Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Barbados (BAR)

Flag BAR
SốGiảiCập nhật
1Barbados National Chess Championship Under 14 Open 1 ngày 15 giờ
22020 Barbados National Chess Champonship Under 18 Open 1 ngày 15 giờ
3Barbados National Chess Championships Under 14 Female 1 ngày 15 giờ
42020 Barbados Natinal Chess Championship Under 8 Open 1 ngày 16 giờ
52020 Barbados National Chess Championship Under 10 Open 1 ngày 16 giờ
62020 Barbados National Chess Championship Qualifier 1 33 ngày 10 giờ
72020 Barbados National Chess Championship Under 12 Open 49 ngày 12 giờ
82020 Barbados National Chess hampionship Under 12 Female 49 ngày 17 giờ
92020 Barbados National Chess Championship Under 16 Female 49 ngày 17 giờ
102020 Barbados National Chess Championship Under 16 Open 49 ngày 17 giờ
112020 Barbados Naional Chess Championship Under 20 49 ngày 17 giờ
122019 Barbados Blitz Chess Championship 77 ngày 22 giờ
132019 Michael Forde Memorial Chess Championship 83 ngày 9 giờ
142019 Barbados Rapid Chess Championship 84 ngày 10 giờ
152019 Ratings Development Tournament 113 ngày 15 giờ
162019 Barbados Ladies Chess Championship 161 ngày 9 giờ
171st FIDE Americas Caribbean Cup 179 ngày 20 giờ
182019 Barbados National Chess Championship Finals 189 ngày 11 giờ
192019 VEXX Championship 190 ngày 10 giờ
202019 Barbados National Chess Championship 3rd Qualifier 218 ngày 7 giờ
212nd Barbados Scholastics Chess Championship U15 Open 237 ngày 9 giờ
222nd Barbados Scholastics Championships Under 11 Open 238 ngày 15 giờ
232nd Barbados Scholastics Championships Under 11 Female 238 ngày 15 giờ
242nd Barbados Scholastics Championships Under 17 Open 238 ngày 16 giờ
252nd Barbados Scholastics Championships Under 15 Female 238 ngày 17 giờ
262019 Barbados National Chess Championship 2nd Qualifier 258 ngày 9 giờ
272019 Karl Sealy Memorial Senior & Veterans Chess Championship 280 ngày 8 giờ
282019 Heroes Day Cup, Masters Section 296 ngày 12 giờ
292019 Heroes Day Cup Challengers Section 298 ngày 12 giờ
302019 Under 13 Girls Scholastic Championship 326 ngày 16 giờ
312019 Under 13 Open Scholastics Chess Championship 326 ngày 16 giờ
322019 Under 9 Open Scholastics Championship 326 ngày 17 giờ
332019 Barbados National Chess Championship 1st Qualifier 398 ngày 11 giờ
342019 Barbados National Chess Championship Under 20 Female 407 ngày 15 giờ
352019 Barbados National Chess Championship Under 20 Open 407 ngày 15 giờ
362019 Barbados National Chess Championship Under 14 Open 414 ngày 18 giờ
372019 Barbados National Chess Championship Under 12 Female 414 ngày 18 giờ
382019 Barbados National Chess Championship Under 14 Female 414 ngày 18 giờ
392019 Barbados National Chess Championship Under 18 Open 414 ngày 18 giờ
402019 Barbados National Chess Championship Under 12 Open 414 ngày 18 giờ
412109 Barbados National Chess Champiosnhip Under 16 Open 414 ngày 18 giờ
422019 Barbados National Chess Championship Under 16 Female 414 ngày 18 giờ
432019 Barbados National Chess Championship Under 10 Open 414 ngày 18 giờ
442019 Barbados National Chess Championship Under 8 Open 414 ngày 18 giờ
45Farley Chess School Individual Championships - Under 20 Category 432 ngày 16 giờ
46Farley Chess School Individual Championships - Under 12 Category 432 ngày 17 giờ
472018 Barbados National Blitz Championship 442 ngày 9 giờ
482018 Michael Forde Memorial Tournament 448 ngày 11 giờ
492018 Barbados National Rapid Chess Championship 455 ngày 17 giờ
502018 Barbados Ladies Nationals 470 ngày 9 giờ