Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1SAIF POWER BATTERY 38th National Junior (U-20) Chess Championship-2018 Open 14 ngày 13 giờ
2SAIF POWER BATTERY 38th National Junior (U-20) Chess Championship-2018 Girls 14 ngày 14 giờ
3Rectangle FIDE Rapid Rating Chess Tournamet-2018 14 ngày 20 giờ
4LOVELY MEMORIAL OPEN FIDE RAPID RATING CHESS TOURNAMENT-2018 15 ngày 14 giờ
5SAIF POWER BATTERY 37th National Sub-Junior (U-16) Chess Championship-2018 Girls 19 ngày 14 giờ
6SAIF POWER BATTERY 37th National Sub-Junior (U-16) Chess Championship-2018 Open 19 ngày 15 giờ
71st HOLIDAY FIDE STANDARD RATING CHESS TOURNAMENT - 2018 21 ngày 9 giờ
8ACPB Charity Rapid Rating Chess Tournament-2018 26 ngày 16 giờ
9Chittagong Distric Junior Girls Chess Chaimpionship -2018 28 ngày 12 giờ
10Chittagong Distric Sub-Junior Chess Chaimpionship-2018 28 ngày 12 giờ
11Chittagong Distric Junior Chess Chaimpionship-2018 28 ngày 12 giờ
12CCPA Charity Open Rapid Rating Chess Tournament-2018 32 ngày 20 giờ
13Naborsha Blitz Rating Chess Tournament - 1425 33 ngày 10 giờ
14 Elegant Uttara 4th FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2018 33 ngày 15 giờ
15 Basumati FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2018 37 ngày 14 giờ
16 Elegant Uttara 3rd FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 38 ngày 15 giờ
17ULAB 2nd Intra-University Chess Tournament-2018 41 ngày 18 giờ
181st Inter School Chess League Rajshahi-2018 45 ngày 21 giờ
19LOVELY MEMORIAL OPEN FIDE RAPID RATING CHESS TOURNAMENT-2018 49 ngày 13 giờ
20Intra IUB Chess Championship Spring 2018 53 ngày 15 giờ
21DPS STS SCHOOL CHESS TOURNAMENT-2018 (GRADE 5 & 6) GIRLS 53 ngày 23 giờ
22Panjeree Chess Tournament 2018 "B" Group Class 7 to Class 10 Senior 54 ngày 15 giờ
23Panjeree Chess Tournament 2018 "A" Group Class 1 to Class 6 Junior 54 ngày 15 giờ
24DPS STS INTER SCHOOL CHESS TOURNAMENT-2018 ( GRADE 3 & 4 ) BOYS 54 ngày 16 giờ
25BRAC University Chess Tournament-2018 Spring 54 ngày 19 giờ
26Indpendence Day Blitz Chess Tournamet- 2018 57 ngày 9 giờ
27Indpendence Day FIDE Rapod Rating Chess Tournamet- 2018 58 ngày 13 giờ
28Sonargaon International FIDE Rating Chess Tournament-2018 60 ngày 15 giờ
29 Elegant Uttara 2nd FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 66 ngày 13 giờ
30BRAC-Intre University Chess Championship Spring-2018 67 ngày 16 giờ
31Morning Glory Open Fide Rapid Rating Tournament-2018 68 ngày
32Late Obaidul Islam Memorial FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2018 68 ngày 1 giờ
33Bangladesh Youth Games-2018 Rapid Team Girls 71 ngày 16 giờ
34Bangladesh Games-2018 Rapid Team Boys 71 ngày 17 giờ
35Bangladesh Youth Games-2018 Boys Under-17 72 ngày 17 giờ
36Bangladesh Youth Games-2018 Girls Under-17 72 ngày 17 giờ
37Bangladesh Youth Games-2018 Boys U-13 72 ngày 18 giờ
38Bangladesh Youth Games-2018 Girls U-13 72 ngày 18 giờ
39Shamsher Ali 3rd FIDE Rating Women's Chess Tournament-2018 76 ngày 16 giờ
40CJKS-Kwality Ice Cream Inter School Team Chess Tournament-2018 83 ngày 22 giờ
41International Mother Language Day Rapid Rating Chess Tournament - 2018 89 ngày 17 giờ
42Sheikh Russel School Chess-2018 VI to X Girls 89 ngày 20 giờ
43Sheikh Russel School Chess 2018 KG to V Boy 89 ngày 20 giờ
44Sheikh Russel School Chess-2018 VI to X Boys 89 ngày 20 giờ
45Sheikh Russel School Chess-2018 KG to V Girls 89 ngày 21 giờ
46Esoft Arena FIDE Rating Chess Tournament Below-2000 90 ngày 14 giờ
47Open Air Blitz Rating Chess Tournament - 2018 91 ngày 13 giờ
48Elegant Uttara 1st FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 94 ngày 15 giờ
49Chess Festival Blitz-2018 96 ngày 14 giờ
50 Begum Laila Alam 9th Open FIDE Rating Women's Chess Tournament-2018 105 ngày 15 giờ