Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1Elegant Uttara FIDE Blitz Chess Tournament 2019 10 phút
2Sheikh Russel School Chess Tournament 2019 Girls KG-5 25 phút
3SHEIKH RUSSEL SCHOOL CHESS TOURNAMENT 2019 girls 6-10 46 phút
4Sheikh Russel School Chess Tournament-2019 Boys KG-5 1 giờ 3 phút
5Shekh Russel School Chess Tournament 2019 Boys6-10 2 giờ 10 phút
61st Shahid A. H. M. Kamaruzzaman Memorial International FIDE Rating Chess Tourna 2 giờ 58 phút
72nd Open Air Blitz Rating Chess Tournament - 2019 1 ngày 3 giờ
8 Green Scholar Open International Rating Chess Tournament-2019 3 ngày 20 giờ
9KDSA 1st Division Chess League-2018-2019 3 ngày 21 giờ
10BRAC University Intra-University Chess Tournament Spring 2019 7 ngày
11Rashedul Basher Memorial FIDE Rapid Rating Chess Tournament -2019 13 ngày 6 giờ
12Rashedul Basher Memorial FIDE Rapid Rating Chess Tournament -2019 13 ngày 7 giờ
13Satori Meditation FIDE Blitz Rating Chess Tournament-2019 13 ngày 23 giờ
14 KDSA 1st Division Chess League-2018-2019 17 ngày 18 giờ
15Sports Bangla FIDE Blitz Rating Chess Tournament 18 ngày 20 giờ
16Chattagram Samity International Rapid Rating Chess Tournament 19 ngày 21 giờ
17Begum Laila Alam 10th International Rating Women's Chess Tournament-2019 20 ngày
18 Elegant Uttara 11th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2019 27 ngày
19UIU-IDSS FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2019 30 ngày 20 giờ
20Happy New Year Rapid Rating Chess Tournament-2019 32 ngày 18 giờ
21Elegant Uttara 12th FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2019. 33 ngày 22 giờ
22FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2019 34 ngày 19 giờ
23CJKS-Jahed Brothers 1st Division Chess League-2018-19 35 ngày 22 giờ
24CJKS-Jahed Brothers Premier Division Chess League-2018-19 35 ngày 22 giờ
251900 below Fide Rapid Rating Chess Tournament-2019 41 ngày 20 giờ
26Elegant Uttara 11th Fide Rapid Rating Chess Tournament 2018 55 ngày 23 giờ
27S. A. Group of Companies Premier Division Chess League-2018 67 ngày 22 giờ
28UCCC Victory Day Rapid Rating Chess Tournament - 2018 68 ngày 22 giờ
29Elegant Uttara 10th FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2018 69 ngày 21 giờ
30Elegant Uttara 10th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2018 76 ngày
31OMICON 44th National 'A' Chess Championship-2018 80 ngày 19 giờ
32UCCC Rapid Rating Chess Tournament 2018 90 ngày 23 giờ
33BRAC Intra University FIDE Rapid Rating Chess Tournament Fall 2018 90 ngày 23 giờ
34SAIF POWER BATTERY 44th National 'B' Chess Championship-2018 91 ngày 23 giờ
35WALTON 1st Division Chess League-2018 91 ngày 23 giờ
36IUB-Berger Inter University Chess Tournament 2018 102 ngày 23 giờ
37Elegant Uttara 9th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2018 103 ngày 21 giờ
38Dhaka University Chess Championship-2018 105 ngày 3 giờ
39NARAYANGANJ ZILLA CHESS 2018 105 ngày 23 giờ
40Chittagong BAR Association FIDE Rapid Rating Chess Tournament - 2018 109 ngày 3 giờ
41Chittagong BAR Association FIDE Rapid Rating Chess Tournament - 2018 109 ngày 3 giờ
42Rajshahi District Chess Championship - 2018 109 ngày 19 giờ
43Elegant Uttara 9th FIDE Rapid Rating Tournament 111 ngày 21 giờ
443rd Intra-University Chess Tournament-2018 114 ngày 23 giờ
45Sonargaon Open Fide Rapid Rating Chess Tournament-2018 115 ngày 22 giờ
46Elegant Uttara 8th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2018 123 ngày 21 giờ
47CJKS - TANZINA Enterprise Chattogram District Chess Championship 2018 123 ngày 21 giờ
48Amateur Open Standard Rating Chess Tournament -2018 124 ngày 22 giờ
49Sonargaon Fide Rapid Rating Chess Tournament-2018 139 ngày 2 giờ
501st Freedom Fighter Zommon Smrity Open Rapid Rating Chess Tournament 2018 139 ngày 16 giờ