Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
1Österreichische Mannschaftsblitz-Meisterschaft Frauen 2020 7 ngày 8 giờ
22. Frauenbundesliga 2019/2020 23 ngày 8 giờ
3Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2020 27 ngày
42. Bundesliga West 2019/20 35 ngày 4 giờ
52. Bundesliga Ost 2019/2020 35 ngày 5 giờ
61. Bundesliga 2019/2020 42 ngày 5 giờ
71. Frauen Bundesliga 2019/20 42 ngày 5 giờ
82. BUNDESLIGA MITTE 2019/2020 42 ngày 5 giờ
9Österreichische Buben U12 Blitzschach-Meisterschaften 2019 84 ngày 9 giờ
10Österreichische Burschen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2019 84 ngày 9 giờ
11Österreichische Mädchen U16 + U18 Blitzschach-Meisterschaften 2019 84 ngày 9 giờ
12Österreichische Buben U8 Blitzschach-Meisterschaften 2019 84 ngày 9 giờ
13Österreichische Buben U10 Blitzschach-Meisterschaften 2019 84 ngày 9 giờ
14Österreichische Burschen U18 Blitzschach-Meisterschaften 2019 84 ngày 9 giờ
15Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2019 84 ngày 9 giờ
16Österreichische Mädchen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2019 84 ngày 9 giờ
17Österreichische Mädchen U12 Blitzschach-Meisterschaften 2019 84 ngày 9 giờ
18Österreichische Mädchen U10 Blitzschach-Meisterschaften 2019 84 ngày 10 giờ
19Österreichische Mädchen U8 Blitzschach-Meisterschaften 2019 84 ngày 10 giờ
20Österreichische Buben U14 Schnellschach-Meisterschaften 2019 85 ngày 4 giờ
21Österreichische Buben U16 Schnellschach-Meisterschaften 2019 85 ngày 4 giờ
22Österreichische Buben U12 Schnellschach-Meisterschaften 2019 85 ngày 4 giờ
23Österreichische Mädchen U16 + U18 Schnellschach-Meisterschaften 2019 85 ngày 4 giờ
24Österreichische Buben U18 Schnellschach-Meisterschaften 2019 85 ngày 4 giờ
25Österreichische Mädchen U14 Schnellschach-Meisterschaften 2019 85 ngày 4 giờ
26Österreichische Mädchen U12 Schnellschach-Meisterschaften 2019 85 ngày 4 giờ
27Österreichische Buben U10 Schnellschach-Meisterschaften 2019 85 ngày 5 giờ
28Österreichische Mädchen U10 Schnellschach-Meisterschaften 2019 85 ngày 5 giờ
29Österreichische Buben U8 Schnellschach-Meisterschaften 2019 85 ngày 5 giờ
30Österreichische Mädchen U8 Schnellschach-Meisterschaften 2019 85 ngày 5 giờ
31Jugend-Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft 2019 86 ngày 2 giờ
3242. Blindenschach Staatsmeisterschaft 2019 127 ngày 8 giờ
33Österreichische Staatsmeisterschaft 2019 Blitzschach 165 ngày 19 giờ
34Österreichische Staatsmeisterschaft 2019 Schnellschach 165 ngày 19 giờ
35Österreichische Staatsmeisterschaft 2019 Schnellschach - Amateurturnier 168 ngày 5 giờ
36Österreichische Staatsmeisterschaft 2019 Anmeldestand Blitzschach und Schnellschach 169 ngày 14 giờ
37Österreichische Meisterschaften Buben U10 245 ngày 10 giờ
38Österreichische Meisterschaften Buben U8 245 ngày 10 giờ
39Österreichische Meisterschaften Mädchen U8 245 ngày 10 giờ
40Österreichische Meisterschaften Mädchen U10 245 ngày 10 giờ
41BUNDESFINALE 2019 - Unterstufe 251 ngày 9 giờ
42SCHULSCHACH BUNDESFINALE 2019 - Oberstufe 251 ngày 9 giờ
43Österreichische Meisterschaften Burschen U14 257 ngày 8 giờ
44Österreichische Meisterschaften Mädchen U14 257 ngày 9 giờ
45Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 257 ngày 9 giờ
46Österreichische Meisterschaften Burschen U12 257 ngày 9 giờ
47Österreichische Meisterschaften Mädchen U18 311 ngày 8 giờ
48Österreichische Meisterschaften Mädchen U16 311 ngày 8 giờ
49Österreichische Meisterschaften Burschen U18 311 ngày 8 giờ
50Österreichische Meisterschaften Burschen U16 311 ngày 8 giờ