Selectia turneului

Sortare dupa

Tara selectata: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneuUltima actualizare
1Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U9 56 Minute
2Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U15 1 Ore 11 Min.
3Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U15 1 Ore 12 Min.
4Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - DS TỔNG HỢP 1 Ore 13 Min.
5Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - DS TỔNG HỢP 1 Ore 14 Min.
6Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U15 1 Ore 15 Min.
7Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nữ U15 1 Ore 16 Min.
8Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U8 1 Ore 17 Min.
9Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U8 1 Ore 20 Min.
10Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U9 1 Ore 20 Min.
11Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U13 1 Ore 42 Min.
12Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U10 1 Ore 42 Min.
13Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U11 1 Ore 43 Min.
14Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U13 1 Ore 47 Min.
15Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U11 1 Ore 47 Min.
16Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U10 1 Ore 48 Min.
17Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U7 2 Ore 22 Min.
18Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U8 2 Ore 22 Min.
19Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nữ U7 2 Ore 25 Min.
20Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nữ U8 2 Ore 25 Min.
21Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U13 2 Ore 28 Min.
22Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nữ U13 2 Ore 33 Min.
23Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam OPEN 3 Ore 37 Min.
24Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam OPEN 3 Ore 38 Min.
25Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U10 4 Ore 40 Min.
26Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nữ U10 4 Ore 41 Min.
27Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U9 4 Ore 49 Min.
28Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nữ U9 4 Ore 51 Min.
29Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nam 13 cờ nhanh 5 Ore 13 Min.
30Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 13 cờ nhanh 5 Ore 16 Min.
31Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 13 cờ chớp 5 Ore 16 Min.
32Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 11 cờ chớp 5 Ore 18 Min.
33Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 11 cờ nhanh 5 Ore 19 Min.
34Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 9 cờ chớp 5 Ore 21 Min.
35Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 9 cờ nhanh 5 Ore 24 Min.
36Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 9 cờ tiêu chuẩn 5 Ore 24 Min.
37Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 7 chớp 5 Ore 25 Min.
38Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 7 cờ nhanh 5 Ore 25 Min.
39Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 7 cờ tiêu chuẩn 5 Ore 26 Min.
40Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 6 cờ chớp 5 Ore 32 Min.
41Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 6 cờ nhanh 5 Ore 33 Min.
42Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 6 cờ tiêu chuẩn 5 Ore 34 Min.
43Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U11 6 Ore 34 Min.
44Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nữ U11 6 Ore 38 Min.
45Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U7 7 Ore 57 Min.
46Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U6 8 Ore 3 Min.
47Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U6 8 Ore 30 Min.
48Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U6 8 Ore 31 Min.
49Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ OPEN 8 Ore 36 Min.
50Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U7 8 Ore 53 Min.