Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1WALTON Air Conditioner International Rating Chess Tournament-2019 41 ngày 1 giờ
2BRACU Intra-University Chess Tournament Summer-2019 52 ngày 4 giờ
3Elegant 14th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2019, below-2000 57 ngày 2 giờ
4Brainstrom International Rapid Rating Chess Tournament 2019 59 ngày 2 giờ
5CCPA-Charitable FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2019 60 ngày 1 giờ
6Asian Cities Chess Team Championship (Dubai Cup) 2019 62 ngày 2 giờ
7CCPA-Charitable FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2019 70 ngày 11 giờ
8Green Scholar FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2019 74 ngày
9Cox's Bazar FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2019 80 ngày 5 giờ
10UCCC Blitz Rating Chess Championship - 2019 81 ngày 2 giờ
11Golden Sproting Club FIDE Rating Chess Tournament-2019, Below-2000 86 ngày 2 giờ
12CJKS Amin & Sons District Chess Championship-2019 89 ngày 8 giờ
13CJKS Amin & Sons District Chess Championship-2019 89 ngày 9 giờ
1413th Elegant Uttara Standard Rating Chess Tournament, Below 2000 94 ngày 4 giờ
152nd WALTON Amateur International Rating Chess Tournament-2019 107 ngày 6 giờ
16WALTON International Rating Chess Tournament-2019 112 ngày 1 giờ
17Late Dr. Abul Kashem Chowdhury International Rating Chess Tournament-2019, B 113 ngày 5 giờ
18Late Dr. Abul Kashem Chowdhury International Rating Chess Tournament-2019, A 113 ngày 5 giờ
19WALTON 39th National Junior (U-20) Chess Championship-2019, Girls 118 ngày 3 giờ
20WALTON 39th National Junior (U-20) Chess Championship-2019, Open 118 ngày 4 giờ
21May Day Rapid Rating Chess Tournament-2019 120 ngày 6 giờ
22Millat Smriti Chess Tournamet 125 ngày 7 giờ
23Millat Smriti Chess Tournamet 125 ngày 8 giờ
24Millat Smriti Chess Tournament 2019 129 ngày 5 giờ
25CCPA Chess Championship (B) 2019 129 ngày 6 giờ
26Bandarban Fide Radid Rating Chess Tournament-2019 136 ngày 23 giờ
27Dabaru Spondon Chess Club Blitz Rating Chess Tournament-2019, Below-2100 137 ngày 1 giờ
28Elegant Under 16 FIDE Rapid Rating Chess Tournament 138 ngày 4 giờ
29May Day FIDE Rapid Rating Chess Tournament 138 ngày 23 giờ
30RABINDRA Singha 1st International Rapid Rating Tournament-2019 138 ngày 23 giờ
31CCPA Chess Championship (B) 2019 140 ngày
32Elegant Uttara 12th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2019 140 ngày 7 giờ
33Morning Glory FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2019, Below-2100 142 ngày 8 giờ
34Elegant Uttara 13th Fide Rapid Rating Chess Tournament2019 142 ngày 22 giờ
35Elegant Uttara 13th Fide Rapid Rating Chess Tournament2019 143 ngày 5 giờ
36Prof. Dr. Habibe Millat Munna Rapid Reating Chess Tournament 144 ngày
37Morning Glory FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2019, Below-2100 144 ngày 19 giờ
38Beer Muktijuddah Asaduzzaman Khan Kamal FIDE Rapid Chess Tournament 149 ngày 23 giờ
39CCPA - Bangla Naboborsha FIDE Rapid Rating Chess Tournament-1426 150 ngày 21 giờ
40Bengoli New Year Rapid Rating Chess Tournament-1426 150 ngày 23 giờ
41Beer Muktijuddah Asaduzzaman Khan Kamal FIDE Rapid Chess Tournament 152 ngày 3 giờ
42ULAB Intra-University Chess Tournament 153 ngày 4 giờ
43Bangla Noboborsho FIDE Blitz Chess Tournament-2019 156 ngày 1 giờ
44 Mohakhali Saptarshi Sangsad Open FIDE Rapid Rating Chess Tournament 158 ngày 1 giờ
45Obaidul Islam Memorial FIDE Rapid Chess Tournament Below-2100 165 ngày
46Sada Kalo 64 Blitz Rating Tournament 2019 165 ngày 2 giờ
47Independence Day FIDE Rating Chess Tournament 2019 168 ngày
48BRAC Intra-University Female Chess Tournament 171 ngày 7 giờ
49CCPA Rapid Chess Tournament - 2019 173 ngày 9 giờ
50Independence Day Open FIDE Blitz Chess Tournament 2019 174 ngày 1 giờ