Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 21 Minuten
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 35 Minuten
3Giải vô địch cờ vua nhanh Hà Nôi mở rộng Tranh cúp Kiện tướng tương lai lần V - năm 2020 - Bảng phong trào 11 Std. 6 Min.
4Giải vô địch cờ vua nhanh Hà Nôi mở rộng Tranh cúp Kiện tướng tương lai lần V - năm 2020 - Bảng nâng cao 11 Std. 25 Min.
530-10-2020 11 Std. 27 Min.
6SUNDAY FUNDAY 17 - ELOB - 01.11.2020 11 Std. 41 Min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 19 Std. 20 Min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 19 Std. 22 Min.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 19 Std. 38 Min.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 19 Std. 53 Min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 19 Std. 54 Min.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 19 Std. 57 Min.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 19 Std. 59 Min.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 20 Std. 6 Min.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 20 Std. 6 Min.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2020 TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THAM DỰ 20 Std. 17 Min.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 20 Std. 53 Min.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 20 Std. 56 Min.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 21 Std.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HỘI NHÀ BÁO TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2020 - CỜ CHỚP 22 Std. 25 Min.
21Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 11 năm 2020 1 Tage 11 Std.
22Cờ vua tiểu học La Khê ( khối 5 nữ) 1 Tage 12 Std.
23Cờ vua tiểu học La Khê khối 5 nam 1 Tage 12 Std.
24Cờ vua tiểu học La Khê ( khối 4 nam) 1 Tage 12 Std.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HỘI NHÀ BÁO TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN 1 Tage 16 Std.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 1 Tage 19 Std.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 1 Tage 21 Std.
2820/11 PGD KRONG BONG 2 Tage 12 Std.
29Đấu tập nội bộ 28-10-2020 2 Tage 13 Std.
30Cờ vua tiểu học La Khê ( Khối 2 nam) 2 Tage 17 Std.
31cờ vua tiểu học La Khê ( Khối 2 nữ) 2 Tage 17 Std.
32GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI KHỎE HỘI NHÀ BÁO THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 ( NHÓM 18-40) 2 Tage 21 Std.
33GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI KHỎE HỘI NHÀ BÁO THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 ( NHÓM 41 Trở lên) 2 Tage 22 Std.
34Cờ vua tiểu học La Khê năm 2020 (khối 1 nam) 2 Tage 23 Std.
35Giải cờ tướng nhanh vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2020 - chặng tháng 9 2 Tage 23 Std.
36Giải cờ tướng nhanh vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2020 - chặng tháng 7 2 Tage 23 Std.
37Giải cờ tướng nhanh vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2020 - chặng tháng 6 2 Tage 23 Std.
38Giải cờ tướng nhanh vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2020 - chặng tháng 6 2 Tage 23 Std.
39GIẢI NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ THÁNG 10 - 2020 BẢNG NÂNG CAO 2 Tage 23 Std.
40GIẢI NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ THÁNG 10 - 2020 BẢNG PHONG TRÀO 3 Tage
41Giải Cờ vua Trường tiểu học La Khê năm 2020 ( khối 4 nữ) 3 Tage 12 Std.
42Cờ vua tiểu học La Khê năm 2020 (khối 3 nữ) 3 Tage 13 Std.
43Cờ vua tiểu học La Khê năm 2020 (khối 3 nam) 3 Tage 14 Std.
44Giải Cờ vua Trường tiểu học La Khê năm 2020 ( khối 1 nữ) 3 Tage 14 Std.
45Giải cờ tướng nhanh vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2020 - chặng tháng 5 4 Tage 19 Std.
46NAM 06 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VIII NĂM 2020 4 Tage 21 Std.
47Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong 2020 - chặng về đích 4 Tage 21 Std.
48Giải cờ vua truyền thống " Cúp Lê Văn Tám" Lần thứ VIII - Năm 2020 NỮ U10 4 Tage 23 Std.
49Giải cờ vua truyền thống " Cúp Lê Văn Tám" Lần thứ VIII - Năm 2020 NamU10 5 Tage
50Giải cờ vua truyền thống " Cúp Lê Văn Tám" Lần thứ VIII - Năm 2020 Nam U7 5 Tage