Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1Giải HKPĐ trường tiểu học Thịnh Liệt năm 2018 - 2019 Bảng Nam lớp 4 1 Tage 11 Std.
2HỘI THAO SCB 2018 MÔN CỜ TƯỚNG 1 Tage 12 Std.
3HỘI THAO SCB 2018 MÔN CỜ VUA 1 Tage 12 Std.
4Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 9 năm 2018 2 Tage
5GIAI CO CHOP 3 Tage
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN 4 Tage 6 Std.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 - CỜ TIÊU CHUẨN 4 Tage 6 Std.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ LỨA TUỔI 16 - CỜ TIÊU CHUẨN 4 Tage 6 Std.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM LỨA TUỔI 16 - CỜ TIÊU CHUẨN 4 Tage 6 Std.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN 4 Tage 6 Std.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 - CỜ TIÊU CHUẨN 4 Tage 12 Std.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 16 7 Tage 5 Std.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH 7 Tage 5 Std.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH 7 Tage 5 Std.
15GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHIẾM THỊ HÀ NỘI TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 - BẢNG PT 7 Tage 5 Std.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 7 Tage 5 Std.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 7 Tage 5 Std.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM LỨA TUỔI 16 7 Tage 5 Std.
19GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHIẾM THỊ HÀ NỘI TRANH CÚP CHESS FRIENDS NĂM 2018 - BẢNG NC 7 Tage 6 Std.
20GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NAM 1-2-3 7 Tage 8 Std.
21GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ 4-5 7 Tage 9 Std.
22GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ 1-2-3 7 Tage 9 Std.
23GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NAM 4-5 7 Tage 10 Std.
24GIẢI CHIÊN BINH TẬP SỰ LẦN 1 - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA VIỆT NAM 7 Tage 11 Std.
25Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U6 7 Tage 23 Std.
26GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LỚP KỲ THỦ 8 Tage 1 Std.
27Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U9 8 Tage 10 Std.
28GIẢI ĐẤU TẬP 8 Tage 10 Std.
29Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess Nâng Cao 8 Tage 10 Std.
30Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U12 8 Tage 10 Std.
31Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U10 - 11 8 Tage 10 Std.
32Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U8 8 Tage 10 Std.
33Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U7 8 Tage 11 Std.
34Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U15 10 Tage 6 Std.
35Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U11 10 Tage 6 Std.
36Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U13 10 Tage 6 Std.
37Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U10 10 Tage 6 Std.
38Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U9 10 Tage 6 Std.
39Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U8 10 Tage 6 Std.
40Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U7 10 Tage 6 Std.
41Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U6 10 Tage 6 Std.
42ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U09 12 Tage 7 Std.
43ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U07 12 Tage 8 Std.
44ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U06 12 Tage 8 Std.
45ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U11 13 Tage 4 Std.
46GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- BẢNG NAM CỜ VUA 13 Tage 5 Std.
47GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- BẢNG NỮ CỜ VUA 13 Tage 5 Std.
48GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- CỜ TƯỚNG PT 13 Tage 5 Std.
49ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 OPEN 13 Tage 5 Std.
50ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 PARENT 13 Tage 5 Std.