Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Brugse Meesters 2018 23 giờ 40 phút
2Brugsemeesters 2018 Blitz 2 ngày 20 giờ
3Brugse Meesters 2018 5 ngày 15 giờ
4Brugse Meesters 2018 6 ngày 3 giờ
5Jeugdcriterium Oostende 2018: -14 40 ngày 12 giờ
6Jeugdcriterium Oostende 2018: Open 40 ngày 13 giờ
7Jeugdcriterium Oostende 2018: -16 40 ngày 13 giờ
8Jeugdcriterium Oostende 2018: -12 40 ngày 13 giờ
9Jeugdcriterium Oostende 2018: -10 40 ngày 13 giờ
10Jeugdcriterium Oostende 2018: -8 40 ngày 13 giờ
11Jeugdcriterium Oostende 2018: Open 40 ngày 23 giờ
12Expertentornooi 2017-2018 56 ngày 10 giờ
13Lentetornooi 2018 VV 64 ngày 15 giờ
14Lentetoernooi 2018 73 ngày 23 giờ
15VBS De Vaart Moerbrugge 2018 76 ngày 13 giờ
16International Rapid Tournement Wetteren 89 ngày 12 giờ
17Clubkampioenschap 2017 reeks A 91 ngày 17 giờ
18Clubkampioenschap 2017 Reeks C 97 ngày 19 giờ
19Clubkampioenschap 2017 Reeks B 149 ngày 8 giờ
20Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 2 175 ngày 17 giờ
21Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 1 181 ngày 19 giờ
22Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 2018 207 ngày 8 giờ
23Vlaams schoolkamp. lj 1-3 2018 208 ngày 14 giờ
24Vlaams schoolkamp. LAGER 2018 209 ngày 14 giờ
25Brugge Kersttornooi 2017 Reeks D (-12) 232 ngày 13 giờ
26Brugge Kersttornooi 2017 Reeks C (-14) 232 ngày 13 giờ
27Brugge Kersttornooi 2017 Reeks A (Open) 232 ngày 13 giờ
28Brugge Kersttornooi 2017 Reeks B (-16) 232 ngày 13 giờ
29Brugge Kersttornooi 2017 Reeks F (-8) 232 ngày 14 giờ
30Brugge Kersttornooi 2017 Reeks E (-10) 232 ngày 14 giờ
3164 landen toernooi Brugge 244 ngày 13 giờ
32DAS Open 2017 250 ngày 13 giờ
33Brugs Kampioenschap Schaken 2017 IBKS 2017 256 ngày 15 giờ
34West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - Middelbaar onderwijs 262 ngày 16 giờ
35West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - lager onderwijs 265 ngày 14 giờ
36West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - Middelbaar onderwijs 265 ngày 14 giờ
37Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 - Open A 285 ngày 15 giờ
38Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 - Open B 285 ngày 15 giờ
39HTP Oostkamp Rapid 03112017 287 ngày 8 giờ
40Westvlaams ligakampioenschap jeugd 2018 (-14,-16,-18,-20) 292 ngày 15 giờ
41Westvlaams ligakampioenschap jeugd 2018 (-12) 292 ngày 15 giờ
42Westvlaams ligakampioenschap Jeugd 2018 (-8,-10) 292 ngày 16 giờ
43Snelschaakcompetitie - Het Trouwe Paard Oostkamp 336 ngày 7 giờ
44Brugse Meesters 2017 365 ngày 8 giờ
45West-Vlaams Snelschaakkampioenschap 454 ngày 8 giờ
46West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 454 ngày 12 giờ
47West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 454 ngày 12 giờ
48Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Secundair Onderwijs 461 ngày 13 giờ
49Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Lager Onderwijs 461 ngày 13 giờ
50OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Gesloten groep) 469 ngày 7 giờ