Pilihan Turnamen

Urutan berdasarkan

Federasi terpilih: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnamenTerakhir Diperbarui
1GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 6 Hari 16 Jam
2GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ LỚP T2-T4 SÁNG 36 Hari 23 Jam
3GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 8 - BẢNG MÃ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA 38 Hari 16 Jam
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 39 Hari 15 Jam
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 40 Hari 13 Jam
6GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CLB KỲ PHONG NĂM 2019 - CHẶNG KHỞI ĐỘNG 43 Hari 18 Jam
7Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc 43 Hari 18 Jam
8Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U11 Nam 43 Hari 23 Jam
9Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U9 Nam 43 Hari 23 Jam
10Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U7 Nam 43 Hari 23 Jam
11Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U6 Nam 43 Hari 23 Jam
12Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 44 Hari 15 Jam
13Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 44 Hari 15 Jam
14GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG OPEN 44 Hari 20 Jam
15GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG U7 44 Hari 20 Jam
16Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 8 năm 2019 45 Hari 16 Jam
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 45 Hari 19 Jam
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 45 Hari 19 Jam
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 45 Hari 20 Jam
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 45 Hari 20 Jam
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 45 Hari 20 Jam
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 45 Hari 20 Jam
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 45 Hari 20 Jam
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 45 Hari 20 Jam
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 45 Hari 20 Jam
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 45 Hari 20 Jam
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 45 Hari 20 Jam
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 45 Hari 21 Jam
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 45 Hari 21 Jam
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 45 Hari 21 Jam
31NAM 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 45 Hari 22 Jam
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 45 Hari 22 Jam
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 45 Hari 22 Jam
34NỮ 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 45 Hari 22 Jam
35NỮ 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 45 Hari 22 Jam
36NAM 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 45 Hari 23 Jam
37NAM 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 45 Hari 23 Jam
38NAM 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 45 Hari 23 Jam
39NAM 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 45 Hari 23 Jam
40Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nam 45 Hari 23 Jam
41NỮ 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 45 Hari 23 Jam
42NỮ 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 45 Hari 23 Jam
43NỮ 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 45 Hari 23 Jam
44GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 49 Hari 14 Jam
45Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - Open 51 Hari 15 Jam
46Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U7 Nam 51 Hari 15 Jam
47Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nam 51 Hari 15 Jam
48Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nữ 51 Hari 15 Jam
49Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U5 - 6 51 Hari 15 Jam
50Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nữ 51 Hari 15 Jam