Toernooiselectie

Sorteervolgorde op

Gekozen Federatie: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.ToernooiaanduidingLaatste wijziging
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM 13 Uren 50 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NỮ U16 14 Uren 15 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NỮ 14 Uren 15 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NAM U16 14 Uren 56 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NỮ U11 15 Uren 22 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NAM U11 15 Uren 23 Min.
7Kỳ Đài Hồ Gươm lần thứ 66 20 Uren
8Giải Cờ vua Trung tâm Luyện Thi 3S mở rộng tháng 7 năm 2018 1 Dagen 13 Uren
9GIAI CO NHANH TRUONG TTTN 10-10. LUA TUOI 5-6-7 1 Dagen 15 Uren
10GIAI CO NHANH TRUONG TTTN 10-10. LUA TUOI 10 1 Dagen 15 Uren
11GIAI CO NHANH TRUONG TTTN 10-10. LUA TUOI 8-9 1 Dagen 15 Uren
122323 3 Dagen 10 Uren
13GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THAN MINH NĂM 2018 - BẢNG U27 6 Dagen 19 Uren
14GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THANH MINH NĂM 2018 - BẢNG U15 6 Dagen 19 Uren
15GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THANH MINH NĂM 2018 - BẢNG O27 6 Dagen 19 Uren
16GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THANH MINH NĂM 2018 - BẢNG U11 6 Dagen 19 Uren
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 17 9 Dagen 14 Uren
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 20 9 Dagen 14 Uren
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 06 9 Dagen 14 Uren
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 06 9 Dagen 14 Uren
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 13 9 Dagen 18 Uren
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 13 9 Dagen 18 Uren
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 20 9 Dagen 18 Uren
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 9 Dagen 19 Uren
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 9 Dagen 19 Uren
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 17 9 Dagen 19 Uren
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 17 9 Dagen 19 Uren
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 13 9 Dagen 19 Uren
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 9 Dagen 19 Uren
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 9 Dagen 19 Uren
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 15 9 Dagen 19 Uren
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 15 9 Dagen 19 Uren
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 09 9 Dagen 19 Uren
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 07 9 Dagen 20 Uren
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 09 9 Dagen 20 Uren
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 9 Dagen 20 Uren
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 09 9 Dagen 20 Uren
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 9 Dagen 20 Uren
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 07 9 Dagen 20 Uren
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 15 9 Dagen 20 Uren
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 13 9 Dagen 21 Uren
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 15 9 Dagen 21 Uren
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 09 9 Dagen 21 Uren
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 07 9 Dagen 21 Uren
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 06 9 Dagen 21 Uren
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 07 9 Dagen 21 Uren
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 06 9 Dagen 21 Uren
4812313 10 Dagen 10 Uren
49GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC NĂM 2018 - CỜ NHANH NỮ TUYỂN B2 10 Dagen 14 Uren
50GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC NĂM 2018 - CỜ NHANH NỮ TUYỂN KTVĐ 10 Dagen 14 Uren