Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Lentetoernooi 2018 2 ngày 4 giờ
2Clubkampioenschap 2017 Reeks B 5 ngày 22 giờ
3Clubkampioenschap 2017 Reeks C 5 ngày 22 giờ
4Clubkampioenschap 2017 reeks A 5 ngày 22 giờ
5Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 2 26 ngày 1 giờ
6Expertentornooi 2017-2018 30 ngày 9 giờ
7Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 1 32 ngày 3 giờ
8Brugse Meesters 2018 39 ngày 21 giờ
9Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 2018 57 ngày 16 giờ
10Vlaams schoolkamp. lj 1-3 2018 58 ngày 22 giờ
11Vlaams schoolkamp. LAGER 2018 59 ngày 22 giờ
12Clubkampioenschap KBSK 2018 60 ngày 22 giờ
13Brugge Kersttornooi 2017 Reeks D (-12) 82 ngày 21 giờ
14Brugge Kersttornooi 2017 Reeks C (-14) 82 ngày 21 giờ
15Brugge Kersttornooi 2017 Reeks A (Open) 82 ngày 22 giờ
16Brugge Kersttornooi 2017 Reeks B (-16) 82 ngày 22 giờ
17Brugge Kersttornooi 2017 Reeks F (-8) 82 ngày 22 giờ
18Brugge Kersttornooi 2017 Reeks E (-10) 82 ngày 22 giờ
1964 landen toernooi Brugge 94 ngày 21 giờ
20DAS Open 2017 100 ngày 21 giờ
21Brugs Kampioenschap Schaken 2017 IBKS 2017 106 ngày 23 giờ
22West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - Middelbaar onderwijs 113 ngày 1 giờ
23West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - lager onderwijs 115 ngày 22 giờ
24West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - Middelbaar onderwijs 115 ngày 22 giờ
25Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 - Open A 135 ngày 23 giờ
26Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 - Open B 135 ngày 23 giờ
27HTP Oostkamp Rapid 03112017 137 ngày 16 giờ
28Westvlaams ligakampioenschap jeugd 2018 (-14,-16,-18,-20) 142 ngày 23 giờ
29Westvlaams ligakampioenschap jeugd 2018 (-12) 142 ngày 23 giờ
30Westvlaams ligakampioenschap Jeugd 2018 (-8,-10) 143 ngày
31Eerste klasse. 177 ngày
32Snelschaakcompetitie - Het Trouwe Paard Oostkamp 186 ngày 15 giờ
33Brugse Meesters 2017 215 ngày 16 giờ
34West-Vlaams Snelschaakkampioenschap 304 ngày 16 giờ
35West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 304 ngày 20 giờ
36West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 304 ngày 20 giờ
37Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Secundair Onderwijs 311 ngày 21 giờ
38Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Lager Onderwijs 311 ngày 21 giờ
39OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Gesloten groep) 319 ngày 15 giờ
40OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Open groep) 319 ngày 15 giờ
41Expertentoernooi Brugge 2016 2017 338 ngày 18 giờ
42Vlaams schoolschaakkampioenschap Lager Onderwijs 2017 366 ngày 19 giờ
43Clubcompetitie Oostkamp 2016-17 366 ngày 19 giờ
44Vlaams schoolschaakkampioenschap Secundair Onderwijs 2017 367 ngày 22 giờ
45Vlaams Lager Onderwijs 2017 leerjaar 1 tem 3 367 ngày 22 giờ
46TURNOI DU PRINTEMPS SAINT-GHISLAIN 2017 375 ngày
47West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 middelbareschool 430 ngày 22 giờ
48West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 Basisschool 430 ngày 22 giờ
49Kersttoernooi 2016 Reeks A 447 ngày 22 giờ
50Kersttoernooi 2016 Reeks D 447 ngày 22 giờ