Odabir turnira

Razvrstaj prema

Odaberi savez: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Br.TurnirZadnja izmjena
1Bảng U11 + Open 1 Sati 34 Min.
2Bảng U9 1 Sati 34 Min.
3Bảng U7 1 Sati 34 Min.
4Hội thao mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 - CỜ VUA NAM 6 Sati 11 Min.
5GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 45 8 Sati 5 Min.
6GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 6 & 7 8 Sati 6 Min.
7GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 45 8 Sati 6 Min.
8GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 10-12 8 Sati 7 Min.
9GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 8-9 8 Sati 7 Min.
10GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 18 ( Lớp 11&12) 8 Sati 35 Min.
11GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 89 8 Sati 37 Min.
12GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 10-12 8 Sati 43 Min.
13GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 6 & 7 8 Sati 46 Min.
14GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 18 ( Lớp 11&12) 8 Sati 47 Min.
15GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 16 ( Lớp 10) 8 Sati 51 Min.
16GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 14-15 ( Lớp 8 đến 9) 8 Sati 56 Min.
17GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 16 ( Lớp 10) 9 Sati 3 Min.
18GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 12-13 ( Lớp 6 đến 7) 9 Sati 9 Min.
19GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 12-13 ( Lớp 6 đến 7) 9 Sati 20 Min.
20GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 2-3 9 Sati 23 Min.
21GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 14-15 ( Lớp 8 đến 9) 9 Sati 26 Min.
22GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 10-11 ( Lớp 4 đến 5) 9 Sati 28 Min.
23GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 2-3 9 Sati 50 Min.
24GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 9 ( Lớp 1 đến 3) 9 Sati 57 Min.
25GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 9 ( Lớp 1 đến 3) 9 Sati 58 Min.
26GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 10-11 ( Lớp 4 đến 5) 10 Sati
27Hội thao mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 - CỜ VUA NỮ 13 Sati 6 Min.
28Hội thao mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 - CỜ TƯỚNG NAM 13 Sati 42 Min.
29GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U18 NỮ 15 Sati 9 Min.
30GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U18 NAM 15 Sati 10 Min.
31GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U15 NỮ 15 Sati 10 Min.
32GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U15 NAM 15 Sati 12 Min.
33GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U13 Nữ 15 Sati 12 Min.
34GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U13 NAM 15 Sati 12 Min.
35GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U11 Nữ 15 Sati 13 Min.
36GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ CHỚP - U6 NAM 15 Sati 16 Min.
37GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ CHỚP - U7 NAM 15 Sati 16 Min.
38GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ CHỚP - U9 NAM 15 Sati 16 Min.
39GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ CHỚP - U15 NAM 15 Sati 17 Min.
40GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ CHỚP - U13 NAM 15 Sati 18 Min.
41GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ CHỚP - U11 NAM 15 Sati 19 Min.
42GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2020 - CỜ NHANH - U9 NỮ 15 Sati 31 Min.
43GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2020 - CỜ NHANH - U7 NỮ 15 Sati 31 Min.
44GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2020 - CỜ NHANH - U6 NỮ 15 Sati 33 Min.
45GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2020 - CỜ NHANH - U11 Nam 15 Sati 38 Min.
46GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2020 - CỜ NHANH - U9 NAM 15 Sati 39 Min.
47GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2020 - CỜ NHANH - U7 NAM 15 Sati 40 Min.
48GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2020 - CỜ NHANH - U6 NAM 15 Sati 41 Min.
49GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 17-18 ( Lớp 11&12) 1 Dani 8 Sati
50GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 16 ( Lớp 10) 1 Dani 8 Sati
Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2021 Heinz Herzog, CMS-Version 25.08.2020 09:21
PixFuture exclusive partner, Legal details/Terms of use