Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NỮ 15 34 Minuten
2GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NỮ 13 35 Minuten
3GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NỮ 11 35 Minuten
4GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NỮ 9 36 Minuten
5GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/2018 - NỮ 7 36 Minuten
6GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/2018 - NỮ 6 37 Minuten
7GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NAM 15 37 Minuten
8GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NAM 13 37 Minuten
9GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NAM 11 38 Minuten
10GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NAM 7 38 Minuten
11GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/2018 - NAM 6 39 Minuten
12Giải cờ vua trường tiểu học Trưng Trắc 2017-2018 Lớp 4 49 Minuten
13Giải cờ vua trường tiểu học Trưng Trắc 2017-2018 Lớp 5 52 Minuten
14Giải cờ vua trường tiểu học Trưng Trắc 2017-2018 Lớp 3 55 Minuten
15Giải cờ vua trường tiểu học Trưng Trắc 2017-2018 Lớp 2 1 Std. 2 Min.
16Giải cờ vua trường tiểu học Trưng Trắc 2017-2018 Lớp 1 1 Std. 17 Min.
17GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 OPEN BLITZ 1 Std. 54 Min.
18GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 OPEN RAPID 1 Std. 55 Min.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2018 CỜ NHANH - ĐÔI NAM NỮ 4 Std. 25 Min.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2018 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 4 Std. 28 Min.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮ 4 Std. 34 Min.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG NHANH ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 4 Std. 55 Min.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 5 Std. 26 Min.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 5 Std. 41 Min.
25GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U07 RAPID 7 Std. 8 Min.
26GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U07 BLITZ 7 Std. 9 Min.
27GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U11 RAPID 7 Std. 10 Min.
28GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U11 BLITZ 7 Std. 15 Min.
29GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U13 RAPID 7 Std. 16 Min.
30GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U13 BLITZ 8 Std.
31GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U09 RAPID 8 Std. 17 Min.
32GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG OPEN PHONG TRÀO 16 Std. 12 Min.
33GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG OPEN NÂNG CAO 16 Std. 15 Min.
34GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U13 16 Std. 21 Min.
35GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U11 16 Std. 22 Min.
36GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U10 16 Std. 27 Min.
37GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U09 16 Std. 28 Min.
38GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U08 16 Std. 30 Min.
39GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U07 16 Std. 35 Min.
40GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U06 16 Std. 36 Min.
41Giải cờ chớp CLB Kiện tướng tương lai 19 Std. 24 Min.
42GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U06 RAPID 20 Std. 28 Min.
43GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U06 BLITZ 20 Std. 28 Min.
44GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U09 BLITZ 21 Std. 16 Min.
45GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 PARENTS RAPID 3 Tage 3 Std.
46Giải cờ nhanh nội bộ CLB Kiện tướng tương lai - Triều Khúc tháng 5 năm 2018 3 Tage 19 Std.
47Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U11 và U15 3 Tage 23 Std.
48Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U10 3 Tage 23 Std.
49Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U9 3 Tage 23 Std.
50Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U8 3 Tage 23 Std.