Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 5 3 Std. 24 Min.
2GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ LẦN 3 - BẢNG B 5 Std. 4 Min.
3GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ LẦN 3 - BẢNG A 5 Std. 6 Min.
4Giải Cờ tướng hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ tiêu chuẩn - Nữ 12-13 7 Std. 42 Min.
5Giải Cờ tướng hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ tiêu chuẩn - Nữ 10-11 7 Std. 42 Min.
6Giải Cờ tướng hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ tiêu chuẩn - Nữ 8-9 7 Std. 42 Min.
7Giải Cờ tướng hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ tiêu chuẩn - Nữ 7 7 Std. 43 Min.
8Giải Cờ tướng hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ tiêu chuẩn - Nam 12-13 7 Std. 43 Min.
9Giải Cờ tướng hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ tiêu chuẩn - Nam 8-9 7 Std. 44 Min.
10Giải Cờ tướng hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ tiêu chuẩn - Nam 7 7 Std. 44 Min.
11Giải Cờ vua hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ tiêu chuẩn - Nữ 12-13 7 Std. 45 Min.
12Giải Cờ vua hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ tiêu chuẩn - Nữ 10-11 7 Std. 45 Min.
13Giải Cờ vua hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ tiêu chuẩn - Nữ 8-9 7 Std. 46 Min.
14Giải Cờ vua hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ tiêu chuẩn - Nữ 7 7 Std. 46 Min.
15Giải Cờ vua hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ tiêu chuẩn - Nam+nữ 14-15 7 Std. 46 Min.
16Giải Cờ vua hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ tiêu chuẩn - Nam 12-13 7 Std. 46 Min.
17Giải Cờ vua hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ tiêu chuẩn - Nam 10-11 7 Std. 47 Min.
18Giải Cờ vua hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ tiêu chuẩn - Nam 8 - 9 7 Std. 47 Min.
19Giải Cờ vua hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ tiêu chuẩn - Nam 7 9 Std. 15 Min.
20Giải Cờ tướng hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ tiêu chuẩn - Nữ 14-15 9 Std. 16 Min.
21Giải Cờ tướng hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ tiêu chuẩn - Nam 10-11 9 Std. 20 Min.
22Giải Cờ tướng hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ tiêu chuẩn - Nam 14-15 9 Std. 21 Min.
23Giải Cờ vua hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ nhanh - Nam 8-9 14 Std. 52 Min.
24Giải Cờ tướng hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ nhanh - Nam+nữ 14-15 16 Std. 36 Min.
25Giải Cờ vua hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ nhanh - Nam 10-11 17 Std. 2 Min.
26Giải Cờ vua hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ nhanh - Nữ 10-11 1 Tage 4 Std.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2019 BẢNG NỮ 1 Tage 8 Std.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2019 BẢNG NAM 1 Tage 8 Std.
29ĐTM THÁI BÌNH 2019 1 Tage 9 Std.
30Giải Cờ vua hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ nhanh - Nam 7 1 Tage 15 Std.
31Giải Cờ tướng hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ nhanh - Nam 7 1 Tage 16 Std.
32Giải Cờ vua hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ nhanh - Nữ 12-13 1 Tage 17 Std.
33Giải Cờ vua hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ nhanh - Nam+Nữ 14-15 1 Tage 17 Std.
34Giải Cờ tướng hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ nhanh - Nữ 12-13 1 Tage 17 Std.
35Giải Cờ tướng hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ nhanh - Nữ 10-11 1 Tage 17 Std.
36Giải Cờ tướng hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ nhanh - Nữ 8-9 1 Tage 17 Std.
37Giải Cờ tướng hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ nhanh - Nữ 7 1 Tage 17 Std.
38Giải Cờ tướng hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ nhanh - Nam 12-13 1 Tage 17 Std.
39Giải Cờ tướng hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ nhanh - Nam 10-11 1 Tage 17 Std.
40Giải Cờ tướng hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ nhanh - Nam 9 1 Tage 17 Std.
41Giải Cờ vua hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ nhanh - Nữ 8-9 2 Tage 2 Std.
42Giải Cờ vua hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ nhanh - Nữ 7 2 Tage 2 Std.
43Giải Cờ vua hè thành phố Hà Nội năm 2019 - Cờ nhanh - Nam 12-13 2 Tage 2 Std.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 2 Tage 15 Std.
45GIẢI CỜ NHANH SUMMER CHESS FAMILY TUẦN 3 - BẢNG NÂNG CAO 3 Tage 4 Std.
46GIẢI CỜ NHANH SUMMER CHESS FAMILY TUẦN 3 - BẢNG CƠ BẢN 3 Tage 4 Std.
47Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019 3 Tage 18 Std.
48Giải cờ vua Đường đến đỉnh vinh quang lần 2 4 Tage 5 Std.
49GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 11 4 Tage 15 Std.
50GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 15 4 Tage 15 Std.