Pilihan Turnamen

Urutan berdasarkan

Federasi terpilih: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnamenTerakhir Diperbarui
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2018 - BẢNG NỮ CỜ TIÊU CHUẨN 1 Jam
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2018 - BẢNG NAM CỜ TIÊU CHUẨN 1 Jam 1 Mnt.
3GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 8-9 1 Jam 55 Mnt.
4GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 6-7 2 Jam 2 Mnt.
5GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 4-5 2 Jam 9 Mnt.
6GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ NHANH 2 Jam 15 Mnt.
7GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 2-3 2 Jam 15 Mnt.
8GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 1 2 Jam 22 Mnt.
9GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 8-9 2 Jam 27 Mnt.
10GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 6-7 2 Jam 41 Mnt.
11GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 4-5 2 Jam 48 Mnt.
12GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 2-3 2 Jam 53 Mnt.
13GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 1 3 Jam
14GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ CHỚP 10 Jam 54 Mnt.
15GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 6-7 1 Hari 7 Jam
16GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 8-9 1 Hari 7 Jam
17GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 8-9 1 Hari 7 Jam
18GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 6-7 1 Hari 7 Jam
19Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 4+5 1 Hari 8 Jam
20Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 6+7 1 Hari 8 Jam
21Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 1 1 Hari 8 Jam
22Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 3 1 Hari 8 Jam
23Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 2 1 Hari 8 Jam
24GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 4-5 1 Hari 10 Jam
25GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 4-5 1 Hari 10 Jam
26GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 2-3 1 Hari 10 Jam
27GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 1 1 Hari 10 Jam
28GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 1 1 Hari 10 Jam
29GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 2-3 1 Hari 10 Jam
30Giải vô địch Cờ Vua CLB Tài Năng Trẻ - Giải đấu tháng 3/2018 - U8-9 Nhóm U 8-9 (sinh năm 2010, 2009) 3 Hari 3 Jam
31Giải vô địch Cờ Vua CLB Tài Năng Trẻ - Giải đấu tháng 3/2018 - OPEN Nhóm OPEN-10 tuổi trở lên (sinh năm 2008 trở về trước) 3 Hari 3 Jam
32Giải vô địch Cờ Vua CLB Tài Năng Trẻ - Giải đấu tháng 3/2018 - U7 Nhóm 7 tuổi trở xuống (sinh năm 2011 trở về đây) 3 Hari 3 Jam
33GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN PHARMA CHESS - CỜ VUA 3 Hari 4 Jam
34GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN PHARMA CHESS - CỜ TƯỚNG 3 Hari 5 Jam
35GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG PHARMA CHESS - CỜ TƯỚNG 3 Hari 7 Jam
368th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Challengers 6 Hari 6 Jam
378th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters 6 Hari 7 Jam
38GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NỮ U11 10 Hari
39GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NỮ U7+U9 10 Hari
40GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - OPEN 10 Hari
41GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - U13+U15 10 Hari
42GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U11 10 Hari
43GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U9 10 Hari
44GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U7 10 Hari
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ MỞ RỘNG XUÂN MẬU TUẤT 2018-NỮ U13+U15 11 Hari 3 Jam
46Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 3 năm 2018 11 Hari 23 Jam
47Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 2-3 12 Hari 5 Jam
48Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 1 12 Hari 5 Jam
49Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 8-9 12 Hari 5 Jam
50Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 6-7 12 Hari 5 Jam