Pilihan Turnamen

Urutan berdasarkan

Federasi terpilih: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnamenTerakhir Diperbarui
1Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 13 cờ tiêu chuẩn 1 Jam 20 Mnt.
2Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 11 cờ tiêu chuẩn 1 Jam 20 Mnt.
3Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nam 6 cờ tiêu chuẩn 1 Jam 21 Mnt.
4Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nam 11 cờ chớp 1 Jam 27 Mnt.
5Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nam 13 cờ chớp 1 Jam 32 Mnt.
6Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nam 11 cờ nhanh 1 Jam 32 Mnt.
7Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nam 9 cờ nhanh 1 Jam 33 Mnt.
8Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nam 9 cờ chớp 1 Jam 34 Mnt.
9Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nam 7 cờ chớp 1 Jam 34 Mnt.
10Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nam 7 cờ nhanh 1 Jam 35 Mnt.
11Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nam 6 cờ chớp 1 Jam 35 Mnt.
12Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nam 6 cờ nhanh 1 Jam 35 Mnt.
13The 3rd HANOI OPEN FIDE RATING CHESS TOURNAMENT 2019 1 Jam 42 Mnt.
14Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U15 1 Jam 47 Mnt.
15Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U13 1 Jam 48 Mnt.
16Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nữ U13 1 Jam 50 Mnt.
17Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nữ U15 1 Jam 51 Mnt.
18Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U9 1 Jam 52 Mnt.
19Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U9 1 Jam 53 Mnt.
20Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nữ U9 1 Jam 53 Mnt.
21Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U9 1 Jam 54 Mnt.
22Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U15 1 Jam 57 Mnt.
23Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U13 1 Jam 58 Mnt.
24Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U11 1 Jam 58 Mnt.
25Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U11 10 Jam 10 Mnt.
26Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U15 10 Jam 10 Mnt.
27Giải cờ chớp KTTL 10 Jam 11 Mnt.
28Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U13 10 Jam 12 Mnt.
29Giải cờ chớp lớp ĐTT1 KTTL-CS TTT 10 Jam 39 Mnt.
30Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U10 13 Jam 16 Mnt.
31Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U10 13 Jam 17 Mnt.
32Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - DS TỔNG HỢP 13 Jam 22 Mnt.
33Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - DS TỔNG HỢP 13 Jam 23 Mnt.
34Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U6 13 Jam 25 Mnt.
35Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U8 16 Jam 28 Mnt.
36Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U8 16 Jam 31 Mnt.
37Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U7 17 Jam 33 Mnt.
38Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U8 17 Jam 33 Mnt.
39Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nữ U7 17 Jam 36 Mnt.
40Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nữ U8 17 Jam 36 Mnt.
41Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam OPEN 18 Jam 48 Mnt.
42Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam OPEN 18 Jam 49 Mnt.
43Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U10 19 Jam 51 Mnt.
44Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nữ U10 19 Jam 52 Mnt.
45Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nam 13 cờ nhanh 20 Jam 24 Mnt.
46Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 13 cờ nhanh 20 Jam 27 Mnt.
47Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 13 cờ chớp 20 Jam 27 Mnt.
48Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 11 cờ chớp 20 Jam 29 Mnt.
49Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 11 cờ nhanh 20 Jam 30 Mnt.
50Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 9 cờ chớp 20 Jam 32 Mnt.