Выбор турнира

Сортировка в соответствии с

Выбранная федерация: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Ном.ТурнирПоследнее обновление
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT COVID 1/5 1 Дн. 12 Ч.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT COVID 22 NGƯỜI 1 Дн. 14 Ч.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT COVID 22 NGƯỜI 1 Дн. 14 Ч.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT COVID THƯỜNG XUYÊN 1 Дн. 20 Ч.
507-08-2020 Co Ban 3 Дн. 17 Ч.
65.8.2020 5 Дн. 18 Ч.
7giai 1 7 Дн. 17 Ч.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID 8 Дн. 13 Ч.
9THANH LÃNG PHONG TRÀO 2020 8 Дн. 22 Ч.
10GIẢI CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 9 Дн. 21 Ч.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 12 Дн. 14 Ч.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 12 Дн. 14 Ч.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 12 Дн. 14 Ч.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 12 Дн. 14 Ч.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 12 Дн. 15 Ч.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 12 Дн. 15 Ч.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 13 12 Дн. 15 Ч.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 12 Дн. 15 Ч.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 12 Дн. 15 Ч.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 12 Дн. 15 Ч.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 11 12 Дн. 15 Ч.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 12 Дн. 15 Ч.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 9 12 Дн. 15 Ч.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 9 12 Дн. 15 Ч.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 12 Дн. 15 Ч.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 7 12 Дн. 15 Ч.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 6 12 Дн. 15 Ч.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 12 Дн. 16 Ч.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 11 12 Дн. 16 Ч.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 20 12 Дн. 16 Ч.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 15 12 Дн. 16 Ч.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 15 12 Дн. 16 Ч.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 12 Дн. 16 Ч.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 17 12 Дн. 16 Ч.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 17 12 Дн. 16 Ч.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 12 Дн. 16 Ч.
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 7 12 Дн. 16 Ч.
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 12 Дн. 16 Ч.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 13 12 Дн. 17 Ч.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 12 Дн. 17 Ч.
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 20 12 Дн. 17 Ч.
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 6 12 Дн. 17 Ч.
43thang 7 thanh lang 14 Дн. 13 Ч.
44Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong 2020 - chặng khởi động 14 Дн. 14 Ч.
45Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong 2020 - chặng tăng tốc 14 Дн. 15 Ч.
4623.7 14 Дн. 18 Ч.
47Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 7 năm 2020 15 Дн. 16 Ч.
48NU 11 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 15 Дн. 18 Ч.
49NU 09 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 15 Дн. 18 Ч.
50NAM 13-15 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 15 Дн. 18 Ч.