Toernooiselectie

Sorteervolgorde op

Gekozen Federatie: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.ToernooiaanduidingLaatste wijziging
1Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 5 sinh năm 2008 2 Uren 47 Min.
2Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 4 sinh năm 2009 2 Uren 48 Min.
3Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 3 nữ sinh năm 2010 2 Uren 49 Min.
4Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 3 sinh năm 2010 2 Uren 50 Min.
5Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 2 sinh năm 2011 2 Uren 51 Min.
6Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 1 nữ sinh năm 2012 2 Uren 52 Min.
7Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 1 sinh năm 2012 2 Uren 52 Min.
8Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Mẫu giáo sinh năm 2013 2 Uren 53 Min.
9Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm tự do phong trào 2 Uren 55 Min.
10Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Nâng cao Lớp 3 đến lớp 9 sinh năm 2012 2 Uren 56 Min.
11Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Nâng cao Lớp 1 và 2 sinh năm 2012 3 Uren
12Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 5 nữ sinh năm 2008 3 Uren 5 Min.
13Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 4 nữ sinh năm 2009 3 Uren 18 Min.
14Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 2 nữ sinh năm 2011 3 Uren 46 Min.
15ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 08 3 Uren 57 Min.
16U10 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 4 Uren 26 Min.
17U10 Chớp Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 4 Uren 28 Min.
18U6 Chớp Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 4 Uren 34 Min.
19ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 12 4 Uren 39 Min.
20ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 14 4 Uren 40 Min.
21ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 12-14 4 Uren 49 Min.
22Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Mẫu giáo nữ sinh năm 2013 4 Uren 50 Min.
23ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 12 4 Uren 50 Min.
24ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 16-20 4 Uren 51 Min.
25U8 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 4 Uren 58 Min.
26U12 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 4 Uren 58 Min.
27U14 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 4 Uren 58 Min.
28U6 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 5 Uren 8 Min.
29U8 Chớp Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 5 Uren 25 Min.
30U12 Chớp Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 5 Uren 26 Min.
31ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 10 5 Uren 27 Min.
32U10 Nhanh Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 5 Uren 33 Min.
33U8 Nhanh Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 5 Uren 34 Min.
34U12 Nhanh Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 5 Uren 34 Min.
35U6 Nhanh Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 5 Uren 38 Min.
36ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 08 5 Uren 46 Min.
37Open NhanhNâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 5 Uren 46 Min.
38Open Chớp Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 5 Uren 47 Min.
39ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 18-20 6 Uren 1 Min.
40ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 16 6 Uren 9 Min.
41ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 10 9 Uren 28 Min.
42GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 1 Dagen 3 Uren
43GIẢI CỜ VUA ARMYCHESS MỞ RỘNG LẦN 12 - DANH SÁCH TỔNG 1 Dagen 9 Uren
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TIÊU CHUẨN - "ROAD TO MASTER" LẦN THỨ I NĂM 2018 2 Dagen 14 Uren
45Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm U5 sinh năm 2013 4 Dagen 10 Uren
46GIẢI CỜ TƯỚNG CCB 2018 4 Dagen 16 Uren
47GIẢI CỜ VUA BÁCH KHOA HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN 3 5 Dagen 10 Uren
48GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN HOÀNG MAI NĂM 2018 - 2019 NỘI DUNG: CỜ TIEU CHUAN - Bảng Nữ lớp 6+7 5 Dagen 10 Uren
49GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN HOÀNG MAI NĂM 2018 - 2019 NỘI DUNG: CỜ TIEU CHUAN - Bảng Nam lớp 8+9 5 Dagen 10 Uren
50GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN HOÀNG MAI NĂM 2018 - 2019 NỘI DUNG: CỜ TIEU CHUAN - Bảng Nữ lớp 8+9 5 Dagen 10 Uren