Вибір турніру

Сортувати відповідно до

Вибрана федерація: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Ном.ТурнірОстаннє оновлення
1Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang lần thứ 14 2 Год. 59 Хв.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA 2021 13 Год. 16 Хв.
3GIẢI CỜ VUA CLB PARENTS-LOVE-CHESS LẦN 7 (CỜ NHANH) 1 Дн. 7 Год.
4GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ E&C_LỚP CN (8H30-10H) 1 Дн. 12 Год.
5GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ E&C_LỚP THỨ 7 (17H - 18H30) 2 Дн. 4 Год.
6GIẢI CỜ TƯỚNG TRUYỀN THỐNG THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2021 KHỐI PHƯỜNG 2 Дн. 7 Год.
7GIẢI CỜ TƯỚNG TRUYỀN THỐNG THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2021 KHỐI CÔNG NHÂN-VIÊN CHỨC 2 Дн. 7 Год.
8GIẢI CỜ TƯỚNG ONLINE SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂNG LANG LẦN II NĂM 2021 3 Дн. 1 Год.
9GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ E&C THÁNG 3 NĂM 2021_LỚP THỨ 6 3 Дн. 4 Год.
10HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 - ĐẤU TẬP CỜ NHANH NỮ 11 TUỔI 4 Дн. 1 Год.
11HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 - ĐẤU TẬP CỜ NHANH NAM 11 TUỔI 4 Дн. 1 Год.
12HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 - ĐẤU TẬP CỜ NHANH NAM 15 TUỔI 4 Дн. 1 Год.
13HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 - ĐẤU TẬP CỜ NHANH NỮ 15 TUỔI 4 Дн. 1 Год.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG QUỐC GIA 2021 4 Дн. 11 Год.
15HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 - ĐẤU TẬP CỜ NHANH NỮ 09 TUỔI 5 Дн. 2 Год.
16HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 - ĐẤU TẬP CỜ NHANH NAM 09 TUỔI 5 Дн. 2 Год.
17HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 - ĐẤU TẬP DANH SÁCH THỐNG KÊ CỜ NHANH 5 Дн. 2 Год.
18SDF DSF 5 Дн. 5 Год.
19HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 - ĐẤU TẬP CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 15 6 Дн. 13 Год.
20HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 - ĐẤU TẬP CỜ TIÊU CHUẨN NAM 11 TUỔI 7 Дн. 2 Год.
21HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 - ĐẤU TẬP CỜ TIÊU CHUẨN NAM 15 TUỔI 7 Дн. 2 Год.
22HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 ĐẤU TẬP CỜ TIÊU CHUẨN NAM 09 TUỔI 7 Дн. 3 Год.
23HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 - ĐẤU TẬP CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 09 7 Дн. 3 Год.
24HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 - ĐẤU TẬP CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 11 7 Дн. 3 Год.
25GIẢI CỜ VUA NHÂN TRÍ DŨNG CHESS TOURNAMENT CỜ CHỚP U9 ( nam & nữ 8 Дн. 6 Год.
26GIẢI CỜ VUA NHÂN TRÍ DŨNG CHESS TOURNAMENT CỜ CHỚP OPEN 8 Дн. 6 Год.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC CLB THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 BẢNG NỮ ĐỘI TUYỂN 8 Дн. 9 Год.
28GIAI 12 XU QUAN 8 Дн. 10 Год.
29GIẢI CỜ VUA NHÂN TRÍ DŨNG CHESS TOURNAMENT 8 Дн. 10 Год.
30GIẢI CỜ VUA NHÂN TRÍ DŨNG CHESS TOURNAMENT U9 ( nam & nữ ) 8 Дн. 10 Год.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC CLB THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 BẢNG NAM ĐỘI TUYỂN 8 Дн. 11 Год.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC CLB THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 BẢNG NỮ ĐỘI TUYỂN 8 Дн. 11 Год.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC CLB THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 BẢNG NAM ĐỘI TUYỂN 8 Дн. 11 Год.
34GIẢI CỜ VUA NHÂN TRÍ DŨNG CHESS TOURNAMENT 8 Дн. 14 Год.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC CLB THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 BẢNG NAM U50 9 Дн. 3 Год.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC CLB THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 BẢNG NỮ 13 TUỔI 9 Дн. 5 Год.
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC CLB THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 BẢNG NAM 13 TUỔI 9 Дн. 5 Год.
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC CLB THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 BẢNG NAM 7 TUỔI 9 Дн. 5 Год.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC CLB THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 BẢNG NỮ 9 TUỔI 9 Дн. 5 Год.
40Giải VĐ các CLB Cờ Tướng thành phố Đà Nẵng năm 2021 Bảng Nữ U15 9 Дн. 5 Год.
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC CLB THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 BẢNG NAM 9 TUỔI 9 Дн. 5 Год.
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC CLB THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 BẢNG NỮ 7 TUỔI 9 Дн. 5 Год.
43GIẢI OFFLINE NỘI BỘ CLB PLCO MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 (LẦN 6 + CỜ CHỚP) 9 Дн. 5 Год.
44GIẢI OFFLINE NỘI BỘ CLB PLCO MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 (LẦN 5 + CỜ NHANH) 9 Дн. 5 Год.
45HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 DANH SÁCH ĐẤU TẬP 9 Дн. 5 Год.
46Giải cờ vua đón xuân Tân Sửu 2021 - Tranh Cup Trường Cờ Olympic Lần II. U11+Open 38 Дн. 4 Год.
47Giải cờ vua đón xuân Tân Sửu 2021 - Tranh Cup Trường Cờ Olympic Lần II. Bảng U9 38 Дн. 4 Год.
48Giải cờ vua đón xuân Tân Sửu 2021 - Tranh Cup Trường Cờ Olympic Lần II. Bảng U7 38 Дн. 4 Год.
49Giải Cờ vua nội bộ lớp 5a7 chào xuân năm 2021 38 Дн. 4 Год.
50Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 5 Nữ 38 Дн. 5 Год.