Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Clubtornooi 2019 - 2020 REEKS A 7 giờ 21 phút
2Clubtornooi 2019-2020 REEKS B 1 ngày 10 giờ
3Clubcompetitie 'Het Trouwe Paard' Oostkamp 2019-20 3 ngày 8 giờ
4Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 32 ngày 1 giờ
5Vlaams schoolkamp. LAGER 32 ngày 4 giờ
6Vlaams schoolkamp. MINI 32 ngày 6 giờ
7Expertentornooi 2019-2020 38 ngày 12 giờ
8Liga Schoolkampioenschap Middelbaar Onderwijs 81 ngày 4 giờ
9West vlaams schoolkampioenschap 2020 LO 88 ngày 5 giờ
10West vlaams schoolkampioenschap 2020 SO 88 ngày 10 giờ
11Fischer Random rapid 95 ngày 22 giờ
12Halloweenrapid 109 ngày 22 giờ
13Herfstrapid 123 ngày 21 giờ
14Snelschaakkampioenschap Oostkamp 151 ngày 22 giờ
15Worstenrapid 158 ngày 22 giờ
16'Return To Club' rapid 165 ngày 22 giờ
17Brugsemeesters 2019 188 ngày 7 giờ
18Blitz Brugse Meesters 2019 189 ngày 22 giờ
19Blitz VV 226 ngày 5 giờ
20Lentetoernooi Van Volden 244 ngày 2 giờ
21De Bosbes Hertsberge 2018 256 ngày
22West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2019 269 ngày 14 giờ
23West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2019 - C reeks 270 ngày 3 giờ
24Clubkampioenschap 2018-2019 337 ngày 8 giờ
25BK Schoolschaak 2019 LAGER 340 ngày 4 giờ
26BK Schoolschaak 2019 SECUNDAIR 340 ngày 4 giờ
27BK Schoolschaak 2019 MINI's 340 ngày 4 giờ
28Clubcompetitie 'Het Trouwe Paard' Oostkamp 340 ngày 22 giờ
29Schaakclub Van Volden Clubkampioenschap 2019 reeks A 355 ngày 8 giờ
30Schaakclub Van Volden Clubkampioenschap 2019 reeks B 357 ngày 11 giờ
31Brugsemeesters 2018 Blitz 386 ngày 9 giờ
32Vlaams schoolkamp. LAGER 396 ngày 4 giờ
33Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 396 ngày 4 giờ
34Vlaams schoolkamp. MINI'S 396 ngày 6 giờ
35PROVINCIALE SCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN 2019 LO 466 ngày 4 giờ
36PROVINCIALE SCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN 2019 MON 466 ngày 6 giờ
37Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -16 -18 -20 486 ngày 5 giờ
38Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -12 -14 486 ngày 6 giờ
39Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -8 -10 487 ngày 5 giờ
40Snelschaakkampioenschap Oostkamp 515 ngày 22 giờ
41Clubkampioenschap_Waregem 523 ngày 6 giờ
42Brugse Meesters 2018 550 ngày 8 giờ
43Jeugdcriterium Oostende 2018: -14 591 ngày 3 giờ
44Jeugdcriterium Oostende 2018: Open 591 ngày 3 giờ
45Jeugdcriterium Oostende 2018: -16 591 ngày 3 giờ
46Jeugdcriterium Oostende 2018: -12 591 ngày 3 giờ
47Jeugdcriterium Oostende 2018: -10 591 ngày 3 giờ
48Jeugdcriterium Oostende 2018: -8 591 ngày 3 giờ
49Expertentornooi 2017-2018 607 ngày
50Lentetornooi 2018 VV 615 ngày 5 giờ