Sélection du tournoi

Trier selon

Sélectionner une fédération: Vietnam (VIE)

Flag VIE
TournoiDernière mise à jour
1Giải Cờ Vua HS Năm Học 2020-2021 NuL45 1 Heures 50 Min.
2Giải Cờ Vua HS Năm Học 2020-2021 NamL45 1 Heures 50 Min.
3Giải Cờ Vua HS Năm Học 2020-2021 NamL123 1 Heures 50 Min.
4Giải Cờ Vua HS Năm Học 2020-2021 NuL123 1 Heures 50 Min.
5GIẢI CỜ VUA ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG LẦN 11 TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI- U11 10 Heures 41 Min.
6GIẢI CỜ VUA ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG LẦN 11 TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - U7 10 Heures 43 Min.
7GIẢI CỜ VUA ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG LẦN 11 TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - U9 10 Heures 45 Min.
8GIẢI CỜ VUA ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG LẦN 11 TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - U8 10 Heures 46 Min.
9GIẢI CỜ VUA ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG LẦN 11 TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - U6 10 Heures 48 Min.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 13 Heures 44 Min.
11GIẢI CV ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG LẦN 11 TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI- OPEN 1 Jours 12 Heures
12Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 10 năm 2020 1 Jours 21 Heures
13Đội tuyển trẻ CVHN 2020 - Giải đấu tập số 9 2 Jours 11 Heures
14U5 GIẢI CỜ VUA PHONG TRÀO VIỆT CHESS VĂN QUÁN LẦN THỨ II 2 Jours 16 Heures
15U7 GIẢI CỜ VUA PHONG TRÀO VIỆT CHESS VĂN QUÁN LẦN THỨ II 2 Jours 16 Heures
16U9 GIẢI CỜ VUA PHONG TRÀO VIỆT CHESS VĂN QUÁN LẦN THỨ II 2 Jours 16 Heures
17U13 GIẢI CỜ VUA PHONG TRÀO VIỆT CHESS VĂN QUÁN LẦN THỨ II 2 Jours 16 Heures
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NỮ 16 2 Jours 16 Heures
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM 16 2 Jours 16 Heures
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NỮ 11 2 Jours 16 Heures
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM 11 2 Jours 16 Heures
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM 2 Jours 16 Heures
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2020 BẢNG NAM 16 2 Jours 16 Heures
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2020 BẢNG NỮ 16 2 Jours 16 Heures
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2020 BẢNG NAM 11 2 Jours 16 Heures
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2020 BẢNG NỮ 11 2 Jours 16 Heures
27FRIENDSHIP MINI CHESS TOURNAMENT_KING GROUP 2 Jours 17 Heures
28FRIENDSHIP MINI CHESS TOURNAMENT_ROOK GROUP 2 Jours 17 Heures
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH 2 Jours 18 Heures
30SUNDAY FUNDAY 16 - ELOB - 18.10.2020 2 Jours 22 Heures
31FRIENDSHIP MINI CHESS TOURNAMENT-KING GROUP 3 Jours 10 Heures
32FRIENDSHIP MINI CHESS TOURNAMENT-ROOK GROUP 3 Jours 10 Heures
33Giải Cờ Vua Câu Lạc Bộ ST Chess Tranh Cúp Mùa Thu Năm 2020 3 Jours 16 Heures
34NAM LỚP 3 3 Jours 17 Heures
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2020 BẢNG NAM 3 Jours 18 Heures
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM 3 Jours 19 Heures
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2020 BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH 3 Jours 20 Heures
38Giải Cờ Vua Trường tiểu học Isaac Newton năm học 2020-2021 Khối lớp 1 - NAM 3 Jours 21 Heures
39Giải Cờ Vua Trường tiểu học Isaac Newton năm học 2020-2021 Khối lớp 2 3 - NAM 3 Jours 21 Heures
40Giải Cờ Vua Trường tiểu học Isaac Newton năm học 2020-2021 Khối lớp 2 3 - NỮ 3 Jours 21 Heures
41Giải Cờ Vua Trường tiểu học Isaac Newton năm học 2020-2021 Khối lớp 4 5 - NAM 3 Jours 21 Heures
42Giải Cờ Vua Trường tiểu học Isaac Newton năm học 2020-2021 Khối lớp 4 5 - NỮ 3 Jours 22 Heures
43Giải Cờ Vua Trường tiểu học Isaac Newton năm học 2020-2021 Khối lớp 1 - NỮ 4 Jours 9 Heures
44giải cờ vua 20/11 4 Jours 15 Heures
45GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI HÀ NỘI NĂM 2020 NHÓM TRÊN 70 5 Jours 16 Heures
46GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI HÀ NỘI NĂM 2020 NHÓM 60-64 5 Jours 16 Heures
47GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI HÀ NỘI NĂM 2020 NHÓM 65-69 5 Jours 17 Heures
48GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI HÀ NỘI NĂM 2020 NHÓM 55-59 5 Jours 17 Heures
49GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI HÀ NỘI NĂM 2020 NHÓM TUỔI 50-54 5 Jours 18 Heures
50TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG KỲ THỦ NGƯỜI CAO TUỔI HÀ NỘI NĂM 2020 6 Jours 13 Heures