Selecção de torneio

Ordenar por

Selecionar federação: Georgia (GEO)

Flag GEO
Nº.TorneioÚltima Atualização
1იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 12 წლამდე გოგონათა შორის 4 Horas 31 Min.
2იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 14 წლამდე გოგონათა შორის 4 Horas 33 Min.
3აჭარის ჩემპიონატი 16 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა შორის 5 Horas 17 Min.
4იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 16 წლამდე ჭაბუკთა შორის 5 Horas 19 Min.
5იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 14 წლამდე ჭაბუკთა შორის 5 Horas 19 Min.
6აჭარის ჩემპიონატი 12 წლამდე ასაკის გოგონათა შორის 5 Horas 32 Min.
7იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 12 წლამდე ჭაბუკთა შორის 6 Horas 2 Min.
8იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 10 წლამდე ჭაბუკთა შორის 6 Horas 2 Min.
9იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 10 წლამდე გოგონათა შორის 6 Horas 3 Min.
10იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 8 წლამდე ჭაბუკთა შორის 6 Horas 4 Min.
11იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 8 წლამდე გოგონათა შორის 6 Horas 4 Min.
12აჭარის ჩემპიონატი 12 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა შორის 6 Horas 12 Min.
13აჭარის ჩემპიონატი 16 წლამდე ასაკის გოგონათა შორის 6 Horas 14 Min.
14ქვემო ქართლის ჩემპიონატი რაპიდში 07 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის 6 Horas 32 Min.
15აჭარის ჩემპიონატი 8 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა შორის 8 Horas 2 Min.
16აჭარის ჩემპიონატი 8 წლამდე ასაკის გოგონათა შორის 8 Horas 7 Min.
17სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ჩემპიონატი 10 წლის გოგონათა შორის 9 Horas 7 Min.
18სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ჩემპიონატი 14 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის 9 Horas 8 Min.
19სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ჩემპიონატი 10 წლის ჭაბუკთა შორის 9 Horas 9 Min.
20საკვალიფიკაციო ტურნირი Vთანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 10 Horas 38 Min.
21საკვალიფიკაციო ტურნირი IV თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 10 Horas 40 Min.
22ღია ტურნირი (რაპიდი) 10 Horas 54 Min.
234 თანრიგი 10 Horas 56 Min.
245 თანრიგი 11 Horas 12 Min.
25Tbilisi Rating Tournament-01 1 Dias 3 Horas
26ტიგრან პეტროსიანის მემორიალი 10 წლამდე ჭაბუკებს შორის 1 Dias 6 Horas
27ტიგრან პეტროსიანის მემორიალი 12 წლამდე ჭაბუკებს შორის 1 Dias 6 Horas
28ტიგრან პეტროსიანის მემორიალი 12 წლამდე გოგონებს შორის 1 Dias 7 Horas
29ტიგრან პეტროსიანის მემორიალი 10 წლამდე გოგონებს შორის 1 Dias 7 Horas
30იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 16 წლამდე გოგონათა შორის 1 Dias 11 Horas
31სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ჩემპიონატი 16 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის 5 Dias 7 Horas
32სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ჩემპიონატი 12 წლის ჭაბუკთა შორის 5 Dias 7 Horas
33სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ჩემპიონატი 8 წლის ჭაბუკთა შორის 5 Dias 9 Horas
34სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ჩემპიონატი 12 წლის გოგონათა შორის 5 Dias 9 Horas
35სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ჩემპიონატი 8 წლის გოგონათა შორის 5 Dias 9 Horas
36Tbillisi Sunday (Blitz-02) 6 Dias 4 Horas
37ქვემო ქართლის საკვალიფიკაციო ტურნირი IV თანრიგზე 2019 3 6 Dias 5 Horas
38ქვემო ქართლის საკვალიფიკაციო ტურნირი V თანრიგზე 2019 3 6 Dias 5 Horas
39საკვალიფიკაციო ტურნირი V თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 6 Dias 10 Horas
40საკვალიფიკაციო ტურნირი IVთანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 6 Dias 10 Horas
415 თანრიგის ტურნირი 6 Dias 11 Horas
424 თანრიგი 6 Dias 11 Horas
43ქვემო ქართლის საკვალიფიკაციო ტურნირი IV თანრიგზე 2019 3 7 Dias 5 Horas
44ქვემო ქართლის საკვალიფიკაციო ტურნირი V თანრიგზე 2019 3 7 Dias 5 Horas
45Tbilis Sunday (Blitz-01) 13 Dias 3 Horas
46ქვემო ქართლის საკვალიფიკაციო ტურნირი IV თანრიგზე 2019 2 13 Dias 4 Horas
47ქვემო ქართლის საკვალიფიკაციო ტურნირი V თანრიგზე 2019 2 13 Dias 4 Horas
48GEO School Ch U11 Girls 13 Dias 8 Horas
49GEO School Ch U11 Boys 13 Dias 9 Horas
50GEO School Ch U9 Boys 13 Dias 9 Horas