Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1BK 2020 OPEN 3 giờ 35 phút
2TSA - LiChess.org - Blitz - Invitational 4 - Sunday - 21/6/2020 48 ngày 19 giờ
3Clubcompetitie 'Het Trouwe Paard' Oostkamp 2019-20 52 ngày 5 giờ
4Online toernooi Stap 4-5-6 KBSK Brugge 60 ngày 21 giờ
5Brugsemeesters2020 OPEN 95 ngày 3 giờ
6Brugsemeesters 2020 U-1800 118 ngày 22 giờ
7Test 1 129 ngày 22 giờ
8Expertentornooi 2019-2020 207 ngày 6 giờ
9Clubtornooi 2019 - 2020 REEKS A 209 ngày 22 giờ
10Clubtornooi 2019-2020 REEKS B 209 ngày 23 giờ
11Liga Schoolkampioenschap Middelbaar Onderwijs 249 ngày 22 giờ
12West vlaams schoolkampioenschap 2020 LO 256 ngày 22 giờ
13Fischer Random rapid 264 ngày 16 giờ
14Halloweenrapid 278 ngày 16 giờ
15Herfstrapid 292 ngày 15 giờ
16Snelschaakkampioenschap Oostkamp 320 ngày 16 giờ
17Worstenrapid 327 ngày 15 giờ
18'Return To Club' rapid 334 ngày 16 giờ
19Brugsemeesters 2019 357 ngày
20Blitz Brugse Meesters 2019 358 ngày 16 giờ
21Blitz VV 394 ngày 22 giờ
22Lentetoernooi Van Volden 412 ngày 20 giờ
23De Bosbes Hertsberge 2018 424 ngày 17 giờ
24West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2019 438 ngày 7 giờ
25West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2019 - C reeks 438 ngày 20 giờ
26Clubkampioenschap 2018-2019 506 ngày 2 giờ
27BK Schoolschaak 2019 LAGER 508 ngày 21 giờ
28BK Schoolschaak 2019 SECUNDAIR 508 ngày 22 giờ
29BK Schoolschaak 2019 MINI's 508 ngày 22 giờ
30Clubcompetitie 'Het Trouwe Paard' Oostkamp 509 ngày 16 giờ
31Schaakclub Van Volden Clubkampioenschap 2019 reeks A 524 ngày 1 giờ
32Schaakclub Van Volden Clubkampioenschap 2019 reeks B 526 ngày 4 giờ
33Brugsemeesters 2018 Blitz 555 ngày 3 giờ
34Vlaams schoolkamp. LAGER 564 ngày 21 giờ
35Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 564 ngày 22 giờ
36Vlaams schoolkamp. MINI'S 564 ngày 23 giờ
Máy chủ Chess-Tournaments-Results © 2006-2020 Heinz Herzog, CMS-Version 24.05.2020 09:15
PixFuture exclusive partner, Điều khoản sử dụng,