Selezione torneo

Ordina per

Federazione selezionata: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.Nome torneoUltimo aggiornamento
1TSA - LiChess - Invitational 1 - TSA Swiss tournaments - 31/5/2020 42 Minuti
2Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 5 năm 2020 53 Minuti
3Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ 50 Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Ore 26 Min.
4Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ ĐT Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Ore 26 Min.
5Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam 50 Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Ore 30 Min.
6Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam Đội tuyển Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Ore 31 Min.
7Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ U7 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Ore 43 Min.
8Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam U7 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Ore 43 Min.
9Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ U9 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Ore 44 Min.
10Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam U9 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Ore 44 Min.
11Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ U13 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Ore 44 Min.
12Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam U13 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Ore 44 Min.
13Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ Đội tuyển Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Ore 45 Min.
14Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam Đội tuyển Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 1 Ore 45 Min.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2020 TỔNG HỢP DANH SÁCH THAM DỰ 3 Ore 14 Min.
16Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang lần 6 4 Ore 24 Min.
17SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG TẬP SỰ 5 Ore 52 Min.
18SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG NÂNG CAO 5 Ore 53 Min.
19Giải tập huấn học viên khóa 1 14 Ore 10 Min.
20Đội tuyển trẻ CVHN 2020 - Giải đấu tập số 2 16 Ore 38 Min.
21SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG NHẬP MÔN 20 Ore 13 Min.
22Asian Girls Under 20 Online Ch 2020 - Zone 3.3 Qualification 22 Ore 23 Min.
23Asian Junior Online Ch 2020 - Zone 3.3 Qualification 22 Ore 29 Min.
24Asian Junior and Girls Online Ch 2020 - Zone 3.3 Qualification 3 Giorni 22 Ore
25Đội tuyển trẻ CVHN 2020 - Giải đấu tập số 1 5 Giorni 15 Ore
26Giải Trường Cờ Bảng Cơ Bản 12 Giorni 19 Ore
27Giải Trường Cờ Bảng Nâng Cao 12 Giorni 19 Ore
28Giải cờ úp Nghệ An mở rộng 2020 13 Giorni 1 Ore
29Giai nội bộ câu lạc bộ thần đông Đà Nẵng bảng nâng cao 1 19 Giorni 19 Ore
30GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 4, 5 135 Giorni 21 Ore
31HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U18 - 135 Giorni 21 Ore
32HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U15 - 135 Giorni 21 Ore
33HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U13 - 135 Giorni 21 Ore
34HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U11 - 135 Giorni 21 Ore
35HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U9 - 135 Giorni 21 Ore
36HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U7 - 135 Giorni 21 Ore
37HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U18 - 135 Giorni 21 Ore
38HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U15 - 135 Giorni 21 Ore
39HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U13 - 135 Giorni 21 Ore
40HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U11 - 135 Giorni 21 Ore
41HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U9 - 135 Giorni 21 Ore
42HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U7 - 135 Giorni 21 Ore
43GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 6, 7 135 Giorni 21 Ore
44GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 8, 9 135 Giorni 21 Ore
45GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 11, 12 135 Giorni 21 Ore
46GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 8, 9 135 Giorni 21 Ore
47GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 6, 7 135 Giorni 21 Ore
48GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 1,2,3 135 Giorni 22 Ore
49GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 1,2,3 135 Giorni 22 Ore
50GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 4, 5 135 Giorni 22 Ore