Выбор турнира

Сортировка в соответствии с

Выбранная федерация: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Ном.ТурнирПоследнее обновление
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 22 Дн. 15 Ч.
2GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 34 Дн. 9 Ч.
3GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ LỚP T2-T4 SÁNG 64 Дн. 17 Ч.
4GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 8 - BẢNG MÃ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA 66 Дн. 10 Ч.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 67 Дн. 9 Ч.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 68 Дн. 7 Ч.
7GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CLB KỲ PHONG NĂM 2019 - CHẶNG KHỞI ĐỘNG 71 Дн. 12 Ч.
8Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc 71 Дн. 12 Ч.
9Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U11 Nam 71 Дн. 16 Ч.
10Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U9 Nam 71 Дн. 16 Ч.
11Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U7 Nam 71 Дн. 16 Ч.
12Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U6 Nam 71 Дн. 17 Ч.
13Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 72 Дн. 8 Ч.
14Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 72 Дн. 9 Ч.
15GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG OPEN 72 Дн. 14 Ч.
16GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG U7 72 Дн. 14 Ч.
17Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 8 năm 2019 73 Дн. 9 Ч.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 73 Дн. 13 Ч.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 73 Дн. 13 Ч.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 73 Дн. 13 Ч.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 73 Дн. 14 Ч.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 73 Дн. 14 Ч.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 73 Дн. 14 Ч.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 73 Дн. 14 Ч.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 73 Дн. 14 Ч.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 73 Дн. 14 Ч.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 73 Дн. 14 Ч.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 73 Дн. 14 Ч.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 73 Дн. 15 Ч.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 73 Дн. 15 Ч.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 73 Дн. 15 Ч.
32NAM 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 73 Дн. 16 Ч.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 73 Дн. 16 Ч.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 73 Дн. 16 Ч.
35NỮ 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 73 Дн. 16 Ч.
36NỮ 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 73 Дн. 16 Ч.
37NAM 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 73 Дн. 16 Ч.
38NAM 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 73 Дн. 16 Ч.
39NAM 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 73 Дн. 16 Ч.
40NAM 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 73 Дн. 16 Ч.
41Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nam 73 Дн. 17 Ч.
42NỮ 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 73 Дн. 17 Ч.
43NỮ 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 73 Дн. 17 Ч.
44NỮ 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 73 Дн. 17 Ч.
45GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 77 Дн. 8 Ч.
46Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - Open 79 Дн. 9 Ч.
47Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U7 Nam 79 Дн. 9 Ч.
48Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nam 79 Дн. 9 Ч.
49Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nữ 79 Дн. 9 Ч.
50Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U5 - 6 79 Дн. 9 Ч.