Selección de torneo

Ordenar por

Federación seleccionada: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TorneoÚltima actualización
1Giải cờ nhanh Đội tuyển Cờ vua Hà nội 1 Horas 48 Min.
2LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng OPEN Nâng Cao 1 Horas 57 Min.
3GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 2 - 2018 2 Horas 46 Min.
4LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U8 - sinh 2010 4 Horas 41 Min.
5LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng OPEN Phong trào 4 Horas 59 Min.
6LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U9 - sinh 2009 5 Horas 1 Min.
7LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U13 - sinh 2005 5 Horas 1 Min.
8LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U13 - sinh 2005 5 Horas 2 Min.
9LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ - OPEN Nâng Cao 5 Horas 8 Min.
10LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U9 - sinh 2009 5 Horas 28 Min.
11LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U10 - sinh 2008 5 Horas 29 Min.
12LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U11 - sinh 2007 5 Horas 29 Min.
13LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U11 - sinh 2007 5 Horas 30 Min.
14LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ - OPEN Phong trào 5 Horas 37 Min.
15GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP. PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIII NĂM HỌC 2017-2018 - NAM THCS 5 Horas 45 Min.
16GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP. PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIII NĂM HỌC 2017-2018 - NU THCS 5 Horas 45 Min.
17GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP. PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIII NĂM HỌC 2017-2018 - NAM TIẺU HỌC 5 Horas 45 Min.
18GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP. PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIII NĂM HỌC 2017-2018 - NU TIEU HOC 5 Horas 45 Min.
19LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U8 - sinh 2010 6 Horas 6 Min.
20LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U7 - sinh 2011 6 Horas 14 Min.
21LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U6 - sinh 2012 6 Horas 14 Min.
22Đội tuyển trẻ CVHN - Giải số 1 năm 2018 1 Días 11 Horas
23GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 1-3 2 Días 4 Horas
24GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM LỚP 6-7 2 Días 4 Horas
25GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 4-5 2 Días 4 Horas
26GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ THPT 2 Días 4 Horas
27GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM THPT 2 Días 4 Horas
28GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 8-9 2 Días 4 Horas
29GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM LỚP 4-5 2 Días 4 Horas
30GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 6-7 2 Días 4 Horas
31GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM LỚP 1-3 2 Días 4 Horas
32GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM LỚP 8-9 2 Días 4 Horas
33GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM MẦM NON 2 Días 4 Horas
34GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM LỚP 5 2 Días 5 Horas
35GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM LỚP 2 2 Días 5 Horas
36GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM LỚP 3 2 Días 5 Horas
37GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ LỚP 1 2 Días 5 Horas
38GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM LỚP 4 2 Días 5 Horas
39GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM LỚP 1 2 Días 5 Horas
40GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ LỚP 3 2 Días 5 Horas
41GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ LỚP 2 2 Días 5 Horas
42GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ LỚP 4 2 Días 5 Horas
43GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ LỚP 5 2 Días 6 Horas
44GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ MẦM NON 2 Días 6 Horas
45GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NỮ LỚP 1-3 2 Días 9 Horas
46GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NỮ LỚP 8-9 2 Días 9 Horas
47GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NỮ LỚP THPT 2 Días 9 Horas
48GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NAM LỚP 4-5 2 Días 9 Horas
49GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NAM LỚP THPT 2 Días 9 Horas
50GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NAM LỚP 8-9 2 Días 9 Horas