Pilihan Turnamen

Urutan berdasarkan

Federasi terpilih: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnamenTerakhir Diperbarui
1DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 9 Jam 17 Mnt.
2GIAI CO VUA TINH HE SO ELO QUOC TE HA NOI MO RONG LAN I NAM 2017 21 Jam 34 Mnt.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 22 Jam 31 Mnt.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 22 Jam 32 Mnt.
5TRẠNG CỜ ĐẤT VIỆT KHU VỰC MIỀN NAM 2016-2017 3 Hari 2 Jam
6GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 4 Hari 2 Jam
7Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Tập sự 1, KTTL cs TTT 8 Hari
87th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 8 Hari 1 Jam
97th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 10 Hari 9 Jam
10giai cờ vua huyện 14 Hari 10 Jam
11GIAI CO NHANH CLB KTTL THANG 9 - 2017 14 Hari 22 Jam
12Giải đấu tập cờ nhanh lớp tập sự 1, KTTL, cs TTT 15 Hari
13U8 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 16 Hari 3 Jam
14U6 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 16 Hari 3 Jam
15U5 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 16 Hari 3 Jam
16U7 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 16 Hari 3 Jam
17GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM CƠ SỞ 2 _NAM KHỐI 4 16 Hari 9 Jam
18a 17 Hari 19 Jam
19Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Kỳ thủ, KTTL cs TTT 28 Hari 22 Jam
20U10 + - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Hari 4 Jam
21U9 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Hari 4 Jam
22U8 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Hari 4 Jam
23U7 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Hari 4 Jam
24U6 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Hari 4 Jam
25U5 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Hari 4 Jam
26GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN 30 Hari 23 Jam
27y6tuuyjyy 31 Hari 5 Jam
28GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U10 36 Hari 5 Jam
29GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U8-9 36 Hari 5 Jam
30GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 _ U7 36 Hari 5 Jam
31GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U5-6 36 Hari 5 Jam
32GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 36 Hari 5 Jam
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 39 Hari 2 Jam
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 39 Hari 2 Jam
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U16 39 Hari 3 Jam
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U11 39 Hari 3 Jam
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U16 39 Hari 3 Jam
38GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 10 39 Hari 3 Jam
39GIAI CO TUONG TONG KET HE NAM 2017 39 Hari 3 Jam
40GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 8-9 39 Hari 3 Jam
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U11 39 Hari 3 Jam
42GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 5-6 39 Hari 3 Jam
43GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 7 39 Hari 4 Jam
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 09 41 Hari 8 Jam
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13 41 Hari 8 Jam
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 07 41 Hari 8 Jam
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 09 41 Hari 8 Jam
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 15 41 Hari 8 Jam
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 07 41 Hari 8 Jam
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 06 41 Hari 8 Jam