Selecção de torneio

Ordenar por

Selecionar federação: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nº.TorneioÚltima Atualização
1GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 34 Minutos
2GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ OPEN 1 Horas 3 Min.
3GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID OPEN 1 Horas 8 Min.
4GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U09 1 Horas 16 Min.
5Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 1 năm 2019 2 Horas 13 Min.
6GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 13 2 Horas 56 Min.
7GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 13 3 Horas 18 Min.
8GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 15 3 Horas 20 Min.
9GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 11 3 Horas 25 Min.
10GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 9 3 Horas 26 Min.
11GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 11 3 Horas 29 Min.
12GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 7 3 Horas 30 Min.
13GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 7 3 Horas 33 Min.
14GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 9 3 Horas 38 Min.
15GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U13 4 Horas 7 Min.
16GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U11 4 Horas 7 Min.
17GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U07 4 Horas 8 Min.
18GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U06 4 Horas 9 Min.
19GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U09 4 Horas 47 Min.
20GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U11 4 Horas 48 Min.
21GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U13 4 Horas 49 Min.
22GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 15 7 Horas 12 Min.
239th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters 8 Horas 55 Min.
249th HDBank International Chess Tournament 2019 - Challengers 8 Horas 55 Min.
25HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 1 9 Horas 11 Min.
26GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U06 20 Horas 12 Min.
27GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 CN CT NAM15 22 Horas 48 Min.
28GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U07 23 Horas 50 Min.
29GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID PARENTS 23 Horas 54 Min.
30GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 15 1 Dias 1 Horas
31GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 15 1 Dias 1 Horas
32GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 11 1 Dias 1 Horas
33GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 13 1 Dias 1 Horas
34GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 13 1 Dias 1 Horas
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG 108 NĂM 2019 - NỮ 1 Dias 1 Horas
36GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 7 1 Dias 1 Horas
37GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 11 1 Dias 1 Horas
38Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2018-2019 Bảng nữ U13 (Lớp 6+7) 1 Dias 1 Horas
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG 108 NĂM 2019 - NAM 1 Dias 1 Horas
40Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2018-2019 Bảng nam U13 (Lớp 6+7) 1 Dias 2 Horas
41Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2018-2019 Bảng nam U11 (Lớp 4+5) 1 Dias 2 Horas
42Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2018-2019 Bảng nữ U11 (Lớp 4+5) 1 Dias 2 Horas
43Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2018-2019 Bảng nữ U15 (Lớp 8+9) 1 Dias 2 Horas
44GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 9 1 Dias 2 Horas
45Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2018-2019 Bảng nam U15 (Lớp 8+9) 1 Dias 2 Horas
46GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 7 1 Dias 2 Horas
47Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2018-2019 Bảng nữ U9 (Lớp 2+3) 1 Dias 2 Horas
48Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2018-2019 Bảng nam U7 (Lớp 1) 1 Dias 2 Horas
49GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 9 1 Dias 2 Horas
50Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2018-2019 Bảng nữ U7 (Lớp 1) 1 Dias 2 Horas