Выбор турнира

Сортировка в соответствии с

Выбранная федерация: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Ном.ТурнирПоследнее обновление
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 20 7 Мин.
2GIẢI CỜ TƯỚNG DOANH NHÂN LẦN THỨ NHẤT2020 TRANH CÚP LIÊN ĐOÀN CỜ TƯỚNG VIỆT NAM 9 Мин.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 11 10 Мин.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 9 18 Мин.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 7 23 Мин.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 9 24 Мин.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 13 1 Ч. 8 Мин.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 20 1 Ч. 22 Мин.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 13 1 Ч. 24 Мин.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 11 1 Ч. 24 Мин.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 17 1 Ч. 27 Мин.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 15 1 Ч. 28 Мин.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 15 1 Ч. 29 Мин.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 17 1 Ч. 31 Мин.
15GIẢI CỜ VUA ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG LẦN 11 TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - U9 1 Ч. 33 Мин.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 7 1 Ч. 33 Мин.
17GIẢI CỜ VUA ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG LẦN 11 TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - U7 1 Ч. 35 Мин.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 6 1 Ч. 37 Мин.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 13 1 Ч. 47 Мин.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 15 2 Ч. 30 Мин.
21Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 10 năm 2020 3 Ч. 3 Мин.
22GIẢI CỜ VUA ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG LẦN 11 TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI- U11 5 Ч. 49 Мин.
23GIẢI CỜ VUA ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG LẦN 11 TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - U8 5 Ч. 50 Мин.
24GIẢI CỜ VUA ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG LẦN 11 TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - U6 5 Ч. 51 Мин.
25GIẢI CV ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG LẦN 11 TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI- OPEN 5 Ч. 52 Мин.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 6 7 Ч. 17 Мин.
27HỘI THAO QUỐC PHÒNG LỤC QUÂN 2 ĐỒNG NAI MÔN: CỜ TƯỚNG 7 Ч. 58 Мин.
28GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI KHỎE HỘI NHÀ BÁO THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 ( NHÓM 18-40) 15 Ч. 2 Мин.
29GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI KHỎE HỘI NHÀ BÁO THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 ( NHÓM 41 Trở lên) 15 Ч. 6 Мин.
30ELOB 2-6 CB - 23.10.2020 23 Ч. 25 Мин.
31ELOB 2-6 NC - 23.10.2020 1 Дн.
32GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ E&C CLUB LẦN 2 NĂM 2020 1 Дн. 4 Ч.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 9 1 Дн. 6 Ч.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 7 1 Дн. 8 Ч.
35GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP THĂNG LONG CHESS THÁNG 10 NĂM 2020 1 Дн. 9 Ч.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 9 1 Дн. 9 Ч.
37GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TH & THCS LƯƠNG THẾ VINH NĂM HỌC 2020-2021 BẢNG NAM KHỐI 2-3 1 Дн. 18 Ч.
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 20 1 Дн. 19 Ч.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 1 Дн. 22 Ч.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 1 Дн. 22 Ч.
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 1 Дн. 22 Ч.
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 1 Дн. 22 Ч.
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 1 Дн. 23 Ч.
44GIẢI CỜ VUA CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - CS 49 DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY- BẢNG KẸO MỀM 1 Дн. 23 Ч.
45GIẢI CỜ VUA CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - CS 49 DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY- BẢNG KẸO CỨNG 1 Дн. 23 Ч.
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 1 Дн. 23 Ч.
47ELOB 3-5 NANGCAO - 22.10.2020 1 Дн. 23 Ч.
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 20 2 Дн.
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 17 2 Дн.
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 15 2 Дн.