Selecção de torneio

Ordenar por

Selecionar federação: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nº.TorneioÚltima Atualização
1Giải cờ vua Đường đến đỉnh vinh quang lần 2 5 Minutos
2VONG CHUNG KET DAU THU MANH 2019 - LAN 2 1 Horas 34 Min.
3GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ LẦN 3 - BẢNG A 10 Horas 44 Min.
4GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ LẦN 3 - BẢNG B 10 Horas 56 Min.
5SUNDAYFUNDAY BLUEHORSE HAI DUONG CHESSCLUB - BẢNG TẬP SỰ 14 Horas 31 Min.
6Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 4 20 Horas 59 Min.
7SUNDAYFUNDAY BLUEHORSE HAI DUONG CHESSCLUB - BẢNG NÂNG CAO 21 Horas 40 Min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2019 1 Dias 8 Horas
9GIẢI GIAO LƯU CHESS FAMILY - OLYMPIA CHESS - BẢNG NÂNG CAO 2 Dias 9 Horas
10GIẢI GIAO LƯU CHESS FAMILY - OLYMPIACHESS - BẢNG CƠ BẢN 2 Dias 9 Horas
11GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CT NAM15 2 Dias 14 Horas
12GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA,CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2019 2 Dias 14 Horas
13GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 11 2 Dias 15 Horas
14GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 15 2 Dias 15 Horas
15GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NỮ 15 2 Dias 15 Horas
16GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NỮ 14 2 Dias 15 Horas
17GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 15 2 Dias 16 Horas
18GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NỮ 11 2 Dias 16 Horas
19GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 14 2 Dias 16 Horas
20GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 14 2 Dias 16 Horas
21GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 15 2 Dias 21 Horas
22GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2019 ĐỒNG ĐỘI CỜ VUA NỮ 2 Dias 21 Horas
23GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2019 ĐỒNG ĐỘI CỜ VUA NAM 2 Dias 22 Horas
24WIMBLEDON LA CABAÑA 3 Dias 3 Horas
25Giải 6 3 Dias 20 Horas
26Wimbledon Ajedrez CIUDAD DEL CARMEN 2019 LIBRE 3 Dias 23 Horas
27Giải kiểm tra đội tuyển Open 4 Dias 21 Horas
28Giải kiểm tra đội tuyển U bé 4 Dias 21 Horas
29Giải 4 5 Dias 21 Horas
30GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 5 CỦA TT GIA ĐÌNH CỜ VUA - BẢNG MÃ 5 Dias 22 Horas
31GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 6 CỦA TT GIA ĐÌNH CỜ VUA - BẢNG TỐT 5 Dias 22 Horas
32GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 6 Dias 17 Horas
33Giải 08-06-2019 8 Dias 21 Horas
34GIẢI SUMMER CHESS FAMILY TUẦN 1 - BẢNG NÂNG CAO 9 Dias 15 Horas
35GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 15 TUỔI 9 Dias 15 Horas
36GIẢI SUMMER CHESS FAMILY TUẦN 1 - BẢNG CƠ BẢN 9 Dias 15 Horas
37GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 15 TUỔI 9 Dias 15 Horas
38GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 11 TUỔI 9 Dias 15 Horas
39GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 11 TUỔI 9 Dias 15 Horas
40GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 9 TUỔI 9 Dias 15 Horas
41GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 13 TUỔI 9 Dias 16 Horas
42GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 13 TUỔI 9 Dias 16 Horas
43GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 9 TUỔI 9 Dias 16 Horas
44GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 15 TUỔI 9 Dias 18 Horas
45GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 13 TUỔI 9 Dias 21 Horas
46GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 15 TUỔI 9 Dias 21 Horas
47GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 9 TUỔI 9 Dias 21 Horas
48GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 13 TUỔI 9 Dias 21 Horas
49GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 11 TUỔI 9 Dias 21 Horas
50GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 11 TUỔI 9 Dias 21 Horas