Selezione torneo

Ordina per

Federazione selezionata: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.Nome torneoUltimo aggiornamento
1GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ LỚP T2-T4 SÁNG 5 Giorni 22 Ore
2GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 8 - BẢNG MÃ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA 7 Giorni 15 Ore
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 8 Giorni 14 Ore
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 9 Giorni 12 Ore
5GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CLB KỲ PHONG NĂM 2019 - CHẶNG KHỞI ĐỘNG 12 Giorni 17 Ore
6Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc 12 Giorni 17 Ore
7Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U11 Nam 12 Giorni 21 Ore
8Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U9 Nam 12 Giorni 21 Ore
9Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U7 Nam 12 Giorni 21 Ore
10Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U6 Nam 12 Giorni 21 Ore
11Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 13 Giorni 13 Ore
12Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 13 Giorni 13 Ore
13GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG OPEN 13 Giorni 19 Ore
14GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG U7 13 Giorni 19 Ore
15Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 8 năm 2019 14 Giorni 14 Ore
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 14 Giorni 18 Ore
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 14 Giorni 18 Ore
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 14 Giorni 18 Ore
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 14 Giorni 18 Ore
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 14 Giorni 18 Ore
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 14 Giorni 18 Ore
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 14 Giorni 19 Ore
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 14 Giorni 19 Ore
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 14 Giorni 19 Ore
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 14 Giorni 19 Ore
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 14 Giorni 19 Ore
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 14 Giorni 20 Ore
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 14 Giorni 20 Ore
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 14 Giorni 20 Ore
30NAM 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 14 Giorni 21 Ore
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 14 Giorni 21 Ore
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 14 Giorni 21 Ore
33NỮ 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 14 Giorni 21 Ore
34NỮ 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 14 Giorni 21 Ore
35NAM 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 14 Giorni 21 Ore
36NAM 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 14 Giorni 21 Ore
37NAM 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 14 Giorni 21 Ore
38NAM 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 14 Giorni 21 Ore
39Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nam 14 Giorni 21 Ore
40NỮ 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 14 Giorni 21 Ore
41NỮ 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 14 Giorni 22 Ore
42NỮ 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 14 Giorni 22 Ore
43GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 18 Giorni 13 Ore
44GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 18 Giorni 20 Ore
45Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - Open 20 Giorni 14 Ore
46Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U7 Nam 20 Giorni 14 Ore
47Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nam 20 Giorni 14 Ore
48Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nữ 20 Giorni 14 Ore
49Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U5 - 6 20 Giorni 14 Ore
50Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nữ 20 Giorni 14 Ore