Избор на турнир

Сортирај спрема

Избери федерација: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Бр.Турнирпоследно ажурирање
1GIẢI ĐÁU TẬP SÔ 6 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 15 Минути
2GIẢI ĐÁU TẬP SÔ 5 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 1 Денови 7 Часови
3GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 15 TUỔI 2 Денови 15 Часови
4GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 15 TUỔI 2 Денови 15 Часови
5GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 13 TUỔI 2 Денови 15 Часови
6GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 11 TUỔI 2 Денови 15 Часови
7GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 11 TUỔI 2 Денови 15 Часови
8GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 13 TUỔI 2 Денови 15 Часови
9GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 09 TUỔI 2 Денови 15 Часови
10GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 09 TUỔI 2 Денови 15 Часови
11GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 13 TUỔI 2 Денови 20 Часови
12GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 13 TUỔI 2 Денови 20 Часови
13GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 15 TUỔI 2 Денови 20 Часови
14GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 15 TUỔI 2 Денови 20 Часови
15GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 11 TUỔI 2 Денови 20 Часови
16GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 11 TUỔI 2 Денови 20 Часови
17GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 9 TUỔI 2 Денови 20 Часови
18GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 9 TUỔI 2 Денови 20 Часови
19GIẢI ĐÁU TẬP SÔ 4 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 2 Денови 21 Часови
20Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U11 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 21 Часови
21Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U9 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 21 Часови
22Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U7 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 21 Часови
23Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U15 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
24Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U13 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
25Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U15 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
26Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U15 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
27Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U15 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
28Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U13 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
29Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U9 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
30Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U13 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
31Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U11 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
32GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 11 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
33Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U7 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
34GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 9 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
35Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U11 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
36GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ NHANH - NỮ 11 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
37Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U9 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
38Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U9 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
39GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ NHANH - NỮ 9 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
40Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U7 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
41GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ NHANH - NAM 7 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
42Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U7 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
43Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U11 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
44GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ NHANH - NAM 13 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
45GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 7 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
46GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 13 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
47GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ NHANH - NAM 11 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
48GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 7 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
49GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 9 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови
50GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ NHANH - NỮ 15 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 2 Денови 22 Часови