Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Australia (AUS)

Flag AUS
SốGiảiCập nhật
1WILSON CHESS TOURNAMENT FU12 8 ngày 9 giờ
2WILSON CHESS TOURNAMENT FU15 8 ngày 9 giờ
3WILSON CHESS TOURNAMENT MU12 8 ngày 9 giờ
4WILSON CHESS TOURNAMENT MU15 8 ngày 9 giờ
5WILSON CHESS TOURNAMENT FU18 8 ngày 10 giờ
6WILSON CHESS TOURNAMENT MU18 8 ngày 10 giờ
72018 NSW Open 39 ngày 7 giờ
82018 NSW Minor 39 ngày 8 giờ
92018 O2C Doeberl Cup Premier 109 ngày 12 giờ
10O2C Doeberl Cup Major 2018 109 ngày 12 giờ
112018 O2C Doeberl Cup Minor 109 ngày 12 giờ
122018 Australian Reserves 189 ngày 12 giờ
132018 Australian Championship 189 ngày 12 giờ
142018 Norths Chess Club Classic 195 ngày 10 giờ
152017 Lidums Australian Junior Masters Open 224 ngày 13 giờ
162017 Lidums Australian Young Masters IM Norm Event 224 ngày 13 giờ
172017 Lidums Australian Young Masters GM Norm Event 224 ngày 16 giờ
18Third World Chess Online League 380 ngày 22 giờ
192017 NSW Open 403 ngày 7 giờ
202017 NSW Minor 403 ngày 8 giờ
21Churchie International FIDE Rated Open Championship 445 ngày 7 giờ
222017 O2C Doeberl Cup Premier 459 ngày 12 giờ
23O2C Doeberl Cup Major 2017 459 ngày 12 giờ
242017 O2C Doeberl Cup Minor 459 ngày 12 giờ
252016 Australasian Masters IM Norm Tournament 579 ngày 10 giờ
262016 Australasian Masters GM Norm Tournament 579 ngày 10 giờ
272016 Lidums Australian Junior Masters U1600 588 ngày 6 giờ
282016 Lidums Australian Young Masters 588 ngày 13 giờ
29Lidums Australian Junior Masters 2016 588 ngày 14 giờ
302016 ACT Junior Championship 648 ngày 12 giờ
312016 Victorian Championship 689 ngày 19 giờ
32NSW CHESS CHAMPIONSHIP 2016 724 ngày 2 giờ
33test рпшп 750 ngày 13 giờ
342016 NSW Minor 767 ngày 6 giờ
352016 NSW Open 767 ngày 6 giờ
36Churchie International 809 ngày 7 giờ
372016 O2C Doeberl Cup Premier 844 ngày 11 giờ
382016 O2C Doeberl Cup Major 844 ngày 12 giờ
392016 O2C Doeberl Cup Minor 844 ngày 12 giờ
402016 ACT Championship 880 ngày 9 giờ
412016 Australian Juniors Under 18 Open 908 ngày 13 giờ
422016 Australian Juniors Under 16 Open 908 ngày 13 giờ
43DIS 2016 Australian Women's Masters 910 ngày 9 giờ
442016 Australian Championships 920 ngày 10 giờ
452015 Australasian Masters IM Norm Event 929 ngày 4 giờ
462015 Australasian Masters GM Norm Event 943 ngày 9 giờ
47Oceania Zonal 2015 1106 ngày 10 giờ
482015 Oceania Zonal Womens 1106 ngày 11 giờ
492015 Victorian Championship 1111 ngày 17 giờ
502015 NSW Open 1138 ngày 6 giờ