Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1WALTON Refrigerator Premier Division Chess League-2019 20 phút
2ACPB Fide Blitz Tournament 20019 19 giờ 43 phút
31st SAARC Blitz Chess Championships-2019, Women's Section 3 ngày 20 giờ
41st SAARC Blitz Chess Championships-2019, Open 3 ngày 20 giờ
51st SAARC Chess Championships-2019, Open 4 ngày 1 giờ
6 1st SAARC Chess Championships-2019, Women's 4 ngày 1 giờ
7BRACU Intra-University Chess Championship Fall'19 6 ngày 22 giờ
81st Bangladesh Police International Rating Chess Tournament- 2019 13 ngày 18 giờ
9Narayanganj Fide Rating Chess Tournament 2019 13 ngày 19 giờ
10UCCC FIDE Standard Rating Chess Championship - 2019 13 ngày 20 giờ
11MARCEL Air Conditioner 1st Division Chess League-2019 16 ngày 19 giờ
12Late Abdul Khalaque Mondal Memorial International Rating Chess Tournament-2019 21 ngày 19 giờ
13Elegant Youth Chess Championship 2019 22 ngày
14SAIF POWERTEC 45th National 'A' Chess Championship-2019 25 ngày 19 giờ
15BECL Rapid Rating Chess Tournament - 2019 26 ngày 18 giờ
16 Elegant 2nd FIDE Blitz Rating Chess Tournament 2019 27 ngày 20 giờ
17Elegant 17th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2019 27 ngày 23 giờ
18SAIF POWERTEC Limited 45th National 'B' Chess Championship-2019 41 ngày 20 giờ
19WALTON Air Conditioner 2nd Division Chess League-2019 41 ngày 20 giờ
20Rashed Memorial FIDE Rapid Rating Chess Tournament 44 ngày 21 giờ
21Elegant 16th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2019 48 ngày 22 giờ
22Rajshahi District Chess Championship 2019 60 ngày 18 giờ
23CJKS - Kwality Ice Crem Inter School Chess Championship - 2019 63 ngày 2 giờ
24CCPA FIDE Rapid Rating Open Chess Tournament-2019 63 ngày 15 giờ
25Eid Ul Adha Rapid Rating Tournament 2019 68 ngày 19 giờ
26UCCC Rapid Rating Chess Tournament - 2019 70 ngày 16 giờ
27SholoGutir Chaal Open FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2019 70 ngày 18 giờ
28MARCEL Refrigerator 39th National Women's Chess Championship-2019 70 ngày 19 giờ
29SholoGutir Chaal Open FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2019 70 ngày 21 giờ
30CCPA Chess Championship-2019 77 ngày 18 giờ
31Eid Ul Adha Rapid Rating Tournament 2019 84 ngày 18 giờ
32Chattogram District Woman Chess Championship - 2019 84 ngày 23 giờ
33Elegant Dhanmondi FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2019, U-18 84 ngày 23 giờ
34Anando Chess Club Fide Rapid Rating Tournament 2019 87 ngày 18 giờ
35Kushtia District Chess Championship-2019 88 ngày 20 giờ
36Elegant 15th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2019, Below 2000 90 ngày 22 giờ
37 Asad Chess Club FIDE Rapid Rating Chess Tournament 91 ngày 17 giờ
38WALTON Refrigerator Metropolis Chess Tournament-2019, Below-2100 92 ngày 18 giờ
39Orbid Apparels Rapid Rating Chess Tournament-2019 104 ngày 15 giờ
40Eid ponurmiloni rapid rating chess tournament 2019 104 ngày 19 giờ
41WALTON Air Conditioner International Rating Chess Tournament-2019 121 ngày 18 giờ
42BRACU Intra-University Chess Tournament Summer-2019 132 ngày 22 giờ
43Elegant 14th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2019, below-2000 137 ngày 20 giờ
44Brainstrom International Rapid Rating Chess Tournament 2019 139 ngày 20 giờ
45CCPA-Charitable FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2019 140 ngày 19 giờ
46Asian Cities Chess Team Championship (Dubai Cup) 2019 142 ngày 20 giờ
47Green Scholar FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2019 154 ngày 18 giờ
48Cox's Bazar FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2019 160 ngày 22 giờ
49UCCC Blitz Rating Chess Championship - 2019 161 ngày 19 giờ
50Golden Sproting Club FIDE Rating Chess Tournament-2019, Below-2000 166 ngày 19 giờ