Турнирна селекция

Подреждане според

Избрана федерация: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.ТурнирПоследно обновяване
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 20 Дни 17 Часа
2GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 32 Дни 11 Часа
3GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ LỚP T2-T4 SÁNG 62 Дни 18 Часа
4GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 8 - BẢNG MÃ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA 64 Дни 11 Часа
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 65 Дни 11 Часа
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 66 Дни 8 Часа
7GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CLB KỲ PHONG NĂM 2019 - CHẶNG KHỞI ĐỘNG 69 Дни 13 Часа
8Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc 69 Дни 14 Часа
9Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U11 Nam 69 Дни 18 Часа
10Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U9 Nam 69 Дни 18 Часа
11Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U7 Nam 69 Дни 18 Часа
12Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U6 Nam 69 Дни 18 Часа
13Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 70 Дни 10 Часа
14Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 70 Дни 10 Часа
15GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG OPEN 70 Дни 16 Часа
16GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG U7 70 Дни 16 Часа
17Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 8 năm 2019 71 Дни 11 Часа
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 71 Дни 14 Часа
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 71 Дни 14 Часа
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 71 Дни 15 Часа
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 71 Дни 15 Часа
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 71 Дни 15 Часа
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 71 Дни 15 Часа
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 71 Дни 15 Часа
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 71 Дни 15 Часа
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 71 Дни 16 Часа
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 71 Дни 16 Часа
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 71 Дни 16 Часа
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 71 Дни 16 Часа
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 71 Дни 17 Часа
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 71 Дни 17 Часа
32NAM 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 71 Дни 17 Часа
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 71 Дни 17 Часа
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 71 Дни 17 Часа
35NỮ 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 71 Дни 18 Часа
36NỮ 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 71 Дни 18 Часа
37NAM 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 71 Дни 18 Часа
38NAM 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 71 Дни 18 Часа
39NAM 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 71 Дни 18 Часа
40NAM 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 71 Дни 18 Часа
41Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nam 71 Дни 18 Часа
42NỮ 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 71 Дни 18 Часа
43NỮ 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 71 Дни 18 Часа
44NỮ 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 71 Дни 18 Часа
45GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 75 Дни 9 Часа
46Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - Open 77 Дни 10 Часа
47Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U7 Nam 77 Дни 10 Часа
48Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nam 77 Дни 10 Часа
49Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nữ 77 Дни 10 Часа
50Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U5 - 6 77 Дни 11 Часа