Odabir turnira

Razvrstaj prema

Odaberi savez: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Br.TurnirZadnja izmjena
1giai 1 1 Dani 4 Sati
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT COVID 1 Dani 23 Sati
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID 1 Dani 23 Sati
4THANH LÃNG PHONG TRÀO 2020 2 Dani 9 Sati
5GIẢI CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 3 Dani 7 Sati
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 6 Dani 1 Sati
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 6 Dani 1 Sati
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 6 Dani 1 Sati
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 6 Dani 1 Sati
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 6 Dani 1 Sati
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 6 Dani 1 Sati
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 13 6 Dani 1 Sati
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 6 Dani 1 Sati
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 6 Dani 1 Sati
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 6 Dani 2 Sati
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 11 6 Dani 2 Sati
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 6 Dani 2 Sati
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 9 6 Dani 2 Sati
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 9 6 Dani 2 Sati
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 6 Dani 2 Sati
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 7 6 Dani 2 Sati
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 6 6 Dani 2 Sati
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 6 Dani 2 Sati
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 11 6 Dani 2 Sati
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 20 6 Dani 2 Sati
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 15 6 Dani 2 Sati
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 15 6 Dani 2 Sati
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 6 Dani 3 Sati
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 17 6 Dani 3 Sati
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 17 6 Dani 3 Sati
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 6 Dani 3 Sati
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 7 6 Dani 3 Sati
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 6 Dani 3 Sati
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 13 6 Dani 3 Sati
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 6 Dani 4 Sati
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 20 6 Dani 4 Sati
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 6 6 Dani 4 Sati
38thang 7 thanh lang 8 Dani
39Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong 2020 - chặng khởi động 8 Dani 1 Sati
40Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong 2020 - chặng tăng tốc 8 Dani 1 Sati
4123.7 8 Dani 4 Sati
42Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 7 năm 2020 9 Dani 3 Sati
43NU 11 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 9 Dani 5 Sati
44NU 09 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 9 Dani 5 Sati
45NAM 13-15 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 9 Dani 5 Sati
46NAM 11 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 9 Dani 5 Sati
47NAM 09 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 9 Dani 5 Sati
48NAM 07 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 9 Dani 5 Sati
49NAM 06 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 9 Dani 5 Sati
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2020 TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THAM DỰ 9 Dani 10 Sati
Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2020 Heinz Herzog, CMS-Version 24.05.2020 09:15
PixFuture exclusive partner, Legal details/Terms of use,