Selección de torneo

Ordenar por

Federación seleccionada: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TorneoÚltima actualización
1Giải Cờ vua Trung tâm Luyện Thi 3S mở rộng tháng 7 năm 2018 6 Horas 56 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NỮ U11 7 Horas 41 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NỮ U16 7 Horas 41 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NỮ 7 Horas 41 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NAM U11 7 Horas 42 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NAM U16 7 Horas 42 Min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM 7 Horas 43 Min.
82323 1 Días 8 Horas
9GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THAN MINH NĂM 2018 - BẢNG U27 4 Días 17 Horas
10GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THANH MINH NĂM 2018 - BẢNG U15 4 Días 17 Horas
11GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THANH MINH NĂM 2018 - BẢNG O27 4 Días 17 Horas
12GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THANH MINH NĂM 2018 - BẢNG U11 4 Días 17 Horas
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 17 7 Días 12 Horas
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 20 7 Días 12 Horas
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 06 7 Días 12 Horas
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 06 7 Días 12 Horas
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 13 7 Días 16 Horas
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 13 7 Días 16 Horas
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 20 7 Días 17 Horas
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 7 Días 17 Horas
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 7 Días 17 Horas
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 17 7 Días 17 Horas
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 17 7 Días 17 Horas
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 13 7 Días 17 Horas
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 7 Días 17 Horas
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 7 Días 17 Horas
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 15 7 Días 17 Horas
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 15 7 Días 18 Horas
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 09 7 Días 18 Horas
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 07 7 Días 18 Horas
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 09 7 Días 18 Horas
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 7 Días 18 Horas
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 09 7 Días 18 Horas
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 7 Días 18 Horas
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 07 7 Días 18 Horas
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 15 7 Días 18 Horas
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 13 7 Días 19 Horas
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 15 7 Días 19 Horas
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 09 7 Días 19 Horas
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 07 7 Días 19 Horas
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 06 7 Días 19 Horas
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 07 7 Días 19 Horas
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 06 7 Días 19 Horas
4412313 8 Días 8 Horas
45GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC NĂM 2018 - CỜ NHANH NỮ TUYỂN B2 8 Días 12 Horas
46GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC NĂM 2018 - CỜ NHANH NỮ TUYỂN KTVĐ 8 Días 12 Horas
47GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC NĂM 2018 - CỜ NHANH NỮ TUYỂN B1 8 Días 12 Horas
48GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC NĂM 2018 - CỜ NHANH NAM TUYỂN B1 8 Días 12 Horas
49GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC NĂM 2018 NAM TUYỂN B2 8 Días 12 Horas
50GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC NĂM 2018 - CỜ NHANH NAM TUYỂN KTVĐ 8 Días 12 Horas