Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Clubkampioenschap 2017 Reeks C 1 ngày 9 giờ
2Clubkampioenschap 2017 Reeks B 1 ngày 9 giờ
3Clubkampioenschap 2017 reeks A 1 ngày 9 giờ
4DAS Open 2017 2 ngày 21 giờ
5Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 1 4 ngày 19 giờ
6Brugs Kampioenschap Schaken 2017 IBKS 2017 4 ngày 20 giờ
7Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 - Open A 12 ngày 17 giờ
8Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 - Open B 12 ngày 17 giờ
9HTP Oostkamp Rapid 03112017 14 ngày 10 giờ
10Westvlaams ligakampioenschap jeugd 2018 (-14,-16,-18,-20) 19 ngày 17 giờ
11Westvlaams ligakampioenschap jeugd 2018 (-12) 19 ngày 17 giờ
12Westvlaams ligakampioenschap Jeugd 2018 (-8,-10) 19 ngày 18 giờ
13Expertentornooi 2017-2018 23 ngày 15 giờ
14Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 24 ngày 20 giờ
15Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 2 25 ngày 21 giờ
16Clubkampioenschap 2017 reeks A 50 ngày 10 giờ
17Eerste klasse. 53 ngày 18 giờ
18Clubkampioenschap 2017 Reeks C 53 ngày 23 giờ
19Clubkampioenschap 2017 Reeks B 53 ngày 23 giờ
20Clubkampioenschap 2017 reeks A 54 ngày 5 giờ
21Clubkampioenschap 2017 C 56 ngày 15 giờ
22Clubkampioenschap 2017 B 56 ngày 15 giờ
23Clubkampioenschap 2017 A 56 ngày 15 giờ
24Snelschaakcompetitie - Het Trouwe Paard Oostkamp 63 ngày 9 giờ
25Clubkampioenschap 2017 A 64 ngày 15 giờ
26ibks 69 ngày 16 giờ
27test 69 ngày 17 giờ
28test 69 ngày 17 giờ
29Clubkampioenschap 2017 C 71 ngày 15 giờ
30Clubkampioenschap 2017 B 71 ngày 15 giờ
31Clubkampioenschap 2017 B 78 ngày 9 giờ
32lestest 79 ngày 14 giờ
33Brugse Meesters 2017 92 ngày 10 giờ
34Brugse Meesters 2017 95 ngày 14 giờ
35Brugse Meesters 2017 95 ngày 14 giờ
36Brugse Meesters 2017 95 ngày 18 giờ
37Brugse Meesters 2017 96 ngày 13 giờ
38Brugse Meesters 2017 98 ngày 12 giờ
39Brugsemeesters 2017test1 98 ngày 14 giờ
40Brugsemeesters 2017test 106 ngày 2 giờ
41Brugsemeesters 2017 106 ngày 2 giờ
42test 108 ngày 13 giờ
43West-Vlaams Snelschaakkampioenschap 181 ngày 10 giờ
44West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 181 ngày 14 giờ
45West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 181 ngày 14 giờ
46West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 182 ngày 22 giờ
47West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 183 ngày
48Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Secundair Onderwijs 188 ngày 15 giờ
49Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Lager Onderwijs 188 ngày 15 giờ
50OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Gesloten groep) 196 ngày 9 giờ