Odabir turnira

Razvrstaj prema

Odaberi savez: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Br.TurnirZadnja izmjena
1Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 10 năm 2019 5 Sati 5 Min.
24th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMAN 5 Sati 20 Min.
34th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - MAN 5 Sati 21 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng Nâng cao 6 Sati 6 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng Phong trào 6 Sati 15 Min.
6The 4th HANOI OPEN FIDE RATING CHESS TOURNAMENT 2019 6 Sati 40 Min.
7Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng U11 7 Sati 7 Min.
8Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng U07 7 Sati 8 Min.
9Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng U13 7 Sati 16 Min.
10Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng U09 7 Sati 17 Min.
11Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng OPEN 7 Sati 18 Min.
12Giải đấu tập cờ nhanh lớp ĐTQ3 ngày 23 tháng 10 năm 2019 7 Sati 27 Min.
13GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 71 TUỔI 10 Sati 30 Min.
14GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 61-70 TUỔI 10 Sati 31 Min.
15GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 51-60 TUỔI 10 Sati 31 Min.
16GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 40-50 TUỔI 10 Sati 31 Min.
17GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NỮ 61-70 TUỔI 12 Sati 40 Min.
18GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NỮ 51-60 TUỔI 12 Sati 41 Min.
19GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NỮ 40-50 TUỔI 12 Sati 41 Min.
20Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng Sinh viên nam 1 Dani 4 Sati
21Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ TƯỚNG bảng Sinh viên 1 Dani 4 Sati
22GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 1 Dani 16 Sati
23GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 61-70 TUỔI 1 Dani 17 Sati
24Royal Rated Chess 5 - 2019 1 Dani 19 Sati
25GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 61-70 TUỔI 2 Dani 4 Sati
26U12NamNỮ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 2 Dani 10 Sati
27U10_NỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 2 Dani 10 Sati
28GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 51-60 TUỔI 2 Dani 11 Sati
29GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 71 TUỔI 2 Dani 12 Sati
30GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 40-50 TUỔI 2 Dani 12 Sati
31Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ TƯỚNG bảng Cán bộ 2 Dani 12 Sati
32GIẢI CHIẾN BINH TẬP SỰ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA - BẢNG A (U6) 2 Dani 18 Sati
33GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U09 3 Dani 9 Sati
34GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U13 3 Dani 9 Sati
35GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID OPEN 3 Dani 9 Sati
36GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U07 3 Dani 9 Sati
37GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U06 3 Dani 9 Sati
38GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U11 3 Dani 9 Sati
39GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID PARENT 3 Dani 10 Sati
40GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 BLITZ U11 3 Dani 11 Sati
41OPEN_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 3 Dani 11 Sati
42U12_NỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 3 Dani 11 Sati
43U6_NamNữ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 3 Dani 12 Sati
44U17_NamNỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 3 Dani 12 Sati
45U8_Nam_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 3 Dani 12 Sati
46U10_Nam_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 3 Dani 12 Sati
47U10_NỮ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 3 Dani 12 Sati
48U14_NamNỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 3 Dani 12 Sati
49U8_Nam_Bảng học sinh_BG Open 2019 3 Dani 12 Sati
50U12_Nam_Bảng học sinh_BG Open 2019 3 Dani 12 Sati