Sélection de Tournois

Trier selon

Sélectionner une fédération: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournoisDernière mise à jour
1GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ LỚP T2-T4 SÁNG 6 Jours 6 Heures
2GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 8 - BẢNG MÃ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA 7 Jours 23 Heures
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 8 Jours 22 Heures
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 9 Jours 20 Heures
5GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CLB KỲ PHONG NĂM 2019 - CHẶNG KHỞI ĐỘNG 13 Jours 1 Heures
6Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc 13 Jours 1 Heures
7Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U11 Nam 13 Jours 6 Heures
8Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U9 Nam 13 Jours 6 Heures
9Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U7 Nam 13 Jours 6 Heures
10Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U6 Nam 13 Jours 6 Heures
11Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 13 Jours 22 Heures
12Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 13 Jours 22 Heures
13GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG OPEN 14 Jours 3 Heures
14GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG U7 14 Jours 3 Heures
15Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 8 năm 2019 14 Jours 23 Heures
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 15 Jours 2 Heures
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 15 Jours 2 Heures
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 15 Jours 3 Heures
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 15 Jours 3 Heures
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 15 Jours 3 Heures
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 15 Jours 3 Heures
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 15 Jours 3 Heures
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 15 Jours 3 Heures
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 15 Jours 3 Heures
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 15 Jours 3 Heures
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 15 Jours 3 Heures
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 15 Jours 4 Heures
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 15 Jours 4 Heures
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 15 Jours 4 Heures
30NAM 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 15 Jours 5 Heures
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 15 Jours 5 Heures
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 15 Jours 5 Heures
33NỮ 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 15 Jours 5 Heures
34NỮ 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 15 Jours 5 Heures
35NAM 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 15 Jours 6 Heures
36NAM 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 15 Jours 6 Heures
37NAM 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 15 Jours 6 Heures
38NAM 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 15 Jours 6 Heures
39Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nam 15 Jours 6 Heures
40NỮ 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 15 Jours 6 Heures
41NỮ 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 15 Jours 6 Heures
42NỮ 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 15 Jours 6 Heures
43GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 18 Jours 21 Heures
44GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 19 Jours 4 Heures
45Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - Open 20 Jours 22 Heures
46Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U7 Nam 20 Jours 22 Heures
47Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nam 20 Jours 22 Heures
48Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nữ 20 Jours 22 Heures
49Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U5 - 6 20 Jours 22 Heures
50Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nữ 20 Jours 22 Heures