Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Brugse Meesters 2018 19 giờ 52 phút
2Lentetornooi 2018 VV 4 ngày 5 giờ
3Lentetoernooi 2018 13 ngày 13 giờ
4VBS De Vaart Moerbrugge 2018 16 ngày 3 giờ
5VBS De Vaart Moerbrugge 2018 16 ngày 4 giờ
6testspelers 28 ngày 6 giờ
7International Rapid Tournement Wetteren 29 ngày 2 giờ
8Clubkampioenschap 2017 reeks A 31 ngày 7 giờ
9Expertentornooi 2017-2018 73 ngày 23 giờ
10Clubkampioenschap 2017 Reeks B 88 ngày 22 giờ
11Clubkampioenschap 2017 Reeks C 95 ngày 4 giờ
12Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 2 115 ngày 7 giờ
13Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 1 121 ngày 9 giờ
14Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 2018 146 ngày 22 giờ
15Vlaams schoolkamp. lj 1-3 2018 148 ngày 4 giờ
16Vlaams schoolkamp. LAGER 2018 149 ngày 4 giờ
17Clubkampioenschap KBSK 2018 150 ngày 4 giờ
18Brugge Kersttornooi 2017 Reeks D (-12) 172 ngày 3 giờ
19Brugge Kersttornooi 2017 Reeks C (-14) 172 ngày 4 giờ
20Brugge Kersttornooi 2017 Reeks A (Open) 172 ngày 4 giờ
21Brugge Kersttornooi 2017 Reeks B (-16) 172 ngày 4 giờ
22Brugge Kersttornooi 2017 Reeks F (-8) 172 ngày 4 giờ
23Brugge Kersttornooi 2017 Reeks E (-10) 172 ngày 4 giờ
2464 landen toernooi Brugge 184 ngày 3 giờ
25DAS Open 2017 190 ngày 3 giờ
26Brugs Kampioenschap Schaken 2017 IBKS 2017 196 ngày 5 giờ
27West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - Middelbaar onderwijs 202 ngày 7 giờ
28West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - lager onderwijs 205 ngày 4 giờ
29West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - Middelbaar onderwijs 205 ngày 4 giờ
30Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 - Open A 225 ngày 5 giờ
31Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 - Open B 225 ngày 5 giờ
32HTP Oostkamp Rapid 03112017 226 ngày 22 giờ
33Westvlaams ligakampioenschap jeugd 2018 (-14,-16,-18,-20) 232 ngày 5 giờ
34Westvlaams ligakampioenschap jeugd 2018 (-12) 232 ngày 5 giờ
35Westvlaams ligakampioenschap Jeugd 2018 (-8,-10) 232 ngày 6 giờ
36Snelschaakcompetitie - Het Trouwe Paard Oostkamp 275 ngày 21 giờ
37Brugse Meesters 2017 304 ngày 22 giờ
38West-Vlaams Snelschaakkampioenschap 393 ngày 22 giờ
39West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 394 ngày 2 giờ
40West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 394 ngày 2 giờ
41Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Secundair Onderwijs 401 ngày 3 giờ
42Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Lager Onderwijs 401 ngày 3 giờ
43OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Gesloten groep) 408 ngày 21 giờ
44OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Open groep) 408 ngày 21 giờ
45Expertentoernooi Brugge 2016 2017 428 ngày
46Vlaams schoolschaakkampioenschap Lager Onderwijs 2017 456 ngày 1 giờ
47Clubcompetitie Oostkamp 2016-17 456 ngày 1 giờ
48Vlaams schoolschaakkampioenschap Secundair Onderwijs 2017 457 ngày 4 giờ
49Vlaams Lager Onderwijs 2017 leerjaar 1 tem 3 457 ngày 4 giờ
50TURNOI DU PRINTEMPS SAINT-GHISLAIN 2017 464 ngày 6 giờ