Sélection du tournoi

Trier selon

Sélectionner une fédération: Vietnam (VIE)

Flag VIE
TournoiDernière mise à jour
1TSA - LiChess - Invitational 1 - TSA Swiss tournaments - 31/5/2020 50 Minutes
2Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 5 năm 2020 1 Heures 1 Min.
3Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ 50 Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Heures 34 Min.
4Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ ĐT Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Heures 34 Min.
5Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam 50 Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Heures 38 Min.
6Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam Đội tuyển Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Heures 39 Min.
7Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ U7 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Heures 51 Min.
8Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam U7 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Heures 51 Min.
9Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ U9 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Heures 52 Min.
10Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam U9 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Heures 52 Min.
11Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ U13 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Heures 52 Min.
12Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam U13 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Heures 52 Min.
13Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ Đội tuyển Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Heures 53 Min.
14Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam Đội tuyển Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Heures 53 Min.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2020 TỔNG HỢP DANH SÁCH THAM DỰ 3 Heures 22 Min.
16Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang lần 6 4 Heures 32 Min.
17SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG TẬP SỰ 6 Heures
18SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG NÂNG CAO 6 Heures 1 Min.
19Giải tập huấn học viên khóa 1 14 Heures 18 Min.
20Đội tuyển trẻ CVHN 2020 - Giải đấu tập số 2 16 Heures 46 Min.
21SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG NHẬP MÔN 20 Heures 21 Min.
22Asian Girls Under 20 Online Ch 2020 - Zone 3.3 Qualification 22 Heures 31 Min.
23Asian Junior Online Ch 2020 - Zone 3.3 Qualification 22 Heures 37 Min.
24Asian Junior and Girls Online Ch 2020 - Zone 3.3 Qualification 3 Jours 22 Heures
25Đội tuyển trẻ CVHN 2020 - Giải đấu tập số 1 5 Jours 15 Heures
26Giải Trường Cờ Bảng Cơ Bản 12 Jours 19 Heures
27Giải Trường Cờ Bảng Nâng Cao 12 Jours 19 Heures
28Giải cờ úp Nghệ An mở rộng 2020 13 Jours 2 Heures
29Giai nội bộ câu lạc bộ thần đông Đà Nẵng bảng nâng cao 1 19 Jours 19 Heures
30GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 4, 5 135 Jours 21 Heures
31HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U18 - 135 Jours 21 Heures
32HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U15 - 135 Jours 21 Heures
33HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U13 - 135 Jours 21 Heures
34HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U11 - 135 Jours 21 Heures
35HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U9 - 135 Jours 21 Heures
36HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U7 - 135 Jours 21 Heures
37HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U18 - 135 Jours 21 Heures
38HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U15 - 135 Jours 21 Heures
39HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U13 - 135 Jours 21 Heures
40HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U11 - 135 Jours 21 Heures
41HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U9 - 135 Jours 21 Heures
42HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U7 - 135 Jours 21 Heures
43GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 6, 7 135 Jours 21 Heures
44GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 8, 9 135 Jours 21 Heures
45GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 11, 12 135 Jours 21 Heures
46GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 8, 9 135 Jours 22 Heures
47GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 6, 7 135 Jours 22 Heures
48GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 1,2,3 135 Jours 22 Heures
49GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 1,2,3 135 Jours 22 Heures
50GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 4, 5 135 Jours 22 Heures