Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1IUB-Berger Inter University Chess Tournament 2018 1 ngày 14 giờ
2Elegant Uttara 9th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2018 2 ngày 11 giờ
3Dhaka University Chess Championship-2018 3 ngày 17 giờ
4NARAYANGANJ ZILLA CHESS 2018 4 ngày 13 giờ
5Chittagong BAR Association FIDE Rapid Rating Chess Tournament - 2018 7 ngày 17 giờ
6Chittagong BAR Association FIDE Rapid Rating Chess Tournament - 2018 7 ngày 17 giờ
7Rajshahi District Chess Championship - 2018 8 ngày 10 giờ
8WALTON 1st Division Chess League-2018 8 ngày 12 giờ
9Elegant Uttara 9th FIDE Rapid Rating Tournament 10 ngày 11 giờ
103rd Intra-University Chess Tournament-2018 13 ngày 13 giờ
11Sonargaon Open Fide Rapid Rating Chess Tournament-2018 14 ngày 12 giờ
12Elegant Uttara 8th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2018 22 ngày 11 giờ
13CJKS - TANZINA Enterprise Chattogram District Chess Championship 2018 22 ngày 11 giờ
14Amateur Open Standard Rating Chess Tournament -2018 23 ngày 12 giờ
15Sonargaon Fide Rapid Rating Chess Tournament-2018 37 ngày 16 giờ
161st Freedom Fighter Zommon Smrity Open Rapid Rating Chess Tournament 2018 38 ngày 6 giờ
17Elegant Uttara 8th Fide Rapid Rating Chess Tournament 2018 38 ngày 11 giờ
18Journalist Shahnoor Khan Memorial Ist International Rapid Chess Tournament,2018 52 ngày 9 giờ
19Marcel 2nd Division Chess League-2018 53 ngày 10 giờ
20Abdul Kader Memorial FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2018 58 ngày 17 giờ
21Elegant Uttara 7th FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2018 59 ngày 10 giờ
22School Chess Tournament 2018 for Prime Minister Birthday Boy Class 6-10 Boy 59 ngày 14 giờ
23School Chess Tournament for Prime Minister's Birthday Celebration 6-10 Girls 59 ngày 15 giờ
24School Chess Tournament for Prime Minister Birthday Celebration 6-10 Gir 1-5 Boy 59 ngày 15 giờ
25School Chess Tournament for Prime Minister Birthday Celebration 1-5 Girls 59 ngày 16 giờ
26Elegant Uttara 7th Fide Standard Rating Chess Tournament 64 ngày 10 giờ
27CJKS-Four H Group-Diamond Cement Grandmasters Chess Tournament 2018 64 ngày 15 giờ
28Sonargaon FIDE Rating Chess Tournament 2018 66 ngày 9 giờ
29Sheikh Rassel Sylhet Divisional Chess Tournament 2018 Class 6 to !0 72 ngày 11 giờ
30SHEKH RASEL SYLHET DIVISIONAL CHESS TOURNAMENT 2018 CLASS 1-5 72 ngày 11 giờ
31Open FIDE Rapid Rating Chess Tournament - 2018 73 ngày 10 giờ
32WALTON 38th National Women's Chess Championship-2018 86 ngày 10 giờ
33Satori Meditation & Chess Blitz Rating Chess Tournament-2018 86 ngày 13 giờ
343rd Dr Shahrier Memorial FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2018 87 ngày 8 giờ
35ARIF & Dr PANCHANAN Memorial Open Chess Tournament 90 ngày 7 giờ
36Elegant Dhaka Inter-school Chess Championship - 2018 105 ngày 17 giờ
37Elegant Uttara 6th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2018 113 ngày 9 giờ
38 IUB Interational FIDE Rating Chess Tournament-2018 113 ngày 14 giờ
39UCCC Fide Blitz Rating Chess Tournament-2018 121 ngày 9 giờ
40Elegant Uttara 6th FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2018 122 ngày 11 giờ
41WALTON Metropolis FIDE Rating Chess Tournament-2018 Below 2100 123 ngày 14 giờ
42Bandorban Fide Rapid Rating Chess Tournament-2018 136 ngày 10 giờ
43Elegant Uttara 5th FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2018 136 ngày 10 giờ
44Elegant Uttara 5th FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 141 ngày 10 giờ
45WALTON International FIDE Rating Chess Tournament-2018 161 ngày 11 giờ
46CCPA FIDE OPEN RAPID RATING CHESS TOURNAMENT - 2018 164 ngày 12 giờ
47Elegant Uttara 4th FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 183 ngày 8 giờ
48SAIF POWER BATTERY 38th National Junior (U-20) Chess Championship-2018 Girls 184 ngày 13 giờ
49SAIF POWER BATTERY 38th National Junior (U-20) Chess Championship-2018 Open 184 ngày 14 giờ
50First international rapid rating chess tournament 2018 185 ngày 6 giờ