Selecção de torneio

Ordenar por

Selecionar federação: Georgia (GEO)

Flag GEO
Nº.TorneioÚltima Atualização
1საკვალიფიკაციო ტურნირი (ფოთი) III თანრიგზე 39 Minutos
2საკვალიფიკაციო ტურნირი (ფოთი) IV თანრიგზე 40 Minutos
3საკვალიფიკაციო ტურნირი (ფოთი) V თანრიგზე 44 Minutos
4Tbilisi Rating Tournament-03 4 Horas 34 Min.
5''მერაბ მეტრეველის მემორიალი-2019'' - 11 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 5 Horas 35 Min.
6''მერაბ მეტრეველის მემორიალი-2019'' - 9 წლამდე ჭაბუკთა შორის 5 Horas 39 Min.
7''მერაბ მეტრეველის მემორიალი-2019'' - 9 წლამდე გოგონათა შორის 5 Horas 39 Min.
8საკვალიფიკაციო ტურნირი IV თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 6 Horas 48 Min.
9საკვალიფიკაციო ტურნირი V თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 6 Horas 52 Min.
10Tb Ch U7 Girls 8 Horas 10 Min.
11Tb Ch U7 Boys 8 Horas 17 Min.
12''მერაბ მეტრეველის მემორიალი-2019'' - 7 წლამდე ჭაბუკთა შორის 8 Horas 36 Min.
13''მერაბ მეტრეველის მემორიალი-2019'' - 7 წლამდე გოგონათა შორის 8 Horas 38 Min.
14''მერაბ მეტრეველის მემორიალი-2019'' - 6 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 8 Horas 40 Min.
15ზუგდიდის ჩემპიონატის პირველი ლიგა 10 წლამდე ღია ტურნირი 1 Dias 9 Horas
16ზუგდიდის ჩემპიონატის პირველი ლიგა 10 წლამდე გოგონათა შორის 1 Dias 9 Horas
17ზუგდიდის ჩემპიონატის პირველი ლიგა 7 წლამდე ღია ტურნირი 1 Dias 11 Horas
18TB Ch U13 Open 4 Dias 7 Horas
19TB Ch U11 Boys 4 Dias 7 Horas
20TB Ch U9 Boys 4 Dias 7 Horas
21TB Ch U11 Girls 4 Dias 7 Horas
22TB Ch U9 Girls 4 Dias 7 Horas
23Tbilisi Sunday (Blitz-10) 5 Dias 4 Horas
24აჭარის საკვალიფიკაციო ტურნირი IV კატეგორიაზე (2019) 13-14 აპრილი 5 Dias 7 Horas
25აჭარის საკვალიფიკაციო ტურნირი V კატეგორიაზე (2019) 13-14 აპრილი 5 Dias 7 Horas
26აჭარის საკვალიფიკაციო ტურნირი III კატეგორიაზე (2019) 13-14 აპრილი 5 Dias 8 Horas
273 თანრიგი 5 Dias 11 Horas
284 თანრგი (ოლიმპიური ჩემპიონი) 5 Dias 11 Horas
295 თანრიგი (ოლიმპიური ჩემპიონი) 5 Dias 11 Horas
30საკავალიფიკაციო ტურნირი III-IV თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 5 Dias 11 Horas
31საკვალიფიკაციო ტურნირი V თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 5 Dias 11 Horas
32საქართველოს საკლუბო ჩემპიონატის I ლიგა _ დასავლეთის ზონა 6 Dias 1 Horas
33საქართველოს საკლუბო ჩემპიონატის I ლიგა _ აღმოსავლეთის ზონა 6 Dias 1 Horas
34''მერაბ მეტრეველის მემორიალი-2019'' - 6 წლამდე გოგონათა შორის 6 Dias 14 Horas
35Tbilisi Sunday (Blitz-09) 12 Dias 5 Horas
36აჭარის საკვალიფიკაციო ტურნირი IV კატეგორიაზე (2019) აპრილი 12 Dias 6 Horas
37აჭარის საკვალიფიკაციო ტურნირი III კატეგორიაზე (2019) აპრილი 12 Dias 7 Horas
38აჭარის საკვალიფიკაციო ტურნირი V კატეგორიაზე (2019) აპრილი 12 Dias 7 Horas
393 თანრიგი 12 Dias 8 Horas
405 თანრიგი 12 Dias 11 Horas
41საკვალიფიკაციო ტურნირი III,IV-თანრიგზე- (ჭადრაკის სასახლე) 12 Dias 11 Horas
42საკვალიფიკაციო ტურნირი V- თანრიგზე- (ჭადრაკის სასახლე) 12 Dias 11 Horas
434 თანრიგი 12 Dias 11 Horas
44თამაზ ირემაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში ვაჟთა შორის 13 Dias 6 Horas
45თამაზ ირემაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში ქალთა შორის 13 Dias 6 Horas
463 თანრიგი 13 Dias 12 Horas
47საკვალიფიკაციო ტურნირი IV თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 14 Dias 4 Horas
48საკვალიფიკაციო ტურნირი V თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 14 Dias 4 Horas
49GEO Women Grand Prix (Blitz-2) 2019 14 Dias 7 Horas
50GEO Women Grand Prix (Rapid-2) 2019 15 Dias 6 Horas