Federation: Armenia (ARM)

Flag ARM

Here are the most recent chess tournament uploads in chronological order.

No.TournamentLast update
1Lake Sevan-2014 11 Hours 36 Min.
270th Armenian Women's Ch./The 1st League 12 Hours 43 Min.
3CLASSIFICATION FOR 1st CATEGORI 3 Days 18 Hours
4 I կարգի որակավորման մրցաշար 4 Days 17 Hours
5II կարգի որակավորման մրցաշար 4 Days 17 Hours
6Վարկանիշային մրցաշար 6 Days 16 Hours
7Յուրի Առուստամյանի ծննդյան 85 ամյակին նվիրված մրցաշար 7 Days 16 Hours
8Վետերան շախմատիստների Հայաստանի 11-րդ առաջնություն 8 Days 13 Hours
9II կարգի որակավորման մրցաշար 13 Days 17 Hours
10<< Հայաստանի շախմատի ակադեմիայի գավաթ >> արագ շախմատի մրցաշար 15 Days 15 Hours
11T. Petrosyan Chess House 1/16 Final 17 Days 18 Hours
12CLASSIFICATION FOR 2nd CATEGORY 17 Days 19 Hours
13Stepan Avagyan Memorial U-10 21 Days 22 Hours
14Stepan Avagyan Memorial U-12 21 Days 22 Hours
15Stepan Avagyan Memorial U-14 21 Days 22 Hours
16Stepan Avagyan Memorial U-18 21 Days 22 Hours
17Սահմանադրության օրվան նվիրված արագ շախմատի մրցաշար 21 Days 22 Hours
18Rapid Tournament 5 Julay 22 Days 16 Hours
19Rapid Tour. 30 Days 16 Hours
207th K. Asrian Memorial 30 Days 16 Hours
21CLASSIFIKATION FOR 3rd CATEGORY-2 31 Days 17 Hours
22CLASSIFICATION FOR 3rd CATEGORY-1 31 Days 17 Hours
23Rating Tournament 2050... 32 Days 21 Hours
24Rating Tournamrnt ...2050 32 Days 21 Hours
253 կարգի որակավորման մրցաշար 34 Days 21 Hours
264 կարգի որակավորման մրցաշար 34 Days 21 Hours
27Վանաձորի շախմատի դպրոցի բաց առաջնություն. աղջիկներ 37 Days 16 Hours
28Վանաձորի շախմատի դպրոցի բաց առաջնություն. մինչև 10 տարեկաններ 37 Days 16 Hours
29Վանաձորի շախմատի դպրոցի բաց առաջնություն 37 Days 16 Hours
30Արմավիրի շախմատի դպրոցի առաջնություն 39 Days 17 Hours
31Տ.Պետրոսյանի 85-ամյակին նվիրված արագ շախմատի մրցաշար 40 Days 14 Hours
32Տիգրան Պետրոսյանի հուշամրցաշար Արմավիրում 40 Days 14 Hours
339th ARMENIAN CLUB CH. 44 Days 13 Hours
343rd Category Tournament 45 Days 16 Hours
35Վետերան շախմատիստների Երևանի բաց առաջնություն 45 Days 18 Hours
36RAPID - 4 49 Days 16 Hours
37Armenian Regional Ch./Rapid 49 Days 16 Hours
38Armenian Regional Ch. 50 Days 7 Hours
39SCHOOL FINAL 50 Days 16 Hours
40Yerevan Men' s Ch. Final 54 Days 11 Hours
414th Category Tournament - 2 55 Days 13 Hours
424th Category Tournament - 1 55 Days 13 Hours
43 Mkrtich Kuloghlyan Memorial /Rapid - 3/ 56 Days 16 Hours
44Արագ շախմատի մրցաշար նվիրված գեներալ-լեյտենանտ Մովսես Սիլիկյանին 60 Days 9 Hours
4528th May /Rapid 60 Days 16 Hours
46Andranik Akobyan Memorial /Rapid-2 62 Days 16 Hours
472-րդ կարգի որակավորման մրցաշար 66 Days 19 Hours
481-ին կարգի որակավորման մրցաշար 66 Days 19 Hours
49 Rating Tournament 67 Days 12 Hours
50SCHOOL 1/2 FINAL 67 Days 13 Hours