Toernooiselectie

Sorteervolgorde op

Gekozen Federatie: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.ToernooiaanduidingLaatste wijziging
110th HDBank International Chess Tournament 2020 - Masters 2 Dagen 17 Uren
210th HDBank International Chess Tournament 2020 - Challengers 2 Dagen 17 Uren
3Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10 Nữ 3 Dagen 15 Uren
4Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn -U8 Nữ 3 Dagen 16 Uren
5Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U6 Nữ 3 Dagen 16 Uren
6Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10 Nam 3 Dagen 16 Uren
7Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12 Nam 3 Dagen 16 Uren
8Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12 Nữ 3 Dagen 16 Uren
9Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U20 Nam 3 Dagen 16 Uren
10Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14 Nam 3 Dagen 16 Uren
11Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U20 Nữ 3 Dagen 16 Uren
12Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14Nam 3 Dagen 16 Uren
13Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12Nam 3 Dagen 16 Uren
14Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U8 Nam 3 Dagen 16 Uren
15Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U6 Nam 3 Dagen 16 Uren
16Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U8 Nam 3 Dagen 16 Uren
17Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14 Nữ 3 Dagen 17 Uren
18Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10Nam 4 Dagen 18 Uren
19Giải cờ vua tất niên Kỷ Hợi CLB cờ vua Thái Nguyên 4 Dagen 18 Uren
20Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14 Nữ 4 Dagen 18 Uren
21Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10 Nữ 4 Dagen 18 Uren
22Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12 Nữ 4 Dagen 18 Uren
23Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U8 Nữ 4 Dagen 18 Uren
24Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán tháng 1 năm 2020 7 Dagen 20 Uren
25giải cờ vua Clb Thần Đồng Đà Nẵng bảng nâng cao lần 2 7 Dagen 22 Uren
26GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020 HUYỆN THỐNG NHẤT LỨA TUỔI 41 8 Dagen
27GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020 HUYỆN THỐNG NHẤT LỨA TUỔI 51 8 Dagen 2 Uren
28GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020 HUYỆN THỐNG NHẤT 8 Dagen 4 Uren
29Giải cờ vua đường đến vinh quang lần V - số 44 ngõ 25 Bùi Huy Bích CLB Kiện tướng tương lai 9 Dagen 15 Uren
30GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỚP 11, 12 10 Dagen 16 Uren
31GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 11, 12 10 Dagen 16 Uren
32Giải đấu Online chuyên đề Cấp tiến Trung Binh đối Bình Phong Mã 11 Dagen 1 Uren
33Giải cờ siêu chớp tổng kết cuối năm Đinh Hợi - ĐTQ3 - KTTL 11 Dagen 17 Uren
34GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 4, 5 11 Dagen 19 Uren
35HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U18 - 11 Dagen 19 Uren
36HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U15 - 11 Dagen 19 Uren
37HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U13 - 11 Dagen 19 Uren
38HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U11 - 11 Dagen 19 Uren
39HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U9 - 11 Dagen 19 Uren
40HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U7 - 11 Dagen 19 Uren
41HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U18 - 11 Dagen 19 Uren
42HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U15 - 11 Dagen 19 Uren
43HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U13 - 11 Dagen 19 Uren
44HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U11 - 11 Dagen 19 Uren
45HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U9 - 11 Dagen 19 Uren
46HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U7 - 11 Dagen 19 Uren
47GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 6, 7 11 Dagen 20 Uren
48GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 8, 9 11 Dagen 20 Uren
49GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 11, 12 11 Dagen 20 Uren
50GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 8, 9 11 Dagen 20 Uren