Выбор турнира

Сортировка в соответствии с

Выбранная федерация: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Ном.ТурнирПоследнее обновление
1Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 7 11 Мин.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 1 Ч. 54 Мин.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 2 Ч. 9 Мин.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 2 Ч. 32 Мин.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 11 2 Ч. 55 Мин.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 4 Ч. 40 Мин.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 8 Ч. 31 Мин.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 15 8 Ч. 32 Мин.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 8 Ч. 32 Мин.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 8 Ч. 38 Мин.
11Giải cờ chớp đội tuyển cờ vua Hà nội 8 Ч. 59 Мин.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 15 9 Ч. 13 Мин.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 9 Ч. 13 Мин.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 TỔNG HỢP DANH SÁCH 9 Ч. 17 Мин.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 18 9 Ч. 20 Мин.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 13 9 Ч. 21 Мин.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 9 Ч. 21 Мин.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 11 9 Ч. 22 Мин.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 9 9 Ч. 25 Мин.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 7 9 Ч. 30 Мин.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 18 9 Ч. 30 Мин.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 18 9 Ч. 31 Мин.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 9 Ч. 33 Мин.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 9 Ч. 35 Мин.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 9 Ч. 37 Мин.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 9 Ч. 38 Мин.
27SUNDAYFUNDAY BLUEHORSE HAI DUONG CHESSCLUB - BẢNG NÂNG CAO 9 Ч. 58 Мин.
28SUNDAYFUNDAY BLUEHORSE HAI DUONG CHESSCLUB - BẢNG TẬP SỰ 9 Ч. 58 Мин.
29Giải cờ chớp CLB Kiện tướng tương lai 22 Ч. 41 Мин.
30Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 8 2 Дн. 2 Ч.
31Giải CLB 2019 Bảng C 2 Дн. 3 Ч.
32Giải CLB 2019 Bảng B 2 Дн. 4 Ч.
33Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 7 năm 2019 3 Дн. 4 Ч.
34GIẢI CỜ TƯỚNG CÔNG TY TÍN NGHĨA 2019 3 Дн. 9 Ч.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 3 Дн. 23 Ч.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. U14 3 Дн. 23 Ч.
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. U12 3 Дн. 23 Ч.
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. U10 3 Дн. 23 Ч.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. U8 3 Дн. 23 Ч.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. U6 3 Дн. 23 Ч.
41GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_6 4 Дн. 8 Ч.
42Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 6 4 Дн. 13 Ч.
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NỮ 20 TUỔI 5 Дн. 7 Ч.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 11 TUỔI 5 Дн. 7 Ч.
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 13 TUỔI 5 Дн. 7 Ч.
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 9 TUỔI 5 Дн. 7 Ч.
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 15 TUỔI 5 Дн. 7 Ч.
48GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 5 Дн. 8 Ч.
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NỮ 18 TUỔI 5 Дн. 8 Ч.
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 18 TUỔI 5 Дн. 8 Ч.