Вибір турніру

Сортувати відповідно до

Вибрана федерація: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Ном.ТурнірОстаннє оновлення
1Giải cờ vua AMSER chơi cờ lần 3 năm 2019 Bảng HS cấp 2 1 Хвил.
2Giải cờ vua AMSER chơi cờ lần 3 năm 2019 Bảng HS cấp 3 + Đại học 16 Хвил.
3Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - DS TỔNG HỢP 1 Год. 23 Хв.
4Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - DS TỔNG HỢP 1 Год. 24 Хв.
5Giải cờ vua AMSER chơi cờ lần 3 năm 2019 2 Год. 8 Хв.
6The 3rd HANOI OPEN FIDE RATING CHESS TOURNAMENT 2019 2 Год. 16 Хв.
7GIẢI CỜ VUA TRẺ, HỌC SINH TP CẦN THƠ NĂM 2019 - NỮ TUYẾN 3 3 Год. 19 Хв.
8GIẢI CỜ VUA TRẺ, HỌC SINH TP CẦN THƠ NĂM 2019 - NỮ TUYẾN 4 3 Год. 31 Хв.
9GIẢI CỜ VUA TRẺ, HỌC SINH TP CẦN THƠ NĂM 2019 - NỮ TUYẾN 1 3 Год. 42 Хв.
10GIẢI CỜ VUA TRẺ, HỌC SINH TP CẦN THƠ NĂM 2019 - NAM TUYẾN 5 22 Год. 13 Хв.
11GIẢI CỜ VUA TRẺ, HỌC SINH TP CẦN THƠ NĂM 2019 - NỮ TUYẾN 2 1 Дн. 1 Год.
12GIẢI CỜ VUA TRẺ, HỌC SINH TP CẦN THƠ NĂM 2019 - NAM TUYẾN 2 1 Дн. 2 Год.
13GIẢI CỜ VUA TRẺ, HỌC SINH TP CẦN THƠ NĂM 2019 - NAM TUYẾN 4 1 Дн. 2 Год.
14GIẢI CỜ VUA TRẺ, HỌC SINH TP CẦN THƠ NĂM 2019 - NAM TUYẾN 3 1 Дн. 2 Год.
15GIẢI CỜ VUA TRẺ, HỌC SINH TP CẦN THƠ NĂM 2019 - NỮ TUYẾN 5 1 Дн. 2 Год.
16GIẢI CỜ VUA TRẺ, HỌC SINH TP CẦN THƠ NĂM 2019 - NAM TUYẾN 1 1 Дн. 2 Год.
17GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VII - NĂM 2019 DANH SÁCH TỔNG HỢP CỜ CHỚP 1 Дн. 8 Год.
18GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VII - NĂM 2019 DANH SÁCH TỔNG HỢP CỜ NHANH 1 Дн. 8 Год.
19Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 3 1 Дн. 14 Год.
20Giải cờ chớp ĐT Q2 cs TTT 1 Дн. 16 Год.
21giải cờ vua trường tiểu học nghĩa tân lớp thứ 2 1 Дн. 21 Год.
22GIẢI CỜ VUA ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG - LẦN 1 - BẢNG A 2 Дн. 18 Год.
23GIẢI CỜ VUA ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG - LẦN 1 - BẢNG B 2 Дн. 18 Год.
24GIẢI CỜ VUA ROYALCHESS SUMMER TOURNAMENT 2019 U06 2 Дн. 18 Год.
25GIẢI CỜ VUA ROYALCHESS SUMMER TOURNAMENT 2019 U07 2 Дн. 18 Год.
26GIẢI CỜ VUA ROYALCHESS SUMMER TOURNAMENT 2019 U22 2 Дн. 18 Год.
27GIẢI CỜ VUA ROYALCHESS SUMMER TOURNAMENT 2019 U13 2 Дн. 19 Год.
28GIẢI CỜ TƯỚNG - CỜ VUA TRẺ ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG NĂM 2019 - CỜ TƯỚNG - BẢNG NAM+ NỮ 15 2 Дн. 19 Год.
29GIẢI CỜ VUA ROYALCHESS SUMMER TOURNAMENT 2019 U11 2 Дн. 19 Год.
30GIẢI CỜ VUA ROYALCHESS SUMMER TOURNAMENT 2019 U09 2 Дн. 19 Год.
31GIẢI CỜ VUA ROYALCHESS SUMMER TOURNAMENT 2019 U05 2 Дн. 19 Год.
32GIẢI CỜ VUA ROYALCHESS SUMMER TOURNAMENT 2019 U15 2 Дн. 19 Год.
33GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2019 NỮ LỚP 6 + 7 2 Дн. 20 Год.
34GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2019 NAM LỚP 8 + 9 2 Дн. 20 Год.
35GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2019 NỮ LỚP 10 + 11 2 Дн. 20 Год.
36GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2019 NAM LỚP 10 + 11 2 Дн. 20 Год.
37GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2019 NAM LỚP 2 + 3 2 Дн. 20 Год.
38GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2019 NỮ LỚP 8 + 9 2 Дн. 20 Год.
39GIẢI CỜ TƯỚNG - CỜ VUA TRẺ ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG NĂM 2019 - CỜ TƯỚNG - BẢNG NỮ 9 2 Дн. 20 Год.
40GIẢI CỜ TƯỚNG - CỜ VUA TRẺ ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG NĂM 2019 - CỜ TƯỚNG - BẢNG NAM 9 2 Дн. 20 Год.
41GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2019 NAM LỚP 6 + 7 2 Дн. 20 Год.
42GIẢI CỜ TƯỚNG - CỜ VUA TRẺ ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG NĂM 2019 - CỜ VUA - BẢNG NAM + NỮ 15 2 Дн. 20 Год.
43GIẢI CỜ TƯỚNG - CỜ VUA TRẺ ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG NĂM 2019 - CỜ TƯỚNG - BẢNG NỮ 11 2 Дн. 20 Год.
44GIẢI CỜ TƯỚNG - CỜ VUA TRẺ ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG NĂM 2019 - CỜ TƯỚNG - BẢNG NAM 11 2 Дн. 20 Год.
45GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2019 NỮ LỚP 4 + 5 2 Дн. 20 Год.
46GIẢI CỜ TƯỚNG - CỜ VUA TRẺ ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG NĂM 2019 - CỜ VUA - BẢNG NAM 7 2 Дн. 20 Год.
47GIẢI CỜ TƯỚNG - CỜ VUA TRẺ ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG NĂM 2019 - CỜ VUA - BẢNG NAM + NỮ 11 2 Дн. 20 Год.
48GIẢI CỜ TƯỚNG - CỜ VUA TRẺ ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG NĂM 2019 - CỜ VUA - BẢNG NAM + NỮ 9 2 Дн. 20 Год.
49GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2019 NAM LỚP 4 + 5 2 Дн. 20 Год.
50GIẢI CỜ TƯỚNG - CỜ VUA TRẺ ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG NĂM 2019 - CỜ VUA - BẢNG NỮ 7 2 Дн. 21 Год.