Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIAI CO CHOP DOI TUYEN CO VUA HA NOI 2 Hours 18 Min.
2Giải cờ vua Quân Đội tháng 9 - U11 2 Hours 18 Min.
3Giải cờ vua Quân Đội tháng 9 - U8 2 Hours 18 Min.
4Giải cờ vua Quân Đội tháng 9 - U7 3 Hours 34 Min.
5Giải cờ vua Quân Đội tháng 9 - U6 3 Hours 39 Min.
6Giải HKPĐ trường tiểu học Thịnh Liệt năm 2018 - 2019 Bảng Nam lớp 4 2 Days 2 Hours
7HỘI THAO SCB 2018 MÔN CỜ TƯỚNG 2 Days 3 Hours
8HỘI THAO SCB 2018 MÔN CỜ VUA 2 Days 3 Hours
9Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 9 năm 2018 2 Days 15 Hours
10GIAI CO CHOP 3 Days 15 Hours
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN 4 Days 21 Hours
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 - CỜ TIÊU CHUẨN 4 Days 21 Hours
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ LỨA TUỔI 16 - CỜ TIÊU CHUẨN 4 Days 21 Hours
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM LỨA TUỔI 16 - CỜ TIÊU CHUẨN 4 Days 21 Hours
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN 4 Days 21 Hours
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 - CỜ TIÊU CHUẨN 5 Days 3 Hours
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 16 7 Days 19 Hours
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH 7 Days 19 Hours
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH 7 Days 19 Hours
20GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHIẾM THỊ HÀ NỘI TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 - BẢNG PT 7 Days 20 Hours
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 7 Days 20 Hours
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 7 Days 20 Hours
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM LỨA TUỔI 16 7 Days 20 Hours
24GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHIẾM THỊ HÀ NỘI TRANH CÚP CHESS FRIENDS NĂM 2018 - BẢNG NC 7 Days 20 Hours
25GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NAM 1-2-3 7 Days 23 Hours
26GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ 4-5 8 Days
27GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ 1-2-3 8 Days
28GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NAM 4-5 8 Days 1 Hours
29GIẢI CHIÊN BINH TẬP SỰ LẦN 1 - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA VIỆT NAM 8 Days 1 Hours
30Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U6 8 Days 14 Hours
31GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LỚP KỲ THỦ 8 Days 15 Hours
32Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U9 9 Days 1 Hours
33GIẢI ĐẤU TẬP 9 Days 1 Hours
34Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess Nâng Cao 9 Days 1 Hours
35Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U12 9 Days 1 Hours
36Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U10 - 11 9 Days 1 Hours
37Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U8 9 Days 1 Hours
38Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U7 9 Days 1 Hours
39Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U15 10 Days 20 Hours
40Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U11 10 Days 20 Hours
41Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U13 10 Days 20 Hours
42Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U10 10 Days 20 Hours
43Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U9 10 Days 20 Hours
44Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U8 10 Days 20 Hours
45Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U7 10 Days 20 Hours
46Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U6 10 Days 20 Hours
47ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U09 12 Days 22 Hours
48ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U07 12 Days 22 Hours
49ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U06 12 Days 23 Hours
50ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U11 13 Days 19 Hours