Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Algeria (ALG)

Flag ALG
SốGiảiCập nhật
1Championnat Régionale Filles Interservice de police de la région "EST" 2018 2 ngày 3 giờ
2Championnat Regional interservice de police de la région "EST" 2018 2 ngày 4 giờ
3Open " Youm Echahid " Salah Bey 2018 4 ngày 20 giờ
425 éme Edition d'Algiers First Saturday 16 ngày 3 giờ
5CHAMPIONAT DE WILAYA DE SIDI BEL ABBES INTER POLICE 17 ngày 21 giờ
6First Saturday Kids 18 ngày 22 giờ
7Tournois De Selection de la Sureté National Femme 2018 à Constantine 28 ngày 5 giờ
8Tournoi de Selection de la Sureté National Homme à Constantine 2018 28 ngày 5 giờ
9Finale Coupe d'Algerie par Equipes 2017 31 ngày 20 giờ
10Coupe d'Algerie par Equipes 2017 31 ngày 20 giờ
11Championnat de Tizi-Ouzou individuel U 20 garçons 2018 33 ngày 2 giờ
12Championnat de Tizi-Ouzou individuel U 20 filles 2018 33 ngày 23 giờ
13tournoi de selection de sureté nationale 37 ngày 21 giờ
140PEN YENAYER BEJAIA 39 ngày 18 giờ
15Open de YANNAYER de SBA 2018 39 ngày 23 giờ
16Yennayer - Menaceur w. Tipaza 40 ngày 1 giờ
17Open vendredi 2018 d'ORAN 40 ngày 21 giờ
1824eme Algiers First Saturday 46 ngày 21 giờ
19Demi finale du championnat des jeunes U12 Open 48 ngày 19 giờ
20Demi finale du championnat des jeunes U12 Filles 48 ngày 19 giờ
21Demi finale du championnat des jeunes U10 Open 48 ngày 19 giờ
22Demi finale du championnat des jeunes U10 Filles 48 ngày 19 giờ
23Demi finale du championnat des jeunes U08 Open 48 ngày 19 giờ
24demi final du championnat d'algerie - 18 Garçons 55 ngày 19 giờ
25demi-final championnat d'algérie - 14 ans garçons 55 ngày 19 giờ
26demi-finale du championnat d'algerie - 16 ans Garçons 55 ngày 19 giờ
27demi finale du championnat d algerie - 14 Filles 55 ngày 20 giờ
28DEMI FINAL - 18 Garçons 58 ngày 6 giờ
29DEMI-finale du championnat d'algerie - 16 ans Garçons 58 ngày 6 giờ
30demi-final championnat d'algérie - 14 ans garçons 58 ngày 6 giờ
31tournoi de selection U10G 59 ngày 17 giờ
32tournoi de sélection 60 ngày 22 giờ
33open regional ouest 2017 - 16 ans 60 ngày 22 giờ
34Open vendredi 2017 d'oran 61 ngày 20 giờ
35la coupe du club AS.AJYAL SBA 2017 - 16 ans par equipe 61 ngày 20 giờ
36federation 68 ngày 17 giờ
37Tournoi National Universitaire de jeux d'échecs 75 ngày 2 giờ
382eme Open National de Blida الدورة الوطنية الثانية المفتوحة - البليدة 75 ngày 3 giờ
39first saturday 81 ngày 22 giờ
40Open vendredi rapide 2017 d'oran 82 ngày 22 giờ
415em Open vendredi blitz 2017 96 ngày 18 giờ
421eme Open de CLS SBA 2017 100 ngày 19 giờ
434eme Open de vendredi d'Oran 2017 103 ngày 20 giờ
44Championnat National Sonatrach 2017 105 ngày 16 giờ
45Open ASEC tournament 2017 109 ngày 5 giờ
46Championnat National Feminin Blitz 2017 109 ngày 20 giờ
47championnat national ind blitz open 109 ngày 20 giờ
48championnat national rapide toute categorie Fille 109 ngày 20 giờ
49championnat national rapide toute categorie Tout Catégorie 109 ngày 20 giờ
50tournoi du 1er novembre groupe D A.S.AJYAL SIDI BEL ABBES 116 ngày 21 giờ