswana Developmental Botswana International Open Chess Championships- Prestige 116 ngày 2 giờ
102019 Debswana Developmental Botswana International Open Chess Cmapionships- Ladies 116 ngày 2 giờ
112019 BOTESSA LADIES 125 ngày 3 giờ
122019 BOTESSA OPEN 125 ngày 4 giờ
132019 BRIGADE CHESS GAMES LADIES 134 ngày 1 giờ
142019 BRIGADES CHESS GAMES-OPEN 134 ngày 1 giờ
152019 DEBSWANA CHESS LEAGUE 144 ngày 7 giờ
162019 ROSCOE BONNA BLITZ 151 ngày 7 giờ
17GRACE WORLD AFRICA FOUNDATION SCHOOLS INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIPS SENIOR SCHOOL BOYS 159 ngày 1 giờ
18GRACE WORLD AFRICA FOUNDATION SCHOOLS INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIPS GIRLS SENIOR SCHOOL GIRLS 159 ngày 1 giờ
19Sua Open 2019- Youth Section 166 ngày 23 giờ
20Sua International Open 2019-Ladies Section 166 ngày 23 giờ
21Sua International Open 2019 - Open Section 166 ngày 23 giờ
22Sua International Open 2019-Ladies Section 167 ngày 2 giờ
23Sua Open 2019- Youth Section 167 ngày 2 giờ
24SUCACAI TORNEIO 235 PRIMEIRO DA NOITE 171 ngày 13 giờ
25SUCACAI 31/07/2018 TORNEIO 229 177 ngày 12 giờ
262019 GABORONE INTERNATIONAL OPEN- LADIES SECTION 180 ngày 23 giờ
272019 GABORONE INTERNATIONAL OPEN- OPEN SECTION 180 ngày 23 giờ
282019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U12 BOYS 193 ngày 4 giờ
292019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U8 Boys 193 ngày 4 giờ
302019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 18 GIRLS 193 ngày 5 giờ
312019 Debswana Youth Chess Championship Finals- U18 BOYS 193 ngày 5 giờ
322019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 16 GIRLS 193 ngày 5 giờ
332019 Debswana Youth Chess Championship Finals- U14 BOYS 193 ngày 5 giờ
342019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 14 GIRLS 193 ngày 5 giờ
352019 Debswana Youth Chess Championship Finals- U16 BOYS 193 ngày 5 giờ
362019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 10 GIRLS 193 ngày 6 giờ
372019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 8 GIRLS 193 ngày 6 giờ
382019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U10 BOYS 193 ngày 6 giờ
392019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 12 GIRLS 194 ngày 1 giờ
40mastes 2019 195 ngày 21 giờ
41INTERMINES CHESS TOURNAMENT 2019 200 ngày 15 giờ
42INTERMINES CHESS TOURNAMENT 2019 B 200 ngày 15 giờ
43SUCACAI 203 206 ngày 10 giờ
44SUCACAI 203 206 ngày 10 giờ
45SUCACAI 202 206 ngày 10 giờ
462019 METROPOLITAN NATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP FINAL- OPEN 207 ngày 3 giờ
472019 METROPOLITAN NATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-LADIES 207 ngày 23 giờ
482019 WINTER BLITZ 217 ngày 1 giờ
49SUCACAI TORNEIO NR 176 223 ngày 13 giờ
50SUCACAI 161 233 ngày 14 giờ