Sélection de Tournois

Trier selon

Sélectionner une fédération: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournoisDernière mise à jour
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2019 6 Heures 40 Min.
2GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ LẦN 3 - BẢNG A 9 Heures 3 Min.
3GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ LẦN 3 - BẢNG B 9 Heures 14 Min.
4Giải cờ vua Đường đến đỉnh vinh quang lần 2 10 Heures 15 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA,CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2019 13 Heures 27 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2019 ĐỒNG ĐỘI CỜ VUA NAM 13 Heures 39 Min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2019 ĐỒNG ĐỘI CỜ VUA NỮ 13 Heures 40 Min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 14 16 Heures
9GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NỮ 14 16 Heures 4 Min.
10GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NỮ 15 16 Heures 10 Min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 15 20 Heures 33 Min.
12GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 11 20 Heures 35 Min.
13GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NỮ 11 20 Heures 43 Min.
14GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CT NAM15 20 Heures 56 Min.
15VONG CHUNG KET DAU THU MANH 2019 - LAN 2 1 Jours
16SUNDAYFUNDAY BLUEHORSE HAI DUONG CHESSCLUB - BẢNG TẬP SỰ 1 Jours 12 Heures
17Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 4 1 Jours 19 Heures
18SUNDAYFUNDAY BLUEHORSE HAI DUONG CHESSCLUB - BẢNG NÂNG CAO 1 Jours 20 Heures
19GIẢI GIAO LƯU CHESS FAMILY - OLYMPIA CHESS - BẢNG NÂNG CAO 3 Jours 7 Heures
20GIẢI GIAO LƯU CHESS FAMILY - OLYMPIACHESS - BẢNG CƠ BẢN 3 Jours 7 Heures
21GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 15 3 Jours 14 Heures
22GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 14 3 Jours 15 Heures
23GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 15 3 Jours 19 Heures
24WIMBLEDON LA CABAÑA 4 Jours 2 Heures
25Giải 6 4 Jours 19 Heures
26Wimbledon Ajedrez CIUDAD DEL CARMEN 2019 LIBRE 4 Jours 21 Heures
27Giải kiểm tra đội tuyển Open 5 Jours 20 Heures
28Giải kiểm tra đội tuyển U bé 5 Jours 20 Heures
29Giải 4 6 Jours 19 Heures
30GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 5 CỦA TT GIA ĐÌNH CỜ VUA - BẢNG MÃ 6 Jours 21 Heures
31GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 6 CỦA TT GIA ĐÌNH CỜ VUA - BẢNG TỐT 6 Jours 21 Heures
32GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 7 Jours 16 Heures
33Giải 08-06-2019 9 Jours 19 Heures
34GIẢI SUMMER CHESS FAMILY TUẦN 1 - BẢNG NÂNG CAO 10 Jours 14 Heures
35GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 15 TUỔI 10 Jours 14 Heures
36GIẢI SUMMER CHESS FAMILY TUẦN 1 - BẢNG CƠ BẢN 10 Jours 14 Heures
37GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 15 TUỔI 10 Jours 14 Heures
38GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 11 TUỔI 10 Jours 14 Heures
39GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 11 TUỔI 10 Jours 14 Heures
40GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 9 TUỔI 10 Jours 14 Heures
41GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 13 TUỔI 10 Jours 14 Heures
42GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 13 TUỔI 10 Jours 14 Heures
43GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 9 TUỔI 10 Jours 14 Heures
44GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 15 TUỔI 10 Jours 16 Heures
45GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 13 TUỔI 10 Jours 19 Heures
46GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 15 TUỔI 10 Jours 19 Heures
47GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 9 TUỔI 10 Jours 20 Heures
48GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 13 TUỔI 10 Jours 20 Heures
49GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 11 TUỔI 10 Jours 20 Heures
50GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 11 TUỔI 10 Jours 20 Heures