Selezione torneo

Ordina per

Federazione selezionata: Thailand (THA)

Flag THA
Nr.Nome torneoUltimo aggiornamento
1The 3rd Annual Concordian International School 2019 U10 5 Minuti
2The 3rd Annual Concordian International School 2019 U12 & U14 15 Minuti
3The 3rd Annual Concordian International School 2019 U8 1 Ore 2 Min.
4หมากรุกไทยศึกชิงแชมป์เมืองสองแคว 2562 รุ่นประชาชนทั่วไป 4 Ore 35 Min.
5หมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย รอบคัดเลือก กลุ่มที่2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 3 Giorni
6หมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย รอบคัดเลือก กลุ่มที่2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 3 Giorni
7หมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย รอบคัดเลือก กลุ่มที่2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 3 Giorni
8หมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย รอบคัดเลือก กลุ่มที่2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 4 Giorni 9 Ore
9หมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย รอบคัดเลือก กลุ่มที่2 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 4 Giorni 10 Ore
10การแข่งขันหมากรุกไทย งานประเพณีแห่พญายมสงกรานต์ บางพระ 2562 ประเภทถ้วย ก (ประชาชนทั่วไป) 5 Giorni 23 Ore
11การแข่งขันหมากรุกไทย งานประเพณีแห่พญายมสงกรานต์ บางพระ 2562 ประเภทถ้วย ก (ประชาชนทั่วไป) 8 Giorni 8 Ore
1219th Bangkok Chess Club Open 2019 12 Giorni 8 Ore
1319th Bangkok Chess Club Challenger 2019 12 Giorni 8 Ore
1419th Bangkok Chess Club Open Blitz Final 14 Giorni 21 Ore
1519th Bangkok Chess Club Challenger 2019 21 Giorni 10 Ore
1619th Bangkok Chess Club Open 2019 21 Giorni 19 Ore
17Chiang Mai Open Chess Championships 2019 - U 16 22 Giorni 4 Ore
18Chiang Mai Open Chess Championships 2019- U 12 22 Giorni 4 Ore
19Chiang Mai Open Chess Championships 2019 - U 14 22 Giorni 4 Ore
20Chiang Mai Open Chess Championships 2019 - Open 22 Giorni 4 Ore
21Chiang Mai Open Chess Championships 2019 - U 18 25 Giorni 4 Ore
22Chiang Mai Open Chess Championships 2019 - U10 25 Giorni 4 Ore
23Chiang Mai Open Chess Championships 2019- U 8 25 Giorni 4 Ore
24SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Blitz) 31 Giorni 7 Ore
25SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) 31 Giorni 7 Ore
26SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Rapid) 32 Giorni 6 Ore
27SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Rapid) 32 Giorni 6 Ore
28การคัดเลือกนักกีฬาหมากรุกอาเซียน ( Asean Chess) รอบรองสุดท้าย 39 Giorni
29SISB & 101 Chess Academy Under 9 39 Giorni 1 Ore
30SISB & 101 Chess Academy Under 12 39 Giorni 1 Ore
31SISB & 101 Chess Academy Under 14 39 Giorni 1 Ore
32SISB & 101 Chess Academy Blitz Under 14 39 Giorni 1 Ore
33SISB & 101 Chess Academy Under 6 40 Giorni 9 Ore
34SISB & 101 Chess Academy Under 7 40 Giorni 9 Ore
35SISB & 101 Chess Academy Under 8 40 Giorni 9 Ore
36SISB & 101 Chess Academy Under 10 40 Giorni 9 Ore
37SISB & 101 Chess Academy Under 16 40 Giorni 9 Ore
38SISB & 101 Chess Academy Blitz Under 10 40 Giorni 9 Ore
39SISB & 101 Chess Academy Open 40 Giorni 9 Ore
40SISB & 101 Chess Academy Blitz Open 40 Giorni 11 Ore
41การคัดเลือกนักกีฬาหมากรุกอาเซียน ( Asean Chess) รอบสอง 8 เหลือ 4 41 Giorni 4 Ore
425th ANGLO Inter-Campus Chess Tournament (11 and above) 41 Giorni 8 Ore
435th ANGLO Inter-Campus Chess Tournament (U11) 41 Giorni 8 Ore
445th ANGLO Inter-Campus Chess Tournament (U9) 41 Giorni 8 Ore
455th ANGLO Inter-Campus Chess Tournament (U7) 41 Giorni 8 Ore
46การคัดเลือกนักกีฬาหมากรุกอาเซียน ( Asean Chess) รอบแรก 4 เหลือ 2 42 Giorni 7 Ore
47การคัดเลือกนักกีฬาหมากรุกอาเซียน ( Asean Chess) รอบสอง 8 เหลือ 4 42 Giorni 8 Ore
48SEA Games Blitz Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, CM, Ladies 43 Giorni 3 Ore
49SEA Games Blitz Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, CM, Man 43 Giorni 3 Ore
50SEA Games Rapid Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, CM, Men 43 Giorni 3 Ore