Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U14 Nam 24 Minuutit
2GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U12 NAM 24 Minuutit
3GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U10 NAM 25 Minuutit
4GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U16-20 Nữ 26 Minuutit
5GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U14 Nữ 28 Minuutit
6GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U12 Nữ 31 Minuutit
7GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U12 Nữ 34 Minuutit
8GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U10 Nữ 39 Minuutit
9GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U16-20 NAM 43 Minuutit
10Nội bộ CLB Kiện tướng tương lai - tháng 2 8 h. 37 min.
11GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 14 CO CHỚP 9 h. 33 min.
12GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 12 CO CHỚP 9 h. 35 min.
13GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 10 CO CHỚP 9 h. 39 min.
14GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 08 CO CHỚP 9 h. 42 min.
15GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 08 CO CHỚP 9 h. 44 min.
16GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 06 CO CHỚP 9 h. 45 min.
17GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 06 CO CHỚP 9 h. 47 min.
18GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U08 OPEN 9 h. 49 min.
19GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 20 CO CHỚP 9 h. 49 min.
20GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 16 CO CHỚP 9 h. 50 min.
21GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 14 CO CHỚP 9 h. 51 min.
22GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 12 CO CHỚP 9 h. 54 min.
23GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 10 CO CHỚP 9 h. 55 min.
24Giải đấu tập số 1 11 h. 24 min.
25SUNDAY FUNDAY CHESS MỞ RỘNG - LẦN III 17.2.2019 - BẢNG TẬP SỰ 11 h. 58 min.
26SUNDAY FUNDAY CHESS MỞ RỘNG - LẦN III 17.2.2019 - BẢNG NÂNG CAO 11 h. 59 min.
27Đấu tập nội bộ KTTL Thịnh Liệt tháng 2 - giải số 1 12 h. 27 min.
28GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 08 CO NHANH 14 h. 16 min.
29GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019. NƯ 10 CO NHANH 14 h. 19 min.
30GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 14 CO NHANH 14 h. 20 min.
31GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 20 CO NHANH 14 h. 22 min.
32GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nam 16 CO NHANH 14 h. 26 min.
33GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 16 CO NHANH 14 h. 28 min.
34GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 20 CO NHANH 14 h. 29 min.
35GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 10 CO NHANH 14 h. 33 min.
36GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 12 CO NHANH 14 h. 34 min.
37GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 12 CO NHANH 14 h. 43 min.
38GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 14 CO NHANH 14 h. 56 min.
39GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ NHANH Nữ 16-20 15 h. 1 min.
40GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ NHANH Nữ 14 15 h. 10 min.
41GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ NHANH U14 OPEN 15 h. 10 min.
42GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ NHANH U08 OPEN 15 h. 11 min.
43GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ NHANH Nữ 10 15 h. 11 min.
44GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ NHANH U10 15 h. 18 min.
45GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ NHANH Nữ 12 15 h. 23 min.
46GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ NHANH UU16-U20 15 h. 27 min.
47GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ NHANH U12 15 h. 27 min.
48Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 2 năm 2019 15 h. 34 min.
49GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 06 CO NHANH 16 h. 39 min.
50Giải Cờ tướng huyện Bố Trạch - Xuân Kỷ Hợi 2019 17 h. 24 min.