Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Algeria (ALG)

Flag ALG
SốGiảiCập nhật
15em Open vendredi blitz 2017 5 ngày 13 giờ
21eme Open de CLS SBA 2017 9 ngày 14 giờ
34eme Open de vendredi d'Oran 2017 12 ngày 15 giờ
4Championnat National Sonatrach 2017 14 ngày 11 giờ
5Open ASEC tournament 2017 17 ngày 23 giờ
6Championnat National Feminin Blitz 2017 18 ngày 15 giờ
7championnat national ind blitz open 18 ngày 15 giờ
8championnat national rapide toute categorie Fille 18 ngày 15 giờ
9championnat national rapide toute categorie Tout Catégorie 18 ngày 15 giờ
10tournoi du 1er novembre groupe D A.S.AJYAL SIDI BEL ABBES 25 ngày 15 giờ
11TOURNOI DU 1er NVEMBRE groupe C A.S.AJYAL sidi bel abbes 25 ngày 15 giờ
12tournoi du 1er nouvembre groupe A A.S AJYAL SIDI BEL ABBES 25 ngày 15 giờ
13tournoi du 1er novembre groupe B A.S AJYAL SIDI BEL ABBES 25 ngày 15 giờ
14Championnat National Individuel Feminin 2017 29 ngày 14 giờ
15Championnat National Individuel Toutes Catégories 29 ngày 14 giờ
16Cirta Open Tournament 30 ngày 19 giờ
17 TOURNOI DU 1ER NOVEMBRE -16 ANS SIDI BEL ABBES 32 ngày 14 giờ
18Cirta Open Tournament 33 ngày 11 giờ
192eme Open de vendredi d'Oran 2017 33 ngày 14 giờ
20Cirta Chess Tournament 33 ngày 20 giờ
21CNIJuniors garcons 2017 46 ngày 20 giờ
22CNIJuniors FILLES 2017 46 ngày 20 giờ
23TEST 52 ngày 13 giờ
2430th Agerian Team Chess Championship 2017 53 ngày 7 giờ
25TOURNOI DES DEBUTANTS 2017 AS.AJYAL SIDI BEL ABBES 54 ngày 15 giờ
26CHAMPIONNAT D'ALGERIE PAR EQUIPE DIVISION 2 61 ngày 13 giờ
27championnat par equipe 2 eme division 18.09.2017 64 ngày 22 giờ
28Championnat nationnal des jeunes U10 G 85 ngày 11 giờ
29Championnat nationnal des jeunes U08 F 86 ngày 12 giờ
30Championnat nationnal des jeunes U18 F 86 ngày 13 giờ
31Championnat nationnal des jeunes U12 F 86 ngày 13 giờ
32Championnat nationnal des jeunes U14 G 86 ngày 14 giờ
33Championnat nationnal des jeunes U14 F 86 ngày 14 giờ
34Championnat nationnal des jeunes U12 G 86 ngày 14 giờ
35Championnat nationnal des jeunes U16 G 86 ngày 14 giờ
36Championnat nationnal des jeunes U18 G 86 ngày 14 giờ
37Championnat nationnal des jeunes U16 F 86 ngày 14 giờ
38Championnat nationnal des jeunes U08 G 86 ngày 15 giờ
39Championnat nationnal des jeunes U10 F 86 ngày 15 giờ
40Championnat de wilaya- SKIKDA 2017 88 ngày 22 giờ
41Celebration du 20 Aout Skikda 2017 95 ngày 15 giờ
42Demi final cahampionnat des jeunes U16 G 105 ngày 14 giờ
43Demi final des jeunes catégories U14 Garçon 105 ngày 14 giờ
44DEMI FINAL U 14 FEMININ 2017 105 ngày 14 giờ
45Demi final des jeunes U18 garçon 105 ngày 14 giờ
46Demi-Finale du championnat d'algerie des jeunes U 08 ans Garçons 111 ngày 4 giờ
47demi-finale du championnat d'algerie U 12 Garçons 111 ngày 4 giờ
48demi-finale du championnat d'algerie U 10 Filles 111 ngày 4 giờ
49demi-finale du championnat d'algerie des U 10 Garçons 111 ngày 4 giờ
50demi-finale du championnat d'algerie U 08 Filles 111 ngày 4 giờ