Вибір турніру

Сортувати відповідно до

Вибрана федерація: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Ном.ТурнірОстаннє оновлення
1GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2020 - NHÓM NỮ17 TUỔI ữ 16 Хвил.
2GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2020 - NHÓM NAM 17 TUỔI 17 Хвил.
3Giải Quân Đội Tháng 11 Bảng Open 5 Год. 50 Хв.
4Giải Quân Đội Tháng 11 Bảng U11 5 Год. 50 Хв.
5Giải Quân Đội Tháng 11 Bảng U9 5 Год. 51 Хв.
6Giải Quân Đội Tháng 11 Bảng U7 5 Год. 51 Хв.
7Giải Quân Đội Tháng 11 Bảng U6 5 Год. 51 Хв.
8Giải Quân Đội Tháng 11 Bảng U5 5 Год. 51 Хв.
9GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2020 - HẠNG U15 6 Год. 16 Хв.
10GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2020 - HẠNG U10 6 Год. 20 Хв.
11GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2020 - HẠNG U9 6 Год. 22 Хв.
12GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2020 - HẠNG U8 6 Год. 24 Хв.
13GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2020 - HẠNG U7 6 Год. 26 Хв.
14Giải Quân Đội Tháng 11-2020 Danh Sách Đăng Ký Tạm Thời 6 Год. 30 Хв.
15GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2020 - HẠNG U6 6 Год. 30 Хв.
16GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH U15 NỮ 7 Год. 9 Хв.
17GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH U13 NỮ 7 Год. 9 Хв.
18GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH U11 NỮ 7 Год. 9 Хв.
19GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH U09 NỮ 7 Год. 10 Хв.
20GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH U15 NAM 7 Год. 10 Хв.
21GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH U13 NAM 7 Год. 10 Хв.
22GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH U11 NAM 7 Год. 10 Хв.
23GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH U09 NAM 7 Год. 10 Хв.
24GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA NHANH U15 NỮ 7 Год. 11 Хв.
25GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA NHANH U13 NỮ 7 Год. 11 Хв.
26GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA NHANH U11 NỮ 7 Год. 11 Хв.
27GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA NHANH U09 NỮ 7 Год. 12 Хв.
28GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA NHANH U07 NỮ 7 Год. 12 Хв.
29GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA NHANH U15 NAM 7 Год. 12 Хв.
30GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA NHANH U13 NAM 7 Год. 12 Хв.
31GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA NHANH U11 NAM 7 Год. 13 Хв.
32GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA NHANH U09 NAM 7 Год. 13 Хв.
33GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA NHANH U07 NAM 7 Год. 13 Хв.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA PHƯỜNG AN PHÚ MỞ RỘNG LẦN I NĂM 2020 - OPEN 8 Год. 3 Хв.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA PHƯỜNG AN PHÚ MỞ RỘNG LẦN I NĂM 2020 - U9 8 Год. 4 Хв.
36GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA U11 NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 8 Год. 17 Хв.
37GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG MẠC - LẦN 2 8 Год. 26 Хв.
38GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG MẠC - LẦN 2 8 Год. 26 Хв.
39GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG MẠC - LẦN 2 8 Год. 26 Хв.
40GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG MẠC - LẦN 2 8 Год. 27 Хв.
41GIẢI ĐẤU TẬP NỘI BỘ "CHESS CLUB ENTERTAINMENT" NHA TRANG CITY LẦN THỨ I NĂM 2020 9 Год. 41 Хв.
42GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA U09 NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 10 Год. 2 Хв.
43GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA U13 NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 11 Год. 37 Хв.
44GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA U13 NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 11 Год. 38 Хв.
45GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA U15 NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 11 Год. 44 Хв.
46GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA U07 NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 11 Год. 45 Хв.
47GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ VUA U11 NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 12 Год. 2 Хв.
48GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ TƯỚNG U13 NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 12 Год. 4 Хв.
49GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2020 - MÔN CỜ TƯỚNG U15 NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 12 Год. 9 Хв.
50GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2020 - 2021 NAM 7-8 TUỔI 12 Год. 10 Хв.