Selectia turneului

Sortare dupa

Tara selectata: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneuUltima actualizare
1LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG 2019 - GIẢI CỜ VUA TÍNH HỆ SỐ ELO QUỐC TẾ HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ II - NĂM 2019 8 Ore 54 Min.
2Nội bộ CLB Kiện tướng tương lai - tháng 2 11 Ore 1 Min.
3Giải Cờ tướng huyện Bố Trạch - Xuân Kỷ Hợi 2019 12 Ore 37 Min.
4Giải đấu tập số 1 13 Ore 41 Min.
59th HDBank International Chess Tournament 2019 - Challengers 16 Ore 40 Min.
69th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters 16 Ore 43 Min.
7GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 06 CO CHỚP 20 Ore 16 Min.
8GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 16 CO CHỚP 20 Ore 20 Min.
9GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 10 CO CHỚP 20 Ore 21 Min.
10GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 14 CO CHỚP 20 Ore 25 Min.
11GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 12 CO CHỚP 20 Ore 28 Min.
12GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 10 CO CHỚP 20 Ore 29 Min.
13GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 08 CO CHỚP 20 Ore 31 Min.
14GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 12 CO CHỚP 20 Ore 33 Min.
15GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 16 CO CHỚP 20 Ore 35 Min.
16GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 14 CO CHỚP 20 Ore 39 Min.
17SUNDAY FUNDAY CHESS MỞ RỘNG - LẦN III 17.2.2019 - BẢNG NÂNG CAO 20 Ore 41 Min.
18GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 20 CO CHỚP 20 Ore 41 Min.
19SUNDAY FUNDAY CHESS MỞ RỘNG - LẦN III 17.2.2019 - BẢNG TẬP SỰ 20 Ore 41 Min.
20GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 08 CO CHỚP 20 Ore 44 Min.
21GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U16-20 Nữ 20 Ore 51 Min.
22GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U14 Nữ 20 Ore 51 Min.
23GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 20 CO CHỚP 20 Ore 51 Min.
24GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U12 Nữ 20 Ore 53 Min.
25GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U10 Nữ 20 Ore 53 Min.
26GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U16-20 NAM 20 Ore 53 Min.
27GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 06 CO CHỚP 20 Ore 53 Min.
28GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U14 Nam 20 Ore 53 Min.
29GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U12 NAM 20 Ore 54 Min.
30GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U10 NAM 20 Ore 54 Min.
31GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U08 OPEN 20 Ore 54 Min.
32GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U16-20 Nữ 1 Zile
33GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U12 Nữ 1 Zile
34GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 14 CO CHỚP 1 Zile 9 Ore
35Đấu tập nội bộ KTTL Thịnh Liệt tháng 2 - giải số 1 1 Zile 12 Ore
36GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 08 CO NHANH 1 Zile 14 Ore
37GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019. NƯ 10 CO NHANH 1 Zile 14 Ore
38GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 14 CO NHANH 1 Zile 14 Ore
39GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 20 CO NHANH 1 Zile 14 Ore
40GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nam 16 CO NHANH 1 Zile 14 Ore
41GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 16 CO NHANH 1 Zile 14 Ore
42GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 20 CO NHANH 1 Zile 14 Ore
43GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 10 CO NHANH 1 Zile 14 Ore
44GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 12 CO NHANH 1 Zile 14 Ore
45GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 12 CO NHANH 1 Zile 14 Ore
46GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 14 CO NHANH 1 Zile 15 Ore
47GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ NHANH Nữ 16-20 1 Zile 15 Ore
48GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ NHANH Nữ 14 1 Zile 15 Ore
49GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ NHANH U14 OPEN 1 Zile 15 Ore
50GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ NHANH U08 OPEN 1 Zile 15 Ore