Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
11. Bundesliga 2019/2020 1 ngày 5 giờ
21.Bundesliga Frauen 2019/20 17 ngày 23 giờ
3Österreichische Meisterschaften Buben U10 61 ngày 11 giờ
4Österreichische Meisterschaften Buben U8 61 ngày 11 giờ
5Österreichische Meisterschaften Mädchen U8 61 ngày 11 giờ
6Österreichische Meisterschaften Mädchen U10 61 ngày 11 giờ
7BUNDESFINALE 2019 - Unterstufe 67 ngày 10 giờ
8SCHULSCHACH BUNDESFINALE 2019 - Oberstufe 67 ngày 10 giờ
9Österreichische Meisterschaften Burschen U14 73 ngày 9 giờ
10Österreichische Meisterschaften Mädchen U14 73 ngày 9 giờ
11Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 73 ngày 9 giờ
12Österreichische Meisterschaften Burschen U12 73 ngày 9 giờ
132. Bundesliga West 2019/20 88 ngày 11 giờ
142. Bundesliga Ost 2019/2020 103 ngày 19 giờ
152. BUNDESLIGA MITTE 2019/2020 111 ngày 4 giờ
16Österreichische Meisterschaften Mädchen U18 127 ngày 9 giờ
17Österreichische Meisterschaften Mädchen U16 127 ngày 9 giờ
18Österreichische Meisterschaften Burschen U18 127 ngày 9 giờ
19Österreichische Meisterschaften Burschen U16 127 ngày 9 giờ
202. Bundesliga Ost 2018/2019 137 ngày 5 giờ
211. Bundesliga 2018/2019 138 ngày 8 giờ
22Polgar-Open 2019 142 ngày 6 giờ
23Frauenbundesliga 2018/2019 145 ngày 6 giờ
242. Bundesliga West 2018/19 166 ngày 6 giờ
252. BUNDESLIGA MITTE 2018/2019 173 ngày 7 giờ
26Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2019 216 ngày 7 giờ
27Frauen Mannschaftsblitz Österreichische Meisterschaft 2019 216 ngày 22 giờ
28Österreichische Buben U8 Blitzschach-Meisterschaften 2018 264 ngày 10 giờ
29Österreichische Mädchen U12 Blitzschach-Meisterschaften 2018 264 ngày 10 giờ
30Österreichische Burschen U18 Blitzschach-Meisterschaften 2018 264 ngày 11 giờ
31Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2018 264 ngày 11 giờ
32Österreichische Burschen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2018 264 ngày 11 giờ
33Österreichische Buben U10 Blitzschach-Meisterschaften 2018 264 ngày 11 giờ
34Österreichische Mädchen U16 + 18 Blitzschach-Meisterschaften 2018 264 ngày 11 giờ
35Österreichische Buben U12 Blitzschach-Meisterschaften 2018 264 ngày 11 giờ
36Österreichische Mädchen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2018 264 ngày 11 giờ
37Österreichische Mädchen U8 + 10 Blitzschach-Meisterschaften 2018 264 ngày 11 giờ
38Österreichische Burschen U16 Schnellschach-Meisterschaften 2018 265 ngày 5 giờ
39Österreichische Burschen U18 Schnellschach-Meisterschaften 2018 265 ngày 5 giờ
40Österreichische Mädchen U16 + U18 Schnellschach-Meisterschaften 2018 265 ngày 5 giờ
41Österreichische Mädchen U12 Schnellschach-Meisterschaften 2018 265 ngày 5 giờ
42Österreichische Buben U10 Schnellschach-Meisterschaften 2018 265 ngày 5 giờ
43Österreichische Burschen U14 Schnellschach-Meisterschaften 2018 265 ngày 5 giờ
44Österreichische Buben U12 Schnellschach-Meisterschaften 2018 265 ngày 5 giờ
45Österreichische Mädchen U14 Schnellschach-Meisterschaften 2018 265 ngày 5 giờ
46Österreichische Mädchen U8 + U10 Schnellschach-Meisterschaften 2018 265 ngày 6 giờ
47Österreichische Buben U8 Schnellschach-Meisterschaften 2018 265 ngày 6 giờ
48Jugend-Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft 2018 266 ngày 4 giờ
49Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 Blitzschach 351 ngày 5 giờ
50Bundesfinale Schülerliga Sekundarstufe II - 2018 355 ngày 9 giờ