Odabir turnira

Razvrstaj prema

Odaberi savez: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Br.TurnirZadnja izmjena
1ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U13 7 Sati 50 Min.
2ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 OPEN 8 Sati 22 Min.
3ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U06 10 Sati 19 Min.
4ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U15 11 Sati 21 Min.
5ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U11 11 Sati 21 Min.
6ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U09 11 Sati 21 Min.
7ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U07 11 Sati 21 Min.
8ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U05 11 Sati 23 Min.
9GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID OPEN 13 Sati 37 Min.
10GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U11 13 Sati 37 Min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TIÊU CHUẨN - "ROAD TO MASTER" LẦN THỨ I NĂM 2018 13 Sati 42 Min.
12GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U13 13 Sati 42 Min.
13GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U09 13 Sati 56 Min.
14GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U07 14 Sati 4 Min.
15HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 8-9 16 Sati 24 Min.
16HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 4-5 16 Sati 25 Min.
17HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 6-7 16 Sati 36 Min.
18HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 6-7 16 Sati 37 Min.
19HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 4-5 16 Sati 38 Min.
20HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 2-3 17 Sati
21Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức năm học 2018-2019 Khối lớp 4 và lớp 5 19 Sati 34 Min.
22Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức năm học 2018-2019 Khối lớp 3 19 Sati 35 Min.
23Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức năm học 2018-2019 Khối lớp 2 19 Sati 47 Min.
24Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức năm học 2018-2019 Khối lớp 1 19 Sati 48 Min.
25GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ OPEN 20 Sati
26GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U11 20 Sati 3 Min.
27GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U07 20 Sati 4 Min.
28GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U13 20 Sati 5 Min.
29GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U09 20 Sati 6 Min.
30HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 8-9 (05 Ván) 20 Sati 55 Min.
31HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 2-3 (05 Ván) 21 Sati 31 Min.
32HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 1 (05 Ván) 21 Sati 33 Min.
33HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 1 (05 Ván) 21 Sati 38 Min.
34ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 PARENT 1 Dani 18 Sati
35Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 1 năm 2019 2 Dani 9 Sati
36GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U07 2 Dani 10 Sati
37GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 2 Dani 11 Sati
38GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 2 Dani 12 Sati
39GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 2 Dani 12 Sati
40GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 2 Dani 12 Sati
41GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 2 Dani 12 Sati
42GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 2 Dani 12 Sati
43GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 2 Dani 13 Sati
44GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 2 Dani 13 Sati
45GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 2 Dani 13 Sati
46GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 13 2 Dani 16 Sati
47GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 13 2 Dani 16 Sati
48GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 15 2 Dani 16 Sati
49GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 11 2 Dani 16 Sati
50GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 9 2 Dani 16 Sati