Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG SINH VIÊN PHARMA CHESS - CỜ TƯỚNG 2 Hours 43 Min.
2GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG SINH VIÊN PHARMA CHESS - CỜ VUA 2 Hours 44 Min.
3GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ NHANH 9 Hours 48 Min.
4GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ CHỚP 9 Hours 49 Min.
58th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Challengers 2 Days 6 Hours
68th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters 2 Days 7 Hours
7GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NỮ U11 6 Days
8GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NỮ U7+U9 6 Days
9GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - OPEN 6 Days
10GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - U13+U15 6 Days
11GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U11 6 Days
12GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U9 6 Days
13GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U7 6 Days
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ MỞ RỘNG XUÂN MẬU TUẤT 2018-NỮ U13+U15 7 Days 3 Hours
15Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 3 năm 2018 7 Days 23 Hours
16Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 2-3 8 Days 5 Hours
17Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 1 8 Days 5 Hours
18Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 8-9 8 Days 5 Hours
19Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 6-7 8 Days 5 Hours
20Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 4-5 8 Days 5 Hours
21Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 2-3 8 Days 5 Hours
22Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 1 8 Days 5 Hours
23Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 6-7 8 Days 5 Hours
24Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 8-9 8 Days 5 Hours
25Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 4-5 8 Days 6 Hours
26ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ VUA NAM - Cờ Nhanh 10 Days 10 Hours
27ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ TƯỚNG NỮ 10 Days 11 Hours
28ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ VUA NAM 11 Days 1 Hours
29ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ VUA NỮ 11 Days 1 Hours
30ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ TƯỚNG NAM 11 Days 1 Hours
31Giải vô địch cờ tướng huyện Bố Trạch 11 Days 11 Hours
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ MỞ RỘNG XUÂN MẬU TUẤT 2018- BẢNG OPEN 12 Days 3 Hours
33Giải vô địch cờ tướng huyện Bố Trạch 12 Days 7 Hours
34ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ TƯỚNG NỮ 12 Days 21 Hours
35Giải cờ vua cá nhân CLB Hồ Gươm mở rộng lần 4 13 Days 18 Hours
36Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình 13 Days 23 Hours
37GIẢI CỜ TƯỚNG GIAO LƯU TDTT NGÀNH GD CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ 2018 - CB-GV-NV NGÀNH 14 Days 8 Hours
38GIẢI CỜ TƯỚNG GIAO LƯU TDTT NGÀNH GD CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ 2018 - VP SỞ 14 Days 8 Hours
39Giải Cờ Vua và Cờ tướng ĐH TDTT TP. Đà Nẵng năm 2018 Bảng Cờ Tướng Nữ Đội tuyển 15 Days
40Giải Cờ Vua và Cờ tướng ĐH TDTT TP. Đà Nẵng năm 2018 Bảng Cờ Tướng Nam Đội tuyển 15 Days
41Giải Cờ Vua và Cờ tướng ĐH TDTT TP. Đà Nẵng năm 2018 Bảng Cờ Vua Nam Đội tuyển 15 Days 1 Hours
42Giải Cờ Vua và Cờ tướng ĐH TDTT TP. Đà Nẵng năm 2018 Bảng Cờ Vua Nữ Đội tuyển 15 Days 1 Hours
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ MỞ RỘNG XUÂN MẬU TUẤT 2018- BẢNG OPEN 17 Days 2 Hours
44GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 10 TUỔI 18 Days 4 Hours
45GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 18 TUỔI 18 Days 5 Hours
46GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 14 TUỔI 18 Days 5 Hours
47GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 18 TUỔI 18 Days 5 Hours
48GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 16 TUỔI 18 Days 5 Hours
49GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 14 TUỔI 18 Days 5 Hours
50GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 10 TUỔI 18 Days 5 Hours