Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
12. BUNDESLIGA MITTE 2018/2019 1 ngày 8 giờ
21. Bundesliga 2018/2019 2 ngày 17 giờ
3Frauenbundesliga 2018/2019 7 ngày 7 giờ
42. Bundesliga Ost 2018/2019 9 ngày 14 giờ
52. Bundesliga West 2018/19 49 ngày 15 giờ
6Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 Blitzschach 68 ngày 13 giờ
7Bundesfinale Schülerliga Sekundarstufe II - 2018 72 ngày 17 giờ
8Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 107 ngày 13 giờ
9Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 Schnellschach 108 ngày 15 giờ
10Bundesfinale Schülerliga Sekundarstufe I - 2018 142 ngày 17 giờ
11Österreichische Meisterschaften Mädchen U8 163 ngày 18 giờ
12Österreichische Meisterschaften Buben U10 163 ngày 18 giờ
13Österreichische Meisterschaften Buben U8 163 ngày 19 giờ
14Österreichische Meisterschaften Mädchen U10 163 ngày 19 giờ
15Österreichische Meisterschaften Burschen U14 175 ngày 16 giờ
16Österreichische Meisterschaften Burschen U12 175 ngày 17 giờ
17Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 175 ngày 18 giờ
18Österreichische Meisterschaften Mädchen U14 175 ngày 18 giờ
19Österreichische Meisterschaft 65+ 2018 198 ngày 14 giờ
20Österreichische Meisterschaft 50+ 2018 198 ngày 14 giờ
21Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2018 213 ngày 10 giờ
222. Bundesliga Ost 2017/2018 213 ngày 20 giờ
23Frauenbundesliga 2017/2018 219 ngày 14 giờ
242. BUNDESLIGA MITTE 2017/2018 220 ngày 9 giờ
251. Bundesliga 2017/2018 220 ngày 10 giờ
26Österreichische Meisterschaften Mädchen U16 229 ngày 17 giờ
27Österreichische Meisterschaften Mädchen U18 229 ngày 17 giờ
28Österreichische Meisterschaften Burschen U18 229 ngày 17 giờ
29Österreichische Meisterschaften Burschen U16 229 ngày 17 giờ
302. Bundesliga West 2017/18 245 ngày 19 giờ
31Österreichische Blitz Meisterschaften Team Frauen 2018 296 ngày 17 giờ
32Österreichische Mädchen U8/U10 Schnellschach-Meisterschaften 2017 335 ngày 13 giờ
33Österreichische Mädchen U16/U18 Blitzschach-Meisterschaften 2017 373 ngày 18 giờ
34Österreichische Mädchen U8/U10 Blitzschach-Meisterschaften 2017 373 ngày 18 giờ
35Österreichische Buben U8 Blitzschach-Meisterschaften 2017 373 ngày 18 giờ
36Österreichische Buben U10 Blitzschach-Meisterschaften 2017 373 ngày 18 giờ
37Österreichische Mädchen U12/U14 Blitzschach-Meisterschaften 2017 373 ngày 18 giờ
38Österreichische Buben U12 Blitzschach-Meisterschaften 2017 373 ngày 18 giờ
39Österreichische Burschen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2017 373 ngày 18 giờ
40Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2017 373 ngày 18 giờ
41Österreichische Burschen U18 Blitzschach-Meisterschaften 2017 373 ngày 19 giờ
42Österreichische Mädchen U12/U14 Schnellschach-Meisterschaften 2017 374 ngày 13 giờ
43Österreichische Buben U14 Schnellschach-Meisterschaften 2017 374 ngày 13 giờ
44Österreichische Buben U10 Schnellschach-Meisterschaften 2017 374 ngày 13 giờ
45Österreichische Buben U12 Schnellschach-Meisterschaften 2017 374 ngày 13 giờ
46Österreichische Buben U18 Schnellschach-Meisterschaften 2017 374 ngày 13 giờ
47Österreichische Mädchen U16/U18 Schnellschach-Meisterschaften 2017 374 ngày 13 giờ
48Österreichische Buben U16 Schnellschach-Meisterschaften 2017 374 ngày 13 giờ
49Österreichische Buben U8 Schnellschach-Meisterschaften 2017 374 ngày 13 giờ
50Jugend-Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft 2017 375 ngày 11 giờ