Odabir turnira

Razvrstaj prema

Odaberi savez: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Br.TurnirZadnja izmjena
1GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U13 1 Minute
2Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức năm học 2018-2019 Khối lớp 4 và lớp 5 2 Minute
3GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U09 3 Minute
4GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U07 3 Minute
5GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U11 3 Minute
6Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức năm học 2018-2019 Khối lớp 3 6 Minute
7Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức năm học 2018-2019 Khối lớp 2 7 Minute
8GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID OPEN 17 Minute
9GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U11 18 Minute
10HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 8-9 (05 Ván) 20 Minute
11HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 6-7 23 Minute
12Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức năm học 2018-2019 Khối lớp 1 29 Minute
13GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U09 31 Minute
14GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U07 33 Minute
15HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 4-5 37 Minute
16HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 4-5 39 Minute
17HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 8-9 40 Minute
18GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ OPEN 41 Minute
19GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U13 43 Minute
20ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U13 48 Minute
21HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 2-3 50 Minute
22HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 6-7 55 Minute
23HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 2-3 (05 Ván) 56 Minute
24HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 1 (05 Ván) 58 Minute
25HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 1 (05 Ván) 1 Sati 3 Min.
26ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U15 13 Sati 54 Min.
27ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U09 14 Sati 21 Min.
28ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 OPEN 14 Sati 41 Min.
29ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 PARENT 22 Sati 10 Min.
30ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U11 22 Sati 11 Min.
31ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U07 22 Sati 12 Min.
32ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U06 22 Sati 12 Min.
33ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U05 22 Sati 12 Min.
34Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 1 năm 2019 1 Dani 13 Sati
35GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U07 1 Dani 13 Sati
36GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Dani 15 Sati
37GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Dani 15 Sati
38GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Dani 15 Sati
39GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Dani 15 Sati
40GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Dani 16 Sati
41GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Dani 16 Sati
42GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Dani 16 Sati
43GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Dani 16 Sati
44GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 1 Dani 17 Sati
45GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 13 1 Dani 19 Sati
46GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 13 1 Dani 20 Sati
47GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 15 1 Dani 20 Sati
48GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 11 1 Dani 20 Sati
49GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 9 1 Dani 20 Sati
50GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 11 1 Dani 20 Sati