Selecção de torneio

Ordenar por

Selecionar federação: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nº.TorneioÚltima Atualização
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 24 Dias 22 Horas
2GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 36 Dias 16 Horas
3GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ LỚP T2-T4 SÁNG 67 Dias
4GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 8 - BẢNG MÃ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA 68 Dias 17 Horas
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 69 Dias 16 Horas
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 70 Dias 14 Horas
7GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CLB KỲ PHONG NĂM 2019 - CHẶNG KHỞI ĐỘNG 73 Dias 19 Horas
8Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc 73 Dias 19 Horas
9Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U11 Nam 74 Dias
10Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U9 Nam 74 Dias
11Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U7 Nam 74 Dias
12Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U6 Nam 74 Dias
13Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 74 Dias 15 Horas
14Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 74 Dias 16 Horas
15GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG OPEN 74 Dias 21 Horas
16GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG U7 74 Dias 21 Horas
17Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 8 năm 2019 75 Dias 16 Horas
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 75 Dias 20 Horas
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 75 Dias 20 Horas
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 75 Dias 20 Horas
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 75 Dias 21 Horas
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 75 Dias 21 Horas
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 75 Dias 21 Horas
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 75 Dias 21 Horas
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 75 Dias 21 Horas
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 75 Dias 21 Horas
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 75 Dias 21 Horas
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 75 Dias 21 Horas
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 75 Dias 22 Horas
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 75 Dias 22 Horas
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 75 Dias 22 Horas
32NAM 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 75 Dias 23 Horas
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 75 Dias 23 Horas
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 75 Dias 23 Horas
35NỮ 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 75 Dias 23 Horas
36NỮ 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 75 Dias 23 Horas
37NAM 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 75 Dias 23 Horas
38NAM 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 75 Dias 23 Horas
39NAM 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 75 Dias 23 Horas
40NAM 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 76 Dias
41Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nam 76 Dias
42NỮ 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 76 Dias
43NỮ 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 76 Dias
44NỮ 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 76 Dias
45GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 79 Dias 15 Horas
46Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - Open 81 Dias 16 Horas
47Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U7 Nam 81 Dias 16 Horas
48Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nam 81 Dias 16 Horas
49Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nữ 81 Dias 16 Horas
50Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U5 - 6 81 Dias 16 Horas