Federation: Armenia (ARM)

Flag ARM

Here are the most recent chess tournament uploads in chronological order.

No.TournamentLast update
12nd CATEGORY TOURNAMENT 17 Hours 58 Min.
2CLASSIFICATION FOR 1st CATEGORY-2 18 Hours 39 Min.
3Հայաստանի աղջիկների 2015թ. առաջնության եզրափակիչ մրցաշար Աղջիկներ-12 19 Hours 6 Min.
4Հայաստանի աղջիկների 2015թ. առաջնության եզրափակիչ մրցաշար Աղջիկներ-16 20 Hours 30 Min.
5Հայաստանի պատանիների 2015թ. առաջնության եզրափակիչ մրցաշար Տղաներ-16 20 Hours 30 Min.
6Հայաստանի պատանիների 2015թ. առաջնության եզրափակիչ մրցաշար Տղաներ-14 20 Hours 41 Min.
7Հայաստանի աղջիկների 2015թ. առաջնության եզրափակիչ մրցաշար Աղջիկներ-14 20 Hours 50 Min.
8Հայաստանի աղջիկների 2015թ. առաջնության եզրափակիչ մրցաշար Աղջիկներ-18 21 Hours 8 Min.
9Հայաստանի պատանիների 2015թ. առաջնության եզրափակիչ մրցաշար Տղաներ-10 21 Hours 9 Min.
10Հայաստանի պատանիների 2015թ. առաջնության եզրափակիչ մրցաշար Տղաներ-12 21 Hours 28 Min.
11Հայաստանի աղջիկների 2015թ. առաջնության եզրափակիչ մրցաշար Աղջիկներ-10 22 Hours 7 Min.
12Yuri Baxshyani anvan tiv 3 dproci erkrord xmbi mrcashar 1 Days 13 Hours
138th Annual K. Asrian Memorial 2 Days 2 Hours
14 Kuloghlyan Memorial 5 Days 20 Hours
15IV կարգի որակավորման մրցաշար 6 Days 13 Hours
16CLASSIFICATION FOR 1st CATEGORY-1 6 Days 19 Hours
17HH dprotsakanneri 9-rd olimpiada, Kotayki marzayin pul 7 Days 15 Hours
18HH dprocakanneri shaxmati 9rd olimpiadayi Loru marzi marzayin pul (himnakan) 8 Days 12 Hours
19Tiv 3 dproci arag shaxmati mrcashar 8 Days 15 Hours
20Արմավիր մարզի տղամարդկանց առաջնություն 8 Days 15 Hours
213-rd CATEGORY TOURNAMENT/B 8 Days 18 Hours
223rd Category Tournament "A" 8 Days 20 Hours
23HH dprocakanneri shaxmati 9rd olimpiadayi Loru marzi marzayin pul (avag dproc) 8 Days 20 Hours
24ՀՀ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ 9-ՐԴ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼ 8 Days 21 Hours
25ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՇԱԽՄԱՏԻ 9-ՐԴ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼ 9 Days 18 Hours
26ՀՀ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ 9-ՐԴ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼ 10 Days 21 Hours
27ARMENIAN GENOCIDE CENTENNIAL MEMORIAL /RAPID 1/ 11 Days 16 Hours
28ՀՀ դպրոցականների շախմատի 9-րդ օլիմպիադայի Սյունիքի մարզային փուլը 13 Days 20 Hours
29Շախմատի մրցաշար Երևան քաղաքի հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների միջև 15 Days 22 Hours
30Artashati dprocakaneri olimpiada 22 Days 14 Hours
314rd Category Tournament - B 22 Days 19 Hours
324rd Category Tournament - A 22 Days 22 Hours
33Արմավիր մարզի դպրոցականների օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլ 23 Days 22 Hours
34ՀՀ դպրոցականների շախմատի 9-րդ օլիմպիադա - III փուլ 24 Days 3 Hours
35ՀՀ դպրոցականների շախմատի 9-րդ օլիմպիադա - III փուլ 25 Days
36World Team Championship 2015 26 Days 19 Hours
37Հայաստանի պատանիների առաջնության կիսաեզրափակիչ մրցաշար Մինչև 16 տարեկան պատանիներ 26 Days 21 Hours
38Հայաստանի պատանիների առաջնության կիսաեզրափակիչ մրցաշար Մինչև 12 տարեկան պատանիներ 26 Days 21 Hours
39Հայաստանի պատանիների առաջնության կիսաեզրափակիչ մրցաշար Մինչև 14 տարեկան պատանիներ 26 Days 22 Hours
40Հայաստանի աղջիկների առաջնության կիսաեզրափակիչ մրցաշար Մինչև 14 տարեկան աղջիկներ 26 Days 22 Hours
41Կարգայինների Մրցաշար 26 Days 22 Hours
42Ավանի IV կարգի մրցաշար 26 Days 22 Hours
43Հայաստանի պատանիների առաջնության կիսաեզրափակիչ մրցաշար Մինչև 10 տարեկան պատանիներ 26 Days 22 Hours
44Հայաստանի աղջիկների առաջնության կիսաեզրափակիչ մրցաշար Մինչև 12 տարեկան աղջիկներ 26 Days 23 Hours
45Հայաստանի աղջիկների առաջնության կիսաեզրափակիչ մրցաշար Մինչև 10 տարեկան աղջիկներ 26 Days 23 Hours
46Որակավորման մրցաշար II կարգի համար 27 Days 22 Hours
47Որակավորման մրցաշար III կարգի համար 28 Days 1 Hours
48Հայաստանի պատանիների առաջնության կիսաեզրափակիչ մրցաշար Մինչև 18 տարեկան պատանիներ 28 Days 22 Hours
49Հայաստանի աղջիկների առաջնության կիսաեզրափակիչ մրցաշար Մինչև 16 տարեկան աղջիկներ 28 Days 22 Hours
50ԲՈւՀ-երի 16-րդ հանրապետական մարզական խաղեր/ աղջիկներ 31 Days 20 Hours