Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Azerbaijan (AZE)

Flag AZE
SốGiảiCập nhật
1White Rook Chess Club, International Summer Festive 2017 OPEN Tournament 23 - 30 September 2017 9 giờ 16 phút
2Aslanov Memoril RAPID Tournament 31 August 2017 10 giờ 4 phút
3Aslanov Memoril RAPID Tournament 31 August 2017 10 giờ 14 phút
4ELFIM "IUN" Candidate Master rating (international and national) tournament 15 giờ 35 phút
5White Rook Chess Club, International Summer Festive 2017 U10 Children rating tournament 23 - 30 September 2017 20 giờ 2 phút
601 oktyabr-saat 14:00 - "Sənsiz - Səninlə 1 yaş" - Blits turnir 5+3 (Bronşteyn) Vüqar Həşimov Şahmat Akademiyası 22 giờ 12 phút
7Elfim Tempo turnir "HƏR BAZAR" 2 ngày 13 giờ
8TEMPO 16-09-2017 RSK 3 ngày 11 giờ
9Bilik Gününə həsr olunmuş tempoturnir-Sumqayıt 3 ngày 13 giờ
10Elfim Tempo turnir "HƏR ŞƏNBƏ" 11:00 "HƏR ŞƏNBƏ" 14:30 3 ngày 17 giờ
11White Rook Chess Club, International Summer Festive 2017 BLITZ 30 September 2017 4 ngày 7 giờ
1201 oktyabr-saat 14:00 - "Sənsiz - Səninlə 1 yaş" - Blits turnir 5+3 (Bronşteyn) Vüqar Həşimov Şahmat Akademiyası 5 ngày 20 giờ
132ci dərəcə Elfim Günəşli "ilk 10 yerə mükafat" Dərəcə turniri 6 ngày 17 giờ
143cü dərəcə Elfim Günəşli "ilk 10 yerə mükafat" Dərəcə turniri 6 ngày 19 giờ
151 dərəcə turniri 7 ngày 11 giờ
164cü dərəcə Elfim "ilk 10 yerə mükafat" Dərəcə yarışı 7 ngày 17 giờ
17Elfim sınağ yarışı "ilk 10 yerə mükafat" Elfim sınaq yarışı 7 ngày 18 giờ
1809-13 sentyabr "Bilik gününə" həsr olunmuş 4 cü dərəcə üzrə təsnifat turniri Vüqar Həşimov Şahmat Akademiyası 8 ngày 18 giờ
1909-13 sentyabr "Bilik gününə" həsr olunmuş 3 cü dərəcə üzrə təsnifat turniri Vüqar Həşimov Şahmat Akademiyası 8 ngày 18 giờ
2009-13 sentyabr "Bilik gününə" həsr olunmuş 2 ci dərəcə üzrə təsnifat turniri Vüqar Həşimov Şahmat Akademiyası 8 ngày 18 giờ
21Elfim Tempo turnir "HƏR BAZAR" 9 ngày 12 giờ
22White Rook Chess Club, International Summer Festive 2017 U14 Rating tournament (Under 1499 ) 23 - 30 September 2017 9 ngày 16 giờ
23TEMPO 09-09-2017 RSK 10 ngày 11 giờ
24Elfim Tempo turnir "HƏR ŞƏNBƏ" 14:30 "HƏR ŞƏNBƏ" 14:30 10 ngày 12 giờ
25Yay tempoturniri-Sumqayıt 11 ngày 12 giờ
26Elfim Tempo turnir "HƏR BAZAR" 12 ngày 16 giờ
27Elfimin 2-ci ildönümünə hasr olunmuş III dərəcə turniri Günəşli "Elfim 2 il" 12 ngày 16 giờ
2801-05 sentyabr 4 cü dərəcə üzrə təsnifat turniri Vüqar Həşimov Şahmat Akademiyası 14 ngày 18 giờ
2901-05 sentyabr 3 cü dərəcə üzrə təsnifat turniri Vüqar Həşimov Şahmat Akademiyası 14 ngày 18 giờ
3001-05 sentyabr 2 ci dərəcə üzrə təsnifat turniri Vüqar Həşimov Şahmat Akademiyası 14 ngày 18 giờ
3109-13 sentyabr "Bilik gününə" həsr olunmuş 4 cü dərəcə üzrə təsnifat turniri Vüqar Həşimov Şahmat Akademiyası 14 ngày 23 giờ
32Elfim Tempo turnir "HƏR ŞƏNBƏ" 14:30 "HƏR ŞƏNBƏ" 14:30 16 ngày 20 giờ
33Qurban Bayramına həsr olunmuş tempoturnir-Sumqayıt 18 ngày 12 giờ
34Elfim Tempo turnir "HƏR BAZAR" 23 ngày 13 giờ
35Rapid reytinq turniri 27.08.2017 Vüqar Həşimov Şahmat Akademiyası 23 ngày 17 giờ
36Elfim Tempo turnir "HƏR ŞƏNBƏ" 14:30 "HƏR ŞƏNBƏ" 14:30 24 ngày 12 giờ
37Yay tempoturniri-Sumqayıt 24 ngày 14 giờ
38AZERBAIJAN-GERMANY match, women Baku, 21-25 August 2017 25 ngày 9 giờ
39AĞ TOP Şahmat Klubu Təsnifat turniri -- III DƏRƏCƏ 19 - 25 avqust 2017 26 ngày 16 giờ
40AĞ TOP Şahmat Klubu Təsnifat turniri -- II DƏRƏCƏ 19-25 avqust 2017 27 ngày 12 giờ
41AĞ TOP Şahmat Klubu Təsnifat turniri -- IV DƏRƏCƏ 19-25 avqust 2017 27 ngày 20 giờ
42Təsnifat turniri(I dərəcə)- Sumqayıt 29 ngày 14 giờ
43Elfim Tempo turnir "HƏR BAZAR" 30 ngày 12 giờ
44Azerbaijan Chess Championship 2017 Woman Preliminary Tournament 30 ngày 13 giờ
45Azerbaijan Chess Championship 2017, Men Preliminary Tournament 30 ngày 14 giờ
461 dərəcə Turniri. A qrupu Elfim 12-08-2017 30 ngày 16 giờ
471 dərəcə Turniri. Elfim 12-08-2017 B qrupu 30 ngày 17 giờ
48Elfim Tempo turnir "HƏR ŞƏNBƏ" 31 ngày 11 giờ
49Elfim Tempo turnir "HƏR BAZAR" 31 ngày 20 giờ
50Chess Cafe Blitz 18 avqust 2017 32 ngày 11 giờ