Liên kết AUT STMK 1920 SUED KREISLIGA với lịch giải đấu Lưu ý 3: Tất cả các thư mời dành cho quốc gia này được hiển thị, ngày bắt đầu giải tính từ ngày đầu tiên của lịch giải đấu trong tệp theo Swiss-Manager (+ / - 1 ngày). Lưu ý 2: Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tài liệu nào sang tệp PDF bằng cách sử dụng phần mềm miễn phí "PDF Creator". Vào lịch giải đấu Liên kết giải đấu với thư mời Lưu ý 1: Thư mời theo định dạng PDF phải có trong lịch của giải đấu.