Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Clubtornooi 2019 - 2020 REEKS A 20 giờ 10 phút
2Clubtornooi 2019-2020 REEKS B 1 ngày 18 giờ
3Liga Schoolkampioenschap Middelbaar Onderwijs 6 ngày 17 giờ
4Clubcompetitie 'Het Trouwe Paard' Oostkamp 2019-20 6 ngày 20 giờ
5West vlaams schoolkampioenschap 2020 LO 13 ngày 18 giờ
6West vlaams schoolkampioenschap 2020 SO 13 ngày 22 giờ
7Fischer Random rapid 21 ngày 11 giờ
8Halloweenrapid 35 ngày 11 giờ
9Expertentornooi 2019-2020 40 ngày 3 giờ
10Herfstrapid 49 ngày 10 giờ
11Snelschaakkampioenschap Oostkamp 77 ngày 11 giờ
12Worstenrapid 84 ngày 10 giờ
13'Return To Club' rapid 91 ngày 11 giờ
14Brugsemeesters 2019 113 ngày 20 giờ
15Blitz Brugse Meesters 2019 115 ngày 11 giờ
16Blitz VV 151 ngày 17 giờ
17Lentetoernooi Van Volden 169 ngày 15 giờ
18De Bosbes Hertsberge 2018 181 ngày 12 giờ
19West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2019 195 ngày 3 giờ
20West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2019 - C reeks 195 ngày 16 giờ
21Clubkampioenschap 2018-2019 262 ngày 21 giờ
22BK Schoolschaak 2019 LAGER 265 ngày 17 giờ
23BK Schoolschaak 2019 SECUNDAIR 265 ngày 17 giờ
24BK Schoolschaak 2019 MINI's 265 ngày 17 giờ
25Clubcompetitie 'Het Trouwe Paard' Oostkamp 266 ngày 11 giờ
26Schaakclub Van Volden Clubkampioenschap 2019 reeks A 280 ngày 21 giờ
27Schaakclub Van Volden Clubkampioenschap 2019 reeks B 283 ngày
28Brugsemeesters 2018 Blitz 311 ngày 22 giờ
29Vlaams schoolkamp. LAGER 321 ngày 17 giờ
30Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 321 ngày 17 giờ
31Vlaams schoolkamp. MINI'S 321 ngày 18 giờ
32PROVINCIALE SCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN 2019 LO 391 ngày 17 giờ
33PROVINCIALE SCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN 2019 MON 391 ngày 19 giờ
34Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -16 -18 -20 411 ngày 18 giờ
35Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -12 -14 411 ngày 19 giờ
36Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -8 -10 412 ngày 18 giờ
37Snelschaakkampioenschap Oostkamp 441 ngày 11 giờ
38Clubkampioenschap_Waregem 448 ngày 19 giờ
39Brugse Meesters 2018 475 ngày 21 giờ
40Jeugdcriterium Oostende 2018: -14 516 ngày 15 giờ
41Jeugdcriterium Oostende 2018: Open 516 ngày 16 giờ
42Jeugdcriterium Oostende 2018: -16 516 ngày 16 giờ
43Jeugdcriterium Oostende 2018: -12 516 ngày 16 giờ
44Jeugdcriterium Oostende 2018: -10 516 ngày 16 giờ
45Jeugdcriterium Oostende 2018: -8 516 ngày 16 giờ
46Expertentornooi 2017-2018 532 ngày 13 giờ
47Lentetornooi 2018 VV 540 ngày 18 giờ
48Lentetoernooi 2018 550 ngày 2 giờ
49VBS De Vaart Moerbrugge 2018 552 ngày 16 giờ
50International Rapid Tournement Wetteren 565 ngày 15 giờ