Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Vlaams schoolkamp. lj 1-3 2018 9 giờ 35 phút
2Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 2 1 ngày 12 giờ
3Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 1 1 ngày 12 giờ
4Clubkampioenschap 2017 reeks A 5 ngày 2 giờ
5Clubkampioenschap 2017 Reeks B 5 ngày 2 giờ
6Clubkampioenschap 2017 Reeks C 7 ngày 14 giờ
7Brugge Kersttornooi 2017 Reeks D (-12) 19 ngày 10 giờ
8Brugge Kersttornooi 2017 Reeks C (-14) 19 ngày 10 giờ
9Brugge Kersttornooi 2017 Reeks A (Open) 19 ngày 10 giờ
10Brugge Kersttornooi 2017 Reeks B (-16) 19 ngày 10 giờ
11Brugge Kersttornooi 2017 Reeks F (-8) 19 ngày 10 giờ
12Brugge Kersttornooi 2017 Reeks E (-10) 19 ngày 10 giờ
1364 landen toernooi Brugge 31 ngày 10 giờ
14Expertentornooi 2017-2018 34 ngày 20 giờ
15Brugse Meesters 2018 37 ngày 4 giờ
16DAS Open 2017 37 ngày 9 giờ
17Brugs Kampioenschap Schaken 2017 IBKS 2017 43 ngày 11 giờ
18West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - Middelbaar onderwijs 49 ngày 13 giờ
19West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - lager onderwijs 52 ngày 10 giờ
20West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - Middelbaar onderwijs 52 ngày 11 giờ
21Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 - Open A 72 ngày 11 giờ
22Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 - Open B 72 ngày 11 giờ
23HTP Oostkamp Rapid 03112017 74 ngày 4 giờ
24Westvlaams ligakampioenschap jeugd 2018 (-14,-16,-18,-20) 79 ngày 12 giờ
25Westvlaams ligakampioenschap jeugd 2018 (-12) 79 ngày 12 giờ
26Westvlaams ligakampioenschap Jeugd 2018 (-8,-10) 79 ngày 12 giờ
27Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 84 ngày 15 giờ
28Eerste klasse. 113 ngày 13 giờ
29Snelschaakcompetitie - Het Trouwe Paard Oostkamp 123 ngày 4 giờ
30Brugse Meesters 2017 152 ngày 4 giờ
31West-Vlaams Snelschaakkampioenschap 241 ngày 4 giờ
32West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 241 ngày 9 giờ
33West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 241 ngày 9 giờ
34Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Secundair Onderwijs 248 ngày 10 giờ
35Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Lager Onderwijs 248 ngày 10 giờ
36OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Gesloten groep) 256 ngày 3 giờ
37OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Open groep) 256 ngày 3 giờ
38Expertentoernooi Brugge 2016 2017 275 ngày 6 giờ
39Vlaams schoolschaakkampioenschap Lager Onderwijs 2017 303 ngày 7 giờ
40Clubcompetitie Oostkamp 2016-17 303 ngày 8 giờ
41Vlaams schoolschaakkampioenschap Secundair Onderwijs 2017 304 ngày 10 giờ
42Vlaams Lager Onderwijs 2017 leerjaar 1 tem 3 304 ngày 10 giờ
43TURNOI DU PRINTEMPS SAINT-GHISLAIN 2017 311 ngày 12 giờ
44West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 middelbareschool 367 ngày 10 giờ
45West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 Basisschool 367 ngày 10 giờ
46Kersttoernooi 2016 Reeks A 384 ngày 10 giờ
47Kersttoernooi 2016 Reeks D 384 ngày 10 giờ
48Kersttoernooi 2016 Reeks B 384 ngày 10 giờ
49Kersttoernooi 2016 Reeks C 384 ngày 10 giờ
50Kersttoernooi 2016 Reeks E 384 ngày 10 giờ