Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIẢI CỜ CHỚP NỘI BỘ E&C LẦN THỨ IV NĂM 2021 2 Hours 31 Min.
2Giải cờ tướng mừng đảng đón xuân huyện Hòa Vang 6 Hours 38 Min.
3Giải cờ tướng mừng đảng đón xuân huyện Hòa Vang bảng nam đội tuyển 6 Hours 45 Min.
4Hội Khỏe Phù Đổng Huyện Phong Điền - Tuyến Nữ 14-15 Tuổi 11 Hours 8 Min.
5Hội Khỏe Phù Đổng Huyện Phong Điền - Tuyến Nam 14-15 Tuổi 11 Hours 8 Min.
6Hội Khỏe Phù Đổng Huyện Phong Điền - Tuyến Nữ 10-11 Tuổi 11 Hours 9 Min.
7Hội Khỏe Phù Đổng Huyện Phong Điền - Tuyến Nam 10-11 Tuổi 11 Hours 9 Min.
8Hội Khỏe Phù Đổng Huyện Phong Điền - Tuyến Nữ 6-9 Tuổi 11 Hours 10 Min.
9Hội Khỏe Phù Đổng Huyện Phong Điền - Tuyến Nam 6-9 Tuổi 11 Hours 12 Min.
10GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 18 ( Lớp 11&12) 11 Hours 51 Min.
11GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 16 ( Lớp 10) 11 Hours 52 Min.
12GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 14-15 ( Lớp 8 đến 9) 11 Hours 54 Min.
13GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 18 ( Lớp 11&12) 11 Hours 55 Min.
14GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 12-13 ( Lớp 6 đến 7) 12 Hours 20 Min.
15GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 16 ( Lớp 10) 12 Hours 23 Min.
16GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 12-13 ( Lớp 6 đến 7) 12 Hours 24 Min.
17GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 9 ( Lớp 1 đến 3) 12 Hours 32 Min.
18GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 14-15 ( Lớp 8 đến 9) 12 Hours 51 Min.
19GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 10-11 ( Lớp 4 đến 5) 12 Hours 54 Min.
20GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 10-11 ( Lớp 4 đến 5) 13 Hours 8 Min.
21GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 9 ( Lớp 1 đến 3) 13 Hours 19 Min.
22Giải cờ vua đón xuân Tân Sửu 2021 - Tranh Cup Trường Cờ Olympic Lần II. Bảng U7 22 Hours 35 Min.
23Giải cờ vua đón xuân Tân Sửu 2021 - Tranh Cup Trường Cờ Olympic Lần II. Bảng U9 22 Hours 37 Min.
24Giải cờ vua đón xuân Tân Sửu 2021 - Tranh Cup Trường Cờ Olympic Lần II. U11+Open 22 Hours 37 Min.
25GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG GV HS TIỂU HỌC 1 Days 5 Hours
26GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 NAM 1 Days 10 Hours
27GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 9 ( Lớp 1 đến 3) 1 Days 11 Hours
28GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 NỮ 1 Days 11 Hours
29Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 5 Nữ 1 Days 11 Hours
30Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 4 Nữ 1 Days 11 Hours
31Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 3 Nữ 1 Days 11 Hours
32Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 2 Nữ 1 Days 11 Hours
33Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 1 Nữ 1 Days 11 Hours
34Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 5 Nam 1 Days 11 Hours
35Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 4 Nam 1 Days 11 Hours
36Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 3 Nam 1 Days 11 Hours
37Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 2 Nam 1 Days 11 Hours
38Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 1 Nam 1 Days 11 Hours
39Hội thao mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 - CỜ VUA NAM 2 Days 3 Hours
40GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 45 2 Days 4 Hours
41GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 6 & 7 2 Days 4 Hours
42GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 45 2 Days 4 Hours
43GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 10-12 2 Days 4 Hours
44GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 8-9 2 Days 4 Hours
45GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 89 2 Days 5 Hours
46GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 10-12 2 Days 5 Hours
47GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 6 & 7 2 Days 5 Hours
48GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 2-3 2 Days 6 Hours
49GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 2-3 2 Days 6 Hours
50Hội thao mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 - CỜ VUA NỮ 2 Days 9 Hours
Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2021 Heinz Herzog, CMS-Version 25.08.2020 09:21
PixFuture exclusive partner, Legal details/Terms of use