Toernooiselectie

Sorteervolgorde op

Gekozen Federatie: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.ToernooiaanduidingLaatste wijziging
1GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 10 Dagen 12 Uren
2GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ LỚP T2-T4 SÁNG 40 Dagen 20 Uren
3GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 8 - BẢNG MÃ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA 42 Dagen 13 Uren
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 43 Dagen 12 Uren
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 44 Dagen 10 Uren
6GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CLB KỲ PHONG NĂM 2019 - CHẶNG KHỞI ĐỘNG 47 Dagen 15 Uren
7Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc 47 Dagen 15 Uren
8Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U11 Nam 47 Dagen 19 Uren
9Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U9 Nam 47 Dagen 19 Uren
10Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U7 Nam 47 Dagen 19 Uren
11Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U6 Nam 47 Dagen 19 Uren
12Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 48 Dagen 11 Uren
13Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 48 Dagen 11 Uren
14GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG OPEN 48 Dagen 17 Uren
15GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG U7 48 Dagen 17 Uren
16Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 8 năm 2019 49 Dagen 12 Uren
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 49 Dagen 16 Uren
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 49 Dagen 16 Uren
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 49 Dagen 16 Uren
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 49 Dagen 16 Uren
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 49 Dagen 16 Uren
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 49 Dagen 16 Uren
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 49 Dagen 16 Uren
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 49 Dagen 17 Uren
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 49 Dagen 17 Uren
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 49 Dagen 17 Uren
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 49 Dagen 17 Uren
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 49 Dagen 18 Uren
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 49 Dagen 18 Uren
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 49 Dagen 18 Uren
31NAM 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 49 Dagen 19 Uren
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 49 Dagen 19 Uren
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 49 Dagen 19 Uren
34NỮ 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 49 Dagen 19 Uren
35NỮ 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 49 Dagen 19 Uren
36NAM 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 49 Dagen 19 Uren
37NAM 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 49 Dagen 19 Uren
38NAM 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 49 Dagen 19 Uren
39NAM 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 49 Dagen 19 Uren
40Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nam 49 Dagen 19 Uren
41NỮ 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 49 Dagen 19 Uren
42NỮ 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 49 Dagen 19 Uren
43NỮ 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 49 Dagen 20 Uren
44GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 53 Dagen 11 Uren
45Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - Open 55 Dagen 12 Uren
46Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U7 Nam 55 Dagen 12 Uren
47Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nam 55 Dagen 12 Uren
48Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nữ 55 Dagen 12 Uren
49Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U5 - 6 55 Dagen 12 Uren
50Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nữ 55 Dagen 12 Uren