Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1UCCC Fide Blitz Rating Chess Tournament-2018 3 ngày 3 giờ
2Elegant Uttara 6th FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2018 4 ngày 4 giờ
3WALTON Metropolis FIDE Rating Chess Tournament-2018 Below 2100 5 ngày 7 giờ
4Bandorban Fide Rapid Rating Chess Tournament-2018 18 ngày 3 giờ
5Elegant Uttara 5th FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2018 18 ngày 3 giờ
6Bandorban Fide Rapid Rating Chess Tournament-2018 18 ngày 6 giờ
7Elegant Uttara 5th FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 23 ngày 4 giờ
8WALTON International FIDE Rating Chess Tournament-2018 43 ngày 4 giờ
9CCPA FIDE OPEN RAPID RATING CHESS TOURNAMENT - 2018 46 ngày 5 giờ
10Elegant Uttara 4th FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 65 ngày 2 giờ
11SAIF POWER BATTERY 38th National Junior (U-20) Chess Championship-2018 Girls 66 ngày 6 giờ
12SAIF POWER BATTERY 38th National Junior (U-20) Chess Championship-2018 Open 66 ngày 7 giờ
13First international rapid rating chess tournament 2018 67 ngày
14Rectangle FIDE Rapid Rating Chess Tournamet-2018 69 ngày 9 giờ
15LOVELY MEMORIAL OPEN FIDE RAPID RATING CHESS TOURNAMENT-2018 70 ngày 3 giờ
16SAIF POWER BATTERY 37th National Sub-Junior (U-16) Chess Championship-2018 Girls 74 ngày 3 giờ
17SAIF POWER BATTERY 37th National Sub-Junior (U-16) Chess Championship-2018 Open 74 ngày 4 giờ
181st HOLIDAY FIDE STANDARD RATING CHESS TOURNAMENT - 2018 75 ngày 22 giờ
19ACPB Charity Rapid Rating Chess Tournament-2018 81 ngày 5 giờ
20Chittagong Distric Junior Girls Chess Chaimpionship -2018 83 ngày 1 giờ
21Chittagong Distric Sub-Junior Chess Chaimpionship-2018 83 ngày 1 giờ
22Chittagong Distric Junior Chess Chaimpionship-2018 83 ngày 1 giờ
23CCPA Charity Open Rapid Rating Chess Tournament-2018 87 ngày 9 giờ
24Naborsha Blitz Rating Chess Tournament - 1425 87 ngày 23 giờ
25 Elegant Uttara 4th FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2018 88 ngày 4 giờ
26 Basumati FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2018 92 ngày 3 giờ
27 Elegant Uttara 3rd FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 93 ngày 4 giờ
28ULAB 2nd Intra-University Chess Tournament-2018 96 ngày 7 giờ
291st Inter School Chess League Rajshahi-2018 100 ngày 10 giờ
30Intra IUB Chess Championship Spring 2018 108 ngày 5 giờ
31DPS STS SCHOOL CHESS TOURNAMENT-2018 (GRADE 5 & 6) GIRLS 108 ngày 12 giờ
32Panjeree Chess Tournament 2018 "B" Group Class 7 to Class 10 Senior 109 ngày 4 giờ
33Panjeree Chess Tournament 2018 "A" Group Class 1 to Class 6 Junior 109 ngày 4 giờ
34DPS STS INTER SCHOOL CHESS TOURNAMENT-2018 ( GRADE 3 & 4 ) BOYS 109 ngày 5 giờ
35BRAC University Chess Tournament-2018 Spring 109 ngày 8 giờ
36Indpendence Day FIDE Rapod Rating Chess Tournamet- 2018 113 ngày 2 giờ
37Sonargaon International FIDE Rating Chess Tournament-2018 115 ngày 4 giờ
38 Elegant Uttara 2nd FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 121 ngày 2 giờ
39BRAC-Intre University Chess Championship Spring-2018 122 ngày 6 giờ
40Morning Glory Open Fide Rapid Rating Tournament-2018 122 ngày 13 giờ
41Late Obaidul Islam Memorial FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2018 122 ngày 15 giờ
42Bangladesh Youth Games-2018 Rapid Team Girls 126 ngày 6 giờ
43Bangladesh Games-2018 Rapid Team Boys 126 ngày 6 giờ
44Bangladesh Youth Games-2018 Boys Under-17 127 ngày 6 giờ
45Bangladesh Youth Games-2018 Girls Under-17 127 ngày 6 giờ
46Bangladesh Youth Games-2018 Boys U-13 127 ngày 7 giờ
47Bangladesh Youth Games-2018 Girls U-13 127 ngày 7 giờ
48Shamsher Ali 3rd FIDE Rating Women's Chess Tournament-2018 131 ngày 5 giờ
49CJKS-Kwality Ice Cream Inter School Team Chess Tournament-2018 138 ngày 11 giờ
50International Mother Language Day Rapid Rating Chess Tournament - 2018 144 ngày 6 giờ