Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Brugsemeesters 2019 40 ngày 13 giờ
2Brugsemeesters 2019 49 ngày 9 giờ
3Blitz VV 71 ngày 8 giờ
4Lentetoernooi Van Volden 89 ngày 6 giờ
5De Bosbes Hertsberge 2018 101 ngày 3 giờ
6West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2019 114 ngày 17 giờ
7West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2019 - C reeks 115 ngày 6 giờ
8Clubkampioenschap 2018-2019 182 ngày 12 giờ
9BK Schoolschaak 2019 LAGER 185 ngày 7 giờ
10BK Schoolschaak 2019 SECUNDAIR 185 ngày 8 giờ
11BK Schoolschaak 2019 MINI's 185 ngày 8 giờ
12Clubcompetitie 'Het Trouwe Paard' Oostkamp 186 ngày 2 giờ
13Schaakclub Van Volden Clubkampioenschap 2019 reeks A 200 ngày 11 giờ
14Schaakclub Van Volden Clubkampioenschap 2019 reeks B 202 ngày 14 giờ
15Expertentornooi 2018-2019 213 ngày 4 giờ
16Brugsemeesters 2018 Blitz 231 ngày 13 giờ
17Vlaams schoolkamp. LAGER 241 ngày 7 giờ
18Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 241 ngày 8 giờ
19Vlaams schoolkamp. MINI'S 241 ngày 9 giờ
20PROVINCIALE SCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN 2019 LO 311 ngày 8 giờ
21PROVINCIALE SCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN 2019 MON 311 ngày 10 giờ
22Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -16 -18 -20 331 ngày 9 giờ
23Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -12 -14 331 ngày 9 giờ
24Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -8 -10 332 ngày 9 giờ
25KK2019 reeks B 353 ngày 13 giờ
26Snelschaakkampioenschap Oostkamp 361 ngày 1 giờ
27Clubkampioenschap_Waregem 368 ngày 10 giờ
28Brugse Meesters 2018 395 ngày 11 giờ
29Brugsemeesters 2018 Blitz 398 ngày 14 giờ
30Jeugdcriterium Oostende 2018: -14 436 ngày 6 giờ
31Jeugdcriterium Oostende 2018: Open 436 ngày 7 giờ
32Jeugdcriterium Oostende 2018: -16 436 ngày 7 giờ
33Jeugdcriterium Oostende 2018: -12 436 ngày 7 giờ
34Jeugdcriterium Oostende 2018: -10 436 ngày 7 giờ
35Jeugdcriterium Oostende 2018: -8 436 ngày 7 giờ
36Expertentornooi 2017-2018 452 ngày 4 giờ
37Lentetornooi 2018 VV 460 ngày 9 giờ
38Lentetoernooi 2018 469 ngày 17 giờ
39VBS De Vaart Moerbrugge 2018 472 ngày 7 giờ
40International Rapid Tournement Wetteren 485 ngày 6 giờ
41Clubkampioenschap 2017 reeks A 487 ngày 11 giờ
42Clubkampioenschap 2017 Reeks C 493 ngày 13 giờ
43Clubkampioenschap 2017 Reeks B 545 ngày 2 giờ
44Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 2 571 ngày 11 giờ
45Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 1 577 ngày 13 giờ
46Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 2018 603 ngày 2 giờ
47Vlaams schoolkamp. lj 1-3 2018 604 ngày 8 giờ
48Vlaams schoolkamp. LAGER 2018 605 ngày 8 giờ
49Brugge Kersttornooi 2017 Reeks D (-12) 628 ngày 7 giờ
50Brugge Kersttornooi 2017 Reeks C (-14) 628 ngày 7 giờ