Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
1Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, LIGA 2 giờ 4 phút
2Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, B-Klasse 2 giờ 5 phút
3Rallye Bludenz 2020 - JUGEND 3 giờ 38 phút
4Rallye Bludenz 2020 - SCHÜLER 14 giờ 40 phút
56. Intern. Bodenseeopen 2020 2 ngày 18 giờ
6Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, C-Klasse 3 ngày 21 giờ
7Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, A-Klasse 11 ngày
8Intern. Bodenseeopen Senioren 2020 11 ngày 18 giờ
935. Int. Dreikönig-Turnier in Bregenz 17 ngày 23 giờ
10Rallyeturnier in Mäder 2019, Schülerklasse 27 ngày 3 giờ
11Lochauer Weihnachtsblitzturnier 2019 29 ngày 17 giờ
12Rallye-Turnier in Rankweil, Jugendklasse (Runden 3-5 Turnierschach-Elo) 32 ngày
13Rallye-Turnier in Rankweil, Jugendklasse (Runden 1-2 Schnellchach-Elo) 32 ngày
14Rallyeturnier in Mäder 2019, Jugendklasse (Runden 1-2 Schnellschach-Elo) 33 ngày 1 giờ
15Rallyeturnier in Mäder 2019, Jugendklasse (Runden 3-5 Turierschach-Elo) 33 ngày 1 giờ
16Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Schüler 33 ngày 2 giờ
17Rallye-Turnier in Rankweil, Schülerklasse 33 ngày 21 giờ
18Bezirk-Bludenz Blitzmeisterschaft 2019 40 ngày 4 giờ
19Rallye Turnier in Frastanz - Einsteiger 44 ngày 5 giờ
20Rallye-Turnier Frastanz - Jugend (für Schnellschach-Elowtg Rd. 1+2) 44 ngày 23 giờ
21Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Jugend (Turierschach-Elowertung) 45 ngày
22Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Jugend (Schnellschach-Elowertung) 45 ngày
23Rallye Turnier in Frastanz - Einsteiger 47 ngày 21 giờ
24Rallyeturnier in Mäder 2019, Einsteigerklasse 75 ngày 22 giờ
25Rallye-Turnier in Rankweil, Einsteigergruppe 110 ngày 20 giờ
26Rallye-Turnier in Rankweil, Schülerklasse 110 ngày 20 giờ
27Rallye-Turnier in Rankweil, Jugendklasse 110 ngày 20 giờ
28Schach im Park Mariahilf in Bregenz 139 ngày 22 giờ
295. Walgaucup 2019 209 ngày 2 giờ
30Vorarlberger Nachwuchscup 2019 - Finale 222 ngày 16 giờ
31Int. Bodenseeopen Senioren 2019 235 ngày 3 giờ
325. Int. Bodenseeopen 2019 235 ngày 3 giờ
33Intern. Bodensee-OPEN 2019 - Blitzturnier 239 ngày 23 giờ
34Vorarlberg-Cup 2019 Finale 251 ngày 16 giờ
35Nachwuchs-Cup 2019 Gruppe 1 259 ngày 20 giờ
36Nachwuchs-Cup 2019 Gruppe 2 259 ngày 20 giờ
37Vorarlberg-Cup 2019 Semifinale Gruppe 2 272 ngày 19 giờ
38Vorarlberg-Cup 2019 Semifinale Gruppe 1 272 ngày 19 giờ
39Seniorenlandesblitzmeisterschaft 2019 289 ngày 15 giờ
40Vbg. Seniorenlandesmeisterschaft 2019 296 ngày 18 giờ
4126. Josefiturnier 2019 - Kategorie Jugend (ELowertnug Turnierschsch Rd 3 bis 5) 297 ngày 15 giờ
4226. Josefiturnier 2019 - Kategorie Jugend (ELowertnug Schnellschsch Rd 1 und 2) 297 ngày 15 giờ
43Rallye Bludenz 2019 - Jugend (Turnierschach-Elowertung Runden 3 bis 5) 299 ngày 2 giờ
44Rallye Bludenz 2019 - Jugend (Schnellschach-Elowertung Runden 1 und 2) 299 ngày 3 giờ
45Schachrallye Lustenau Jugend 2019 (Schnellschachelowertung Rd 1 und 2) 299 ngày 3 giờ
46Schachrallye Lustenau Jugend 2019 (Turnierschachelowertung Rd 3 bis 5) 299 ngày 3 giờ
47Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2018-19, C-Klasse 299 ngày 15 giờ
48Lehrerturnier 2019 305 ngày 17 giờ
49Landesfinale Schülerliga Schach Oberstufenbewerb 305 ngày 18 giờ
50Landesfinale Schülerliga Schach Hauptbewerb 305 ngày 19 giờ