Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Andorra (AND)

Flag AND
SốGiảiCập nhật
15º European Small Nations Team Championship 61 ngày 1 giờ
2Blitz Tournament ESNA 2017 62 ngày 1 giờ
3Torneo de Ajedrez IRT Copa Icesi 2017 Blitz Absoluto 76 ngày 5 giờ
4Campionat Absolut d'Andorra 2017 93 ngày 1 giờ
535 Open Internacional d'Andorra 169 ngày 21 giờ
6Festa Major d'Escaldes - Hotel Panorama 176 ngày 20 giờ
7Gran Prix d'Andorra 2017 179 ngày 4 giờ
8Fisher Random 2017 212 ngày 22 giờ
9Campionat Social GEVA-CEA 2017 215 ngày 4 giờ
10Tập huấn 2017 282 ngày 16 giờ
11Campionat Juvenil d'Andorra 2017 331 ngày 1 giờ
12Campionat SUB10 2017 - Comarques Pirinenques 335 ngày 1 giờ
13Campionat SUB12 2017 - Comarques Pirinenques 335 ngày 1 giờ
14Campionat Absolut d'Andorra 2016 431 ngày 6 giờ
1534 Andorra Open 525 ngày 5 giờ
16Gran Prix d'Andorra 2016 530 ngày 4 giờ
17Campionat SUB14 2016 - Comarques Pirinenques 688 ngày
18Campionat SUB12 2016 - Comarques Pirinenques 688 ngày
19Campionat SUB10 2016 - Comarques Pirinenques 688 ngày
20Campionat Juvenil d'Andorra 2016 705 ngày 5 giờ
21Absolut d'Andorra 2015 823 ngày 6 giờ
22gggdvsv 823 ngày 11 giờ
2333 Open Andorra Hotel St.Gothard 907 ngày 5 giờ
24Gran Prix Andorra 2015 913 ngày 4 giờ
252n Campus Escacs Andorra - Hotel St. Gothard 917 ngày
26Campionat SUB14 2015 - Comarques Pirinenques 1059 ngày 1 giờ
27Campionat SUB10 2015 - Comarques Pirinenques 1059 ngày 1 giờ
28Campionat SUB12 2015 - Comarques Pirinenques 1059 ngày 2 giờ
29Campionat Juvenil d'Andorra 2015 1064 ngày 1 giờ
30Campionat Absolut d’Andorra 2014 1182 ngày 10 giờ
3132 Open Andorra Hotel St.Gothard 1271 ngày 3 giờ
32Gran Prix Andorra 2014 1277 ngày 2 giờ
33Campionat Juvenil d'Andorra 2014 1415 ngày 1 giờ
34Campionat SUB12 2014 - Comarques Pirinenques 1422 ngày 7 giờ
35Campionat SUB10 2014 - Comarques Pirinenques 1422 ngày 7 giờ
36Campionat SUB14 2014 - Comarques Pirinenques 1425 ngày 12 giờ
37yener ak 1484 ngày 23 giờ
38VII Obert d´Escacs Santa Eulalia de Ronçana B 1506 ngày 4 giờ
39Campionat Absolut d’Andorra 2013 1551 ngày 7 giờ
40XXXI Open Internacional d´Andorra Hotel St.Gothard 1635 ngày 3 giờ
41Gran Prix Andorra 2013 1641 ngày 4 giờ
42Campionat SUB10 2013 - Comarques Pirinenques 1782 ngày
43Campionat SUB12 2013 - Comarques Pirinenques 1782 ngày
44Campionat Juvenil d'Andorra 2013 1799 ngày 1 giờ