Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Andorra (AND)

Flag AND
SốGiảiCập nhật
15º European Small Nations Team Championship 1 ngày 23 giờ
2Blitz Tournament ESNA 2017 2 ngày 22 giờ
3Torneo de Ajedrez IRT Copa Icesi 2017 Blitz Absoluto 17 ngày 2 giờ
4Campionat Absolut d'Andorra 2017 33 ngày 23 giờ
535 Open Internacional d'Andorra 110 ngày 15 giờ
6Festa Major d'Escaldes - Hotel Panorama 117 ngày 17 giờ
7Gran Prix d'Andorra 2017 119 ngày 21 giờ
8Fisher Random 2017 153 ngày 20 giờ
9Campionat Social GEVA-CEA 2017 156 ngày 1 giờ
10Tập huấn 2017 223 ngày 14 giờ
11Campionat Juvenil d'Andorra 2017 271 ngày 22 giờ
12Campionat SUB10 2017 - Comarques Pirinenques 275 ngày 23 giờ
13Campionat SUB12 2017 - Comarques Pirinenques 275 ngày 23 giờ
14Campionat Absolut d'Andorra 2016 372 ngày 4 giờ
1534 Andorra Open 466 ngày 3 giờ
16Gran Prix d'Andorra 2016 471 ngày 2 giờ
17Campionat SUB14 2016 - Comarques Pirinenques 628 ngày 21 giờ
18Campionat SUB12 2016 - Comarques Pirinenques 628 ngày 22 giờ
19Campionat SUB10 2016 - Comarques Pirinenques 628 ngày 22 giờ
20Campionat Juvenil d'Andorra 2016 646 ngày 2 giờ
21Absolut d'Andorra 2015 764 ngày 4 giờ
22gggdvsv 764 ngày 9 giờ
2333 Open Andorra Hotel St.Gothard 848 ngày 3 giờ
24Gran Prix Andorra 2015 854 ngày 1 giờ
252n Campus Escacs Andorra - Hotel St. Gothard 857 ngày 21 giờ
26Campionat SUB14 2015 - Comarques Pirinenques 999 ngày 22 giờ
27Campionat SUB10 2015 - Comarques Pirinenques 999 ngày 23 giờ
28Campionat SUB12 2015 - Comarques Pirinenques 999 ngày 23 giờ
29Campionat Juvenil d'Andorra 2015 1004 ngày 22 giờ
30Campionat Absolut d’Andorra 2014 1123 ngày 8 giờ
3132 Open Andorra Hotel St.Gothard 1212 ngày
32Gran Prix Andorra 2014 1217 ngày 23 giờ
33Campionat Juvenil d'Andorra 2014 1355 ngày 22 giờ
34Campionat SUB12 2014 - Comarques Pirinenques 1363 ngày 4 giờ
35Campionat SUB10 2014 - Comarques Pirinenques 1363 ngày 4 giờ
36Campionat SUB14 2014 - Comarques Pirinenques 1366 ngày 9 giờ
37yener ak 1425 ngày 20 giờ
38VII Obert d´Escacs Santa Eulalia de Ronçana B 1447 ngày 1 giờ
39Campionat Absolut d’Andorra 2013 1492 ngày 4 giờ
40XXXI Open Internacional d´Andorra Hotel St.Gothard 1576 ngày
41Gran Prix Andorra 2013 1582 ngày 2 giờ
42Campionat SUB10 2013 - Comarques Pirinenques 1722 ngày 22 giờ
43Campionat SUB12 2013 - Comarques Pirinenques 1722 ngày 22 giờ
44Campionat Juvenil d'Andorra 2013 1739 ngày 22 giờ