Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 6 Std. 7 Min.
2Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 11 năm 2018 7 Std. 17 Min.
3GIAI CO NHANH KTL 21 Std. 25 Min.
4GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U6 1 Tage 9 Std.
5GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U20 1 Tage 9 Std.
6GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U10 1 Tage 9 Std.
7GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U9 1 Tage 9 Std.
8GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U8 1 Tage 9 Std.
9GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U7 1 Tage 9 Std.
10Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 5 năm 2018 Bảng VĐV Mầm non và lớp 1 2 Tage 6 Std.
11Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 5 năm 2018 Bảng VĐV Nâng cao 1 và nâng cao 2 Tage 7 Std.
12Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 5 năm 2018 Bảng VĐV Khối lớp Phong trào nhỏ 2 Tage 7 Std.
13Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 2+3 4 Tage 6 Std.
14Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 8+9 4 Tage 7 Std.
15Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 4+5 4 Tage 7 Std.
16Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 6+7 4 Tage 7 Std.
17Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 1 4 Tage 7 Std.
18CỜ TƯỚNG DINH ÔNG 2018 NAM 6 Tage 7 Std.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U8 6 Tage 10 Std.
20Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 4 7 Tage 3 Std.
21Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 3 7 Tage 3 Std.
22Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 2 7 Tage 3 Std.
23Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 5 7 Tage 3 Std.
24Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 1 7 Tage 3 Std.
25CỜ TƯỚNG DINH ÔNG 2018 NAM 7 Tage 7 Std.
26Cờ vua 2018 7 Tage 10 Std.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U11 - U14 8 Tage 5 Std.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U10 8 Tage 5 Std.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U9 8 Tage 5 Std.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U7 8 Tage 5 Std.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U6 8 Tage 5 Std.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U5 8 Tage 5 Std.
33Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 4+5 8 Tage 6 Std.
34GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 4-5 9 Tage
35GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM THPT 9 Tage 2 Std.
36GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 1-3 9 Tage 2 Std.
37GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 6-7 9 Tage 2 Std.
38GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 1-3 9 Tage 2 Std.
39GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 6-7 9 Tage 2 Std.
40GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 4-5 9 Tage 2 Std.
41GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 8-9 9 Tage 2 Std.
42GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 8-9 9 Tage 3 Std.
43GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ THPT 9 Tage 4 Std.
44Cúp Tăng Nguyên Giai - Chuanlican 2018 9 Tage 5 Std.
45GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ LỚP 8-9 9 Tage 7 Std.
46GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 6-7 9 Tage 7 Std.
47GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THPT 9 Tage 8 Std.
48GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THPT 9 Tage 8 Std.
49GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 4-5 9 Tage 8 Std.
50GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 1-3 9 Tage 8 Std.