Odabir turnira

Razvrstaj prema

Odaberi savez: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Br.TurnirZadnja izmjena
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 25 Dani
2GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 36 Dani 18 Sati
3GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ LỚP T2-T4 SÁNG 67 Dani 2 Sati
4GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 8 - BẢNG MÃ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA 68 Dani 19 Sati
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 69 Dani 18 Sati
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 70 Dani 16 Sati
7GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CLB KỲ PHONG NĂM 2019 - CHẶNG KHỞI ĐỘNG 73 Dani 21 Sati
8Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc 73 Dani 21 Sati
9Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U11 Nam 74 Dani 2 Sati
10Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U9 Nam 74 Dani 2 Sati
11Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U7 Nam 74 Dani 2 Sati
12Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U6 Nam 74 Dani 2 Sati
13Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 74 Dani 17 Sati
14Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 74 Dani 18 Sati
15GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG OPEN 74 Dani 23 Sati
16GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG U7 74 Dani 23 Sati
17Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 8 năm 2019 75 Dani 18 Sati
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 75 Dani 22 Sati
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 75 Dani 22 Sati
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 75 Dani 22 Sati
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 75 Dani 23 Sati
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 75 Dani 23 Sati
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 75 Dani 23 Sati
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 75 Dani 23 Sati
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 75 Dani 23 Sati
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 75 Dani 23 Sati
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 75 Dani 23 Sati
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 75 Dani 23 Sati
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 76 Dani
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 76 Dani
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 76 Dani
32NAM 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 76 Dani 1 Sati
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 76 Dani 1 Sati
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 76 Dani 1 Sati
35NỮ 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 76 Dani 1 Sati
36NỮ 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 76 Dani 1 Sati
37NAM 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 76 Dani 1 Sati
38NAM 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 76 Dani 1 Sati
39NAM 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 76 Dani 1 Sati
40NAM 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 76 Dani 2 Sati
41Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nam 76 Dani 2 Sati
42NỮ 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 76 Dani 2 Sati
43NỮ 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 76 Dani 2 Sati
44NỮ 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 76 Dani 2 Sati
45GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 79 Dani 17 Sati
46Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - Open 81 Dani 18 Sati
47Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U7 Nam 81 Dani 18 Sati
48Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nam 81 Dani 18 Sati
49Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nữ 81 Dani 18 Sati
50Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U5 - 6 81 Dani 18 Sati