Tournament selection

Sort according to

Federation: Armenia (ARM)

Flag ARM
No.TournamentLast update
14-րդ կարգի որակավորման մրցաշար-Շենգավիթ - 18:00 4 Minutes
24-րդ կարգի որակավորման մրցաշար-Շենգավիթ - 16:30 5 Minutes
32-րդ կարգ Աջափնյակ 8 Minutes
4 Դավթաշենի շախմատի դպրոց. 4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար 1 Hours 10 Min.
5Որակավորման մրցաշար 3-րդ կարգի համար Նուբարաշենի շախմատի մարզադպրոց 11:30 1 Hours 16 Min.
6CLASSIFICATION FOR 1st CATEGORY 1 Hours 24 Min.
7էրեբունու թիվ/3 Մ.Պ.Ս.Կ-ի եզրափակիչ առաջնություն 1 Hours 49 Min.
8Որակավորման մրցաշար III կարգայիններ 2 Hours 24 Min.
9Որակավորման մրցաշար IV կարգայիններ 2 Hours 24 Min.
10Որակավորման մրցաշար կարգ չունեցողներ 2 Hours 25 Min.
11Արաբկիրի 3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար 2 Hours 57 Min.
122-րդ կարգ Աջափնյակ 3 Hours 5 Min.
13Հայաստանի 2017թ. Պ-18 առաջն. 1/2 Խումբ-2 3 Hours 57 Min.
14Հայաստանի 2017թ. Պ-18 առաջն. 1/2 Խումբ-1 3 Hours 58 Min.
15Հայաստանի 2017թ. Պ-16 առաջն. 1/2 4 Hours
16Հայաստանի 2017թ. Պ-12 առաջն. 1/2 4 Hours 17 Min.
17Հայաստանի 2017թ. Պ-14 առաջն. 1/2 4 Hours 22 Min.
18Հայաստանի 2017թ. Ա-16 առաջն. 1/2 4 Hours 53 Min.
19Հայաստանի 2017թ. Ա-14 առաջն. 1/2 4 Hours 56 Min.
20Հայաստանի 2017թ. Ա-12 առաջն. 1/2 5 Hours 6 Min.
21Հայաստանի 2017թ. Պ-10 առաջն. 1/2 5 Hours 31 Min.
22Հայաստանի 2017թ. Ա-10 առաջն. 1/2 6 Hours 27 Min.
23Որակավորման մրցաշար III կարգայիններ 1 Days 2 Hours
24Որակավորման մրցաշար IV կարգայիններ 1 Days 2 Hours
25Որակավորման մրցաշար կարգ չունեցողներ 1 Days 2 Hours
263-րդ կարգի որակավորման մրցաշար,Նոր Նորք 1 Days 2 Hours
274th Category Tournament 2 Days 2 Hours
282-րդ կարգի որակավորման մրցաշար- Էրեբունի 2 Days 3 Hours
293-րդ կարգի որակավորման մրցաշար, Կենտրոն 2 Days 3 Hours
30Կայծակնային մրցաշար նվիրված Լորիս Քալաշյանի 95-ամյակին 2 Days 6 Hours
31ՊԱՊ ՈՒ ԹՈՌ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԻ ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ ՓԱՌԱՏՈՆԻ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ 21.03.2017թ. ժամը 11.00 2 Days 6 Hours
3210th Annual K. Asrian Memorial 2 Days 8 Hours
333 RD GRADERS CHESS TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2 Days 9 Hours
343-րդ կարգի որակավորման մրցաշար- Էրեբունի 3 Days
354-րդ կարգի որակավորման մրցաշար- Էրեբունի /Ա խումբ-15:00/ 3 Days
364-րդ կարգի որակավորման մրցաշար- Էրեբունի /Բ խումբ-16:15/ 3 Days
37Սյունիքի մարզի կայծակնային շախմատի 1-ին առաջնություն 5 Days 4 Hours
38Chess Academy Cup - 2017 I stage 6 Days 1 Hours
39<< Ռուբեն Առաքելյան -80 >> հոբելյանական արագ շախմատի մրցաշար 6 Days 2 Hours
40Որակավ. մրցաշար 4-րդ կարգի համար - Խումբ - Ա - Նուբարաշեն 16:30 6 Days 5 Hours
41Որակավ. մրցաշար 4-րդ կարգի համար - Խումբ - Բ - Նուբարաշեն 17:30 6 Days 5 Hours
423-կարգ Աջափնյակ 7 Days
43ՀՀ դպրոցականների շախմատի 11-րդ օլիմպիադա ք. Երևան - III փուլ 7 Days 6 Hours
44Նոյեմբերյանի Տարած. եզրափակիչ 2017 8 Days 20 Hours
45Դավթաշենի շախմատի դպրոց. 4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար 9 Days
46Արմավիրի մարզի մեծահասակների առաջնություն 10 Days 5 Hours
47I կարգի որակավորման մրցաշար Հայաստանի շախմատի ակադեմիա 11 Days 1 Hours
48II կարգի որակավորման մրցաշար Հայաստանի շախմատի ակադեմիա 11 Days 1 Hours
49SPRING 2017 A 2006... 12 Days 23 Hours
50SPRING-2017 B...2005 13 Days