Odabir turnira

Razvrstaj prema

Odaberi savez: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Br.TurnirZadnja izmjena
1GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 2 - 2018 28 Minute
2LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U11 - sinh 2007 3 Sati 39 Min.
3LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U6 - sinh 2012 3 Sati 40 Min.
4LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U6 - sinh 2012 3 Sati 41 Min.
5LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U8 - sinh 2010 3 Sati 43 Min.
6LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U8 - sinh 2010 3 Sati 43 Min.
7LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U7 - sinh 2011 3 Sati 47 Min.
8LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U7 - sinh 2011 3 Sati 47 Min.
9LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam - OPEN Phong trào 3 Sati 51 Min.
10LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam - OPEN Nâng Cao 3 Sati 53 Min.
11LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U11 - sinh 2007 3 Sati 55 Min.
12LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U13 - sinh 2005 3 Sati 56 Min.
13LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U10 - sinh 2008 3 Sati 56 Min.
14LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U10 - sinh 2008 3 Sati 57 Min.
15LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U9 - sinh 2009 4 Sati
16LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U13 - sinh 2005 4 Sati 9 Min.
17Giải Vietchess Văn Quán mở rộng 2018 5 Sati 11 Min.
18LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U9 - sinh 2009 9 Sati 32 Min.
19GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP. PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIII NĂM HỌC 2017-2018 - NỮ THCS 10 Sati 15 Min.
208th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters 10 Sati 15 Min.
21LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ - OPEN Phong trào 10 Sati 19 Min.
22LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ - OPEN Nâng Cao 10 Sati 21 Min.
23GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP. PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIII NĂM HỌC 2017-2018 - NAM THCS 10 Sati 28 Min.
24GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP. PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIII NĂM HỌC 2017-2018 - NỮ TIỂU HỌC 10 Sati 59 Min.
25GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP. PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIII NĂM HỌC 2017-2018 - NAM TIẺU HỌC 11 Sati 35 Min.
26Giải cờ nhanh Đội tuyển Cờ vua Hà nội 2 Dani 7 Sati
27Đội tuyển trẻ CVHN - Giải số 1 năm 2018 3 Dani 17 Sati
28GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 1-3 4 Dani 10 Sati
29GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM LỚP 6-7 4 Dani 10 Sati
30GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 4-5 4 Dani 10 Sati
31GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ THPT 4 Dani 10 Sati
32GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM THPT 4 Dani 10 Sati
33GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 8-9 4 Dani 10 Sati
34GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM LỚP 4-5 4 Dani 10 Sati
35GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 6-7 4 Dani 10 Sati
36GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM LỚP 1-3 4 Dani 10 Sati
37GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM LỚP 8-9 4 Dani 10 Sati
38GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM MẦM NON 4 Dani 10 Sati
39GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM LỚP 5 4 Dani 10 Sati
40GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM LỚP 2 4 Dani 11 Sati
41GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM LỚP 3 4 Dani 11 Sati
42GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ LỚP 1 4 Dani 11 Sati
43GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM LỚP 4 4 Dani 11 Sati
44GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM LỚP 1 4 Dani 11 Sati
45GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ LỚP 3 4 Dani 11 Sati
46GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ LỚP 2 4 Dani 11 Sati
47GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ LỚP 4 4 Dani 11 Sati
48GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ LỚP 5 4 Dani 12 Sati
49GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ MẦM NON 4 Dani 12 Sati
50GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NỮ LỚP 1-3 4 Dani 15 Sati