Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ LỚP T2-T4 SÁNG 13 Tage 15 Std.
2GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 8 - BẢNG MÃ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA 15 Tage 8 Std.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 16 Tage 7 Std.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 17 Tage 5 Std.
5GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CLB KỲ PHONG NĂM 2019 - CHẶNG KHỞI ĐỘNG 20 Tage 10 Std.
6Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc 20 Tage 10 Std.
7Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U11 Nam 20 Tage 15 Std.
8Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U9 Nam 20 Tage 15 Std.
9Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U7 Nam 20 Tage 15 Std.
10Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U6 Nam 20 Tage 15 Std.
11Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 21 Tage 6 Std.
12Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 21 Tage 7 Std.
13GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG OPEN 21 Tage 12 Std.
14GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG U7 21 Tage 12 Std.
15Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 8 năm 2019 22 Tage 7 Std.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 22 Tage 11 Std.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 22 Tage 11 Std.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 22 Tage 11 Std.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 22 Tage 12 Std.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 22 Tage 12 Std.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 22 Tage 12 Std.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 22 Tage 12 Std.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 22 Tage 12 Std.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 22 Tage 12 Std.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 22 Tage 12 Std.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 22 Tage 12 Std.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 22 Tage 13 Std.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 22 Tage 13 Std.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 22 Tage 13 Std.
30NAM 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 22 Tage 14 Std.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 22 Tage 14 Std.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 22 Tage 14 Std.
33NỮ 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 22 Tage 14 Std.
34NỮ 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 22 Tage 14 Std.
35NAM 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 22 Tage 14 Std.
36NAM 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 22 Tage 14 Std.
37NAM 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 22 Tage 14 Std.
38NAM 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 22 Tage 15 Std.
39Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nam 22 Tage 15 Std.
40NỮ 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 22 Tage 15 Std.
41NỮ 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 22 Tage 15 Std.
42NỮ 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 22 Tage 15 Std.
43GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 26 Tage 6 Std.
44GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 26 Tage 13 Std.
45Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - Open 28 Tage 7 Std.
46Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U7 Nam 28 Tage 7 Std.
47Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nam 28 Tage 7 Std.
48Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nữ 28 Tage 7 Std.
49Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U5 - 6 28 Tage 7 Std.
50Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nữ 28 Tage 7 Std.