Вибір турніру

Сортувати відповідно до

Вибрана федерація: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Ном.ТурнірОстаннє оновлення
1GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 2 - 2018 5 Год. 21 Хв.
2LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ - OPEN Phong trào 7 Год. 52 Хв.
3LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam - OPEN Nâng Cao 7 Год. 54 Хв.
4LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam - OPEN Phong trào 7 Год. 57 Хв.
5LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U11 - sinh 2007 8 Год. 1 Хв.
6LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U13 - sinh 2005 8 Год. 4 Хв.
7LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U11 - sinh 2007 8 Год. 5 Хв.
8LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U10 - sinh 2008 8 Год. 7 Хв.
9LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U10 - sinh 2008 8 Год. 10 Хв.
10LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U9 - sinh 2009 8 Год. 12 Хв.
11LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U9 - sinh 2009 8 Год. 12 Хв.
12LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U8 - sinh 2010 8 Год. 16 Хв.
13LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U8 - sinh 2010 8 Год. 17 Хв.
14LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U7 - sinh 2011 8 Год. 18 Хв.
15LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U6 - sinh 2012 8 Год. 22 Хв.
16LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U13 - sinh 2005 9 Год. 49 Хв.
17LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ - OPEN Nâng Cao 9 Год. 51 Хв.
18LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U7 - sinh 2011 12 Год. 3 Хв.
19LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U6 - sinh 2012 12 Год. 9 Хв.
20GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP. PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIII NĂM HỌC 2017-2018 - NỮ THCS 16 Год. 52 Хв.
21GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP. PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIII NĂM HỌC 2017-2018 - NAM THCS 17 Год. 14 Хв.
22GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP. PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIII NĂM HỌC 2017-2018 - NAM TIẺU HỌC 17 Год. 41 Хв.
23GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP. PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIII NĂM HỌC 2017-2018 - NỮ TIỂU HỌC 17 Год. 41 Хв.
24Giải Vietchess Văn Quán mở rộng 2018 20 Год. 7 Хв.
25Giải cờ nhanh Đội tuyển Cờ vua Hà nội 1 Дн. 13 Год.
26Đội tuyển trẻ CVHN - Giải số 1 năm 2018 2 Дн. 23 Год.
27GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 1-3 3 Дн. 16 Год.
28GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM LỚP 6-7 3 Дн. 16 Год.
29GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 4-5 3 Дн. 16 Год.
30GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ THPT 3 Дн. 16 Год.
31GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM THPT 3 Дн. 16 Год.
32GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 8-9 3 Дн. 16 Год.
33GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM LỚP 4-5 3 Дн. 16 Год.
34GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 6-7 3 Дн. 16 Год.
35GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM LỚP 1-3 3 Дн. 16 Год.
36GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM LỚP 8-9 3 Дн. 16 Год.
37GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM MẦM NON 3 Дн. 16 Год.
38GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM LỚP 5 3 Дн. 16 Год.
39GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM LỚP 2 3 Дн. 16 Год.
40GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM LỚP 3 3 Дн. 16 Год.
41GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ LỚP 1 3 Дн. 16 Год.
42GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM LỚP 4 3 Дн. 16 Год.
43GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM LỚP 1 3 Дн. 16 Год.
44GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ LỚP 3 3 Дн. 17 Год.
45GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ LỚP 2 3 Дн. 17 Год.
46GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ LỚP 4 3 Дн. 17 Год.
47GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ LỚP 5 3 Дн. 18 Год.
48GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ MẦM NON 3 Дн. 18 Год.
49GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NỮ LỚP 1-3 3 Дн. 20 Год.
50GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NỮ LỚP 8-9 3 Дн. 20 Год.