Sélection de Tournois

Trier selon

Sélectionner une fédération: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournoisDernière mise à jour
1GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 8 Heures 20 Min.
2Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 11 năm 2018 9 Heures 30 Min.
3GIAI CO NHANH KTL 23 Heures 38 Min.
4GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U6 1 Jours 11 Heures
5GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U20 1 Jours 11 Heures
6GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U10 1 Jours 11 Heures
7GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U9 1 Jours 11 Heures
8GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U8 1 Jours 11 Heures
9GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U7 1 Jours 11 Heures
10Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 5 năm 2018 Bảng VĐV Mầm non và lớp 1 2 Jours 9 Heures
11Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 5 năm 2018 Bảng VĐV Nâng cao 1 và nâng cao 2 Jours 9 Heures
12Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 5 năm 2018 Bảng VĐV Khối lớp Phong trào nhỏ 2 Jours 9 Heures
13Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 2+3 4 Jours 9 Heures
14Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 8+9 4 Jours 9 Heures
15Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 4+5 4 Jours 9 Heures
16Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 6+7 4 Jours 9 Heures
17Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 1 4 Jours 9 Heures
18CỜ TƯỚNG DINH ÔNG 2018 NAM 6 Jours 9 Heures
19GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U8 6 Jours 12 Heures
20Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 4 7 Jours 5 Heures
21Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 3 7 Jours 5 Heures
22Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 2 7 Jours 5 Heures
23Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 5 7 Jours 5 Heures
24Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 1 7 Jours 6 Heures
25CỜ TƯỚNG DINH ÔNG 2018 NAM 7 Jours 9 Heures
26Cờ vua 2018 7 Jours 12 Heures
27GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U11 - U14 8 Jours 7 Heures
28GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U10 8 Jours 7 Heures
29GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U9 8 Jours 7 Heures
30GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U7 8 Jours 7 Heures
31GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U6 8 Jours 7 Heures
32GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U5 8 Jours 7 Heures
33Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 4+5 8 Jours 8 Heures
34GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 4-5 9 Jours 2 Heures
35GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM THPT 9 Jours 4 Heures
36GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 1-3 9 Jours 4 Heures
37GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 6-7 9 Jours 4 Heures
38GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 1-3 9 Jours 4 Heures
39GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 6-7 9 Jours 4 Heures
40GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 4-5 9 Jours 4 Heures
41GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 8-9 9 Jours 4 Heures
42GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 8-9 9 Jours 6 Heures
43GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ THPT 9 Jours 6 Heures
44Cúp Tăng Nguyên Giai - Chuanlican 2018 9 Jours 8 Heures
45GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ LỚP 8-9 9 Jours 10 Heures
46GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 6-7 9 Jours 10 Heures
47GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THPT 9 Jours 10 Heures
48GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THPT 9 Jours 10 Heures
49GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 4-5 9 Jours 10 Heures
50GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 1-3 9 Jours 10 Heures