Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Vlaams schoolkamp. LAGER 3 ngày 5 giờ
2Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 3 ngày 5 giờ
3Vlaams schoolkamp. MINI'S 3 ngày 6 giờ
4Clubcompetitie 'Het Trouwe Paard' Oostkamp 3 ngày 20 giờ
5Schaakclub Van Volden Clubkampioenschap 2019 reeks A 5 ngày 4 giờ
6Schaakclub Van Volden Clubkampioenschap 2019 reeks B 5 ngày 4 giờ
7Clubkampioenschap 2018-2019 5 ngày 7 giờ
8Brugsemeesgters 2019 7 ngày 11 giờ
9Expertentornooi 2018-2019 14 ngày 16 giờ
10PROVINCIALE SCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN 2019 LO 73 ngày 5 giờ
11PROVINCIALE SCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN 2019 MON 73 ngày 7 giờ
12Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -16 -18 -20 93 ngày 6 giờ
13Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -12 -14 93 ngày 7 giờ
14Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -8 -10 94 ngày 6 giờ
15KK2019 reeks B 115 ngày 10 giờ
16Snelschaakkampioenschap Oostkamp 122 ngày 23 giờ
17Clubkampioenschap_Waregem 130 ngày 7 giờ
18Brugse Meesters 2018 157 ngày 9 giờ
19Brugsemeesters 2018 Blitz 160 ngày 11 giờ
20Jeugdcriterium Oostende 2018: -14 198 ngày 3 giờ
21Jeugdcriterium Oostende 2018: Open 198 ngày 4 giờ
22Jeugdcriterium Oostende 2018: -16 198 ngày 4 giờ
23Jeugdcriterium Oostende 2018: -12 198 ngày 4 giờ
24Jeugdcriterium Oostende 2018: -10 198 ngày 4 giờ
25Jeugdcriterium Oostende 2018: -8 198 ngày 4 giờ
26Expertentornooi 2017-2018 214 ngày 1 giờ
27Lentetornooi 2018 VV 222 ngày 6 giờ
28Lentetoernooi 2018 231 ngày 14 giờ
29VBS De Vaart Moerbrugge 2018 234 ngày 4 giờ
30International Rapid Tournement Wetteren 247 ngày 3 giờ
31Clubkampioenschap 2017 reeks A 249 ngày 8 giờ
32Clubkampioenschap 2017 Reeks C 255 ngày 11 giờ
33Clubkampioenschap 2017 Reeks B 306 ngày 23 giờ
34Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 2 333 ngày 8 giờ
35Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 1 339 ngày 10 giờ
36Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 2018 365 ngày
37Vlaams schoolkamp. lj 1-3 2018 366 ngày 5 giờ
38Vlaams schoolkamp. LAGER 2018 367 ngày 5 giờ
39Brugge Kersttornooi 2017 Reeks D (-12) 390 ngày 5 giờ
40Brugge Kersttornooi 2017 Reeks C (-14) 390 ngày 5 giờ
41Brugge Kersttornooi 2017 Reeks A (Open) 390 ngày 5 giờ
42Brugge Kersttornooi 2017 Reeks B (-16) 390 ngày 5 giờ
43Brugge Kersttornooi 2017 Reeks F (-8) 390 ngày 5 giờ
44Brugge Kersttornooi 2017 Reeks E (-10) 390 ngày 5 giờ
4564 landen toernooi Brugge 402 ngày 5 giờ
46DAS Open 2017 408 ngày 4 giờ
47Brugs Kampioenschap Schaken 2017 IBKS 2017 414 ngày 6 giờ
48West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - Middelbaar onderwijs 420 ngày 8 giờ
49West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - lager onderwijs 423 ngày 5 giờ
50West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - Middelbaar onderwijs 423 ngày 5 giờ