Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
11. Bundesliga 2017/2018 2 ngày 22 giờ
2TEST 5 ngày 23 giờ
32. BUNDESLIGA MITTE 2017/2018 7 ngày 17 giờ
4TEST 7 ngày 18 giờ
5Frauenbundesliga 2017/2018 28 ngày 17 giờ
6Österreichische Blitz Meisterschaften Team Frauen 2018 28 ngày 21 giờ
72. Bundesliga Ost 2017/2018 35 ngày 17 giờ
82. Bundesliga West 2017/18 35 ngày 17 giờ
9Österreichische Mädchen U8/U10 Schnellschach-Meisterschaften 2017 67 ngày 17 giờ
10Österreichische Mädchen U16/U18 Blitzschach-Meisterschaften 2017 105 ngày 21 giờ
11Österreichische Mädchen U8/U10 Blitzschach-Meisterschaften 2017 105 ngày 21 giờ
12Österreichische Buben U8 Blitzschach-Meisterschaften 2017 105 ngày 21 giờ
13Österreichische Buben U10 Blitzschach-Meisterschaften 2017 105 ngày 21 giờ
14Österreichische Mädchen U12/U14 Blitzschach-Meisterschaften 2017 105 ngày 22 giờ
15Österreichische Buben U12 Blitzschach-Meisterschaften 2017 105 ngày 22 giờ
16Österreichische Burschen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2017 105 ngày 22 giờ
17Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2017 105 ngày 22 giờ
18Österreichische Burschen U18 Blitzschach-Meisterschaften 2017 105 ngày 22 giờ
19Österreichische Mädchen U12/U14 Schnellschach-Meisterschaften 2017 106 ngày 16 giờ
20Österreichische Buben U14 Schnellschach-Meisterschaften 2017 106 ngày 16 giờ
21Österreichische Buben U10 Schnellschach-Meisterschaften 2017 106 ngày 16 giờ
22Österreichische Buben U12 Schnellschach-Meisterschaften 2017 106 ngày 16 giờ
23Österreichische Buben U18 Schnellschach-Meisterschaften 2017 106 ngày 16 giờ
24Österreichische Mädchen U16/U18 Schnellschach-Meisterschaften 2017 106 ngày 16 giờ
25Österreichische Buben U16 Schnellschach-Meisterschaften 2017 106 ngày 16 giờ
26Österreichische Buben U8 Schnellschach-Meisterschaften 2017 106 ngày 17 giờ
27Jugend-Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft 2017 107 ngày 14 giờ
2840. Blindenschach Staatsmeisterschaft 2017 127 ngày 20 giờ
29Staatsmeisterschaften 2017 allgemeine Klasse 182 ngày 17 giờ
30Staatsmeisterschaften 2017 Frauen 182 ngày 17 giờ
31Österreichische Meisterschaften Buben U10 245 ngày 21 giờ
32Österreichische Meisterschaften Mädchen U10 245 ngày 22 giờ
33Österreichische Meisterschaften Buben U8 245 ngày 22 giờ
34Österreichische Meisterschaften Mädchen U8 245 ngày 23 giờ
35Österreichische Meisterschaften Burschen U12 257 ngày 20 giờ
36Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 257 ngày 20 giờ
37Österreichische Meisterschaften Burschen U14 257 ngày 21 giờ
38Österreichische Meisterschaften Mädchen U14 257 ngày 21 giờ
39Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft der Frauen 2017 301 ngày 18 giờ
40Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2017 301 ngày 20 giờ
411. Bundesliga 2016/2017 302 ngày 16 giờ
42Frauenbundesliga 2016/2017 302 ngày 16 giờ
43Österreichische Meisterschaften Burschen U16 311 ngày 20 giờ
44Österreichische Meisterschaften Burschen U18 311 ngày 20 giờ
45Österreichische Meisterschaften Mädchen U16/U18 311 ngày 20 giờ
462. Bundesliga Ost 2016/2017 322 ngày 17 giờ
472. Bundesliga Mitte 2016/2017 329 ngày 17 giờ
482. Bundesliga West 2016/17 350 ngày 17 giờ
49Österreichische Burschen U16 Schnellschach-Meisterschaften 2016 425 ngày 21 giờ
50Staatsmeisterschaft 2016 im Schnellschach 434 ngày 16 giờ