Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1Journalist Shahnoor Khan Memorial Ist International Rapid Chess Tournament,2018 13 giờ 17 phút
2Marcel 2nd Division Chess League-2018 1 ngày 14 giờ
3Abdul Kader Memorial FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2018 6 ngày 21 giờ
4Elegant Uttara 7th FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2018 7 ngày 14 giờ
5School Chess Tournament 2018 for Prime Minister Birthday Boy Class 6-10 Boy 7 ngày 18 giờ
6School Chess Tournament for Prime Minister's Birthday Celebration 6-10 Girls 7 ngày 19 giờ
7School Chess Tournament for Prime Minister Birthday Celebration 6-10 Gir 1-5 Boy 7 ngày 19 giờ
8School Chess Tournament for Prime Minister Birthday Celebration 1-5 Girls 7 ngày 20 giờ
9Elegant Uttara 7th Fide Standard Rating Chess Tournament 12 ngày 14 giờ
10CJKS-Four H Group-Diamond Cement Grandmasters Chess Tournament 2018 12 ngày 19 giờ
11Sonargaon FIDE Rating Chess Tournament 2018 14 ngày 13 giờ
12Sheikh Rassel Sylhet Divisional Chess Tournament 2018 Class 6 to !0 20 ngày 14 giờ
13SHEKH RASEL SYLHET DIVISIONAL CHESS TOURNAMENT 2018 CLASS 1-5 20 ngày 15 giờ
14Open FIDE Rapid Rating Chess Tournament - 2018 21 ngày 14 giờ
15WALTON 38th National Women's Chess Championship-2018 34 ngày 14 giờ
16Satori Meditation & Chess Blitz Rating Chess Tournament-2018 34 ngày 16 giờ
173rd Dr Shahrier Memorial FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2018 35 ngày 12 giờ
18ARIF & Dr PANCHANAN Memorial Open Chess Tournament 38 ngày 11 giờ
19Elegant Dhaka Inter-school Chess Championship - 2018 53 ngày 21 giờ
20Elegant Uttara 6th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2018 61 ngày 13 giờ
21 IUB Interational FIDE Rating Chess Tournament-2018 61 ngày 18 giờ
22UCCC Fide Blitz Rating Chess Tournament-2018 69 ngày 13 giờ
23Elegant Uttara 6th FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2018 70 ngày 15 giờ
24WALTON Metropolis FIDE Rating Chess Tournament-2018 Below 2100 71 ngày 17 giờ
25Bandorban Fide Rapid Rating Chess Tournament-2018 84 ngày 14 giờ
26Elegant Uttara 5th FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2018 84 ngày 14 giờ
27Bandorban Fide Rapid Rating Chess Tournament-2018 84 ngày 16 giờ
28Elegant Uttara 5th FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 89 ngày 14 giờ
29WALTON International FIDE Rating Chess Tournament-2018 109 ngày 15 giờ
30CCPA FIDE OPEN RAPID RATING CHESS TOURNAMENT - 2018 112 ngày 16 giờ
31Elegant Uttara 4th FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 131 ngày 12 giờ
32SAIF POWER BATTERY 38th National Junior (U-20) Chess Championship-2018 Girls 132 ngày 17 giờ
33SAIF POWER BATTERY 38th National Junior (U-20) Chess Championship-2018 Open 132 ngày 18 giờ
34First international rapid rating chess tournament 2018 133 ngày 10 giờ
35Rectangle FIDE Rapid Rating Chess Tournamet-2018 135 ngày 20 giờ
36LOVELY MEMORIAL OPEN FIDE RAPID RATING CHESS TOURNAMENT-2018 136 ngày 14 giờ
37SAIF POWER BATTERY 37th National Sub-Junior (U-16) Chess Championship-2018 Girls 140 ngày 14 giờ
38SAIF POWER BATTERY 37th National Sub-Junior (U-16) Chess Championship-2018 Open 140 ngày 14 giờ
391st HOLIDAY FIDE STANDARD RATING CHESS TOURNAMENT - 2018 142 ngày 9 giờ
40ACPB Charity Rapid Rating Chess Tournament-2018 147 ngày 15 giờ
41Chittagong Distric Junior Girls Chess Chaimpionship -2018 149 ngày 11 giờ
42Chittagong Distric Sub-Junior Chess Chaimpionship-2018 149 ngày 11 giờ
43Chittagong Distric Junior Chess Chaimpionship-2018 149 ngày 11 giờ
44CCPA Charity Open Rapid Rating Chess Tournament-2018 153 ngày 20 giờ
45Naborsha Blitz Rating Chess Tournament - 1425 154 ngày 9 giờ
46 Elegant Uttara 4th FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2018 154 ngày 14 giờ
47 Basumati FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2018 158 ngày 13 giờ
48 Elegant Uttara 3rd FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 159 ngày 14 giờ
49ULAB 2nd Intra-University Chess Tournament-2018 162 ngày 17 giờ
501st Inter School Chess League Rajshahi-2018 166 ngày 20 giờ