Selecção de torneio

Ordenar por

Selecionar federação: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nº.TorneioÚltima Actualização
1DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 7 Horas 1 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 7 Horas 44 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 7 Horas 44 Min.
4Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Tập sự 1, KTTL cs TTT 2 Dias 9 Horas
57th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 2 Dias 10 Horas
6GIAI CO VUA TINH HE SO ELO QUOC TE HA NOI MO RONG LAN I NAM 2017 3 Dias 6 Horas
7GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 4 Dias 17 Horas
87th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 4 Dias 17 Horas
9giai cờ vua huyện 8 Dias 18 Horas
10GIAI CO NHANH CLB KTTL THANG 9 - 2017 9 Dias 7 Horas
11Giải đấu tập cờ nhanh lớp tập sự 1, KTTL, cs TTT 9 Dias 8 Horas
12U8 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 10 Dias 12 Horas
13U6 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 10 Dias 12 Horas
14U5 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 10 Dias 12 Horas
15U7 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 10 Dias 12 Horas
16GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM CƠ SỞ 2 _NAM KHỐI 4 10 Dias 17 Horas
17a 12 Dias 3 Horas
18Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Kỳ thủ, KTTL cs TTT 23 Dias 7 Horas
19U10 + - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 23 Dias 13 Horas
20U9 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 23 Dias 13 Horas
21U8 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 23 Dias 13 Horas
22U7 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 23 Dias 13 Horas
23U6 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 23 Dias 13 Horas
24U5 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 23 Dias 13 Horas
25GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN 25 Dias 8 Horas
26y6tuuyjyy 25 Dias 14 Horas
27GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U10 30 Dias 14 Horas
28GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U8-9 30 Dias 14 Horas
29GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 _ U7 30 Dias 14 Horas
30GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U5-6 30 Dias 14 Horas
31GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 30 Dias 14 Horas
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 33 Dias 11 Horas
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 33 Dias 11 Horas
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U16 33 Dias 12 Horas
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U11 33 Dias 12 Horas
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U16 33 Dias 12 Horas
37GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 10 33 Dias 12 Horas
38GIAI CO TUONG TONG KET HE NAM 2017 33 Dias 12 Horas
39GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 8-9 33 Dias 12 Horas
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U11 33 Dias 12 Horas
41GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 5-6 33 Dias 12 Horas
42GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 7 33 Dias 13 Horas
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 09 35 Dias 17 Horas
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13 35 Dias 17 Horas
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 07 35 Dias 17 Horas
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 09 35 Dias 17 Horas
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 15 35 Dias 17 Horas
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 07 35 Dias 17 Horas
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 06 35 Dias 17 Horas
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 06 35 Dias 17 Horas