Odabir turnira

Razvrstaj prema

Odaberi savez: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Br.TurnirZadnja izmjena
1GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U20 8 Sati 4 Min.
2GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U10 8 Sati 5 Min.
3GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U9 8 Sati 7 Min.
4GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U8 8 Sati 10 Min.
5GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U7 8 Sati 14 Min.
6GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U6 8 Sati 16 Min.
7CỜ TƯỚNG DINH ÔNG 2018 NAM 1 Dani 5 Sati
8GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U8 1 Dani 8 Sati
9Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 4 2 Dani 1 Sati
10Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 3 2 Dani 1 Sati
11Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 2 2 Dani 1 Sati
12Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 5 2 Dani 1 Sati
13Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 1 2 Dani 1 Sati
14GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 2 Dani 3 Sati
15CỜ TƯỚNG DINH ÔNG 2018 NAM 2 Dani 5 Sati
16Cờ vua 2018 2 Dani 8 Sati
17Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 8+9 2 Dani 18 Sati
18Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 6+7 2 Dani 18 Sati
19Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 4+5 2 Dani 18 Sati
20Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 2+3 2 Dani 18 Sati
21Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 1 2 Dani 18 Sati
22GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U11 - U14 3 Dani 3 Sati
23GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U10 3 Dani 3 Sati
24GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U9 3 Dani 3 Sati
25GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U7 3 Dani 3 Sati
26GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U6 3 Dani 3 Sati
27GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U5 3 Dani 3 Sati
28Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 4+5 3 Dani 4 Sati
29GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 4-5 3 Dani 22 Sati
30GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM THPT 4 Dani
31GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 1-3 4 Dani
32GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 6-7 4 Dani
33GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 1-3 4 Dani
34GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 6-7 4 Dani
35GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 4-5 4 Dani
36GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 8-9 4 Dani
37GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 8-9 4 Dani 2 Sati
38GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ THPT 4 Dani 2 Sati
39Cúp Tăng Nguyên Giai - Chuanlican 2018 4 Dani 4 Sati
40GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ LỚP 8-9 4 Dani 6 Sati
41GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 6-7 4 Dani 6 Sati
42GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THPT 4 Dani 6 Sati
43GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THPT 4 Dani 6 Sati
44GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 4-5 4 Dani 6 Sati
45GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 1-3 4 Dani 6 Sati
46GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ LỚP 6-7 4 Dani 6 Sati
47GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 8-9 4 Dani 6 Sati
48GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ LỚP 4-5 4 Dani 6 Sati
49GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ LỚP 1-3 4 Dani 6 Sati
50Giải Cờ Vua Trường tiểu học Quan Hoa năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 5 5 Dani 4 Sati