Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Clubkampioenschap 2017 C 1 ngày
2Clubkampioenschap 2017 B 1 ngày
3Clubkampioenschap 2017 A 1 ngày
4Brugs Kampioenschap Schaken 2017 IBKS 2017 2 ngày 2 giờ
5Snelschaakcompetitie - Het Trouwe Paard Oostkamp 7 ngày 18 giờ
6Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 2 8 ngày 8 giờ
7Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 1 8 ngày 8 giờ
8Clubkampioenschap 2017 A 9 ngày
9DAS Open 2017 9 ngày
10ibks 14 ngày 1 giờ
11test 14 ngày 3 giờ
12test 14 ngày 3 giờ
13Clubkampioenschap 2017 C 16 ngày
14Clubkampioenschap 2017 B 16 ngày
15Clubkampioenschap 2017 B 22 ngày 18 giờ
16lestest 23 ngày 23 giờ
17Brugse Meesters 2017 36 ngày 19 giờ
18Brugse Meesters 2017 39 ngày 23 giờ
19Brugse Meesters 2017 39 ngày 23 giờ
20Brugse Meesters 2017 40 ngày 4 giờ
21Brugse Meesters 2017 40 ngày 22 giờ
22Brugse Meesters 2017 42 ngày 21 giờ
23Brugsemeesters 2017test1 42 ngày 23 giờ
24Brugsemeesters 2017test 50 ngày 11 giờ
25Brugsemeesters 2017 50 ngày 12 giờ
26test 52 ngày 23 giờ
27West-Vlaams Snelschaakkampioenschap 125 ngày 19 giờ
28West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 125 ngày 23 giờ
29West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 125 ngày 23 giờ
30West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 127 ngày 7 giờ
31West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 127 ngày 9 giờ
32Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Secundair Onderwijs 133 ngày
33Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Lager Onderwijs 133 ngày
34OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Gesloten groep) 140 ngày 18 giờ
35OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Open groep) 140 ngày 18 giờ
36Expertentoernooi Brugge 2016 2017 159 ngày 21 giờ
37Vlaams schoolschaakkampioenschap Lager Onderwijs 2017 187 ngày 22 giờ
38Clubcompetitie Oostkamp 2016-17 187 ngày 22 giờ
39Vlaams schoolschaakkampioenschap Secundair Onderwijs 2017 189 ngày 1 giờ
40Vlaams Lager Onderwijs 2017 leerjaar 1 tem 3 189 ngày 1 giờ
41TURNOI DU PRINTEMPS SAINT-GHISLAIN 2017 196 ngày 3 giờ
42West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 middelbareschool 252 ngày 1 giờ
43West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 Basisschool 252 ngày 1 giờ
44Kersttoernooi 2016 Reeks A 269 ngày 1 giờ
45Kersttoernooi 2016 Reeks D 269 ngày 1 giờ
46Kersttoernooi 2016 Reeks B 269 ngày 1 giờ
47Kersttoernooi 2016 Reeks C 269 ngày 1 giờ
48Kersttoernooi 2016 Reeks E 269 ngày 1 giờ
49Kersttoernooi 2016 Reeks F 269 ngày 1 giờ
50Open La Tour Automne 2016 335 ngày 20 giờ