Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1Omicon Group 43rd National A Chess Championship-2017 17 giờ 11 phút
2SAIF POWERTEC 43rd National B Chess Championship-2017 5 ngày 18 giờ
3BRAC Intre-University Chess Championship Fall 2017 5 ngày 20 giờ
4BRAC University Chess Tournament Fall 2017 12 ngày 20 giờ
5Metropolise FIDE Rating Chess Tournament-2017 Below 2100 17 ngày 17 giờ
6C J K S - BOROTAKIA Chittagong District Chess Championship -2017 23 ngày
7WALTON 2nd Division Chess League-2017 24 ngày 20 giờ
819th National Deaf Chess Championship-2017 27 ngày 16 giờ
9UCCC 14th Rapid Rating Chess Tournament-2017 33 ngày 9 giờ
10Narayangonj District Qualifing Rapid Rating Chess Tournament 2017 33 ngày 17 giờ
11WALTON Special National Chess Tournament-2017 Open 35 ngày 21 giờ
12WALTON Special National Chess Tournament-2017 Women 35 ngày 22 giờ
13WALTON 37th National Women's Chess Championship-2017 36 ngày 19 giờ
14Shahid Sheikh Russel Memorial School Tournament-2017 Boys 38 ngày 1 giờ
15Shahid Sheikh Russel Memorial School Tournament-2017 Girls 39 ngày 18 giờ
16Morning Glory Rapid Rating Chess Tournament 2017 47 ngày 16 giờ
17Shahid Sheikh Russel School Chess Tournament-2017 KG to V 47 ngày 16 giờ
18Shahid Sheikh Russel School Chess Tournament-2007 VI to X Boys 47 ngày 16 giờ
19Shahid Sheikh Russel School Chess Tournament-2017 VI to X Girls 47 ngày 19 giờ
20Shahid Sheikh Russel School Chess Tournament-2017 KG to V Girls 47 ngày 21 giờ
21BERGER 1st INTER UNIVERSITY CHESS CHAMPIONSHIP-2017 55 ngày 12 giờ
22UCCC Standard Rating Chess Tournament - 2017 60 ngày 10 giờ
23C C P A Fide Rapid Rating Individual Chess Tournament - 2017 61 ngày 1 giờ
24C C P A Fide Rapid Rating Individual Chess Tournament - 2017 62 ngày 3 giờ
25CCPA FIDE Rapid Rating Individual Chess Tournament - 2017 62 ngày 22 giờ
2612th Rapid Rating Chess Tournament-2017 68 ngày 1 giờ
27Rajshahi District Open FIDE Rating Chess Tournament 2017 73 ngày 13 giờ
28Kushtia District Chess Championship-2017 75 ngày 16 giờ
29Kushtia District Chess Championship-2017 78 ngày 16 giờ
30Dawn Group International Rapid Rating Chess Tournament - 2017 100 ngày 6 giờ
31Chittagong Distric Woman Chess Championship - 2017 100 ngày 18 giờ
32Dawn Group International Rapid Rating Chess Tournament - 2017 101 ngày
33Sheikh Kamal Memorial School Chess Tournament-2017 Category B 101 ngày 20 giờ
34Sheikh Kamal Memorial School Chess Tournament-2017 Category A 101 ngày 20 giờ
35Intra-University Chess Tournament 104 ngày 18 giờ
36Kwality Ice Cream International Rapid Rating Chess Tournament-2017 108 ngày 19 giờ
37Mahamudul Hasan Memorial Fide Blitz Rating Chess Tournament - 2017 110 ngày 9 giờ
38Dishari Politecnical Institute 1st International Rapid Rating Tournament 2017 110 ngày 9 giờ
39Elegant Fide Rapid Rating Chess Tournament-2017 110 ngày 12 giờ
40Mahamudul Hasan Memorial Fide Blitz Rating Chess Tournament - 2017 110 ngày 15 giờ
41Mahamudul Hasan Memorial Fide Blitz Rating Chess Tournament - 2017 110 ngày 20 giờ
42Port Colony Sabuj Shangha Fide Rapid Rating Chess Tournament-2017 116 ngày 10 giờ
43Port Colony Sabuj Shangha Fide Rapid Rating Chess Tournament-2017 116 ngày 17 giờ
44Port Colony Sabuj Sangha Fide Rapid Rating Chess Tournament - 2017 116 ngày 19 giờ
45SAIF POWERTEC 2nd International Rating Chess Tournament-2017 Category A 122 ngày 12 giờ
46SAIF POWERTEC 2nd International Rating Chess Tournament-2017 Category B 122 ngày 12 giờ
47Bengali New Year FIDE Rating Chess Tournament 2017 131 ngày 17 giờ
48BRAC University Women's Chess Tournament 131 ngày 19 giờ
49BRAC University Chess Tournament-2017 137 ngày 18 giờ
50Sheikh Russel Memorial Open Rapid Rating Chess Tournament-2017 137 ngày 22 giờ