Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Thailand (THA)

Flag THA
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1หมากรุกไทยศึกชิงแชมป์เมืองสองแคว 2562 รุ่นประชาชนทั่วไป 3 Std. 30 Min.
2หมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย รอบคัดเลือก กลุ่มที่2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 3 Std. 53 Min.
3หมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย รอบคัดเลือก กลุ่มที่2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 9 Std. 50 Min.
4หมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย รอบคัดเลือก กลุ่มที่2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 9 Std. 56 Min.
5หมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย รอบคัดเลือก กลุ่มที่2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 10 Std. 30 Min.
6หมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย รอบคัดเลือก กลุ่มที่2 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 10 Std. 35 Min.
7การแข่งขันหมากรุกไทย งานประเพณีแห่พญายมสงกรานต์ บางพระ 2562 ประเภทถ้วย ก (ประชาชนทั่วไป) 1 Tage 23 Std.
8การแข่งขันหมากรุกไทย งานประเพณีแห่พญายมสงกรานต์ บางพระ 2562 ประเภทถ้วย ก (ประชาชนทั่วไป) 4 Tage 9 Std.
919th Bangkok Chess Club Open 2019 8 Tage 8 Std.
1019th Bangkok Chess Club Challenger 2019 8 Tage 9 Std.
1119th Bangkok Chess Club Open Blitz Final 10 Tage 22 Std.
1219th Bangkok Chess Club Challenger 2019 17 Tage 11 Std.
1319th Bangkok Chess Club Open 2019 17 Tage 20 Std.
14Chiang Mai Open Chess Championships 2019 - U 16 18 Tage 4 Std.
15Chiang Mai Open Chess Championships 2019- U 12 18 Tage 4 Std.
16Chiang Mai Open Chess Championships 2019 - U 14 18 Tage 5 Std.
17Chiang Mai Open Chess Championships 2019 - Open 18 Tage 5 Std.
18Chiang Mai Open Chess Championships 2019 - U 18 21 Tage 4 Std.
19Chiang Mai Open Chess Championships 2019 - U10 21 Tage 4 Std.
20Chiang Mai Open Chess Championships 2019- U 8 21 Tage 4 Std.
21SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Blitz) 27 Tage 7 Std.
22SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) 27 Tage 8 Std.
23SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Rapid) 28 Tage 6 Std.
24SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Rapid) 28 Tage 6 Std.
25การคัดเลือกนักกีฬาหมากรุกอาเซียน ( Asean Chess) รอบรองสุดท้าย 35 Tage 1 Std.
26SISB & 101 Chess Academy Under 9 35 Tage 2 Std.
27SISB & 101 Chess Academy Under 12 35 Tage 2 Std.
28SISB & 101 Chess Academy Under 14 35 Tage 2 Std.
29SISB & 101 Chess Academy Blitz Under 14 35 Tage 2 Std.
30SISB & 101 Chess Academy Under 6 36 Tage 10 Std.
31SISB & 101 Chess Academy Under 7 36 Tage 10 Std.
32SISB & 101 Chess Academy Under 8 36 Tage 10 Std.
33SISB & 101 Chess Academy Under 10 36 Tage 10 Std.
34SISB & 101 Chess Academy Under 16 36 Tage 10 Std.
35SISB & 101 Chess Academy Blitz Under 10 36 Tage 10 Std.
36SISB & 101 Chess Academy Open 36 Tage 10 Std.
37SISB & 101 Chess Academy Blitz Open 36 Tage 11 Std.
38การคัดเลือกนักกีฬาหมากรุกอาเซียน ( Asean Chess) รอบสอง 8 เหลือ 4 37 Tage 5 Std.
395th ANGLO Inter-Campus Chess Tournament (11 and above) 37 Tage 8 Std.
405th ANGLO Inter-Campus Chess Tournament (U11) 37 Tage 8 Std.
415th ANGLO Inter-Campus Chess Tournament (U9) 37 Tage 8 Std.
425th ANGLO Inter-Campus Chess Tournament (U7) 37 Tage 8 Std.
43การคัดเลือกนักกีฬาหมากรุกอาเซียน ( Asean Chess) รอบแรก 4 เหลือ 2 38 Tage 7 Std.
44การคัดเลือกนักกีฬาหมากรุกอาเซียน ( Asean Chess) รอบสอง 8 เหลือ 4 38 Tage 9 Std.
45SEA Games Blitz Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, CM, Ladies 39 Tage 3 Std.
46SEA Games Blitz Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, CM, Man 39 Tage 3 Std.
47SEA Games Rapid Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, CM, Men 39 Tage 4 Std.
48SEA Games Blitz Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, Bangkok (Women) 43 Tage 10 Std.
49SEA Games Blitz Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, Bangkok (Men) 43 Tage 10 Std.
50SEA Games Rapid Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, Bangkok (Women) 44 Tage 6 Std.