Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
11. Bundesliga 2019/2020 56 ngày 10 giờ
21.Bundesliga Frauen 2019/20 73 ngày 4 giờ
3Österreichische Meisterschaften Buben U10 116 ngày 16 giờ
4Österreichische Meisterschaften Buben U8 116 ngày 16 giờ
5Österreichische Meisterschaften Mädchen U8 116 ngày 17 giờ
6Österreichische Meisterschaften Mädchen U10 116 ngày 17 giờ
7BUNDESFINALE 2019 - Unterstufe 122 ngày 16 giờ
8SCHULSCHACH BUNDESFINALE 2019 - Oberstufe 122 ngày 16 giờ
9Österreichische Meisterschaften Burschen U14 128 ngày 15 giờ
10Österreichische Meisterschaften Mädchen U14 128 ngày 15 giờ
11Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 128 ngày 15 giờ
12Österreichische Meisterschaften Burschen U12 128 ngày 15 giờ
132. Bundesliga West 2019/20 143 ngày 16 giờ
142. Bundesliga Ost 2019/2020 159 ngày 1 giờ
152. BUNDESLIGA MITTE 2019/2020 166 ngày 10 giờ
16Österreichische Meisterschaften Mädchen U18 182 ngày 14 giờ
17Österreichische Meisterschaften Mädchen U16 182 ngày 14 giờ
18Österreichische Meisterschaften Burschen U18 182 ngày 15 giờ
19Österreichische Meisterschaften Burschen U16 182 ngày 15 giờ
202. Bundesliga Ost 2018/2019 192 ngày 10 giờ
211. Bundesliga 2018/2019 193 ngày 13 giờ
22Polgar-Open 2019 197 ngày 12 giờ
23Frauenbundesliga 2018/2019 200 ngày 12 giờ
242. Bundesliga West 2018/19 221 ngày 12 giờ
252. BUNDESLIGA MITTE 2018/2019 228 ngày 12 giờ
26Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2019 271 ngày 13 giờ
27Frauen Mannschaftsblitz Österreichische Meisterschaft 2019 272 ngày 4 giờ
28Österreichische Buben U8 Blitzschach-Meisterschaften 2018 319 ngày 16 giờ
29Österreichische Mädchen U12 Blitzschach-Meisterschaften 2018 319 ngày 16 giờ
30Österreichische Burschen U18 Blitzschach-Meisterschaften 2018 319 ngày 16 giờ
31Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2018 319 ngày 16 giờ
32Österreichische Burschen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2018 319 ngày 16 giờ
33Österreichische Buben U10 Blitzschach-Meisterschaften 2018 319 ngày 16 giờ
34Österreichische Mädchen U16 + 18 Blitzschach-Meisterschaften 2018 319 ngày 16 giờ
35Österreichische Buben U12 Blitzschach-Meisterschaften 2018 319 ngày 16 giờ
36Österreichische Mädchen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2018 319 ngày 16 giờ
37Österreichische Mädchen U8 + 10 Blitzschach-Meisterschaften 2018 319 ngày 16 giờ
38Österreichische Burschen U16 Schnellschach-Meisterschaften 2018 320 ngày 11 giờ
39Österreichische Burschen U18 Schnellschach-Meisterschaften 2018 320 ngày 11 giờ
40Österreichische Mädchen U16 + U18 Schnellschach-Meisterschaften 2018 320 ngày 11 giờ
41Österreichische Mädchen U12 Schnellschach-Meisterschaften 2018 320 ngày 11 giờ
42Österreichische Buben U10 Schnellschach-Meisterschaften 2018 320 ngày 11 giờ
43Österreichische Burschen U14 Schnellschach-Meisterschaften 2018 320 ngày 11 giờ
44Österreichische Buben U12 Schnellschach-Meisterschaften 2018 320 ngày 11 giờ
45Österreichische Mädchen U14 Schnellschach-Meisterschaften 2018 320 ngày 11 giờ
46Österreichische Mädchen U8 + U10 Schnellschach-Meisterschaften 2018 320 ngày 11 giờ
47Österreichische Buben U8 Schnellschach-Meisterschaften 2018 320 ngày 11 giờ
48Jugend-Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft 2018 321 ngày 9 giờ
49Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 Blitzschach 406 ngày 11 giờ
50Bundesfinale Schülerliga Sekundarstufe II - 2018 410 ngày 14 giờ