Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
1Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 3 giờ 8 phút
2Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 Schnellschach 3 giờ 12 phút
3Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 Blitzschach 1 ngày
42. Bundesliga West 2018/19 15 ngày 6 giờ
51. Bundesliga 2018/2019 17 ngày 13 giờ
6Bundesfinale Schülerliga Sekundarstufe I - 2018 27 ngày 9 giờ
7Bundesfinale Schülerliga Sekundarstufe II - 2018 29 ngày 8 giờ
8POLGAR-OPEN 2018 Schüler-Schnellschach-Turnier 30 ngày 11 giờ
9Österreichische Meisterschaften Mädchen U8 48 ngày 10 giờ
10Österreichische Meisterschaften Buben U10 48 ngày 10 giờ
11Österreichische Meisterschaften Buben U8 48 ngày 10 giờ
12Österreichische Meisterschaften Mädchen U10 48 ngày 11 giờ
13Österreichische Meisterschaften Burschen U14 60 ngày 8 giờ
14Österreichische Meisterschaften Burschen U12 60 ngày 9 giờ
15Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 60 ngày 10 giờ
16Österreichische Meisterschaften Mädchen U14 60 ngày 10 giờ
172. Bundesliga Ost 2018/2019 72 ngày
182. BUNDESLIGA MITTE 2018/2019 76 ngày 11 giờ
19Frauenbundesliga 2018/2019 79 ngày 22 giờ
20Österreichische Meisterschaft 65+ 2018 83 ngày 6 giờ
21Österreichische Meisterschaft 50+ 2018 83 ngày 6 giờ
22Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2018 98 ngày 2 giờ
232. Bundesliga Ost 2017/2018 98 ngày 12 giờ
24Frauenbundesliga 2017/2018 104 ngày 6 giờ
252. BUNDESLIGA MITTE 2017/2018 105 ngày 1 giờ
261. Bundesliga 2017/2018 105 ngày 2 giờ
27Österreichische Meisterschaften Mädchen U16 114 ngày 9 giờ
28Österreichische Meisterschaften Mädchen U18 114 ngày 9 giờ
29Österreichische Meisterschaften Burschen U18 114 ngày 9 giờ
30Österreichische Meisterschaften Burschen U16 114 ngày 9 giờ
312. Bundesliga West 2017/18 130 ngày 11 giờ
32Österreichische Blitz Meisterschaften Team Frauen 2018 181 ngày 9 giờ
33Österreichische Mädchen U8/U10 Schnellschach-Meisterschaften 2017 220 ngày 5 giờ
34Österreichische Mädchen U16/U18 Blitzschach-Meisterschaften 2017 258 ngày 9 giờ
35Österreichische Mädchen U8/U10 Blitzschach-Meisterschaften 2017 258 ngày 9 giờ
36Österreichische Buben U8 Blitzschach-Meisterschaften 2017 258 ngày 10 giờ
37Österreichische Buben U10 Blitzschach-Meisterschaften 2017 258 ngày 10 giờ
38Österreichische Mädchen U12/U14 Blitzschach-Meisterschaften 2017 258 ngày 10 giờ
39Österreichische Buben U12 Blitzschach-Meisterschaften 2017 258 ngày 10 giờ
40Österreichische Burschen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2017 258 ngày 10 giờ
41Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2017 258 ngày 10 giờ
42Österreichische Burschen U18 Blitzschach-Meisterschaften 2017 258 ngày 11 giờ
43Österreichische Mädchen U12/U14 Schnellschach-Meisterschaften 2017 259 ngày 4 giờ
44Österreichische Buben U14 Schnellschach-Meisterschaften 2017 259 ngày 5 giờ
45Österreichische Buben U10 Schnellschach-Meisterschaften 2017 259 ngày 5 giờ
46Österreichische Buben U12 Schnellschach-Meisterschaften 2017 259 ngày 5 giờ
47Österreichische Buben U18 Schnellschach-Meisterschaften 2017 259 ngày 5 giờ
48Österreichische Mädchen U16/U18 Schnellschach-Meisterschaften 2017 259 ngày 5 giờ
49Österreichische Buben U16 Schnellschach-Meisterschaften 2017 259 ngày 5 giờ
50Österreichische Buben U8 Schnellschach-Meisterschaften 2017 259 ngày 5 giờ