Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Algeria (ALG)

Flag ALG
SốGiảiCập nhật
1National Team Championship CNE 2eme Division 2018 FADE البطولة الوطنية الجزائرية للفرق القسم الوطني الثاني 10 giờ 56 phút
2Tournoi de Préparation au demi-finale de CNJ 2018-2019 Group B 1 ngày 13 giờ
3Championnat de wilaya des jeunes Constantine 2018 U 18 open 1 ngày 13 giờ
4Championnat de wilaya des jeunes Constantine 2018 U 16 open 1 ngày 13 giờ
5Championnat de wilaya des jeunes Constantine 2018 U 14 filles 1 ngày 13 giờ
6Championnat de wilaya des jeunes Constantine 2018 U 14 open 1 ngày 13 giờ
7Championnat de wilaya des jeunes Constantine 2018 U 12 filles 1 ngày 13 giờ
8Championnat de wilaya des jeunes Constantine 2018 U12 open 1 ngày 13 giờ
9Championnat de wilaya des jeunes Constantine 2018 U10 filles 1 ngày 13 giờ
10Championnat de wilaya des jeunes Constantine 2018 U10 open 1 ngày 13 giờ
11Championnat de wilaya des jeunes Constantine 2018 U08 filles 1 ngày 13 giờ
12Championnat de wilaya des jeunes Constantine 2018 U08 open 1 ngày 13 giờ
13Tournoi de Préparation NBM 2018 1 ngày 13 giờ
14National Team Championship CNE 2eme Division 2018 1 ngày 21 giờ
15National Team Championship CNE 2eme Division 2018 2 ngày 11 giờ
16National Team Championship CNE 2eme Division 2018 2 ngày 11 giờ
17National Team Championship CNE 2eme Division 2018 2 ngày 14 giờ
18INSCRIPTION Championnat de wilaya des jeunes Constantine 2018 3 ngày 8 giờ
19WMC 4 ngày 8 giờ
2030éme Edition d'Algiers First Saturday 4 ngày 9 giờ
21FSE Décembre 2018 4 ngày 9 giờ
224eme tournoi national universitaire du "11 decembre" 4 ngày 17 giờ
235em open national des echecs SIDI BEL ABBES 8 ngày 14 giờ
241er Nov SONATRACH 11 ngày 9 giờ
25Kids First saturday 11 éme Edition 15 ngày 15 giờ
26Algerian Individual Cup 2018 22 ngày 13 giờ
27experimental 25 ngày 9 giờ
2811éme edition du Kids First Saturday 25 ngày 16 giờ
2930éme Edition D'Algiers First Saturday 25 ngày 16 giờ
30Tournoi du Mouloud 2018 26 ngày 13 giờ
31Chess Tournament - Ecole Polytechnique d'Alger 36 ngày 16 giờ
32Championnat National Individuel BLITZ - 2018 - Dames 36 ngày 17 giờ
33Championnat National Individuel BLITZ - 2018 36 ngày 17 giờ
34Championnat National Individuel Rapide - 2018 36 ngày 20 giờ
35Championnat National Individuel Rapide - Dames - 2018 36 ngày 20 giờ
36Tournoi 1er Novembre 2018 WILAYA DE TIZI OUZOU 42 ngày 16 giờ
37Ligue De Bejaia Open Bejaia 1er Novembre 43 ngày 10 giờ
38TOURNOI DU 1er NOVEMBRE A.S.E.C 2018 43 ngày 10 giờ
392em Tournoi de 1er novembre AS .AJYAL SIDI BEL ABBES 43 ngày 14 giờ
40Tournoi du 01 Novembre 2018 43 ngày 17 giờ
41Tournoi 1er Novembre 2018 45 ngày 14 giờ
4210 éme Edition du Kids First Saturday 57 ngày 20 giờ
433em open regional ouest junior 2018 81 ngày 7 giờ
44Championnat Wilaya Rapide Toute Catégorie - Tlemcen 92 ngày 14 giờ
45Championnat Wilaya Blitz Toute Catégorie - Tlemcen 92 ngày 19 giờ
46Open du 20 Aout de Skikda 99 ngày 12 giờ
47Tournoi de sélection (U16 Filles) Qualificatif au Olympiades par équipes U16 (Filles) 99 ngày 13 giờ
48open international des scouts arabs 105 ngày 11 giờ
49championnat national junior Garçon 133 ngày 17 giờ
50championnat national junior filles 133 ngày 18 giờ