Selecção de torneio

Ordenar por

Selecionar federação: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nº.TorneioÚltima Atualização
1Giải Quân Đội Tháng 3-Open 15 Minutos
2Giải Quân Đội Tháng 3-U8-9 19 Minutos
3Giải Quân Đội Tháng 3-U7 25 Minutos
4Giải Quân Đội Tháng 3-U6 31 Minutos
5GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ - BẢNG A 1 Horas 12 Min.
6GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 03. U10 1 Horas 13 Min.
7GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 03. U8-9 1 Horas 13 Min.
8GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 03. U7 1 Horas 14 Min.
9GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 03. U5-6 1 Horas 14 Min.
10Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 2 1 Horas 51 Min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TNG CHESSCLUB OPEN LẦN II NĂM 2019. U6 3 Horas 21 Min.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TNG CHESSCLUB OPEN LẦN II NĂM 2019. U8 3 Horas 28 Min.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TNG CHESSCLUB OPEN LẦN II NĂM 2019. U10 3 Horas 28 Min.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TNG CHESSCLUB OPEN LẦN II NĂM 2019. U14 3 Horas 28 Min.
15U7 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 4 Horas 57 Min.
16Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 3 năm 2019 7 Horas 46 Min.
17GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI MỞ RỘNG - BẢNG NAM 11 Horas 6 Min.
18GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI MỞ RỘNG - BẢNG NỮ 11 Horas 7 Min.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 11 Horas 12 Min.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ CHỚP - BẢNG NAM 11 Horas 13 Min.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NỮ 11 Horas 19 Min.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM 11 Horas 25 Min.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2019 BẢNG NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 12 Horas 39 Min.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2019 BẢNG NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 12 Horas 40 Min.
25U8 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 13 Horas 54 Min.
26Tập sự - SUNDAYFUNDAY CHESS 6 - 24.03.2019 1 Dias 3 Horas
27U6 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 1 Dias 3 Horas
28U11 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 1 Dias 3 Horas
29U13 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 1 Dias 3 Horas
30GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 14+15 2 Dias
31GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 12+13 2 Dias
32GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 10+11 2 Dias
33GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 8+9 2 Dias
34GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 7 2 Dias
35GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 14+15 2 Dias
36GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 12+13 2 Dias
37GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 10+11 2 Dias
38GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 8+9 2 Dias
39GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 7 2 Dias
40GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 12+13 2 Dias
41GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 14+15 2 Dias
42GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 12+13 2 Dias
43GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 14+15 2 Dias
44GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 7 2 Dias
45GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 10+11 2 Dias
46GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 8+9 2 Dias
47GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 7 2 Dias
48GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 10+11 2 Dias
49GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 8+9 2 Dias
50Nâng cao - SUNDAYFUNDAY CHESS 6 - 24.03.2019 2 Dias 14 Horas