Вибір турніру

Сортувати відповідно до

Вибрана федерація: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Ном.ТурнірОстаннє оновлення
1ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U13 8 Год. 30 Хв.
2ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 OPEN 9 Год. 2 Хв.
3ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U06 10 Год. 59 Хв.
4ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U15 12 Год. 1 Хв.
5ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U11 12 Год. 1 Хв.
6ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U09 12 Год. 1 Хв.
7ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U07 12 Год. 1 Хв.
8ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U05 12 Год. 3 Хв.
9GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID OPEN 14 Год. 17 Хв.
10GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U11 14 Год. 17 Хв.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TIÊU CHUẨN - "ROAD TO MASTER" LẦN THỨ I NĂM 2018 14 Год. 22 Хв.
12GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U13 14 Год. 22 Хв.
13GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U09 14 Год. 36 Хв.
14GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U07 14 Год. 44 Хв.
15HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 8-9 17 Год. 4 Хв.
16HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 4-5 17 Год. 5 Хв.
17HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 6-7 17 Год. 16 Хв.
18HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 6-7 17 Год. 17 Хв.
19HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 4-5 17 Год. 18 Хв.
20HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 2-3 17 Год. 40 Хв.
21Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức năm học 2018-2019 Khối lớp 4 và lớp 5 20 Год. 14 Хв.
22Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức năm học 2018-2019 Khối lớp 3 20 Год. 15 Хв.
23Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức năm học 2018-2019 Khối lớp 2 20 Год. 27 Хв.
24Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức năm học 2018-2019 Khối lớp 1 20 Год. 28 Хв.
25GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ OPEN 20 Год. 40 Хв.
26GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U11 20 Год. 43 Хв.
27GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U07 20 Год. 44 Хв.
28GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U13 20 Год. 45 Хв.
29GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U09 20 Год. 46 Хв.
30HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 8-9 (05 Ván) 21 Год. 35 Хв.
31HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 2-3 (05 Ván) 22 Год. 11 Хв.
32HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 1 (05 Ván) 22 Год. 13 Хв.
33HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 1 (05 Ván) 22 Год. 18 Хв.
34ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 PARENT 1 Дн. 19 Год.
35Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 1 năm 2019 2 Дн. 10 Год.
36GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U07 2 Дн. 10 Год.
37GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 2 Дн. 12 Год.
38GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 2 Дн. 12 Год.
39GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 2 Дн. 12 Год.
40GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 2 Дн. 13 Год.
41GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 2 Дн. 13 Год.
42GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 2 Дн. 13 Год.
43GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 2 Дн. 13 Год.
44GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 2 Дн. 13 Год.
45GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 2 Дн. 14 Год.
46GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 13 2 Дн. 17 Год.
47GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 13 2 Дн. 17 Год.
48GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 15 2 Дн. 17 Год.
49GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 11 2 Дн. 17 Год.
50GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 9 2 Дн. 17 Год.