Selected federation: Armenia (ARM)

Flag ARM

Here you find the most actual chess tournaments in chronological order.

No.TournamentLast update
12nd Category Tournament /A 16 Hours 33 Min.
2CLASSIFICATION FOR 1st CATEGORY-2 16 Hours 41 Min.
32nd Category Tournament /B 16 Hours 55 Min.
4Armenian Youth Championship-2014. B-18 18 Hours 58 Min.
5Armenian Youth Championship-2014. B-12 19 Hours 10 Min.
6Armenian Youth Championship-2014. B-16 19 Hours 33 Min.
7Armenian Youth Championship-2014. G-16 19 Hours 54 Min.
8Armenian Youth Championship-2014. G-14 20 Hours 22 Min.
9Armenian Youth Championship-2014. B-10 20 Hours 28 Min.
10Armenian Youth Championship-2014. G-12 20 Hours 36 Min.
11Armenian Youtn Championship-2014. G-10 20 Hours 42 Min.
12Armenian Youth Championship-2014. B-14 20 Hours 58 Min.
13Armenian Youth Championship-2014. G-18 21 Hours 54 Min.
141st Category Tournament 23 Hours 9 Min.
151 5 Days 11 Hours
161st Category Tournament 5 Days 23 Hours
17CLASSIFIKATION FOR 1st CATEGORI-1 8 Days 11 Hours
183rd Category Tournament /A 13 Days 17 Hours
193-rd Category Tournament /B 13 Days 17 Hours
20ՀՀ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՇԱԽՄԱՏԻ 8-ՐԴ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼ 20 Days 18 Hours
214td Category Tournament B 22 Days 20 Hours
22Avan Chess School Turnament 26 Days 1 Hours
23Avan Chess School Turnament B 26 Days 18 Hours
244th Category Tournament /A 27 Days 18 Hours
25CLASSIFICATION FOR 2nd CATEGORY-2 28 Days 18 Hours
262014թ. պատանիների Հայաստանի առաջնության կիսաեզրափակիչ. B-14 28 Days 20 Hours
272014թ. պատանիների Հայաստանի առաջնության կիսաեզրափակիչ. B-16 28 Days 20 Hours
282014թ. պատանիների Հայաստանի առաջնության կիսաեզրափակիչ. B-12 28 Days 20 Hours
292014թ. աղջիկների Հայաստանի առաջնության կիսաեզրափակիչ. G12 28 Days 20 Hours
302014թ. աղջիկների Հայաստանի առաջնության կիսաեզրափակիչ. G-10 28 Days 21 Hours
312014թ. պատանիների Հայաստանի առաջնության կիսաեզրափակիչ. B-10 28 Days 21 Hours
322014թ. պատանիներիՀայաստանի առաջնության կիսաեզրափակիչ. B-18 28 Days 23 Hours
332014թ. աղջիկների Հայաստանի առաջնության կիսաեզրափակիչ. G-16 30 Days 20 Hours
342014թ. աղջիկների Հայաստանի առաջնության կիսաեզրափակիչ. G-14 30 Days 20 Hours
35ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄՐՑԱՇԱՐ 30 Days 23 Hours
36ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄՐՑԱՇԱՐ, ԵՐՐՈՐԴ ԿԱՐԳ 31 Days 21 Hours
37շվեյց 31 Days 22 Hours
38Avani Dproci Mrcashar A 33 Days 21 Hours
392014թ. պատանիների Հայաստանի առաջնության կիսաեզրափակիչ. B-16 37 Days 15 Hours
402014թ. պատանիների Հայաստանի առաջնության կիսաեզրափակիչ. B-16 37 Days 18 Hours
412014թ. պատանիների Հայաստանի առաջնության կիսաեզրափակիչ. B-16 37 Days 23 Hours
42European Individual Ch. 2014 39 Days 15 Hours
43European Individual Ch. 2014/ Unoffisal 39 Days 16 Hours
44European Individual Ch. 2014 40 Days 18 Hours
45European Individual Ch. 2014 41 Days 14 Hours
46"SPRING-2014" / A 44 Days 1 Hours
47"SPRING-2014" / B 44 Days 1 Hours
48Հ.Կասպարյանի անվան գավաթի 5-րդ խաղարկություն 54 Days 19 Hours
49ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻՄԻՆՉև 16 ՏԱՐԵԿԱՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՄՐՑԱՇԱՐ 55 Days 17 Hours
50ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԻՆՉև 14 ՏԱՐԵԿԱՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՄՐՑԱՇԱՐ 55 Days 17 Hours