Selecção de torneio

Ordenar por

Selecionar federação: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nº.TorneioÚltima Atualização
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2020 BẢNG NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 1 Horas 8 Min.
2GIẢI CỜ VUA " NHÂN - TRÍ - DŨNG " CHESS TOURNAMENT LẦN II - NĂM 2020 OPEN 1 Horas 9 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2020 BẢNG NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 1 Horas 15 Min.
4GIẢI CỜ VUA " NHÂN - TRÍ - DŨNG " CHESS TOURNAMENT LẦN II - NĂM 2020 U12 1 Horas 18 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2020 BẢNG ĐÔI NAM NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 1 Horas 23 Min.
6GIẢI CỜ VUA " NHÂN - TRÍ - DŨNG " CHESS TOURNAMENT LẦN II - NĂM 2020 U10 1 Horas 33 Min.
7GIẢI CỜ VUA " NHÂN - TRÍ - DŨNG " CHESS TOURNAMENT LẦN II - NĂM 2020 U8 1 Horas 34 Min.
8Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 6 năm 2020 2 Horas 46 Min.
9Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 5 năm 2020 2 Horas 59 Min.
10GIẢI CỜ VUA " NHÂN - TRÍ - DŨNG " CHESS TOURNAMENT LẦN II - NĂM 2020 15 Horas 50 Min.
11Giải cờ vua liên câu lạc bộ STC & TLC tháng 6 năm 2020 20 Horas 1 Min.
12TSA - LiChess - Invitational 2 - TSA Swiss tournaments - 7/6/2020 2 Dias 19 Horas
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2020 TỔNG HỢP DANH SÁCH 3 Dias 2 Horas
14Giải cờ vua mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1.6.2020 5 Dias 18 Horas
15Đội tuyển trẻ CVHN 2020 - Giải đấu tập số 2 6 Dias 16 Horas
16Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 5 năm 2020 6 Dias 21 Horas
17Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang lần 6 6 Dias 21 Horas
18Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam U9 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 6 Dias 22 Horas
19Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam U7 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 6 Dias 22 Horas
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HUYỆN VĨNH CỬU NĂM 2020 7 Dias 1 Horas
21Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ ĐT Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 7 Dias 1 Horas
22Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam Đội tuyển Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 7 Dias 1 Horas
23Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam Đội tuyển Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 7 Dias 1 Horas
24Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ Đội tuyển Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 7 Dias 1 Horas
25Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam U13 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 7 Dias 1 Horas
26Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ U13 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 7 Dias 2 Horas
27Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ U9 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 7 Dias 2 Horas
28Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ U7 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 7 Dias 2 Horas
29Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ 15 Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 7 Dias 2 Horas
30SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG TẬP SỰ 7 Dias 2 Horas
31SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG NÂNG CAO 7 Dias 2 Horas
32SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG NHẬP MÔN 7 Dias 2 Horas
33Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam 15 Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 7 Dias 3 Horas
34Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ 50 Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 7 Dias 19 Horas
35Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam 50 Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 7 Dias 19 Horas
36Giải tập huấn học viên khóa 1 8 Dias 13 Horas
37Asian Girls Under 20 Online Ch 2020 - Zone 3.3 Qualification 8 Dias 22 Horas
38Asian Junior Online Ch 2020 - Zone 3.3 Qualification 8 Dias 22 Horas
39Asian Junior and Girls Online Ch 2020 - Zone 3.3 Qualification 11 Dias 22 Horas
40Đội tuyển trẻ CVHN 2020 - Giải đấu tập số 1 13 Dias 15 Horas
41Giải Trường Cờ Bảng Cơ Bản 20 Dias 19 Horas
42Giải Trường Cờ Bảng Nâng Cao 20 Dias 19 Horas
43Giải cờ úp Nghệ An mở rộng 2020 21 Dias 1 Horas
44Giai nội bộ câu lạc bộ thần đông Đà Nẵng bảng nâng cao 1 27 Dias 19 Horas
45GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 4, 5 143 Dias 21 Horas
46HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U18 - 143 Dias 21 Horas
47HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U15 - 143 Dias 21 Horas
48HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U13 - 143 Dias 21 Horas
49HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U11 - 143 Dias 21 Horas
50HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U9 - 143 Dias 21 Horas