Выбор турнира

Сортировка в соответствии с

Выбранная федерация: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Ном.ТурнирПоследнее обновление
1LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG 2019 - GIẢI CỜ VUA TÍNH HỆ SỐ ELO QUỐC TẾ HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ II - NĂM 2019 5 Ч. 59 Мин.
2Nội bộ CLB Kiện tướng tương lai - tháng 2 8 Ч. 6 Мин.
3Giải Cờ tướng huyện Bố Trạch - Xuân Kỷ Hợi 2019 9 Ч. 42 Мин.
4Giải đấu tập số 1 10 Ч. 46 Мин.
59th HDBank International Chess Tournament 2019 - Challengers 13 Ч. 45 Мин.
69th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters 13 Ч. 48 Мин.
7GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 06 CO CHỚP 17 Ч. 21 Мин.
8GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 16 CO CHỚP 17 Ч. 25 Мин.
9GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 10 CO CHỚP 17 Ч. 26 Мин.
10GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 14 CO CHỚP 17 Ч. 30 Мин.
11GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 12 CO CHỚP 17 Ч. 33 Мин.
12GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 10 CO CHỚP 17 Ч. 34 Мин.
13GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 08 CO CHỚP 17 Ч. 36 Мин.
14GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 12 CO CHỚP 17 Ч. 38 Мин.
15GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 16 CO CHỚP 17 Ч. 40 Мин.
16GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 14 CO CHỚP 17 Ч. 44 Мин.
17SUNDAY FUNDAY CHESS MỞ RỘNG - LẦN III 17.2.2019 - BẢNG NÂNG CAO 17 Ч. 46 Мин.
18GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 20 CO CHỚP 17 Ч. 46 Мин.
19SUNDAY FUNDAY CHESS MỞ RỘNG - LẦN III 17.2.2019 - BẢNG TẬP SỰ 17 Ч. 46 Мин.
20GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 08 CO CHỚP 17 Ч. 49 Мин.
21GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U16-20 Nữ 17 Ч. 56 Мин.
22GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U14 Nữ 17 Ч. 56 Мин.
23GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 20 CO CHỚP 17 Ч. 56 Мин.
24GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U12 Nữ 17 Ч. 58 Мин.
25GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U10 Nữ 17 Ч. 58 Мин.
26GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U16-20 NAM 17 Ч. 58 Мин.
27GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 06 CO CHỚP 17 Ч. 58 Мин.
28GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U14 Nam 17 Ч. 58 Мин.
29GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U12 NAM 17 Ч. 59 Мин.
30GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U10 NAM 17 Ч. 59 Мин.
31GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U08 OPEN 17 Ч. 59 Мин.
32GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U16-20 Nữ 21 Ч. 37 Мин.
33GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U12 Nữ 21 Ч. 45 Мин.
34GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 14 CO CHỚP 1 Дн. 7 Ч.
35Đấu tập nội bộ KTTL Thịnh Liệt tháng 2 - giải số 1 1 Дн. 9 Ч.
36GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 08 CO NHANH 1 Дн. 11 Ч.
37GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019. NƯ 10 CO NHANH 1 Дн. 11 Ч.
38GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 14 CO NHANH 1 Дн. 11 Ч.
39GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 20 CO NHANH 1 Дн. 11 Ч.
40GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nam 16 CO NHANH 1 Дн. 11 Ч.
41GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 16 CO NHANH 1 Дн. 11 Ч.
42GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 20 CO NHANH 1 Дн. 11 Ч.
43GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 10 CO NHANH 1 Дн. 11 Ч.
44GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 12 CO NHANH 1 Дн. 11 Ч.
45GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 12 CO NHANH 1 Дн. 11 Ч.
46GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 14 CO NHANH 1 Дн. 12 Ч.
47GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ NHANH Nữ 16-20 1 Дн. 12 Ч.
48GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ NHANH Nữ 14 1 Дн. 12 Ч.
49GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ NHANH U14 OPEN 1 Дн. 12 Ч.
50GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ NHANH U08 OPEN 1 Дн. 12 Ч.