Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
1Intern. Bodenseeopen Senioren 2020 117 ngày 11 giờ
26. Intern. Bodenseeopen 2020 117 ngày 11 giờ
3Rallye Bludenz 2020 - SCHÜLER 128 ngày 6 giờ
4Rallye Lustenau 2020 JUGEND (Runden 1-2 Schnellschach-Elowertung) 131 ngày 12 giờ
5Rallye Lustenau 2020 JUGEND (Runden 3-5 Turnierschach-Elowertung) 131 ngày 12 giờ
6Rallye Bludenz 2020 - JUGEND (Runden 1-2 Schnellschachelowertung) 131 ngày 12 giờ
7Rallye Bludenz 2020 - JUGEND (Runden 3-5 Turnierschachelowertung) 131 ngày 12 giờ
8Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, C-Klasse 205 ngày 6 giờ
9Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, B-Klasse 205 ngày 6 giờ
10Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, A-Klasse 205 ngày 6 giờ
11Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, LIGA 205 ngày 6 giờ
1235. Int. Dreikönig-Turnier in Bregenz 212 ngày 5 giờ
13Rallyeturnier in Mäder 2019, Schülerklasse 221 ngày 9 giờ
14Lochauer Weihnachtsblitzturnier 2019 223 ngày 23 giờ
15Rallye-Turnier in Rankweil, Jugendklasse (Runden 3-5 Turnierschach-Elo) 226 ngày 6 giờ
16Rallye-Turnier in Rankweil, Jugendklasse (Runden 1-2 Schnellchach-Elo) 226 ngày 6 giờ
17Rallyeturnier in Mäder 2019, Jugendklasse (Runden 1-2 Schnellschach-Elo) 227 ngày 7 giờ
18Rallyeturnier in Mäder 2019, Jugendklasse (Runden 3-5 Turierschach-Elo) 227 ngày 7 giờ
19Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Schüler 227 ngày 7 giờ
20Rallye-Turnier in Rankweil, Schülerklasse 228 ngày 3 giờ
21Bezirk-Bludenz Blitzmeisterschaft 2019 234 ngày 10 giờ
22Rallye Turnier in Frastanz - Einsteiger 238 ngày 11 giờ
23Rallye-Turnier Frastanz - Jugend (für Schnellschach-Elowtg Rd. 1+2) 239 ngày 5 giờ
24Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Jugend (Turierschach-Elowertung) 239 ngày 6 giờ
25Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Jugend (Schnellschach-Elowertung) 239 ngày 6 giờ
26Rallye Turnier in Frastanz - Einsteiger 242 ngày 2 giờ
27Rallyeturnier in Mäder 2019, Einsteigerklasse 270 ngày 4 giờ
28UNION Landesblitzmeisterschaft Allgmeine Klasse 299 ngày 3 giờ
29Rallye-Turnier in Rankweil, Einsteigergruppe 305 ngày 2 giờ
30Rallye-Turnier in Rankweil, Schülerklasse 305 ngày 2 giờ
31Rallye-Turnier in Rankweil, Jugendklasse 305 ngày 2 giờ
32Schach im Park Mariahilf in Bregenz 334 ngày 4 giờ
335. Walgaucup 2019 403 ngày 8 giờ
34Vorarlberger Nachwuchscup 2019 - Finale 416 ngày 22 giờ
35Int. Bodenseeopen Senioren 2019 429 ngày 9 giờ
365. Int. Bodenseeopen 2019 429 ngày 9 giờ
37Intern. Bodensee-OPEN 2019 - Blitzturnier 434 ngày 5 giờ
38Vorarlberg-Cup 2019 Finale 445 ngày 22 giờ
39Nachwuchs-Cup 2019 Gruppe 1 454 ngày 2 giờ
40Nachwuchs-Cup 2019 Gruppe 2 454 ngày 2 giờ
41Vorarlberg-Cup 2019 Semifinale Gruppe 2 467 ngày 1 giờ
42Vorarlberg-Cup 2019 Semifinale Gruppe 1 467 ngày 1 giờ
43Seniorenlandesblitzmeisterschaft 2019 483 ngày 21 giờ
44Vbg. Seniorenlandesmeisterschaft 2019 491 ngày
4526. Josefiturnier 2019 - Kategorie Jugend (ELowertnug Turnierschsch Rd 3 bis 5) 491 ngày 21 giờ
4626. Josefiturnier 2019 - Kategorie Jugend (ELowertnug Schnellschsch Rd 1 und 2) 491 ngày 21 giờ
47Rallye Bludenz 2019 - Jugend (Turnierschach-Elowertung Runden 3 bis 5) 493 ngày 8 giờ
48Rallye Bludenz 2019 - Jugend (Schnellschach-Elowertung Runden 1 und 2) 493 ngày 8 giờ
49Schachrallye Lustenau Jugend 2019 (Schnellschachelowertung Rd 1 und 2) 493 ngày 9 giờ
50Schachrallye Lustenau Jugend 2019 (Turnierschachelowertung Rd 3 bis 5) 493 ngày 9 giờ
Máy chủ Chess-Tournaments-Results © 2006-2020 Heinz Herzog, CMS-Version 24.05.2020 09:15
PixFuture exclusive partner, Điều khoản sử dụng,