Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Algeria (ALG)

Flag ALG
SốGiảiCập nhật
1Championnat d'Algerie 2020 S50 3 ngày 8 giờ
2Tournois U14 - Tipaza دورة لأقل من 14 سنة - تيبازة 3 ngày 16 giờ
3 1er Tournoi regional blitz 2020 3 ngày 19 giờ
4ZONAL SUD OUARGLA 2020 10 ngày 13 giờ
5ZONAL SUD OUARGLA 2020 10 ngày 16 giờ
6Tournoi 01 YENNAYER 2970 AS.AJYAL SIDI BEL ABBES 2020 15 ngày 9 giờ
7Zonal "EST" 2020 17 ngày 7 giờ
8Zonal ''CENTRE'' 2020 17 ngày 9 giờ
9zonal Ouest TC 2020 17 ngày 10 giờ
10Zonal ''CENTRE'' 2020 17 ngày 19 giờ
11Zonal ''CENTRE'' 2020 18 ngày 10 giờ
12Zonal ''CENTRE'' 2020 18 ngày 15 giờ
13Zonal ''CENTRE'' 2020 19 ngày 8 giờ
14cm test bologhine 19 ngày 15 giờ
1540 éme Edition d'algiers First Saturday 22 ngày 15 giờ
1621éme Edition du Kids First Saturday 24 ngày 9 giờ
1721éme Edition du Kids First Saturday 24 ngày 14 giờ
182020 Algerian Youth Championships Semi Final U18 Girls 24 ngày 14 giờ
192020 Algerian Youth Championships Semi Final U16 Girls 24 ngày 15 giờ
202020 Algerian Youth Championships Semi Final U14 Girls 24 ngày 15 giờ
212020 Algerian Youth Championships Semi Final U12 Girls 24 ngày 15 giờ
222020 Algerian Youth Championships Semi Final U10 Girls 24 ngày 15 giờ
232020 Algerian Youth Championships Semi Final U08 Girls 24 ngày 15 giờ
2440 éme Edition d'algiers First Saturday 24 ngày 17 giờ
25Open d'El Eulma du 1er janvier 2020 26 ngày 15 giờ
262020 Algerian Youth Championships Semi Final U10 Girls 27 ngày 9 giờ
27Demi Finale CHampionnat National des Jeunes Categories Feminin U14 28 ngày 7 giờ
28Demi Finale CHampionnat National des Jeunes Categories Feminin U10 28 ngày 7 giờ
29Demi Finale CHampionnat National des Jeunes Categories Feminin U18 28 ngày 7 giờ
30Demi Finale CHampionnat National des Jeunes Categories Feminin U16 28 ngày 7 giờ
31Demi Finale CHampionnat National des Jeunes Categories Feminin U8 28 ngày 15 giờ
32Demi Finale CHampionnat National des Jeunes Categories Feminin U12 28 ngày 15 giờ
33Federation algerienne des echecs 29 ngày 7 giờ
34Olympiad des activités des jeunes 31 ngày 17 giờ
35Algerian Youth Champioship Final U6 32 ngày 16 giờ
36Algerian Youth Champioship Semi Final U18 33 ngày 8 giờ
37Algerian Youth Champioship Semi Final U16 33 ngày 8 giờ
38Algerian Youth Champioship Semi Final U14 33 ngày 8 giờ
39Algerian Youth Champioship Semi Final U12 33 ngày 8 giờ
40Algerian Youth Champioship Semi Final U10 33 ngày 8 giờ
41Algerian Youth Champioship Semi Final U8 33 ngày 8 giờ
4225em tournoi rapide AS AJYAL sidi bel abbes filles 45 ngày 13 giờ
43Arab Men individual Chess championship Blitz 2019 54 ngày 16 giờ
44Arab Women individual Chess championship Blitz 2019 54 ngày 16 giờ
45Arab Women individual Chess championship 2019 55 ngày 7 giờ
46Arab Men individual Chess championship 2019 55 ngày 8 giờ
47Arab Championship 2019 Rapid Women 58 ngày 10 giờ
48Arab Championship 2019 Rapid Open 59 ngày 8 giờ
49Arab Championship 2019 Rapid Open 59 ngày 13 giờ
50Arab Championship 2019 Rapid Women 59 ngày 13 giờ