Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Australia (AUS)

Flag AUS
SốGiảiCập nhật
1WILSON CHESS TOURNAMENT FU12 126 ngày 16 giờ
2WILSON CHESS TOURNAMENT FU15 126 ngày 16 giờ
3WILSON CHESS TOURNAMENT MU12 126 ngày 16 giờ
4WILSON CHESS TOURNAMENT MU15 126 ngày 16 giờ
5WILSON CHESS TOURNAMENT FU18 126 ngày 16 giờ
6WILSON CHESS TOURNAMENT MU18 126 ngày 17 giờ
72018 NSW Open 157 ngày 14 giờ
82018 NSW Minor 157 ngày 14 giờ
92018 O2C Doeberl Cup Premier 227 ngày 18 giờ
10O2C Doeberl Cup Major 2018 227 ngày 18 giờ
112018 O2C Doeberl Cup Minor 227 ngày 19 giờ
122018 Australian Reserves 307 ngày 19 giờ
132018 Australian Championship 307 ngày 19 giờ
142018 Norths Chess Club Classic 313 ngày 16 giờ
152017 Lidums Australian Junior Masters Open 342 ngày 20 giờ
162017 Lidums Australian Young Masters IM Norm Event 342 ngày 20 giờ
172017 Lidums Australian Young Masters GM Norm Event 342 ngày 22 giờ
18Third World Chess Online League 499 ngày 4 giờ
192017 NSW Open 521 ngày 14 giờ
202017 NSW Minor 521 ngày 14 giờ
21Churchie International FIDE Rated Open Championship 563 ngày 14 giờ
222017 O2C Doeberl Cup Premier 577 ngày 18 giờ
23O2C Doeberl Cup Major 2017 577 ngày 19 giờ
242017 O2C Doeberl Cup Minor 577 ngày 19 giờ
252016 Australasian Masters IM Norm Tournament 697 ngày 16 giờ
262016 Australasian Masters GM Norm Tournament 697 ngày 17 giờ
272016 Lidums Australian Junior Masters U1600 706 ngày 13 giờ
282016 Lidums Australian Young Masters 706 ngày 19 giờ
29Lidums Australian Junior Masters 2016 706 ngày 21 giờ
302016 ACT Junior Championship 766 ngày 18 giờ
312016 Victorian Championship 808 ngày 1 giờ
32NSW CHESS CHAMPIONSHIP 2016 842 ngày 9 giờ
33test рпшп 868 ngày 19 giờ
342016 NSW Minor 885 ngày 13 giờ
352016 NSW Open 885 ngày 13 giờ
36Churchie International 927 ngày 14 giờ
372016 O2C Doeberl Cup Premier 962 ngày 18 giờ
382016 O2C Doeberl Cup Major 962 ngày 18 giờ
392016 O2C Doeberl Cup Minor 962 ngày 18 giờ
402016 ACT Championship 998 ngày 15 giờ
412016 Australian Juniors Under 18 Open 1026 ngày 19 giờ
422016 Australian Juniors Under 16 Open 1026 ngày 19 giờ
43DIS 2016 Australian Women's Masters 1028 ngày 15 giờ
442016 Australian Championships 1038 ngày 17 giờ
452015 Australasian Masters IM Norm Event 1047 ngày 11 giờ
462015 Australasian Masters GM Norm Event 1061 ngày 16 giờ
47Oceania Zonal 2015 1224 ngày 16 giờ
482015 Oceania Zonal Womens 1224 ngày 18 giờ
492015 Victorian Championship 1229 ngày 23 giờ
502015 NSW Open 1256 ngày 13 giờ