Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
1Österreichische Meisterschaften Buben U8 3 ngày
2Österreichische Meisterschaften Mädchen U10 5 ngày
3Österreichische Meisterschaften Burschen U14 5 ngày
4Österreichische Meisterschaften Mädchen U14 5 ngày
5Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 5 ngày
6Österreichische Meisterschaften Burschen U12 5 ngày
7Österreichische Meisterschaften Mädchen U8 6 ngày 2 giờ
8Österreichische Meisterschaften Buben U10 6 ngày 2 giờ
9BUNDESFINALE 2019 - Unterstufe 9 ngày 2 giờ
10SCHULSCHACH BUNDESFINALE 2019 - Oberstufe 9 ngày 2 giờ
112. Bundesliga West 2019/20 20 ngày 2 giờ
122. Bundesliga Ost 2019/2020 35 ngày 10 giờ
132. BUNDESLIGA MITTE 2019/2020 42 ngày 19 giờ
141. Bundesliga Frauen 2019/20 49 ngày 2 giờ
151. Bundesliga 2019/2020 49 ngày 22 giờ
16Österreichische Meisterschaften Mädchen U18 59 ngày
17Österreichische Meisterschaften Mädchen U16 59 ngày
18Österreichische Meisterschaften Burschen U18 59 ngày
19Österreichische Meisterschaften Burschen U16 59 ngày
202. Bundesliga Ost 2018/2019 68 ngày 20 giờ
211. Bundesliga 2018/2019 69 ngày 23 giờ
22Polgar-Open 2019 73 ngày 21 giờ
23Frauenbundesliga 2018/2019 76 ngày 21 giờ
242. Bundesliga West 2018/19 97 ngày 21 giờ
252. BUNDESLIGA MITTE 2018/2019 104 ngày 21 giờ
26Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2019 147 ngày 22 giờ
27Frauen Mannschaftsblitz Österreichische Meisterschaft 2019 148 ngày 13 giờ
28Österreichische Buben U8 Blitzschach-Meisterschaften 2018 196 ngày 1 giờ
29Österreichische Mädchen U12 Blitzschach-Meisterschaften 2018 196 ngày 1 giờ
30Österreichische Burschen U18 Blitzschach-Meisterschaften 2018 196 ngày 2 giờ
31Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2018 196 ngày 2 giờ
32Österreichische Burschen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2018 196 ngày 2 giờ
33Österreichische Buben U10 Blitzschach-Meisterschaften 2018 196 ngày 2 giờ
34Österreichische Mädchen U16 + 18 Blitzschach-Meisterschaften 2018 196 ngày 2 giờ
35Österreichische Buben U12 Blitzschach-Meisterschaften 2018 196 ngày 2 giờ
36Österreichische Mädchen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2018 196 ngày 2 giờ
37Österreichische Mädchen U8 + 10 Blitzschach-Meisterschaften 2018 196 ngày 2 giờ
38Österreichische Burschen U16 Schnellschach-Meisterschaften 2018 196 ngày 20 giờ
39Österreichische Burschen U18 Schnellschach-Meisterschaften 2018 196 ngày 20 giờ
40Österreichische Mädchen U16 + U18 Schnellschach-Meisterschaften 2018 196 ngày 20 giờ
41Österreichische Mädchen U12 Schnellschach-Meisterschaften 2018 196 ngày 20 giờ
42Österreichische Buben U10 Schnellschach-Meisterschaften 2018 196 ngày 20 giờ
43Österreichische Burschen U14 Schnellschach-Meisterschaften 2018 196 ngày 20 giờ
44Österreichische Buben U12 Schnellschach-Meisterschaften 2018 196 ngày 20 giờ
45Österreichische Mädchen U14 Schnellschach-Meisterschaften 2018 196 ngày 20 giờ
46Österreichische Mädchen U8 + U10 Schnellschach-Meisterschaften 2018 196 ngày 20 giờ
47Österreichische Buben U8 Schnellschach-Meisterschaften 2018 196 ngày 21 giờ
48Jugend-Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft 2018 197 ngày 19 giờ
49Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 Blitzschach 282 ngày 20 giờ
50Bundesfinale Schülerliga Sekundarstufe II - 2018 287 ngày