Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Algeria (ALG)

Flag ALG
SốGiảiCập nhật
118éme Edition du Kids First Saturday 22 ngày 13 giờ
237éme Edition d'Algiers First Saturday 23 ngày 13 giờ
3Finale du CNITC 2019 46 ngày 8 giờ
4Finale du CNIF 2019 46 ngày 10 giờ
51er OPEN National de la Soummam 46 ngày 14 giờ
6championnat d'algerie junior Filles 2019 50 ngày 6 giờ
7Tipaza Chess Blitz 54 ngày 12 giờ
8CNITC 2019 tournoi de selection 55 ngày 12 giờ
91/2 Final de la coupe de willaya U20 sidi bel abbes 2019 55 ngày 12 giờ
10TOURNOI DE SELECTION FILLES 55 ngày 19 giờ
11Final du championnat de willaya U20 SIDI BEL ABBES 2019 62 ngày 13 giờ
12Tournoi Jeunes Génération ASEConstantine 68 ngày 11 giờ
131/2 final du championnat de willaya U20 sidi bel abbes 2019 69 ngày 12 giờ
14open national Blitz 57eme anniverssaire de l'idependance 70 ngày 16 giờ
15Demi-Finale du Championnat National Individuel Toutes Catégorie2019 74 ngày 6 giờ
1636éme Edition d'Algiers First Saturday - Juillet 2019 75 ngày 16 giờ
1736éme Edition d'Algiers First Saturday - Juillet 2019 75 ngày 16 giờ
1817éme Edition du Kids First Saturday - Juillet 2019 76 ngày 13 giờ
193ème OPEN National de l'A.S.E.C - 1700 elo 76 ngày 15 giờ
203ème Open national ASEC Blitz 76 ngày 23 giờ
213ème OPEN National de l'A.S.E.Constantine + 1700 elo 77 ngày 7 giờ
22tournoi du 5juillet 2019 77 ngày 12 giờ
23tournoi 5 juillet jeune 2019 77 ngày 12 giờ
24Tournoi rapid 05-07-2019 77 ngày 13 giờ
25tournoi du 5juillet 2019 77 ngày 16 giờ
26Tournoi U12 ans spécial journée de l'enfance 77 ngày 16 giờ
27tournoi du 5juillet 2019 78 ngày 12 giờ
28tournoi 5 juillet jeune 2019 78 ngày 12 giờ
29Algerian Juniors Chess Championship 2019 Open 80 ngày 12 giờ
30Ramadan Rapid chess 05-2019 85 ngày 16 giờ
31Tournoi de sélection du Championnat national junior U20 88 ngày 11 giờ
325eme Open National de Mostaganem 90 ngày 17 giờ
33BCE Bejaia National Open 96 ngày 12 giờ
34BCE Bejaia National BLITZ 96 ngày 12 giờ
35Tournoi Blitz Ramadane 2019 105 ngày 19 giờ
36tournoi du ramadan 2019 ligue de Tiaret des echecs 110 ngày 5 giờ
37Tournois de Ramadan -Blitz- Tipaza 111 ngày 4 giờ
38OPEN U14 DE L'ASEConstantine DE LA JOURNNEE DE L'ENFANCE 2019 Durant deux soiréés sacrées 26 et 27 de Ramadan 111 ngày 6 giờ
39OPEN U14 DE L'ASEConstantine DE LA JOURNNEE DE L'ENFANCE 2019 Durant deux soiréés sacrées 26 et 27 de Ramadan 111 ngày 6 giờ
40Ligue de Tiaret des echecs 111 ngày 6 giờ
41Open de Dar El Beida Ramadan 2019 112 ngày 6 giờ
42tournoi rapide touts catégorie ramadhan 2019 SBA 112 ngày 6 giờ
43Skikda Ramadan Tournament 2019 116 ngày 12 giờ
44Rapid Ramadan Tournament - Tipaza 118 ngày 12 giờ
45Demigha Blitz Memorial 2019 118 ngày 17 giờ
46Tournoi blitz ramadhan 2019 SBA 119 ngày 5 giờ
47Tournoi ramadhan 2019 juniors 119 ngày 7 giờ
48Tournois de Ramadan U14 دورة رمضان لأقل من 14 سنة 132 ngày 12 giờ
4916éme Edition du Kids First Saturday 137 ngày 22 giờ
5016éme Edition du Kids First Saturday 138 ngày 23 giờ