Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
12. Bundesliga West 2018/19 12 ngày 19 giờ
21. Bundesliga 2018/2019 24 ngày 15 giờ
3Frauenbundesliga 2018/2019 33 ngày 20 giờ
42. BUNDESLIGA MITTE 2018/2019 33 ngày 20 giờ
5Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2019 34 ngày 21 giờ
6Frauen Mannschaftsblitz Österreichische Meisterschaft 2019 35 ngày 12 giờ
72. Bundesliga Ost 2018/2019 40 ngày 20 giờ
8Österreichische Buben U8 Blitzschach-Meisterschaften 2018 83 ngày
9Österreichische Mädchen U12 Blitzschach-Meisterschaften 2018 83 ngày
10Österreichische Burschen U18 Blitzschach-Meisterschaften 2018 83 ngày 1 giờ
11Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2018 83 ngày 1 giờ
12Österreichische Burschen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2018 83 ngày 1 giờ
13Österreichische Buben U10 Blitzschach-Meisterschaften 2018 83 ngày 1 giờ
14Österreichische Mädchen U16 + 18 Blitzschach-Meisterschaften 2018 83 ngày 1 giờ
15Österreichische Buben U12 Blitzschach-Meisterschaften 2018 83 ngày 1 giờ
16Österreichische Mädchen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2018 83 ngày 1 giờ
17Österreichische Mädchen U8 + 10 Blitzschach-Meisterschaften 2018 83 ngày 1 giờ
18Österreichische Burschen U16 Schnellschach-Meisterschaften 2018 83 ngày 19 giờ
19Österreichische Burschen U18 Schnellschach-Meisterschaften 2018 83 ngày 19 giờ
20Österreichische Mädchen U16 + U18 Schnellschach-Meisterschaften 2018 83 ngày 19 giờ
21Österreichische Mädchen U12 Schnellschach-Meisterschaften 2018 83 ngày 19 giờ
22Österreichische Buben U10 Schnellschach-Meisterschaften 2018 83 ngày 19 giờ
23Österreichische Burschen U14 Schnellschach-Meisterschaften 2018 83 ngày 19 giờ
24Österreichische Buben U12 Schnellschach-Meisterschaften 2018 83 ngày 19 giờ
25Österreichische Mädchen U14 Schnellschach-Meisterschaften 2018 83 ngày 19 giờ
26Österreichische Mädchen U8 + U10 Schnellschach-Meisterschaften 2018 83 ngày 19 giờ
27Österreichische Buben U8 Schnellschach-Meisterschaften 2018 83 ngày 20 giờ
28Jugend-Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft 2018 84 ngày 18 giờ
29Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 Blitzschach 169 ngày 19 giờ
30Bundesfinale Schülerliga Sekundarstufe II - 2018 173 ngày 23 giờ
31Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 208 ngày 19 giờ
32Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 Schnellschach 209 ngày 21 giờ
33Bundesfinale Schülerliga Sekundarstufe I - 2018 243 ngày 23 giờ
34Österreichische Meisterschaften Mädchen U8 265 ngày 1 giờ
35Österreichische Meisterschaften Buben U10 265 ngày 1 giờ
36Österreichische Meisterschaften Buben U8 265 ngày 1 giờ
37Österreichische Meisterschaften Mädchen U10 265 ngày 1 giờ
38Österreichische Meisterschaften Burschen U14 276 ngày 23 giờ
39Österreichische Meisterschaften Burschen U12 276 ngày 23 giờ
40Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 277 ngày
41Österreichische Meisterschaften Mädchen U14 277 ngày 1 giờ
42Österreichische Meisterschaft 65+ 2018 299 ngày 20 giờ
43Österreichische Meisterschaft 50+ 2018 299 ngày 20 giờ
44Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2018 314 ngày 16 giờ
452. Bundesliga Ost 2017/2018 315 ngày 2 giờ
46Frauenbundesliga 2017/2018 320 ngày 20 giờ
472. BUNDESLIGA MITTE 2017/2018 321 ngày 15 giờ
481. Bundesliga 2017/2018 321 ngày 16 giờ
49Österreichische Meisterschaften Mädchen U16 330 ngày 23 giờ
50Österreichische Meisterschaften Mädchen U18 330 ngày 23 giờ