Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Australia (AUS)

Flag AUS
SốGiảiCập nhật
1TEST 44 ngày
2TEST 44 ngày 3 giờ
3TEST 44 ngày 3 giờ
4TEST 44 ngày 4 giờ
5TEST 44 ngày 4 giờ
6TEST 44 ngày 4 giờ
72018 Lidums Australian Junior Masters Open 67 ngày 12 giờ
82018 Lidums Australian Young Masters GM Norm Event 67 ngày 12 giờ
92018 Lidums Australian Young Masters IM Norm Event 67 ngày 12 giờ
102018 Lidums Australian Young Masters IM Norm Event 83 ngày 17 giờ
112018 Lidums Australian Young Masters GM Norm Event 83 ngày 17 giờ
122018 Lidums Australian Young Masters GM Norm Event 85 ngày 9 giờ
132018 Lidums Australian Young Masters IM Norm Event 85 ngày 9 giờ
14TEST 93 ngày 6 giờ
15WILSON CHESS TOURNAMENT FU12 222 ngày 8 giờ
16WILSON CHESS TOURNAMENT FU15 222 ngày 8 giờ
17WILSON CHESS TOURNAMENT MU12 222 ngày 8 giờ
18WILSON CHESS TOURNAMENT MU15 222 ngày 8 giờ
19WILSON CHESS TOURNAMENT FU18 222 ngày 8 giờ
20WILSON CHESS TOURNAMENT MU18 222 ngày 9 giờ
212018 NSW Open 253 ngày 6 giờ
222018 NSW Minor 253 ngày 6 giờ
232018 O2C Doeberl Cup Premier 323 ngày 10 giờ
24O2C Doeberl Cup Major 2018 323 ngày 10 giờ
252018 O2C Doeberl Cup Minor 323 ngày 11 giờ
262018 Australian Reserves 403 ngày 10 giờ
272018 Australian Championship 403 ngày 11 giờ
282018 Norths Chess Club Classic 409 ngày 8 giờ
292017 Lidums Australian Junior Masters Open 438 ngày 12 giờ
302017 Lidums Australian Young Masters IM Norm Event 438 ngày 12 giờ
312017 Lidums Australian Young Masters GM Norm Event 438 ngày 14 giờ
32Third World Chess Online League 594 ngày 20 giờ
332017 NSW Open 617 ngày 6 giờ
342017 NSW Minor 617 ngày 6 giờ
35Churchie International FIDE Rated Open Championship 659 ngày 6 giờ
362017 O2C Doeberl Cup Premier 673 ngày 10 giờ
37O2C Doeberl Cup Major 2017 673 ngày 11 giờ
382017 O2C Doeberl Cup Minor 673 ngày 11 giờ
392016 Australasian Masters IM Norm Tournament 793 ngày 8 giờ
402016 Australasian Masters GM Norm Tournament 793 ngày 9 giờ
412016 Lidums Australian Junior Masters U1600 802 ngày 5 giờ
422016 Lidums Australian Young Masters 802 ngày 11 giờ
43Lidums Australian Junior Masters 2016 802 ngày 12 giờ
442016 ACT Junior Championship 862 ngày 10 giờ
452016 Victorian Championship 903 ngày 17 giờ
46NSW CHESS CHAMPIONSHIP 2016 938 ngày 1 giờ
47test рпшп 964 ngày 11 giờ
482016 NSW Minor 981 ngày 5 giờ
492016 NSW Open 981 ngày 5 giờ
50Churchie International 1023 ngày 6 giờ