Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
12. Bundesliga West 2018/19 1 ngày 10 giờ
2Frauenbundesliga 2018/2019 1 ngày 21 giờ
32. Bundesliga Ost 2018/2019 5 ngày 22 giờ
41. Bundesliga 2018/2019 8 ngày 6 giờ
52. BUNDESLIGA MITTE 2018/2019 12 ngày 1 giờ
6Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 Blitzschach 17 ngày 3 giờ
7Bundesfinale Schülerliga Sekundarstufe II - 2018 21 ngày 7 giờ
8Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 56 ngày 4 giờ
9Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 Schnellschach 57 ngày 5 giờ
10Bundesfinale Schülerliga Sekundarstufe I - 2018 91 ngày 7 giờ
11POLGAR-OPEN 2018 Schüler-Schnellschach-Turnier 94 ngày 9 giờ
12Österreichische Meisterschaften Mädchen U8 112 ngày 9 giờ
13Österreichische Meisterschaften Buben U10 112 ngày 9 giờ
14Österreichische Meisterschaften Buben U8 112 ngày 9 giờ
15Österreichische Meisterschaften Mädchen U10 112 ngày 9 giờ
16Österreichische Meisterschaften Burschen U14 124 ngày 7 giờ
17Österreichische Meisterschaften Burschen U12 124 ngày 7 giờ
18Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 124 ngày 9 giờ
19Österreichische Meisterschaften Mädchen U14 124 ngày 9 giờ
20Österreichische Meisterschaft 65+ 2018 147 ngày 4 giờ
21Österreichische Meisterschaft 50+ 2018 147 ngày 4 giờ
22Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2018 162 ngày
232. Bundesliga Ost 2017/2018 162 ngày 10 giờ
24Frauenbundesliga 2017/2018 168 ngày 4 giờ
252. BUNDESLIGA MITTE 2017/2018 168 ngày 23 giờ
261. Bundesliga 2017/2018 169 ngày 1 giờ
27Österreichische Meisterschaften Mädchen U16 178 ngày 8 giờ
28Österreichische Meisterschaften Mädchen U18 178 ngày 8 giờ
29Österreichische Meisterschaften Burschen U18 178 ngày 8 giờ
30Österreichische Meisterschaften Burschen U16 178 ngày 8 giờ
312. Bundesliga West 2017/18 194 ngày 10 giờ
32Österreichische Blitz Meisterschaften Team Frauen 2018 245 ngày 8 giờ
33Österreichische Mädchen U8/U10 Schnellschach-Meisterschaften 2017 284 ngày 4 giờ
34Österreichische Mädchen U16/U18 Blitzschach-Meisterschaften 2017 322 ngày 8 giờ
35Österreichische Mädchen U8/U10 Blitzschach-Meisterschaften 2017 322 ngày 8 giờ
36Österreichische Buben U8 Blitzschach-Meisterschaften 2017 322 ngày 8 giờ
37Österreichische Buben U10 Blitzschach-Meisterschaften 2017 322 ngày 8 giờ
38Österreichische Mädchen U12/U14 Blitzschach-Meisterschaften 2017 322 ngày 8 giờ
39Österreichische Buben U12 Blitzschach-Meisterschaften 2017 322 ngày 9 giờ
40Österreichische Burschen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2017 322 ngày 9 giờ
41Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2017 322 ngày 9 giờ
42Österreichische Burschen U18 Blitzschach-Meisterschaften 2017 322 ngày 9 giờ
43Österreichische Mädchen U12/U14 Schnellschach-Meisterschaften 2017 323 ngày 3 giờ
44Österreichische Buben U14 Schnellschach-Meisterschaften 2017 323 ngày 3 giờ
45Österreichische Buben U10 Schnellschach-Meisterschaften 2017 323 ngày 3 giờ
46Österreichische Buben U12 Schnellschach-Meisterschaften 2017 323 ngày 3 giờ
47Österreichische Buben U18 Schnellschach-Meisterschaften 2017 323 ngày 3 giờ
48Österreichische Mädchen U16/U18 Schnellschach-Meisterschaften 2017 323 ngày 3 giờ
49Österreichische Buben U16 Schnellschach-Meisterschaften 2017 323 ngày 3 giờ
50Österreichische Buben U8 Schnellschach-Meisterschaften 2017 323 ngày 4 giờ