Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 2 51 Minuten
2GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI MỞ RỘNG - BẢNG NỮ 1 Std. 5 Min.
3GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI MỞ RỘNG - BẢNG NAM 1 Std. 16 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2019 BẢNG NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 2 Std. 38 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2019 BẢNG NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 2 Std. 39 Min.
6GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 14+15 14 Std. 21 Min.
7GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 12+13 14 Std. 22 Min.
8GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 10+11 14 Std. 22 Min.
9GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 8+9 14 Std. 22 Min.
10GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 7 14 Std. 22 Min.
11GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 14+15 14 Std. 23 Min.
12GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 12+13 14 Std. 23 Min.
13GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 10+11 14 Std. 23 Min.
14GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 8+9 14 Std. 23 Min.
15GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 7 14 Std. 23 Min.
16GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 12+13 14 Std. 30 Min.
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 14+15 14 Std. 35 Min.
18GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 12+13 14 Std. 35 Min.
19GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 14+15 14 Std. 35 Min.
20GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 7 14 Std. 38 Min.
21GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 10+11 14 Std. 43 Min.
22GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 8+9 14 Std. 46 Min.
23GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 7 14 Std. 46 Min.
24GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 10+11 14 Std. 48 Min.
25GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 8+9 14 Std. 48 Min.
26GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 03. U5-6 14 Std. 57 Min.
27GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 03. U7 14 Std. 57 Min.
28GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 03. U8-9 14 Std. 57 Min.
29GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 03. U10 14 Std. 58 Min.
30Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 3 năm 2019 16 Std. 1 Min.
31U11 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 1 Tage 4 Std.
32Tập sự - SUNDAYFUNDAY CHESS 6 - 24.03.2019 1 Tage 4 Std.
33Nâng cao - SUNDAYFUNDAY CHESS 6 - 24.03.2019 1 Tage 4 Std.
34U5 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 1 Tage 4 Std.
35U6 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 1 Tage 4 Std.
36U7 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 1 Tage 4 Std.
37U8 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 1 Tage 4 Std.
38U9 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 1 Tage 4 Std.
39U13 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 1 Tage 4 Std.
40GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ - BẢNG B 1 Tage 7 Std.
41GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ - BẢNG A 1 Tage 7 Std.
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TNG CHESSCLUB OPEN LẦN II NĂM 2019. U14 2 Tage 4 Std.
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TNG CHESSCLUB OPEN LẦN II NĂM 2019. U6 2 Tage 6 Std.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TNG CHESSCLUB OPEN LẦN II NĂM 2019. U10 2 Tage 6 Std.
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TNG CHESSCLUB OPEN LẦN II NĂM 2019. U8 2 Tage 15 Std.
46CT DINH NAM 3 Tage 14 Std.
47Giải cờ vua học sinh trường tiểu học Văn Khê, Hà Đông năm học 2018-2019 Nữ khối 4-5 3 Tage 20 Std.
48Giải cờ vua học sinh trường tiểu học Văn Khê, Hà Đông năm học 2018-2019 Nam khối 4-5 3 Tage 20 Std.
49Giải cờ vua học sinh trường tiểu học Văn Khê, Hà Đông năm học 2018-2019 Nữ khối 1 3 Tage 21 Std.
50Giải cờ vua học sinh trường tiểu học Văn Khê, Hà Đông năm học 2018-2019 Nam khối 1 3 Tage 21 Std.