Выбор турнира

Сортировка в соответствии с

Выбранная федерация: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Ном.ТурнирПоследнее обновление
1GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 49 Мин.
2GIAI CO VUA TINH HE SO ELO QUOC TE HA NOI MO RONG LAN I NAM 2017 6 Ч.
3DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 10 Ч. 14 Мин.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 20 Ч. 48 Мин.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 20 Ч. 49 Мин.
6Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Tập sự 1, KTTL cs TTT 3 Дн. 23 Ч.
77th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 4 Дн.
87th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 6 Дн. 7 Ч.
9giai cờ vua huyện 10 Дн. 8 Ч.
10GIAI CO NHANH CLB KTTL THANG 9 - 2017 10 Дн. 21 Ч.
11Giải đấu tập cờ nhanh lớp tập sự 1, KTTL, cs TTT 10 Дн. 22 Ч.
12U8 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 12 Дн. 2 Ч.
13U6 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 12 Дн. 2 Ч.
14U5 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 12 Дн. 2 Ч.
15U7 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 12 Дн. 2 Ч.
16GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM CƠ SỞ 2 _NAM KHỐI 4 12 Дн. 7 Ч.
17a 13 Дн. 17 Ч.
18Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Kỳ thủ, KTTL cs TTT 24 Дн. 21 Ч.
19U10 + - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 25 Дн. 3 Ч.
20U9 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 25 Дн. 3 Ч.
21U8 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 25 Дн. 3 Ч.
22U7 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 25 Дн. 3 Ч.
23U6 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 25 Дн. 3 Ч.
24U5 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 25 Дн. 3 Ч.
25GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN 26 Дн. 22 Ч.
26y6tuuyjyy 27 Дн. 4 Ч.
27GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U10 32 Дн. 4 Ч.
28GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U8-9 32 Дн. 4 Ч.
29GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 _ U7 32 Дн. 4 Ч.
30GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U5-6 32 Дн. 4 Ч.
31GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 32 Дн. 4 Ч.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 35 Дн. 1 Ч.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 35 Дн. 1 Ч.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U16 35 Дн. 2 Ч.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U11 35 Дн. 2 Ч.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U16 35 Дн. 2 Ч.
37GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 10 35 Дн. 2 Ч.
38GIAI CO TUONG TONG KET HE NAM 2017 35 Дн. 2 Ч.
39GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 8-9 35 Дн. 2 Ч.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U11 35 Дн. 2 Ч.
41GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 5-6 35 Дн. 2 Ч.
42GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 7 35 Дн. 3 Ч.
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 09 37 Дн. 7 Ч.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13 37 Дн. 7 Ч.
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 07 37 Дн. 7 Ч.
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 09 37 Дн. 7 Ч.
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 15 37 Дн. 7 Ч.
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 07 37 Дн. 7 Ч.
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 06 37 Дн. 7 Ч.
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 06 37 Дн. 7 Ч.