Турнирна селекция

Подреждане според

Избрана федерация: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.ТурнирПоследно обновяване
1Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 1 năm 2019 9 Часа 26 Мин.
29th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters 10 Часа 26 Мин.
39th HDBank International Chess Tournament 2019 - Challengers 10 Часа 27 Мин.
4GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 14-15 TUỔI 20 Часа 15 Мин.
5GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 12-13 TUỔI 20 Часа 17 Мин.
6GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 10-11 TUỔI 20 Часа 20 Мин.
7GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 8-9 TUỔI 20 Часа 31 Мин.
8GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 7 TUỔI 20 Часа 34 Мин.
9GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 14-15 TUỔI 20 Часа 37 Мин.
10GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 12-13 TUỔI 20 Часа 40 Мин.
11GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 10-11 TUỔI 20 Часа 42 Мин.
12GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 8-9 TUỔI 20 Часа 45 Мин.
13GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 7 TUỔI 20 Часа 47 Мин.
14GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 14-15 TUỔI 21 Часа 21 Мин.
15GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 12-13 TUỔI 21 Часа 23 Мин.
16GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 14-15 TUỔI 21 Часа 24 Мин.
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 12-13 TUỔI 21 Часа 26 Мин.
18LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG 2019 - GIẢI CỜ VUA TÍNH HỆ SỐ ELO QUỐC TẾ HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ II - NĂM 2019 21 Часа 28 Мин.
19GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 10-11 TUỔI 21 Часа 30 Мин.
20GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 7 TUỔI 21 Часа 33 Мин.
21GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 8-9 TUỔI 21 Часа 35 Мин.
22GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 8-9 TUỔI 21 Часа 45 Мин.
23GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 10-11 TUỔI 21 Часа 46 Мин.
24GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 21 Часа 48 Мин.
25GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 7 TUỔI 21 Часа 54 Мин.
26ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 OPEN 1 Дни 22 Часа
27ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U15 1 Дни 22 Часа
28ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U13 1 Дни 22 Часа
29ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U11 1 Дни 22 Часа
30ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U09 1 Дни 22 Часа
31ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U07 1 Дни 22 Часа
32ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U06 1 Дни 22 Часа
33ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U05 1 Дни 22 Часа
34HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN BÌNH THỦY NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 1 2 Дни 2 Часа
35GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID OPEN 2 Дни 3 Часа
36GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U13 2 Дни 4 Часа
37GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U11 2 Дни 4 Часа
38GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U09 2 Дни 4 Часа
39GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U07 2 Дни 4 Часа
40Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nữ Cờ Tướng Đội tuyển 2 Дни 5 Часа
41Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nữ Cờ Vua Đội tuyển 2 Дни 5 Часа
42Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nam Cờ Vua Đội tuyển 2 Дни 6 Часа
43Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nữ Cờ Tướng 15 tuổi 2 Дни 6 Часа
44Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nữ Cờ Vua 11 tuổi 2 Дни 6 Часа
45Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nam Cờ Vua 11 tuổi 2 Дни 6 Часа
46Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nam Cờ Tướng 15 tuổi 2 Дни 6 Часа
47GIẢI VÔ ĐỊCH "LOOKING FOR CHESS TALENT" THÁNG 1 NĂM 2019 U7 - U8 2 Дни 10 Часа
48GIẢI VÔ ĐỊCH "LOOKING FOR CHESS TALENT" THÁNG 1 NĂM 2019 U9 - U10 2 Дни 10 Часа
49GIẢI VÔ ĐỊCH "LOOKING FOR CHESS TALENT" THÁNG 1 NĂM 2019 U11 TRỞ LÊN 2 Дни 10 Часа
50SUNDAY FUNDAY CHESS MỞ RỘNG - LẦN I 20.1.2019 2 Дни 11 Часа