Pilihan Turnamen

Urutan berdasarkan

Federasi terpilih: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnamenTerakhir Diperbarui
1Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 7 8 Jam 53 Mnt.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 12 Jam 6 Mnt.
3Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 7 năm 2019 15 Jam 8 Mnt.
4GIẢI CỜ TƯỚNG CÔNG TY TÍN NGHĨA 2019 19 Jam 58 Mnt.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 19 Jam 59 Mnt.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 20 Jam 14 Mnt.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 18 20 Jam 15 Mnt.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 18 20 Jam 15 Mnt.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 20 Jam 19 Mnt.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 13 20 Jam 26 Mnt.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 20 Jam 27 Mnt.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 15 20 Jam 28 Mnt.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 20 Jam 30 Mnt.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 15 20 Jam 30 Mnt.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 20 Jam 33 Mnt.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 20 Jam 35 Mnt.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 20 Jam 35 Mnt.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 11 20 Jam 39 Mnt.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 20 Jam 40 Mnt.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 18 20 Jam 42 Mnt.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 20 Jam 44 Mnt.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 11 20 Jam 54 Mnt.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 9 20 Jam 56 Mnt.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 21 Jam 24 Mnt.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 7 21 Jam 26 Mnt.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 21 Jam 27 Mnt.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 TỔNG HỢP DANH SÁCH 23 Jam 43 Mnt.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 1 Hari 10 Jam
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. U14 1 Hari 10 Jam
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. U12 1 Hari 10 Jam
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. U10 1 Hari 10 Jam
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. U8 1 Hari 10 Jam
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. U6 1 Hari 10 Jam
34GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_6 1 Hari 19 Jam
35Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 6 1 Hari 23 Jam
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NỮ 20 TUỔI 2 Hari 18 Jam
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 11 TUỔI 2 Hari 18 Jam
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 13 TUỔI 2 Hari 18 Jam
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 9 TUỔI 2 Hari 18 Jam
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 15 TUỔI 2 Hari 18 Jam
41GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 2 Hari 18 Jam
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NỮ 18 TUỔI 2 Hari 19 Jam
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 18 TUỔI 2 Hari 19 Jam
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NỮ 9 TUỔI 2 Hari 19 Jam
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NỮ 11 TUỔI 2 Hari 19 Jam
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NỮ 13 TUỔI 2 Hari 19 Jam
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 20 TUỔI 2 Hari 19 Jam
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NỮ 15 TUỔI 2 Hari 19 Jam
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NỮ 7 TUỔI 2 Hari 19 Jam
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 7 TUỔI 2 Hari 19 Jam