Toernooiselectie

Sorteervolgorde op

Gekozen Federatie: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.ToernooiaanduidingLaatste wijziging
1Giải Quân Đội Tháng 3-Open 1 Minuten
2Giải Quân Đội Tháng 3-U8-9 5 Minuten
3Giải Quân Đội Tháng 3-U7 11 Minuten
4Giải Quân Đội Tháng 3-U6 17 Minuten
5GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ - BẢNG A 58 Minuten
6GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 03. U10 59 Minuten
7GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 03. U8-9 59 Minuten
8GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 03. U7 1 Uren
9GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 03. U5-6 1 Uren
10Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 2 1 Uren 37 Min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TNG CHESSCLUB OPEN LẦN II NĂM 2019. U6 3 Uren 7 Min.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TNG CHESSCLUB OPEN LẦN II NĂM 2019. U8 3 Uren 14 Min.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TNG CHESSCLUB OPEN LẦN II NĂM 2019. U10 3 Uren 14 Min.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TNG CHESSCLUB OPEN LẦN II NĂM 2019. U14 3 Uren 14 Min.
15U7 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 4 Uren 43 Min.
16Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 3 năm 2019 7 Uren 32 Min.
17GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI MỞ RỘNG - BẢNG NAM 10 Uren 52 Min.
18GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI MỞ RỘNG - BẢNG NỮ 10 Uren 53 Min.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 10 Uren 58 Min.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ CHỚP - BẢNG NAM 10 Uren 59 Min.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NỮ 11 Uren 5 Min.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM 11 Uren 11 Min.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2019 BẢNG NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 12 Uren 25 Min.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2019 BẢNG NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 12 Uren 26 Min.
25U8 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 13 Uren 40 Min.
26Tập sự - SUNDAYFUNDAY CHESS 6 - 24.03.2019 1 Dagen 3 Uren
27U6 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 1 Dagen 3 Uren
28U11 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 1 Dagen 3 Uren
29U13 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 1 Dagen 3 Uren
30GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 14+15 1 Dagen 23 Uren
31GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 12+13 1 Dagen 23 Uren
32GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 10+11 1 Dagen 23 Uren
33GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 8+9 1 Dagen 23 Uren
34GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 7 1 Dagen 23 Uren
35GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 14+15 2 Dagen
36GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 12+13 2 Dagen
37GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 10+11 2 Dagen
38GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 8+9 2 Dagen
39GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 7 2 Dagen
40GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 12+13 2 Dagen
41GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 14+15 2 Dagen
42GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 12+13 2 Dagen
43GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 14+15 2 Dagen
44GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 7 2 Dagen
45GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 10+11 2 Dagen
46GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 8+9 2 Dagen
47GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 7 2 Dagen
48GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 10+11 2 Dagen
49GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 8+9 2 Dagen
50Nâng cao - SUNDAYFUNDAY CHESS 6 - 24.03.2019 2 Dagen 14 Uren