Выбор турнира

Сортировка в соответствии с

Выбранная федерация: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Ном.ТурнирПоследнее обновление
1The 3rd HANOI OPEN FIDE RATING CHESS TOURNAMENT 2019 3 Ч. 2 Мин.
2Giải cờ vua trường TH Archimedes lần thứ nhất năm 2019 Bảng nam U11 3 Ч. 33 Мин.
3Giải cờ vua trường TH Archimedes lần thứ nhất năm 2019 Bảng nam U10 3 Ч. 33 Мин.
4Giải cờ vua trường TH Archimedes lần thứ nhất năm 2019 Bảng nam U9 3 Ч. 33 Мин.
5Giải cờ vua trường TH Archimedes lần thứ nhất năm 2019 Bảng nam U8 3 Ч. 33 Мин.
6Giải cờ vua trường TH Archimedes lần thứ nhất năm 2019 Bảng nam U7 3 Ч. 34 Мин.
7Giải cờ vua trường TH Archimedes lần thứ nhất năm 2019 Bảng nam U6 3 Ч. 34 Мин.
8Giải cờ vua trường TH Archimedes lần thứ nhất năm 2019 Bảng nam U5 3 Ч. 34 Мин.
9Giải cờ vua trường TH Archimedes lần thứ nhất năm 2019 Bảng nữ U11 3 Ч. 34 Мин.
10Giải cờ vua trường TH Archimedes lần thứ nhất năm 2019 Bảng nữ U10 3 Ч. 34 Мин.
11Giải cờ vua trường TH Archimedes lần thứ nhất năm 2019 Bảng nữ U9 3 Ч. 35 Мин.
12Giải cờ vua trường TH Archimedes lần thứ nhất năm 2019 Bảng nữ U8 3 Ч. 35 Мин.
13Giải cờ vua trường TH Archimedes lần thứ nhất năm 2019 Bảng nữ U7 3 Ч. 35 Мин.
14Giải cờ vua trường TH Archimedes lần thứ nhất năm 2019 Bảng nữ U6 3 Ч. 36 Мин.
15Giải cờ vua trường TH Archimedes lần thứ nhất năm 2019 Bảng nữ U5 3 Ч. 36 Мин.
16Giải cờ vua trường TH Archimedes lần thứ nhất năm 2019 4 Ч. 23 Мин.
17GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 9 Ч.
18GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI QUẢNG NINH MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ NHANH TRANH CÚP HẠ LONG XANH. BẢNG MỞ RỘNG 1 Дн. 6 Ч.
19GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI QUẢNG NINH MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ NHANH TRANH CÚP HẠ LONG XANH. NỮ 09 1 Дн. 7 Ч.
20GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI QUẢNG NINH MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ NHANH TRANH CÚP HẠ LONG XANH. NAM 11 1 Дн. 7 Ч.
21GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI QUẢNG NINH MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ NHANH TRANH CÚP HẠ LONG XANH. NAM 09 1 Дн. 7 Ч.
22GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI QUẢNG NINH MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ NHANH TRANH CÚP HẠ LONG XANH. NAM 13 1 Дн. 7 Ч.
23GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI QUẢNG NINH MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ NHANH TRANH CÚP HẠ LONG XANH. NỮ 11 1 Дн. 7 Ч.
24GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI QUẢNG NINH MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ NHANH TRANH CÚP HẠ LONG XANH. NỮ 13 1 Дн. 7 Ч.
25GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI QUẢNG NINH MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ NHANH TRANH CÚP HẠ LONG XANH. NAM 06 1 Дн. 7 Ч.
26GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI QUẢNG NINH MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ NHANH TRANH CÚP HẠ LONG XANH. NAM 07 1 Дн. 7 Ч.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA KIP'S CHAMPION CUP 2019 - BẢNG U10+U11 1 Дн. 11 Ч.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA KIP'S CHAMPION CUP 2019 - BẢNG U8+U9 1 Дн. 11 Ч.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA KIP'S CHAMPION CUP 2019 - BẢNG U6+U7 1 Дн. 11 Ч.
30GIẢI CỜ VUA, CÁN BỘ, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2019 | SV_COCHOP_DONNAM 1 Дн. 12 Ч.
31GIẢI CỜ VUA, CÁN BỘ, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2019 | CB_CONHANH_NAM 1 Дн. 12 Ч.
32GIẢI CỜ VUA, CÁN BỘ, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2019 | SV_COCHOP_DONNU 1 Дн. 12 Ч.
33GIẢI CỜ VUA, CÁN BỘ, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2019 | SV_COCHOP_NAM_NU 1 Дн. 12 Ч.
34GIẢI CỜ VUA, CÁN BỘ, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2019 | SV_COCHOP_NAM_NAM 1 Дн. 12 Ч.
35GIẢI CỜ VUA, CÁN BỘ, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2019 | SV_COCHOP_NAM_NU 1 Дн. 12 Ч.
36GIẢI CỜ VUA, CÁN BỘ, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2019 | CB_CONHANH_NU 1 Дн. 13 Ч.
37Hội thao Công ty FECON 2019 - MÔN CỜ VUA NỮ 1 Дн. 23 Ч.
38Hội thao Công ty FECON 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM 1 Дн. 23 Ч.
39Hội thao Công ty FECON 2019 - MÔN CỜ VUA NAM 1 Дн. 23 Ч.
40GIẢI CỜ VUA TH LÊ NGỌC HÂN LÀO CAI NĂM 2019 Nam Nữ U9 2 Дн. 1 Ч.
41GIẢI CỜ VUA TH LÊ NGỌC HÂN LÀO CAI NĂM 2019 Nam U8 2 Дн. 1 Ч.
42GIẢI CỜ VUA TH LÊ NGỌC HÂN LÀO CAI NĂM 2019 Nam-Nữ U11 2 Дн. 1 Ч.
43GIẢI CỜ VUA TH LÊ NGỌC HÂN LÀO CAI NĂM 2019 Nam-Nữ U11 2 Дн. 1 Ч.
44GIẢI CỜ VUA QUẢNG NINH CÁC NHÓM TUỔI MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ CHỚP TRANH CÚP HẠ LONG XANH NĂM 2019. LỨA TUỔI NAM 13 2 Дн. 4 Ч.
45GIẢI CỜ VUA QUẢNG NINH CÁC NHÓM TUỔI MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ CHỚP TRANH CÚP HẠ LONG XANH NĂM 2019. LỨA TUỔI NAM 11 2 Дн. 4 Ч.
46GIẢI CỜ VUA QUẢNG NINH CÁC NHÓM TUỔI MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ CHỚP TRANH CÚP HẠ LONG XANH NĂM 2019. LỨA TUỔI NAM 9 2 Дн. 4 Ч.
47GIẢI CỜ VUA QUẢNG NINH CÁC NHÓM TUỔI MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ CHỚP TRANH CÚP HẠ LONG XANH NĂM 2019. LỨA TUỔI NAM 7 2 Дн. 4 Ч.
48GIẢI CỜ VUA QUẢNG NINH CÁC NHÓM TUỔI MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ CHỚP TRANH CÚP HẠ LONG XANH NĂM 2019. LỨA TUỔI NAM 6 2 Дн. 4 Ч.
49GIẢI CỜ VUA QUẢNG NINH CÁC NHÓM TUỔI MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ CHỚP TRANH CÚP HẠ LONG XANH NĂM 2019. BẢNG MỞ RỘNG 2 Дн. 4 Ч.
50GIẢI CỜ VUA QUẢNG NINH CÁC NHÓM TUỔI MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ CHỚP TRANH CÚP HẠ LONG XANH NĂM 2019. LỨA TUỔI NỮ 13 2 Дн. 4 Ч.