Selectia turneului

Sortare dupa

Tara selectata: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneuUltima actualizare
1GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ CHỚP 5 Minute
2GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ NHANH 7 Minute
3GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 6-7 20 Ore 20 Min.
4GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 8-9 20 Ore 22 Min.
5GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 8-9 20 Ore 29 Min.
6GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 6-7 20 Ore 45 Min.
7Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 4+5 21 Ore 34 Min.
8Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 6+7 21 Ore 43 Min.
9Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 1 21 Ore 48 Min.
10Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 3 21 Ore 50 Min.
11Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 2 21 Ore 53 Min.
12GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 4-5 23 Ore 4 Min.
13GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 4-5 23 Ore 11 Min.
14GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 2-3 23 Ore 21 Min.
15GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 1 23 Ore 31 Min.
16GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 1 23 Ore 32 Min.
17GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 2-3 23 Ore 34 Min.
18Giải vô địch Cờ Vua CLB Tài Năng Trẻ - Giải đấu tháng 3/2018 - U8-9 Nhóm U 8-9 (sinh năm 2010, 2009) 2 Zile 16 Ore
19Giải vô địch Cờ Vua CLB Tài Năng Trẻ - Giải đấu tháng 3/2018 - OPEN Nhóm OPEN-10 tuổi trở lên (sinh năm 2008 trở về trước) 2 Zile 16 Ore
20Giải vô địch Cờ Vua CLB Tài Năng Trẻ - Giải đấu tháng 3/2018 - U7 Nhóm 7 tuổi trở xuống (sinh năm 2011 trở về đây) 2 Zile 16 Ore
21GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN PHARMA CHESS - CỜ VUA 2 Zile 17 Ore
22GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN PHARMA CHESS - CỜ TƯỚNG 2 Zile 18 Ore
23GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG PHARMA CHESS - CỜ TƯỚNG 2 Zile 20 Ore
248th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Challengers 5 Zile 19 Ore
258th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters 5 Zile 20 Ore
26GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NỮ U11 9 Zile 13 Ore
27GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NỮ U7+U9 9 Zile 13 Ore
28GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - OPEN 9 Zile 13 Ore
29GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - U13+U15 9 Zile 13 Ore
30GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U11 9 Zile 13 Ore
31GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U9 9 Zile 13 Ore
32GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U7 9 Zile 13 Ore
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ MỞ RỘNG XUÂN MẬU TUẤT 2018-NỮ U13+U15 10 Zile 16 Ore
34Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 3 năm 2018 11 Zile 12 Ore
35Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 2-3 11 Zile 18 Ore
36Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 1 11 Zile 18 Ore
37Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 8-9 11 Zile 18 Ore
38Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 6-7 11 Zile 18 Ore
39Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 4-5 11 Zile 18 Ore
40Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 2-3 11 Zile 18 Ore
41Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 1 11 Zile 18 Ore
42Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 6-7 11 Zile 18 Ore
43Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 8-9 11 Zile 18 Ore
44Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 4-5 11 Zile 19 Ore
45ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ VUA NAM - Cờ Nhanh 13 Zile 23 Ore
46ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ TƯỚNG NỮ 14 Zile
47ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ VUA NAM 14 Zile 14 Ore
48ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ VUA NỮ 14 Zile 14 Ore
49ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ TƯỚNG NAM 14 Zile 14 Ore
50Giải vô địch cờ tướng huyện Bố Trạch 15 Zile