Odabir turnira

Razvrstaj prema

Odaberi savez: Thailand (THA)

Flag THA
Br.TurnirZadnja izmjena
1หมากรุกไทยศึกชิงแชมป์เมืองสองแคว 2562 รุ่นประชาชนทั่วไป 2 Sati 35 Min.
2หมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย รอบคัดเลือก กลุ่มที่2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 2 Sati 58 Min.
3หมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย รอบคัดเลือก กลุ่มที่2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 8 Sati 55 Min.
4หมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย รอบคัดเลือก กลุ่มที่2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 9 Sati 1 Min.
5หมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย รอบคัดเลือก กลุ่มที่2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 9 Sati 35 Min.
6หมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย รอบคัดเลือก กลุ่มที่2 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 9 Sati 40 Min.
7การแข่งขันหมากรุกไทย งานประเพณีแห่พญายมสงกรานต์ บางพระ 2562 ประเภทถ้วย ก (ประชาชนทั่วไป) 1 Dani 22 Sati
8การแข่งขันหมากรุกไทย งานประเพณีแห่พญายมสงกรานต์ บางพระ 2562 ประเภทถ้วย ก (ประชาชนทั่วไป) 4 Dani 8 Sati
919th Bangkok Chess Club Open 2019 8 Dani 7 Sati
1019th Bangkok Chess Club Challenger 2019 8 Dani 8 Sati
1119th Bangkok Chess Club Open Blitz Final 10 Dani 21 Sati
1219th Bangkok Chess Club Challenger 2019 17 Dani 10 Sati
1319th Bangkok Chess Club Open 2019 17 Dani 19 Sati
14Chiang Mai Open Chess Championships 2019 - U 16 18 Dani 3 Sati
15Chiang Mai Open Chess Championships 2019- U 12 18 Dani 4 Sati
16Chiang Mai Open Chess Championships 2019 - U 14 18 Dani 4 Sati
17Chiang Mai Open Chess Championships 2019 - Open 18 Dani 4 Sati
18Chiang Mai Open Chess Championships 2019 - U 18 21 Dani 3 Sati
19Chiang Mai Open Chess Championships 2019 - U10 21 Dani 3 Sati
20Chiang Mai Open Chess Championships 2019- U 8 21 Dani 3 Sati
21SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Blitz) 27 Dani 7 Sati
22SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) 27 Dani 7 Sati
23SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Rapid) 28 Dani 5 Sati
24SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Rapid) 28 Dani 5 Sati
25การคัดเลือกนักกีฬาหมากรุกอาเซียน ( Asean Chess) รอบรองสุดท้าย 35 Dani
26SISB & 101 Chess Academy Under 9 35 Dani 1 Sati
27SISB & 101 Chess Academy Under 12 35 Dani 1 Sati
28SISB & 101 Chess Academy Under 14 35 Dani 1 Sati
29SISB & 101 Chess Academy Blitz Under 14 35 Dani 1 Sati
30SISB & 101 Chess Academy Under 6 36 Dani 9 Sati
31SISB & 101 Chess Academy Under 7 36 Dani 9 Sati
32SISB & 101 Chess Academy Under 8 36 Dani 9 Sati
33SISB & 101 Chess Academy Under 10 36 Dani 9 Sati
34SISB & 101 Chess Academy Under 16 36 Dani 9 Sati
35SISB & 101 Chess Academy Blitz Under 10 36 Dani 9 Sati
36SISB & 101 Chess Academy Open 36 Dani 9 Sati
37SISB & 101 Chess Academy Blitz Open 36 Dani 10 Sati
38การคัดเลือกนักกีฬาหมากรุกอาเซียน ( Asean Chess) รอบสอง 8 เหลือ 4 37 Dani 4 Sati
395th ANGLO Inter-Campus Chess Tournament (11 and above) 37 Dani 7 Sati
405th ANGLO Inter-Campus Chess Tournament (U11) 37 Dani 7 Sati
415th ANGLO Inter-Campus Chess Tournament (U9) 37 Dani 7 Sati
425th ANGLO Inter-Campus Chess Tournament (U7) 37 Dani 7 Sati
43การคัดเลือกนักกีฬาหมากรุกอาเซียน ( Asean Chess) รอบแรก 4 เหลือ 2 38 Dani 6 Sati
44การคัดเลือกนักกีฬาหมากรุกอาเซียน ( Asean Chess) รอบสอง 8 เหลือ 4 38 Dani 8 Sati
45SEA Games Blitz Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, CM, Ladies 39 Dani 2 Sati
46SEA Games Blitz Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, CM, Man 39 Dani 2 Sati
47SEA Games Rapid Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, CM, Men 39 Dani 3 Sati
48SEA Games Blitz Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, Bangkok (Women) 43 Dani 9 Sati
49SEA Games Blitz Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, Bangkok (Men) 43 Dani 9 Sati
50SEA Games Rapid Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, Bangkok (Women) 44 Dani 5 Sati